פריט ידע פרחי הוראה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פרחי הוראה

ההכשרה האקדמית של סטודנטים להוראה מורכבת מעבודה מעשית בתוך בתי הספר וגני הילדים, וכניסת סטודנטים למוסדות החינוך בשלב ההכשרה הינה קריטית להכשרת מורי העתיד. השותפות עם בתי הספר וגני הילדים יכולה לקדם מתן מענה לצורכי בית הספר והגן ע"י הסטודנטיות המשתלבות בהם כחלק מהצוות.

הכשרתם של הסטודנטים היא עדכנית, הם מכירים דרכי הוראה חדשות, כולל הוראה באמצעים דיגיטליים וכך גם המדריכים הפדגוגיים שעברו הכשרה ופתוח מקצועי מרחב לדגמי הוראה היברידיים המשלבים למידה דיגיטאלית. אלו, יכולים לתמוך בצוות המקצועי של המוסד החינוכי.

הסטודנטים המתכשרים להוראה  מוגדרים "פרחי הוראה" ומהווים חלק אינטגרלי מצוות המוסד החינוכי וכל מה שחל על צוות בית הספר/גן הילדים חל גם על הסטודנטים.

מוסדות ההכשרה יערכו לכניסת סטודנטים כבר מימי ההיערכות בסוף אוגוסט ולקראת פתיחת שנה"ל בספטמבר.

כניסת פרחי ההוראה והמדריכים הפדגוגיים מושתת על שותפות הנרקמת טרום פתיחת השנה, בין המוסד האקדמי למוסד החינוכי.

 • תיאום ציפיות לקראת שנת קורונה - יש לקיים שיח מעמיק של תיאום ציפיות המברר מהם הצרכים של בית הספר/כיתה/גן הילדים. מטרת השיח לייצר דרכי פעולה מתוך הבנה כי הסטודנטיות הן משאב איכותי של אנשי חינוך בראשית דרכם.
 • שיתופי פעולה – בית הספר וגן הילדים יהנו מהמשאבים הפיזיים והאקדמיים המייחדים אותה, על מנת לקדם את ההוראה והלמידה של הסטודנטים, המורות המאמנות, צוות בית הספר, הגן והתלמידים.
 • תקשורת רציפה - לאור הגדרת מרחבי ההוראה של הסטודנטיות, יש להגדיר מי הם אנשי הצוות מטעם בית הספר והגן איתם יעבדו הסטודנטיות, כדי להתנהל באופן מיטבי למען ההתנסות ולמען טיוב ההוראה.

במהלך השנה יונחו פרחי ההוראה  ע"י המד"פ, אנשי סגל אקדמי מתחום הדיסציפלינה, המורה המאמנת/המכשירה

 • צמצום פערים - הסטודנטיות יכולות לסייע בצמצום פערים לימודיים שצברו התלמידים בשנת הלימודים תש"ף.
 • קידום SEL - הסטודנטיות יכולות לסייע במתן מענים חברתיים רגשיים כחלק ממהלכים בית ספריים והעמקת ההתנסות במיומנויות ה-sel
 • גמישות - ההתנסות במרחב ההיברידי יכולה להתקיים גם בשעות אחר הצהריים באם הדבר מקדם את הלמידה וההוראה של השותפים.
 • התערבות הורים - בהוראה מרחוק יש מקום לדון במקום המשפחה במהלך המפגש המקוון ובדרכים לשמור על מרחב מוגן עבור התלמידים והמורה.
 • התנסות בבניית שיעורים המתקיימים בלמידה מרחוק- הסטודנטים יתנסו ויתמכו בפיתוח בכלים דיגיטליים, בתחומי ההתמחות הדיסציפלינארית, וגם בנושאים כללים של חינוך, הנכללים בתפקידי המחנך, ביניהם: חינוך לערכים, אורח חיים בריא, שימור איכות הסביבה, התנהלות ברשת ועוד.

מסגרת ההתנסות המעשית, היא באחריות המוסד המכשיר, כחלק מלימודי ההכשרה להוראה . היקף שעות ההתנסות המעשית בה חייב פרח ההוראה תלוי בתכנית בה הוא לומד ובשנת לימודיו. יש לברר היקף זה יחד עם המדריך הפדגוגי ופרח ההוראה. שעות אלה הן חלק מההכשרה של פרח ההוראה ועליהם אינו מקבל תשלום כספי.

 • הסטודנטים ישובצו באופן קבוע בבית הספר, ישובצו לכיתה/קפסולה קבועה ואף יקבלו מראש את קבוצת התלמידים שאיתם יעמדו בקשר אישי .
 • הסטודנטים יירשמו במצבת כח האדם של המוסד החינוכי וכל מה שיחול על צוות בית הספר/גן הילדים יחול גם עליהם.
 • סטודנט בשנה ג' ללימודיו יכול להוביל לבדו קפסולה, בהנחיית המורה הקבוע/המאמן והמדריך הפדגוגי 
 • הסטודנטים ישובצו באותו האופן גם בכל מסגרות הלמידה מרחוק
 •  יש לקבוע מערכת קבועה לכל פרח הוראה, לאיזו כיתה/מורה  הוא מוצמד, להגדיר את הקפסולה שבה הוא פועל,  לתת לו רשימת התלמידים בקפסולה שלו, לשתפו בימי ההיערכות ושאר הנהלים שנקבעו למוסד/לכיתה.
 • פרחי ההוראה שהם חלק אינטגראלי וקבוע במוסד החינוכי ולכן מומלץ שיהיו בקשר רציף עם קבוצת הילדים בקפסולה. כמו כן, לשלב אותם באספות ההורים המקוונות ובווטצאפ הכיתתי.
 • מומלץ לנהל שיח עם המדריך הפדגוגי ועם פרח ההוראה, על הצרכים של המוסד החינוכי ולראות היכן כניסת פרחי ההוראה וסגל מהמוסדות האקדמיים יכולים לתמוך.
 • פרחי ההוראה שמקבלים מלגה המחייבת אותם בשעות התנדבות, יהיו רשאים לשלב במוסד החינוכי בו הם מתנסים גם את שעות ההתנדבות בהם הם מחויבים.
 • יש לאפשר לכל פרח הוראה להתנסות במהלך השנה הן בהוראת תלמידים פנים-אל-פנים והן בהוראת תלמידים מרחוק.