פריט ידע תשתיות מיגון ובריאות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תשתיות מיגון ובריאות

חזרת מוסדות החינוך לשנת הלימודים החדשה מחייבת היערכות מתאימה באורחות החיים ובנוהלי העבודה. בהתאם להנחיות הנוכחיות של משרד הבריאות, כלל המערכת – התלמידים ועובדי ההוראה והטיפול – נדרשים להקפיד על הניקיון ועל ההיגיינה במטרה לאפשר המשך לימודים סדירים תוך כדי שמירה על בריאות הצוותים, על בריאות הילדים ועל בריאות משפחותיהם.

לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א, הוחלט כי משרד החינוך יסייע ברכישת ציוד מיגון כיתתי ובית-ספרי, וכן בתגבור שירותי הניקיון וההיגיינה במוסדות החינוך. רכיבי המיגון יכללו רכישה מרוכזת וחד-פעמית של מדחום, מסכות מגן לצוות, שילוט ומתקני חיטוי. הרכישה החודשית תכלול נוזלי חיטוי, מטליות חיטוי ומילוי לעמדת החיטוי הגדולה.

אופן העברת התקציב הוא משולש: (1) הקצבה חד-פעמית לרכישת ציוד המיגון בתקופה המזכה (מ-1 באוגוסט 2020 עד 30 באוקטובר 2020), שתועבר ב-1 בספטמבר 20202; הקצבה חודשית לחידוש הציוד שנרכש, מ-1 בספטמבר 2020 ועד תום התקופה שתיקבע; הקצבה חודשית לתגבור שירותי הניקיון וההיגיינה עד תום התקופה שתיקבע.

המשרד מפרסם את הפנייה לבעלויות ולרשויות במטרה לאפשר להן להיערך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א באופן מיטבי, אולם מימוש הקולות הקוראים כפוף לקיומו של תקציב ייעודי בתקנה.