קדם יסודי ימי פתיחת שנה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ימי פתיחת שנה

כללי

יום הלימודים הראשון לא יסתיים לפני 11:45, מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל "שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל".

מומלץ לקיים מפגשי פתיחת שנה חגיגיים ולהעמקת הקשרים החברתיים בכל הכיתות, בהתאם לגיל הלומדים ומתווה ההפעלה בשכבת הגיל.

מומלץ להקדיש שעת המחנך גם בנושא קורונה. ניתן להסתייע במצגת שתשלח על ידי הממונה על תחום בריאות.

ימים ראשונים לילדים במעברים

1. הגן יהיה פתוח  כבשיגרה .

2. גילאי 3:

ביום הראשון ללימודים (1/9/2020)

 • הילדים יגיעו בקבוצות  של  5-6 ילדים על פי לוח זמנים אותו תפרסם הגננת, לפרק זמן קצוב. הגננת והסייעת תקבלנה את הילדים לפעילות היכרות חווייתית .
 • ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן או  ישהו בחצר הגן עוטים מסכות וישמרו על מרחק. בתום הפעילות, צוות הגן יפרד מהילדים   וההורים  ייקחו את הילדים מפתח הגן.
 • צוות הגן יערך לקבלת הקבוצה הבאה , כך עד סיום יום הלימודים בשעה 14.00


ביום השני ללימודים (2/9/2020)

 • הילדים יגיעו לגן בקבוצות כביום אתמול או יחולקו ל- 2 קבוצות על פי שיקול דעתה של הגננת. ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן או ישהו בחצר הגן עוטים מסיכות וישמרו על מרחק בתום הפעילות , צוות הגן יפרד מהילדים וההורים ייקחו את הילדים מפתח הגן.

בגן בו לומדים גילאי 3 ו-4 יגיעו  גילאי 3 החל מהשעה 10, בקבוצות קטנות על פי לוח זמנים אותו תפרסם הגננת. החל מהיום השלישי ללימודים (3/9/2020) כל ילדי הגן יגיעו וילמדו על פי סדר היום הקבוע. הילדים ייפרדו מהוריהם בפתח הגן.

3.      גילאי 4 / 5  - החל מהיום הראשון, יגיעו הילדים לגן ליום למידה רגיל.

4.       ילדים עם קשיי הסתגלות,   צוות הגן יגלה   גמישות ורגישות לצרכי הילדים, הגננת תהיה בקשר עם הורי הגן לעידכון.

5.       מומלץ לקיים מפגש הורים מקוון עם ההורים , המסביר את אורחות החיים בגן והתנהלותו בשיגרת קורונה.

6.      על מנת להקל על המעבר ניתן להכין סרטון קצר/מצגת לילדי הגן, המציגים את צוות הגן, מבנה הגן, מוקדי הגן והחצר.

חינוך מיוחד

במידת הצורך הורה אחד ילווה את התלמיד

הורה השוהה בשטחי המוסד החינוכי, יקפיד על שמירת נהלי הבריאות על פי מסמך אורחות חיים המעודכן.

הערכות לקליטת כלל התלמידים

 • קיום מפגש היכרות עם תלמידים חדשים בביה"ס והוריהם.
 • קיום מפגש היכרות מרחוק ברמה הכיתתית.
 • התלמידים והוריהם יקבלו את מסמך "אורחות החיים".
 • יצירת קשר אישי עם תלמידים בבידוד ועדכונם בכל רכיבי ההיערכות לשנה"ל.

דגשים לפתיחת שנת הלימודים

1.     היבטים פדגוגים בהתאמה לשלבי החינוך

 • חשוב להקדיש את החודש הראשון ללימודים להקניה אינטנסיבית של מיומנויות לומד עצמאי ומכוונות עצמית ללמידה.
 • חשוב להקדיש את החודשיים הראשונים להשלמת החומר הלימודי. בחירת הנושאים והמיומנויות תשען על מבחני מיפוי, ככל שיתאפשר.
 • מומלץ לבנות מפה כיתתית נשענת כישורים וחוזקות לשם  עידוד מנהיגות ויזמות בקרב תלמידים.
 • מומלץ לתרגל , בחודשיים הראשונים ללימודים, למידה סינכרונית וא-סינכרונית בלמידה פיזית בבית הספר על מנת לחזק מסוגלות וליצור מחויבות לתהליך הלמידה.
 • מומלץ לתרגל בחודשיים הראשונים למידה במבנים ארגוניים משתנים: למידה בזוגות, בקבוצות הומוגניות, בקבוצות הטרוגניות, רב גילית וכו'.
 • מומלץ לתרגל למידה שיתופית בלמידה פיזית בביה"ס על מנת להכשיר את הלומדים ללמידה שיתופית דיגיטאלית.

2.     שיח עם הצוות החינוכי

 • מפגש מליאה ומפגשי צוותים יתקיימו באחת משתי אפשרויות:
 • פנים אל פנים – ובתנאי שיש מרחב מאפשר לשמירה על כל הנחיות משרד הבריאות
 • מפגש מרחוק (כדוגמת הזום)
 • מומלץ כי מנהל/ת המוסד החינוכי יציג/תציג את:
 • מסמך "אורחות חיים"
 • מערכת השעות – בהתאם למתנ"ה ולמודל הלמידה
 • חלוקת התפקידים ותחומי האחריות
 • הקצאת זמן ליועצת בית הספר לשיח בנושאים הרגשיים-חברתיים בקרב הילדים והמבוגרים, ומקומו של בית הספר בהחזקה הרגשית-חברתית של הקהילה.

2. שותפות הורים וקהילה

 • יש חשיבות לקיום מפגשי הורים במתכונת מקוונת (הן כיתתיות והן של ההנהגה הבית ספרית).
 • מומלץ להכין מסמך מנחה לנהלי היום הראשון: הכניסה לבית הספר, מהלך היום והיציאה ממנו, ולשלוח אותו מבעוד מועד, כך שהנוהל יהיה ידוע וברור לכלל ההורים.
 • מומלץ להכין מסמך תמציתי, נגיש לכל הורה, המרכז את כל המידע הרלוונטי לתחילת השנה ולשהות הילדים בבית הספר, כולל סידורי התקשרות, לוחות זמנים, בעלי תפקידים וכד'
 • מפגש אישי, על פי הצורך, יתקיים בתום יום הלימודים בהשתתפות ההורה, התלמיד והמורה.
 • תרגול צל"ח בשיתוף הורים: "אירוע גילוי חולה מאומת במוסד החינוכי.
 • ערוץ תקשורת רציף במרחב הבית ספרי לפרסום אגרות ועדכונים כדוגמת אורחות חיים בזמן קורונה.
 • במידת הצורך יש  לתאם הגעת הורים  למוסד החינוכי ביום הראשון

3.     הדגשים במסגרות החינוך המיוחד