פעילות חינוכית בעת סגר יסודי נכון לתאריך 6.1.2021

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פעילות חינוכית בעת סגר: יסודי נכון לתאריך 6.1.2021

מעודכן 03.02.21

תמצית העדכון

המסמך בעמוד זה מעודכן לאור החלטת ממשלה על סגר כללי החל מיום ו׳ 25.9.2020 בשעה 14:00 למשך שבועיים עם אופציה להארכה.

להלן מסמך המפרט את מתכונת הלמידה מרחוק בחינוך היסודי, נכון לתאריך 6.1.2021 הכולל, בין השאר:
  • עקרונות מנחים והנחיות כלליות
  • פעולות ראשוניות ברמת בית הספר והכיתה
  • התנהלות בלמידה מרחוק
  • הנחיות לארגון הלמידה ומבנה יום הלימודים
  • יצירת קשר אישי ורגשי וקשר עם ההורים
  • דגשים לאוכלוסיה עם וללא אמצעי קצה
  • מקצועות ליבה
  • עקרונות לחזרה מהסגר

מסמך הפעלת עוזרי חינוך בעת סגר

מסמך משלים למתווה ניהול מערכת החינוך במחוז החרדי

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה לילדים ונוער בסיכון מעודכן לתאריך 7.1.2021

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד מעודכן לתאריך 7.1.2021

מסמך דגשים פדגוגיים ללמידה מרחוק בעת סגר