פעילות חינוכית בעת סגר חטיבה עליונה נכון לתאריך 6.1.2021

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קטגוריה
פעילות חינוכית בעת סגר: חטיבה עליונה נכון לתאריך 6.1.2021

מעודכן 06.01.21

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, המסמך בעמוד זה מעודכן לאור החלטת ממשלה על סגר כללי החל מיום ו׳ 25.9.2020 בשעה 14:00 למשך שבועיים עם אופציה להארכה.

להלן מסמך המפרט את מתכונת הלמידה מרחוק בחינוך העל יסודי, הכולל
  • עקרונות מנחים
  • בעלי תפקידים, תחומי אחריות וכלים
  • דגשים לקהילות בית הספר
  • המלצות לתכנון הלמידה ומערכת השעות
  • דגשים לשכבות הגיל השונות
  • פעולות טרם, במהלך ולאחר סגר ובחזרה ממנו
  • הנחיות ללמידה מרחוק עם ובלי אמצעי קצה

מסמך משלים למתווה ניהול מערכת החינוך במחוז החרדי

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה לילדים ונוער בסיכון

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד

מסמך דגשים פדגוגיים ללמידה מרחוק בעת סגר