קדם יסודי מתווה הפעלה משולב

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתווה הפעלה משולב

בתי ספר יפעלו במודלים המשלבים למידה בבית הספר בקבוצות קבועות ולמידה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק.
גני ילדים
  • לימודים שגרתיים 6 ימים בשבוע ללא פיצול הכיתות האורגניות.
  • צוות חינוכי תוספתי בגני הילדים יורשה להיכנס ב- 6 גנים קבועים וב- 6 קבוצות קבועות.


מסגרות חינוך מיוחד

  • גני חינוך מיוחד ובתי ספר חינוך מיוחד - למידה כבשגרה ותגבור באמצעות מענים מותאמים.
  • מרכזים חינוכיים בבתי חולים - למידה כבשגרה לפי הנחיות בית החולים.
  • כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים - כיתות חינוך מיוחד בשכיחות גבוהה ז'-י'ב', למידה כבשגרה ניתנת הגמישות לפעול על פי מתווה אגף הגיל.
  • תלמידים הזכאים לשילוב אישי בגנים וכיתות בבתי ספר רגילים - על פי מתווה אגפי הגיל ותגבור באמצעות מענים מותאמים: מפגש בבית התלמיד, במוקדי חינוך.
  • תלמידים חולים בביתם - למידה כבשגרה ותגבור למידה וטיפול מרחוק.
  • תלמידים מקבלים טיפול רפואי במוסדות חנ"מ - הטיפול יינתן במוס"ח בימים שהתלמיד מגיע ללימודים.


מסגרות ילדים ונוער בסיכון - למידה כבשגרה