פעילות חינוכית בעת סגר חטיבת ביניים נכון לתאריך 6.1.2021

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פעילות חינוכית בעת סגר: חטיבת ביניים נכון לתאריך 6.1.2021

מעודכן 07.01.21

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-27.12. 2020. להלן מסמכים המפרטים את מתכונת הלמידה.

להלן מסמך המפרט את מתכונת הלמידה מרחוק בחינוך העל יסודי, הכולל
  • עקרונות מנחים
  • בעלי תפקידים, תחומי אחריות וכלים
  • דגשים לקהילות בית הספר
  • המלצות לתכנון הלמידה ומערכת השעות
  • דגשים לשכבות הגיל השונות
  • פעולות טרם, במהלך ולאחר סגר ובחזרה ממנו
  • הנחיות ללמידה מרחוק עם ובלי אמצעי קצה

מסמך משלים למתווה ניהול מערכת החינוך במחוז החרדי

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה לילדים ונוער בסיכון מעודכן לתאריך 7.1.2021

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד מעודכן לתאריך 7.1.2021

מסמך דגשים פדגוגיים ללמידה מרחוק בעת סגר