קדם יסודי מענים רגשיים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מענים רגשיים

מעודכן 21.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020.

נדרשים מענים ייחודים להיבטים רגשיים חברתיים בעת סגר. להלן מסמך מתן מענים רגשיים במצב סגר.

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020.

נדרשים מענים ייחודים להיבטים רגשיים חברתיים בעת סגר. להלן מסמך מתן מענים רגשיים במצב סגר.

עקרונות

 • השקעה בחוסן וברווחה הנפשית של צוות הגן הכרחית לחיזוק תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות של הצוותים והתלמידים.
 • שמירה על קשר אישי רציף עם כל אחד מבאי הגן כמקדם תחושת שייכות, מוגנות וחוסן בעת שגרה וחירום.
 • התאמת המענים הייחודיים לכל אחד מבאי הגן (הילדים, ההורים והצוות החינוכי).
 • מעגל הסיכון מתרחב ויש להגביר ערנות ולאתר תלמידים במצוקה ובסיכון.
 • למידה רגשית חברתית מפתחת חוסן ומיומנות תוך-אישית ובין-אישית בשגרה ובחירום, ומפחיתה מצוקות וסימפטומים פוסט-טראומטיים אצל ילדים.
 • מיפוי כיתת הגן, איתור הצרכים (קשיים במשפחה, בידוד, קשיים בריאותיים ועוד) ומתן מענים מותאמים, לרבות הפנייה לגורמי טיפול.
 • חשיבות במתן מענה ייעודי  לאוכלוסיות ייחודיות בהתאמה תרבותית (חברה ערבית, חברה חרדית, יוצאי הקהילה האתיופית, עולים).
 • חשיבות במתן מענה ייעודי לתלמידים עם צרכים מיוחדים (ילדים בסיכון, ילדי חינוך מיוחד, ילדים משולבים ועוד).
 • יצירת שותפות עם הורים, ליווי, תמיכה והדרכה מחזקים את חוסנם ואת יכולתם לתמוך בילדיהם.
 • גיבוש נוהלי עבודה של צוות הגן בדגש על תפקיד הסייעת בתקופה זו.

הצוות החינוכי המתמודד ברמה האישית והמקצועית עם תקופת המשבר ועם אי-הוודאות זקוק לליווי ולתמיכה שיאפשרו לו תחושת מסוגלות וחוסן. מנהלת הגן היא הדמות המרכזית ביצירת תשתית צוותית מכילה. היועצת/הפסיכולוג ישמשו לה מקור לתמיכה.

פירוט:

 • חיזוק הלכידות, תחושת השייכות והיכרות עם חוזקות ונקודות לחיזוק של כל אחד מאנשי הצוות. ערנות לחברי צוות המגלים מצוקה אישית.
 • תיאום ציפיות, חלוקת תפקידים ברורה.
 • קביעת סדירויות למפגשי צוות.
 • מתן מקום לשיתוף ולשיח מתמשך לאוורור רגשות, ברמה האישית והמקצועית. לדוגמה: שיחה אישית של היועצת או של הפסיכולוג עם הגננת ועם צוות הגן; שיחה אישית של הגננת המובילה עם צוות הגן; קיום מפגשי צוות (פנים אל פנים או מרחוק) שבהם מקצים זמן לשיח רגשי ולשיתוף.
 • העצמת תפקיד הסייעת כמובילה חינוכית, שותפה מלאה באחריות ובביצוע היעדים החינוכיים בשגרה ובחירום. לדוגמה: אם הגננת נכנסת לבידוד, לסייעת תפקיד מרכזי בהובלת הגן.
 • קבלה ומתן כלים של שיח רגשי, לצוות הגן במגוון דרכים, כגון שיח מרחוק באמצעים מקוונים.

הילדים בגן חווים בתקופה זו ריחוק חברתי וזקוקים לקשר אישי ולחיזוק יחסי הקרבה והאכפתיות עם צוות הגן ועם הסביבה תומכת. קיימים  מספר גורמים העשויים להשפיע על ההסתגלות ועל התפקוד של הילדים בגן:

א. ילדים אשר לראשונה נכנסים למסגרת חינוכית, לסביבה שאינה מוכרת להם; מפגש עם דמויות חדשות; סדר יום חדש; נהלים והרגלים חדשים.

ב. ילדים במעבר גן ממסגרת אחת לשנייה.

ג. ילדים עם קשיים רגשיים לנוכח תקופת הקורונה.

פירוט:

 • ברמת הפרט – מפגש היכרות עם הילד ומשפחתו מוקדם ככל האפשר (רצוי בשבועיים הראשונים).
 • שיח רגשי אישי לפחות אחת לשבוע (פנים מול פנים, טלפון או מפגש מקוון  או אחר) – הן בעת למידה בגן והן בעת למידה מרחוק.
 • תוכנית אישית לתלמידים עם צרכים ייחודיים.
 • קבוצת הילדים – מפגש בקבוצה קטנה להעמקת ההיכרות וליצירת קבוצת שייכות לביסוס הכישורים החברתיים אחת לשבוע.
 • כיתת הגן – קידום תשתית חברתית רגשית וביסוס הרגלים ושגרות עבודה לעת הזו במגוון כלים רגשיים. דוגמאות ניתן למצוא בטבלה שבהמשך.
 • ביסוס תשתית רגשית חברתית באמצעות תוכנית כישורי חיים וכלים שונים לפיתוח החוסן האישי .
 • איתור וזיהוי ילדים במצוקה ובסיכון והפנייתם לגורמים הטיפוליים.

להורים יש תפקיד מרכזי בתהליכי ההסתגלות והקליטה של הילדים בתחילת השנה ובמהלכה. השנה, בשל הקורונה, קיימת מציאות חדשה העלולה להגביר את החששות בקרב ההורים. לפיכך יש להתייחס לצרכים השונים של ההורים במעבר ובכניסה לגן הילדים.

פירוט:

 • בניית קשר רציף ותקשורת מקרבת עם ההורים ליצירת אמון ושיתוף פעולה למען הסתגלות והשתלבות יעילה של הילדים.
 • אסיפת הורים מקוונת עם כלל הורי הגן, שתכלול המלצות לתקופת ההסתגלות, ואסיפות הורים נוספות במהלך השנה, בהתאם לצורך ובהתאם להמלצות המשתנות.
 • העברת שאלון אישי להיכרות עם הילדים ולתיאום ציפיות עם צוות הגן.
 • מפגש אישי עם הורי הילדים בהתאם לנתוני השאלונים האישיים (ילדים המקבלים שירותי חנ"מ, עולים, בעיות משפחתיות מורכבות – מוקדם ככל האפשר).
 • עידוד ההורים לעדכון ולשיתוף צוות הגן, ובמידת הצורך – הפניה לקבלת עזרה מגורמי המקצוע וממוקדי הסיוע.
 • הצגת דרכי תקשורת רציפה ועדכון לגבי הנעשה בגן  באופן סדור לאורך השנה.
 • השתתפות באשכול הגאוגרפי באופן סדור מזמנת עבור הגננת תשתית רגשית, מקצועית והתפתחות אישית.
 • הכשרה וקבלת כלים של מענים רגשיים וחברתיים לחיזוק ולהעמקת תחושת המסוגלות המקצועית.
 • הקמת צוות לשעת חירום (צל"ח) אשכולי – הכשרה ותרגול בהובלת מדריכת שפ"י מומחית תחום.
 • למידת עמיתים – שיתוף בידע והתנסות להרחבת ארגז הכלים המקצועי.
ההנחיה תדירות לוח זמנים כלים לשימוש הצוות החינוכי
צוות הגן קביעת מפגשים וישיבות צוות כהיערכות לתחילת השנה ובאופן סדור לאורך שנת הלימודים יעלה בהמשך
מענה לילדי הגן איתור וזיהוי ילדים בסיכון והפניה לגורמי המקצוע בתחילת השנה ספטמבר–נובמבר בהתאם לצורך יעלה בהמשך
מפגש היכרות עם הילד ומשפחתו

באמצעות טלפון או אמצעים מקוונים

מוקדם ככל האפשר ספטמבר–אוקטובר שאלון לגננת: היכרות עם הילד      

מצגת לגננת לקראת מפגש אישי מקוון עם ילד והורה

תוכנית אישית לתלמידים עם צרכים מיוחדים קיום תהליכי היוועצות עם הצוות הטיפולי לבניית תכנית אישית לילד והכוונה לילד ולמשפחתו בניית תכנית – עד אמצע נובמבר

מתן מענה וליווי לאורך שנת הלימודים

קידום תשתית חברתית רגשית וביסוס הרגלים ושגרות באמצעות כישורי חיים וכלים נוספים לחיזוק החוסן האישי בהתאם לתוכנית העבודה של הגן
לאורך שנת הלימודים היכרות עם הצוות וסביבת הגן

  נשיקה בכיס: תהליכי פרידה וקליטה בגן בימי הקורונה  

פותחים את השנה קצת אחרת-שיעורי חוסן :

מערך לילדי גן חובה / מצגת מלווה למפגש

מפגשי כישורי חיים מוקלטים בתוכנית הלאומית

אקלים גן יצירת אקלים חינוכי מיטבי תוך כדי בחינת מצבו החברתי של התלמיד במציאות של ריחוק פיזי יש להקפיד ולוודא כי הילדים מצליחים לקיים קשרים חברתיים עם חבריהם ומרגישים שייכות לאורך שנת הלימודים יעלה בהמשך
קבלת ילדים חדשים קבלת ילדים חדשים העברת שאלון להיכרות עם הילדים ותיאום ציפיות עם ההורים כהיערכות לפתיחת שנה קליטת ילדים עם צרכים ייחודים
קשר עם הורים קיום אסיפת הורים מקוונת עם כלל הורי הגן כהיערכות לפתיחת שנה נוסף בהתאם לצורך ולהמלצות המשתנות מכתב להורים לפתיחת השנה

כללי זהב לאסיפת הורים בגן

 "קפה גן" אסיפת הורים ראשונה בגן

הצעות לפעילויות חווייתיות להיכרות עם הורי הגן

קיום תקשורת רציפה עם כלל הורי הגן באופן סדור וקבוע לאורך שנת הלימודים ערוצי תקשורת מקוונת עם ההורים
עידוד הורים לפנות לעדכון, לשיתוף צוות הגן ובמידת הצורך פנייה לקבלת עזרה מגורמי המקצוע ומוקדי הסיוע לאורך שנת הלימודים סרטון להורים לקראת המעבר לגן עירייה בפעם הראשונה

 סרטון להורים: הסתגלות לגן חדש בימי הקורונה סרטון להורים לקראת פתיחת שנה: מודל עוגיי"ה

יש לנו חוסן (גם כשעדיין אין חיסון...) - "כלי חוסן" למשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה: עברית /

גיל גן - כיתה ב /

בשפה הערבית /

בהתאמה לחברה החרדית

אשכול גאוגרפי השתתפות באשכול הגאוגרפי כתשתית רגשית ומקצועית באופן סדור ובהתאם לפיתוח המקצועי לאורך שנת הלימודים