פריט ידע תכנית ניצנים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תכנית ניצנים

מעודכן 23.09.20

תמצית העדכון

עלה מסמך קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשפ"א עבור תכנית ניצנים (גילאי 3-8, גן - כיתה ב').

תקציר

בהתאם להחלטת ממשלה מיום 25.8.2020, משרד החינוך יסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות מתום יום הלימודים לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידו, במטרה לקדם מענה איכותי לצורכיהם השונים של המשתתפים, ובין היתר, הקלה בנטל ולעידוד השתלבות ההורים בעבודה.

מצ"ב מסמך קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשפ"א עבור תכנית ניצנים (גילאי 3-8, גן - כיתה ב').