פריט ידע עקרונות להיערכות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עקרונות מובילים לכלל מצבי הלמידה

א. הנחיות משרד הבריאות

 1. מערכת החינוך תפעל תוך כדי הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על מסכות, ריחוק חברתי, שמירה על היגיינה, ריחוק בין תלמידים בהפסקות ובזמן השיעורים וכן ריחוק בין המורים בחללים המשותפים, הפרדה בלמידה במרחבים פתוחים ופעילויות חוץ.
 2. הפעילות הלימודית הפיזית במוסדות החינוך ובמסגרות משלימות תתקיים לפי המסמכים הבאים, הכוללים את הנחיות משרד הבריאות (כללֵי כניסה למוסד החינוכי; הצהרת בריאות; נוהל הסעות; כללי היגיינה אישית וכיתתית ותחזוקת המוסד החינוכי; השגרה במוסד החינוכי בכיתה ובעת ההפסקה; ארוחות ותזונה; מיגון לצוות החינוך המיוחד; צהרונים):

ב. מספר התלמידים בקבוצה בכיתות ג' ומעלה

ככלל, מספר התלמידים בקבוצה בכיתות ג' ומעלה לא יעלה על 18 תלמידים. הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל-18 תלמידים תתאפשר במקרים חריגים ובלבד שמספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ-10% מהכיתות הקיימות טרם ההחלטה על הגדלה. וכאמור להלן:

 • חריגה של מעל 18 תלמידים ועד 20 תלמידים – באישור מנהל המחוז
 • חריגה של מעל 20 תלמידים ועד 22 תלמידים – באישור מנכ"ל משרד החינוך
 • חריגה של מעל 22 תלמידים ועד 24 תלמידים – באישור שר החינוך

ג. כללי כניסה למוסד החינוכי

 • מוסדות החינוך יקפידו ככל הניתן על צמצום כניסת גורמים חיצוניים, לרבות מעבר עובדי הוראה בין מוסדות.
 • מנהלי בתי הספר יגדירו את רשימת מורשי הכניסה על פי סעיף כללי הכניסה ב"אורחות חיים" ובהתאם להנחיות הבריאות המחייבות.

ד. מרחבי למידה נוספים

ככלל, הלמידה תתבצע במבנה המוסד החינוכי. ניתן ללמוד במבנים שאינם חלק ממבנה בית הספר אך ורק בתיאום עם הפיקוח ועם הרשות המקומית, כפוף להנחיות, ובלבד שמדובר במבנים אלו:

 • מתנ"ס – ובלבד שמדובר במבנה של הרשות המקומית המצוי סמוך ככל הניתן למבנה בית הספר. המתחם שבו תתקיים הלמידה במתנ"ס יהיה סגור לכניסה של גורמי חוץ שאינם תלמידים או צוות בית הספר.
 • מוסד של חינוך מדעי (חמד"ע) או מרכז אחר של רשות חינוך מקומית המקיים מעבּדוֹת – לצורך לימודי מעבדה בלבד.
 • קונסרבטוריון או מרכז אחר ללימודי מוזיקה של רשות החינוך המקומית – לצורך לימודי מוזיקה בלבד.
 • אחר – באישור יחידת הביטחון המחוזית ומִנהל הרישוי במשרד החינוך.

ה. מענים ייחודיים

חינוך מיוחד: תלמידים עם צרכים מיוחדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

 • עובדי הוראה, טיפול, סייעות ומומחי תחום מהמתי"א ומהמרכזים הטיפוליים – הצוותים יגיעו למוסד החינוכי, והמענה יינתן על ידי איש צוות קבוע לתלמיד קבוע או לקבוצת תלמידים קבועה.
 • תלמידים עם צרכים מיוחדים הניגשים לבחינות בגרות יתוגברו במידת הצורך.
 • הצוות החינוכי יתאים מענים לתלמידים עם מוגבלויות הזקוקים להתאמות נגישות, תוך כדי התייחסות למרחבי הלמידה המשתנים. ניתן להסתייע בצוותי ההוראה והטיפול על אודות דרכי הלמידה וההוראה עבור תלמידים אלו.
 • אנשי הצוות החינוכי יפעלו לשמירת הקשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע לבית הספר מסיבות של תחלואה.
 • הנחיות ודגשים נוספים: ראו בסעיף חינוך מיוחד בעמודים 15–16.

ו. מענה לתלמידים עולים

 • הנגשת המידע לתלמידים העולים ולהוריהם תבוצע על ידי תרגום מסמכים  ותיווך על ידי מגשרים חינוכיים, חונכים או תומכים מתוך הקהילה.
 • מסמכים מונגשים בשפות שונות – מצויים באתר האגף לקליטת עלייה ובפורטל מוסדות.
 • תלמידי אולפן ימשיכו ללמוד כפוף להנחיות לאוכלוסיות מיוחדות (למידה בקבוצות, פנים אל פנים או איגום משאבים לפתיחת אולפן רשותי בתיאום עם רפרנט מחוזי).