פריט ידע פיתוח מקצועי לצוותי החינוך

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פיתוח מקצועי לצוותי החינוך

בשנת הלימודים תשפ"א תהליכי הפיתוח המקצועי יתמקדו  בהוראה משולבת (מרחוק ומקרוב) בהיבטים פדגוגיים, חברתיים ורגשיים.

ערוצי פעולה:

  1. תהליכי למידה בית ספריים - הרחבה בהמשך.
  2. קורסים דיגיטליים רגילים וקצרים להתמקצעות בתחומי הדעת ובפדגוגיה עם פרקטיקות להוראה מרחוק– הרחבה בהמשך.
  3. מגוון קורסים המשלבים היבטים של למידה מרחוק במרכזי הפסג"ה ועל ידי מבצעים פדגוגיים. הקורסים יהיו  בתחומי דעת, בנושאי רוחב כגון: הכלה והשתלבות וכן קורסים לבעלי תפקידים.
  4. קורסי מיקרוקרדיטציה ממוקדים בפרקטיקות הוראה ללמידה מרחוק.
  5. יחידות מדף ללמידה עצמאית באורך 2-6 שעות בכל אחד מ-16 הנושאים המרכיבים את הלמידה מרחוק (לא מוכרים לגמול) - חלק מהיחידות נמצאות בפיתוח ויעלו בהמשך.
נושאי ליבה בלמידה מרחוק:
פמ.svg
1.   תהליכי למידה בית ספריים- הרחבה

אפשרויות הפעלה:

  • השתלמות בית ספרית ללמידה מרחוק (גם אם נדרש לעצור תהליך אחר).
  • השתלמות בית ספרית נוספת הממוקדת בלמידה מרחוק בנוסף להשתלמות שתוכננה (שהיא לא למידה מרחוק),  
  • שילוב של תהליכים אחרים בנושאי הלמידה מרחוק.

* רצוי להתחיל את הלמידה הבית ספרית מוקדם ככל האפשר

.

תוכנית הלמידה המוצעת תותאם לצרכי צוות בית הספר ותכלול:

18 שעות בתחומים הטכנו-פדגוגים - נושאי הלמידה בהלימה לידע והמיומנויות הנדרשים ברמה הבית ספרית.

6 שעות על היבטים רגשיים חברתיים .

6 שעות - לשיקול מנהל בי"ס  לקידום למידה מרחוק.