פריט ידע קול קורא - תקשוב

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קול קורא - תקשוב


במשרד החינוך פותחה תפיסה שלמה ל "מערכת חינוך שלמה בענן" המאפשרת למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק אפקטיבית, המקדמת את האוריינות הדיגיטאלית של התלמידים ושל צוותי ההוראה, מפתחת יכולות של למידה עצמית ולמידה שיתופית. התפיסה החדשה מאפשרת לכל תלמיד לצפות בשיעורים, ולהגיע לחומרי לימוד ושיטות לימוד מותאמות ועדכניות.

כדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשלושה צירים מרכזיים:

1)   הצטיידות בתי ספר שאינם כלולים בתוכנית התקשוב, בכדי להפוך את כיתות האם למתוקשבות;

2)   עדכון וחידוש ציוד בבתי ספר הכלולים בתוכנית התקשוב; התקצוב יינתן רק עבור בתי ספר אשר שולבו בתכנית תקשוב בגישת ה"ענן החינוכי" ב-2014 וב-2017.

לעומדים בתנאי הסף, שיעור ההשתתפות בעלות לרשויות מאשכלות למ"ס 1-5 יעמוד על 0% אחוזים. ורשויות מאשכולות למ"ס 6-10 ישתתפו בעלות החל מ3% באשכול 6 ועד 15% באשכול 10. גודל ההשתתפות תלוי גם בגודל המוסד – מוסד קטן (10 כיתות) עד מוסד גדול מאוד (מעל 24 כיתות) יקבלו תקציב באופן פרופורציונאלי לגודלם.

3)   בנוסף תינתן  לבתי הספר חבילת תפעול  הכוללת תקצוב והנגשה של: אינטרנט מהיר בפס רחב, תוכנות לניהול פדגוגי וניהול מערכת שעות, תוכן דיגיטאלי עשיר ומגוון, ומערכת תמיכה טכנית ופדגוגית לעובדי ההוראה .

את החומרים להגשת הקול הקורא יש להגיש עד תאריך-

תקצוב ייעודי לאוכלוסיות פגיעות – כללי

הקמת "ספריות השאלה" של אמצעי קצה (מחשבים ניידים) לתלמידים שידם אינה משגת בבתי הספר, כולל חבילת תקשורת. התקצוב יבוצע ב4 פעימות; ראשית בתי ספר המדורגים במדדי טיפוח 7-10, לאחר מכן 5-6, בהמשך 3-4 ולבסוף 1-2. כאשר למעט הפעימה הראשונה, כל שאר ההקצאה היא על בסיס שיורי. לעומדים בתנאי הסף, שיעור ההשתתפות בעלות לרשויות מאשכלות למ"ס 1-5 יעמוד על 0% אחוזים. ורשויות מאשכולות למ"ס 6-10 ישתתפו בעלות החל מ3% באשכול 6 ועד 15% באשכול 10.

מגזר חרדי

במגזר החרדי אמצעי הקצה יהיו מותאמים לתלמידי המגזר ויכללו טלפונים ניידים. ההצטיידות תבוצע על ידי הבעלויות, באמצעות הגשת בקשה לתקצוב, ויושאלו על ידי בתי הספר ללומדים. אמצעי הקצה נועדו לתלמידים במוסדות לימוד חרדיים יסודיים. התקצוב יתבצע ב3 פעימות: ראשית בתי ספר המדורגים במדדי טיפוח 5-10, בהמשך 3-4 ולבסוף 1-2. גודל ההשתתפות תלוי גם בגודל המוסד – מוסד קטן (עד 120 תלמידים) עד מוסד גדול מאוד (מעל 700 תלמידים) יקבלו תקציב באופן פרופורציונאלי לגודלם. לעומדים בתנאי הסף, שיעור ההשתתפות בעלות לרשויות מאשכלות למ"ס 1-5 יעמוד על 0% אחוזים. ורשויות מאשכולות למ"ס 6-10 ישתתפו בעלות החל מ3% באשכול 6 ועד 15% באשכול 10.

המשרד מפרסם את הפניה לבעלויות ולרשויות על מנת לאפשר להן להיערך לפתיחת שנה הלימודים תשפ"א באופן מיטבי. ואולם, מימוש הקולות הקוראים כפוף לקיומו של תקציב ייעוד בתקנה.