פריט ידע קליטת מורים ומתמחים חדשים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קליטת מורים ומתמחים חדשים

המתמחים הם עובדי הוראה בשנתם הראשונה. המורים החדשים הם עובדי הוראה בשנתם השניה.

המתמחים והמורים החדשים מתמודדים עם מגוון אתגרים מקצועיים, רגשיים וארגוניים.

תמיכה וליווי למתמחים ולמורים החדשים עם כניסתם להוראה ישפרו את חווית כניסתם למקצוע ההוראה, את יכולותיהם המקצועיות ואף ימנעו באופן משמעותי את נשירתם ממקצוע ההוראה.

בשנת תשפ"א ייתכנו היבטים ייחודיים, היכולים להיות בעלי השפעה על חווית ההתמחות והכניסה להוראה:

א.     היבטים מקצועיים - הסמסטר האחרון של לימודיהם של מתמחי תשפ"א התקיים בתחילתו של משבר הקורונה וסביר להניח כי חוו התנסות מועטה בהוראה בכיתות בפועל וכן, הם אינם בעלי ניסיון רב בתחום ההוראה מרחוק. חשוב לתמוך וללוות את המתמחים בהוראה בכלל ובהוראה מרחוק בפרט. יש להיעזר במגוון בעלי התפקידים בבית הספר הרלוונטיים לקליטת המתמחים:  רכזי מקצוע, רכזי שכבה, יועצות, רכזי תקשוב וכד'. לכל אחד מבעלי התפקידים תפקיד משמעותי בליווי והכנסת המורה המתמחה בכניסה להוראה.

חשוב להקפיד על שיבוץ המתמחה בהוראה במקצועות ההוראה אליהם הוכשר, בכיתות מאפשרות הצלחה. לא מומלץ לתת למתמחים תפקידי ריכוז בבית הספר. כמו כן, יש לוודא שהמתמחה משתתף בסדנת התמחות במוסד אקדמי, בה הוא יקבל המשך ליווי והכשרה לתפקיד

ב.    היבטים ארגוניים -  שנת ההתמחות מתאפיינת בשיגרה כשנה של אי וודאות ועמימות סביב לאור כניסת המתמחים לארגון חדש. בשנת תשפ"א יש לשים דגש ותשומת לב ליצירת מקסימום וודאות כבר לקראת פתיחת שנת הלימודים על ידי תיאום ציפיות ותיווך הנהלים למתמחים מבחינת ההשתלבות בארגון הבית ספרי.

המורים החונכים הינם דמויות מפתח בתהליך הכניסה של המתמחה לארגון. מינוי מורה חונכ.ת ראוי.ה למתמחה– החונכים הם מורים מנוסים, המהווים דוגמה מקצועית ורואים חשיבות בקליטת מורים חדשים, אשר הוכשרו לתפקיד החונך או יוכשרו במהלך תשפ"א, במקביל לעיסוק בחונכות.

יש לשבץ לחונך תפקיד "חונך" במערכת משכית או עוש"ר לצורך קבלת גמול תפקיד חונך. חשוב ביותר לארגן במערכת השעות שעה קבועה שבועית בה החונכים והמתמחים נפגשים ויש לקיים מעקב אחרי קיום סדירות מפגשי החונכים והמתמחים.

ג.     היבטים רגשיים  – מתמחים בשיגרה מתארים חווית בדידות ועשויים להיתקל בקושי בהשתלבות בבית הספר. על המנהל.ת והחונכ.ת לשים לב במיוחד לנושא זה בשנה הנוכחית ולסייע למתמחה להשתלב בצוות בית הספר.

ד.    תהליך הערכה - תהליכי הערכה הכוללים תהליכי צפייה ומשוב, כתיבת הערכות מעצבות לאורך השנה וכתיבת הערכות מסכמות בסוף השנה. הערכת המתמחים חשוב שתהיה ככל הניתן בהוראה המתקיימת פנים אל פנים. הערכת מורים חדשים לקביעות יכולה להתקיים גם בזירות הוראה מרחוק על פי המתווה המפורסם על ידי הממונה על הערכת עו"ה וניהול.

להרחבה