פריט ידע פיתוח מקצועי למנהלים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פיתוח מקצועי למנהלים

פיתוח מקצועי, הכשרה, ליווי ותמיכה למנהלי בתי הספר

ישנה חשיבות עליונה לייצר מרחב ללמידה והכשרה למנהלים, אשר יהווה עבורם מקור לידע מקצועי עדכני, זירה לשכלול המיומנויות הנדרשות מהם ומקום לתמיכה וסיוע להובלת תהליכים איכותיים בבתי הספר.

הפיתוח המקצועי של המנהלים יימשך כסדרו ועל פי העקרונות והדגשים להלן. הפיתוח המקצועי יתקיים באופן מקוון בהתאמה לשגרת הקורונה, ובמידת האפשר במפגשים פרונטליים תוך הקפדה על הנהלים. פרטים מדויקים אודות תהליכי הפיתוח המקצועי יימסרו בהמשך.


עקרונות הפיתוח המקצועי למנהלים

א.    זמינות ורלוונטיות: חשוב שההכשרות ותהליכי הלמידה יחוו על ידי המנהלים ככאלו המשרתים אותם ומסייעים להם בתקופה מאתגרת זו. על כן הלמידה צריכה לעסוק בנושאים הרלבנטיים לאתגרי התקופה ולהיות זמינה, נוחה ומותאמת לסדר היום של המנהלים.

ב.    התאמת המענים לצרכים של המנהלים: ישנה שונות גבוהה בין בתי ספר ובין מנהלים כאשר כל מנהל זקוק לדברים אחרים על מנת לשפר את יכולתו המקצועית. על כן הלמידה צריכה להציע גיוון של תכנים ומתודולוגיות ולאפשר בחירה והתאמה אישית (פרסונליזציה).

ג.     התבססות על הידע שפותח ונצבר בשדה ובמחקר: הידע המקצועי העוסק בלמידה משולבת מתעדכן ומתחדש בקצב מוגבר בעת הזו, הן מתוך ניסיון עשיר ומגוון בשדה והן מתוך המחקר. הלמידה צריכה להיות מחוברת לידע המתפתח ולדאוג להנגיש ולתווך אותו למנהלים.

היקף הלמידה

מנהלים ילמדו מידי שנה בתהליכי פיתוח מקצועי בהיקף של 70 שעות.

·      המנהלים יוכלו לתכנן את היקף לימודיהם מידי שנה, בהתאם לדרגתם, ובתנאי שילמדו בכל שנה 30 שעות לפחות מהתכניות המוצעות למנהלים.

·      אם המנהל/ת למד/ה מעל הנדרש בדרגה, עד 40 שעות תעבורנה לדרגה הבאה, בתנאי שילמד בכל שנה 30 שעות לפחות.

·      אחת לשלוש שנים מומלץ למנהל/ת להשתתף, בהיקף של 30 שעות, בתהליך פיתוח  מקצועי בית ספרי או בתחום ההוראה שלו.

מנהלים שילמדו במתכונת זאת ישלימו 10 שעות התנסות מעשית בבית ספרם באישור המפקח הכולל/ת.

מסגרות הלמידה

למנהלים מוצעות מסגרות הלמידה הבאות:

  1. "המפקח ומנהליו" בהיקף של 30 שעות - מסגרת חובה - במסגרת זו יילמדו נושאים הקשורים למדיניות המשרד, המחוז, ובהלימה לתכנית האסטרטגית.
  2. מנהלים בראשית דרכם - מסגרות חובה בנות 40 שעות למנהלים בשנה א' לניהול ו-40 שעות למנהלים בשנה ב' לניהול. במסגרת הלמידה על התמקמות בתפקיד מנהל בית הספר יעסקו המנהלים גם באתגרים של ניהול בית ספר בעת הזו. בנוסף, המנהלים יקבלו הדרכה אישית בהיקף של 35 שעות בשנה א' ו-30 שעות בשנה ב'.
  3. תכניות בחירה מחוזיות בהיקף של 40 שעות - במסגרת זו יילמדו נושאים לבחירה, שהנהלת המחוז החליטה להציב על סדר היום. מידע והרשמה יפורסמו ע"י המפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.
  4. משרד החינוך יקיים מסגרת למידה עבור מנהלים אשר בבית ספרם מותקנת תוכנה לניהול פדגוגי, במטרה לפתח תרבות ארגונית של ניהול (פדגוגי וארגוני) מבוסס נתונים, תוך דגש על ניהול במציאות המורכבת של הוראה ולמידה היברידיים ולהגביר את האפקטיביות הבית ספרית.
  5. תכניות בחירה ארציות נוספות - במסגרת זו קיימות מספר אפשרויות כדלקמן:

1.     תוכנית "צמרות", תוכנית חד שנתית בהיקף של 120 שעות, המיועדת למנהלים משנתם הרביעית בתפקיד, ומכוונת לסייע למנהלים להתמודד עם אתגרים מורכבים בהובלת שינוי ושיפור בית ספרי (יוכר לגמול 70 שעות).

2.     תוכניות הכנה לתפקיד בהובלת אבני ראשה כגון: מדריכים אישיים ומנהלי בתי ספר המכשירים פרחי ניהול.

3.     קבוצות למידה המיועדות למנהלים בעלי אוריינטציה טכנולוגית. התוכנית מתקיימת בשיתוף עם MindCet מבית מטח ועוסקת בפיתוח חשיבה יזמית בקרב מנהלי בתי הספר ובסיוע לפיתוח טכנולוגיות פדגוגיות מתקדמות הנמצאות בשלבי פיתוח (early adaptors). במסגרת  הלמידה, המנהלים, בשיתוף צוות בית הספר, יזהו צרכים פדגוגיים בית ספריים שעשויים לקבל מענה באמצעות טכנולוגיות למידה.

4.     קורסים בלמידה עצמית במודל מיקרו קרדיטציה למנהלים בהיקף של 10 שעות.

5.     קבוצת חשיבה ופיתוח - התוכנית מיועדת למנהלים משנה ג' ומעלה המעוניינים להשתתף בלמידת עמיתים ובפיתוח פתרונות וכלים לניהול בית ספר ולהובלה פדגוגית בתקופה מאתגרת זו.

6.     תוכניות אשר קיבלו אישור פדגוגי ע"י אבני ראשה כגון: תוכניות שמובילות יחידות  המטה, או ארגונים נוספים (מפרש, תרבות ישראל וכו').

למידה עצמאית ולמידה קצרת טווח

מרחב וירטואלי אשר יציע מגוון של הכשרות קצרות וממוקדות בנושאים רלוונטיים שילמדו באופן סינכרוני וא-סינכרוני בהתאם לרצון ולצורכי כל מנהל. המרחב הדיגיטלי יהיה מקושר למרכז הידע של מכון אבני ראשה שירכז כלים ומשאבי למידה שיסייעו למנהל להוביל את בית הספר בתקופה זו.

http://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/corona-leadership.aspx

קידום בדרגה

קידום בדרגה של מנהלים יהיה על פי הכללים הבאים:

·      שהייה של  36 חודשים לפחות בדרגה.

·      פיתוח מקצועי בהיקף של  210 שעות בתכניות המוכרות למנהלים.

·      הערכה חיובית ע"י המפקח הכולל.