פריט ידע פיתוח מקצועי של צוות הגן

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קטגוריה
אגף גיל
מצבים רלוונטיים


פיתוח מקצועי של צוות הגן

פתיחה

בשנת הלימודים תשפ"א תהליכי הפיתוח המקצועי יתמקדו בתהליכי עבודה ולמידה משולבת (מרחוק ומקרוב) בהיבטים פדגוגיים, חברתיים ורגשיים.

ערוצי פעולה

  1. פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים - מפקחות, מתכללות ומדריכות – הרחבה בהמשך.
  2. פיתוח מקצועי במסגרת אשכולות הגנים.
  3. קורסים ארציים מלאים ומודולות לבחירת הגננות במרכזי פסג"ה, הממוקדים בלמידה מרחוק.
  4. קורסי מיקרוקרדיטציה בהיבטים רגשיים חברתיים המיועדים לקדם יסודי. הרחבה בהמשך
  5. מגוון קורסים בנושאי מיקוד, המשלבים היבטים של למידה מרחוק והמתקיימים במרכזי הפסג"ה ועל ידי מבצעים פדגוגיים. מורי המורים הוכשרו במהלך הקיץ לכך.
  6. מתן הדרכה וליווי שוטף לגננות ברמה הארצית ועל ידי המתכללות, המדריכות וגננות מובילות - פירוט בהמשך.
  7. עלון מקוון ללמידה עצמית- פרקטיקות להוראה מקוונת בגן - פותחים שנה בגן (אסיפת הורים מקוונת/ המלצות לצילום סרטון וידאו בגן/ מפגש היכרות הורה ילד/ תקשורת עם הורים). העלון מתעדכן מעת לעת.
  8. ריכוז כלל החומרים הדיגיטליים המותאמים לקדם יסודי (מידע, הנחיות, קישורים, מדריכים ללמידה מרחוק) בפורטל עובדי הוראה - מרחב פדגוגי - למידה מרחוק בגני הילדים.

נושאי ליבה בלמידה מרחוק

פמ.svg1. פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים - מפקחות, מתכללות ומדריכות  - הרחבה

תהליכי למידה ארציים -

הכשרת מומחיות תקשוב ברוח הגן העתידי - שנה א' וב' - להתמקצעות להובלת והטמעת תהליכי תקשוב במחוזות.

השתלמויות קיץ  - השתלמויות קיץ לגננות בנושא למידה מרחוק ומהבית (שת"פ עם מנהל מדע תקשוב וטכנולוגיה).

מדריכות הכלה והשתלבות - פיתוח מקצועי במתן כלים תקשוביים והעמקת הידע בהיבטים חברתיים רגשיים בעבודה ולמידה מרחוק.


תהליכי למידה מחוזיים -

מדריכות - שילוב טכנולוגיה בתהליכי הדרכה בתוך תחום דעת בהיקף של 15 שעות.


2. פיתוח מקצועי במסגרת אשכולות הגנים

2-3 מפגשים בהובלת המפקחת והיועצת בהיבטים חברתיים רגשיים.

מודולות של 6 שעות בנושא טכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלי ברוח הגן העתידי.

על פי בחירת האשכול 24 שעות יוקדשו להעמקה בכלים טכנולוגיים ו/או מענים רגשיים וחברתיים וחברתיים.

3. קורסים מלאים ומודולות לבחירת הגננות - ארציים ובמרכזי פסג"ה

תהליכי למידה ארציים:

הכלה והשתלבות ברוח הגן העתידי - קהילת גננות מכילות

הכלה והשתלבות ברוח הגן העתידי - לחברה הערבית

במרכזי הפסג"ה

השתלמויות של 24/30 שעות במרכזי הפסג"ה בנושאים:

לומדים מרחוק בגן ובבית.

טכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלי ברוח הגן העתידי.

היבטים רגשיים חברתיים  - שיח רגשי חברתי עם הילדים וההורים, חוסן אישי ומקצועי קורסים דיגיטליים להתמקצעות בנושאי המיקוד בקדם יסודי המשלבים פרקטיקות להוראה מרחוק בהיקף של 24/30 שעות.

מודלות של 6 שעות בנושא טכנולוגיה למידה ומשחק דיגיטלי ברוח הגן העתידי


4. קורסי מיקרוקרדיטציה בהיבטים רגשיים חברתיים המיועדים לקדם יסודי (יעלו בתחילת השנה).- הרחבה

הילד המאתגר

קשיי שפה

קידום תשתית חברתית כבסיס להתמודדות עם בעיות התנהגות

5. מתן הדרכה וליווי שוטף

תהליכים ארציים

למפקחות ולמתכללות - מפגשי הדרכה ייעודיים לרכישת כלים תקשוביים על פי צרכי השטח והתאמת הכלים לפדגוגיה.

הדרכות סינכרוניות לצוותים חינוכיים:

ערוצי תקשורת עם הורים

מפגשי היכרות  הורה ילד

אסיפת הורים מקוונת

שאלון עוגן

קבלת ילד עם צרכים מיוחדים


מורי מורים :

שיבוץ ואישור מורי המורים, יינתן על ידי מרכזי הפסג"ה וממוני תקשוב במחוז בקדם יסודי בשיתוף המתכללות. יש להדגיש שמדובר על מורי מורים שהוכשרו והוסמכו על ידי משרד החינוך בהיבטים של הוראה ולמידה מרחוק.