פריט ידע תכנון רשותי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תכנון רשותי

שנת הלימודים תשפ"א מציבה בפני מערכת החינוך והרשויות המקומיות אתגר תכנוני רחב היקף, המתאפיין באי-ודאות רבה. כתוצאה מאי-ודאות זו, עולה הצורך למתן מענים מהירים ולביצוע התאמות בניהול ובתפעול מערכת החינוך הרשותית. לאור זאת, קיימת חשיבות רבה להיערכות מקדימה באופן מיטבי, תוך ביצוע תכנון צופה עתיד. תכנון זה יכלול: זיהוי וחילוץ אתגרים, איסוף נתונים רלוונטיים ועדכניים וגיבוש מענים לכל אתגר על בסיס המתווה הצפוי (ראה תרשים להלן).

אנו מציעים כי התכנית תכלול התייחסות למיקודים הבאים:

  1. ניהול מערכתי – מנגנוני עבודה ותפעול, חדר מצ"ב, סדירויות ופק"ל פעולות בכל אחד מהתרחישים.
  2. ניהול התשתיות ברמה הרשותית.
  3. פדגוגיה והישגים.
  4. מענים רגשיים וחברתיים.
  5. ניהול ההון האנושי.

לרשותכם כלי ופורמט התוכנית, יחד עם מאגר חסמים ומענים אפשריים המפרטים מיקודים אלו וכן התייחסות מפורטת יותר לנושא הנתונים.