פריט ידע أنماط حياة

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

أنماط حياة

מערכת החינוך תפעל תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות.

אורחות החיים במוסד חינוכי

אורחות החיים בגני הילדים

אורחות חיים לפנימיות

מסמך מתווה טיולים וסיורים חינוכיים לחינוך הפורמאלי בתקופת הקורונה, המכיל פירוט אודות עקרונות, היערכות טרם פעילות חוץ, טיולים, פעילות במרחבים פתוחים, מזון, אירוח ועוד.