פריט ידע עדכון מתווה למידה משולבת - אפריל 2021

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עדכון מתווה למידה משולבת - אפריל 2021

מעודכן 13.04.21

תמצית העדכון

להלן עיקר ההקלות ועדכונים במסגרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

המסמך מכיל התייחסות לנושאים הבאים:

 • גודל כיתות ומעבר בין קבוצות (כולל בצהרוני ניצנים/מיל"ת)
 • תוכנית מגן חינוך
 • מחוננים
 • חינוך גופני (שחייה, ספורטאים, שיעור חינוך גופני)
 • ביטול חובת הצהרת בריאות יומית
 • מעבר מורים בין קבוצות
 • תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל
 • כיתות י"ג-י"ד
 • חוגים
 • טיולים
 • הכנה לצה"ל
 • מעורבות חברתית

בנוסף, קיימים דגשים גם בנושאים הבאים:

 • סיור רגלי
 • מפעיל חיצוני
 • סטודנט בהתנסות מעשית
 • מורה של"ח, איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי
 • מורה לחינוך גופני
 • מרחבי למידה נוספים
 • בחינות בגרות, מתכונת, הסמכה (תיכוני ועל תיכוני) ומיון למוסדות חינוך (סמינרים ומחוננים)
 • פנימיות
 • כיתת עולים
 • הסעות