קדם יסודי תלמידים עולים ותושבים חוזרים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עולים ותושבים חוזרים

תקציר

במסגרת ההערכות להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א  ונוכח התמשכותה של מגפת הקורונה בה אנו נדרשים לריחוק חברתי, מתעצמת  בדידותו של העולה ובני משפחתו.  בתכנון שנת הלימודים קיימת חשיבות להתייחסות לשונות בקרב הילדים העולים והתושבים החוזרים והתאמת המענים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים.  חשוב להיות בקשר רציף עם הילדים העולים/החוזרים והוריהם על מנת לזהות צרכים ואתגרים ולתת מענה מותאם לקליטה מיטבית.

להלן מפרט מענים לאוכלוסיית העולים/חוזרים והמלצות בהיבטים ארגוניים, רגשיים-חברתיים ופדגוגיים שנוסחו בהתאם.

- מיפוי מדויק של העולים והתושבים החוזרים לצורך מימוש שעות זכאות, התאמות וקידום לימודי.

- קיום תהליכי היקלטות והכרות של ביה"ס עם התלמיד העולה/תושב חוזר ומשפחתו.

- מינוי דמות קבועה שתלווה את התלמיד העולה ומשפחתו.

- מעקב אחר נוכחות סדירה ואיתור נשירה גלויה / סמויה בקרב העולים/תושבים חוזרים (הרחבה באגפי הגיל).

- הנגשת מידע באמצעות מסמכים מתורגמים לשפות, ותיווך של מגשרים חינוכיים, חונכים או תומכים מתוך הקהילה.

- חונך לעולה - חונכות לתלמידים עולים/תושבים חוזרים.

- הדרכה וליווי התלמיד העולה/תושב חוזר ובני משפחתו בתהליכי הלמידה מרחוק. יש לוודא שקיימת נגישות לאמצעי קצה ולרשת.

- התאמת תהליכי הלמידה למאפייני העולה/תושב חוזר וניצול מיטבי של שעות העולים וזמן הלמידה פנים אל פנים, לצורך קידום הישגי התלמידים העולים, תוך דגש על רכישת השפה ומקצועות הליבה.

 1. הכרת הילד העולה\ חוזר ומשפחתו בטרם הגעתו לגן.
 2. בזמן משבר הגן מהווה עוגן חברתי ורגשי בעבור הילד העולה\חוזר ומשפחתו.
 3. התאמת מענים ייחודיים תלויי שפה לילד העולה\חוזר.

   - שעות זכאות/ אולפן –  לעולים חדשים בשנה הראשונה.

- "עולים תחילה"-הכנה לכיתה א' (עדיין אין אישור תקציבי)

-  "ילדים והורים לומדים עברית"-למידה משותפת להורים וילדים (עדיין אין אישור תקציבי)

 1. פגישת היכרות עם הילד העולה ועם הוריו לפני כניסתו לגן, רצוי להשתמש במתרגם בעת הצורך.
 2. מעקב אחר נוכחות תלמידים ומנותקי קשר, זיהוי פערים והתאמת מענים דיפרנציאלים.
 3. הנגשת מידע חשוב על הנעשה בגן כולל תוכנית לימודים. ניתן להיעזר במגשרים חינוכיים בין תרבותיים לתרגום או בתרגומים הנמצאים באתר.
 4. הפנייה למידע בשפת הבית מונגש באתר האגף ובפורטל מוסדות.
 5. הדרכת גננות לעולים בנושא הוראת עברית כשפה שנייה במרחב הווירטואלי.
 1. שיח אישי וליווי של תלמידים עולים חדשים ותושבים חוזרים והוריהם שהגיעו הקיץ.
 2. מיפוי קשיים רגשיים של התלמידים ומתן מענים נדרשים.
 3. שילוב מיומנויות רגשיות חברתיות כבסיס לתהליך של השתלבות ולמידה.
 4. שימת דגש על השתתפות התלמידים העולים בכל פעילות.
 5. עידוד יצירת קשרים חברתיים מחוץ לגן.
 6. הצמדת חונך ועידוד ערך של קבלה ועזרה הדדית.
 7. איתור חוזקות של הילד העולה, ומתן במה להצגתן.
 8. עידוד מעורבות הורים וטיפוח תחושת שייכות לקהילת הגן.
 1. סדר יום גמיש  עם אפשרות ללמידה במבנים משתנים (מליאה, קבוצות קטנות, אישית).
 2. מתן מענה ללמידה לילדים ללא אמצעי קצה במגוון אמצעים כגון ערכות אישיות ביתיות, שיחות  טלפון וכו'. המשרד מקדם הוצאת 'קול קורא' בעניין תקשוב.
 3. למידה על פי העיקרון של "עברית בעברית" ולמידה על בסיס תבניות לשון בשיח הדבור.
 4. למידה והערכה באופן מגוון בקצב מותאם לילד העולה של חומר מצומצם ורלוונטי לעולמו.
 5. למידה ספיראלית  עם חזרה על ידע קודם תוך כדי עלייה בדרגת הקושי השפתי שיאפשרו חוויות הצלחה ללומד.
 6. שיתוף ההורים העולים בתהליכי רכישת השפה של ילדיהם.