פריט ידע סל תרבות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סל תרבות

תקציר

סל תרבות ארצי, פרויקט הדגל של משרד החינוך, שמטרתו לחשוף תלמידים מגיל גן עד י"ב לתחומי אמנות מגוונים: תיאטרון, מוזיקה, מחול, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית, תוך הקניית כלים לצפייה מודעת ומשמעותית. לחשיפה זו לאמנות ישנם ערכים נלווים חשובים: הרחבת אופקים, טיפוח חשיבה יצירתית, פיתוח כישורי הערכה וטעם, עידוד סובלנות וקשב לזולת, הגברת המעורבות החברתית ויצירת תשתית תרבותית משותפת.

הפעילות מבוצעת בשנת תשפ"א ע"י זכיין באמצעות מכרז ומלווה ע"י מינהלת בה שותפים נציגי משרד החינוך ונציגי הזכיין, בשנה זו הזכיין המפעיל  הוא החברה למתנ"סים המשמשת מסגרת אירגונית ובשיתוף הרשויות המקומיות  האחראיות למימוש התוכנית בתחום שיפוטן, ושותפות לביצועה תכנית הסל נבנית ע"י  מנהל הסל הרשותי בשיתוף מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי בהתאם לתפיסות החינוכיות של ביה"ס ובהתאמה לצרכי התלמידים.

היצע הסל כולל למעלה מ–2,000 מופעים ומפגשים, שנבחרו על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות שבהן חברים אנשי חינוך ואקדמיה שהינם מומחים באמנויות השונות. זאת לצד היצע נוסף, הכולל מופעים ומפגשים מומלצים על ידי סגלי הוראה. כל זה יוצר היצע מורחב ומגוון, הממזג בין הערך האמנותי ובין הערך החינוכי באופנים שונים.

פעילות הסל מתקיימת לאורך כל שנת הלימודים, שבמהלכה צופים התלמידים במופעים ומפגשים בתחומי האמנות השונים, בתוך בתי הספר, באולמות התרבות המקומיים, וגם במוסדות התרבות הישראלים החשובים (מוזיאונים, תיאטראות, אופרה, אולמות קונצרטים ועוד). הפעילות נעשית תוך הקפדה על תנאי צפייה מיטביים.

פעילות המטה של צוות הסל כוללת עבודה מול מנהלי הסל ביישובים לאורך כל השנה. מנחי הסל הם הגורמים המקצועיים שמדריכים את הרכזים ביישובים ומלווים אותם בבנייתם את סל התרבות היישובי. נוסף על כך, סל תרבות ארצי מקיים מספר השתלמויות בשנה המיועדות למנהלי התכנית ביישוב ולנציגי צוותי  בתי הספר. מטרתן להעניק כלים מקצועיים למיצוי הבחירה מתוך ההיצע, ולעורר שיח עמיתים סביב תהליכים הקשורים בחינוך לתרבות ואמנות. בנוסף לכל תחום אמנות קיים מנהל תחום מטעם הסל הדואג להרחיב את ההיצע ולגוון אותו ומלווה את וועדות הרפרטואר והיוצרים.

היישובים הפועלים במסגרת תכנית הסל נהנים מתקציב ייעודי המופנה לטובת פרויקטים ייחודים, כגון פרויקט האופרה, פרויקט 70 שנות יצירה ועוד.

היצע הסל המגדיר סטנדרטים של צפייה על פי שכבות הגיל, מותאם לעולם התלמידים ולתכנים המעניינים אותם. 

תוכנית הפעילות בכל יישוב, מורכבת בצורה ספירלית, תוך שמירה על רצף תרבותי-חינוכי רב-שנתי, במסגרתו הולכת ומעמיקה ההיכרות עם ששת תחומי האמנויות במהלך כל שנות הלימוד, מהגן ועד כיתה י"ב.

סל תרבות ארצי רואה חשיבות מרכזית בהכנות לקראת המפגש/מופע ובעיבוד שלאחר מכן. מתוך התמקדות  בתלמיד, מזוהים שני מעגלי הכנות. מעגל אחד שמתקיים בשיח משותף לצוות החינוכי ולתלמידים, מעגל אחר מתקיים בשיח משותף בין התלמיד ומשפחתו. בשעה שצוותי החינוך מקבלים מערכי הכנה ועיבוד, את ההכנות והעיבוד ניתן לקיים באמצעות מערכי ההכנה הכתובים הנמצאים בדפי המפגשים והמופעים באתר הסל, כמו גם באמצעות סרטוני הכנה הנמצאים גם הם בחלק מהדפים. בנוסף, ניתן לתאם מראש עם היוצרים על קיומה של הכנה או עיבוד בצורה מקוונת.

סל תרבות ארצי שואף לכלול באישור ההורים להשתתפות התלמיד במופעים ובמפגשים, סדרה של שאלות שיש בהן לאפשר את קיומו של שיח משפחתי נלווה לזה המתקיים בכיתה לפני האירוע ואחריו.

לפרטים נוספים – הכנסו לאתר הבית של סל תרבות ארצי

ניתן לפנות אל מנהל היחיד לתכניות משלימות למידה במנהל הפדגוגי

מספר הטלפון: 073-3931772

כתובת הדוא"ל: haimha@education.gov.il

ו/או אל מנהל אגף אומנויות במזכירות הפדגוגית

מספר הטלפון: 03-6896134, 050-6282079

כתובת הדוא"ל: mikiba2@education.gov.il מנהל סל תרבות ארצי – רן שפירא ran@matnasim.org.il

תנאים מחייבים להפעלת התוכנית

1.     סל תרבות ארצי ימשיך לפעול במסגרת החברה למתנ"סים וע"פ הנחיות משרד החינוך.

2.     מסמך זה מהווה "הלכה למעשה" את עיקרי הפעלת סל תרבות ארצי בשנת תשפ"א בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך, כחלק מהחינוך הפורמלי ובמסגרת שגרת הלימודים היומית. הנחיות מעודכנות מפורסמות באתר לומדים בביטחון.

3.     יש לפעול ע"פ המתווה שסוכם ואין לחרוג מהתקציב הרשותי לשנת תשפ"א.

4.     יש לכנס ישיבה של ועדת ההיגוי הרשותית כדי לאשר את העוגנים ועיקרי התכנית השנתית.

5.     יש לכנס ישיבה של ועדת ההיגוי הבית ספרית בכל מוסד שבה פועלת התוכנית. הוועדה צריכה לאשר את המתווה העדכני של התוכנית ואת השינוי בהיקף הקהל, בהתאם למתווה ולאורחות החיים שצוינו לעיל.

6.     יש לעדכן את הורי בית הספר במתווה לאחר קבלת אישור ועדת ההיגוי .


להלן הנחיות להפעלת סל תרבות בגנים ובתוך בתי הספר:

הערה חשובה : במידה והמציאות משתנה יש לפעול עפ"י ההנחיות שיפורסמו ע"י משרד הבריאות ומשרד החינוך.

א. התוכנית תפעל בגני הילדים ובבתי הספר. המופע/מפגש יתקיים בקבוצות של עד 100 תלמידים / 4 כיתות, במקום פתוח או בתוך חלל סגור גדול )אולם ספורט, ספריה וכו'( ובתנאי שהמקום מאפשר מרחק של 2 מטר בין תלמיד לתלמיד ומרחק של 2 מטר בין שטח ההופעה לשורה הראשונה של התלמידים.

ב. כל אמן/יוצר, ישובץ בבית ספר אחד בלבד באותו יום ויוכל לבצע עד 4 מופעים/מפגשים באותו יום. האמן/יוצר לא יעבוד ביותר מבית ספר אחד ביום אחד.

ג. ניתן להכניס לבית הספר עד 4 אמנים/יוצרים/בעלי תפקידים ביום אחד, כלומר, לדוגמא-אם מדובר בסופר, הרי יכול להגיע סופר אחד לשכבת א, סופר שני לשכבת ב, סופר שלישי לשכבת ג וסופר רביעי לשכבה ד.

ד. כל חריגה מחייבת אישור מנהל ביה"ס בהתאם להנחיות.

ה. בכל בית ספר, ניתן לשבץ ביום אחד עד 6 הרכבים שונים, 1 לכל שכבה או לחילופין הרכב אחד עם עד 6 אמנים/בעלי תפקידים ב- 6 השכבות.

ו. האמנים והיוצרים הינם אנשי מקצוע בתחומם המגיעים למוסד החינוכי כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים היומית ולכן ניתן לשבץ רק מהיצע סל תרבות ארצי הנמצא באתר הסל.

ז. יש להנחות ולתדרך את האמנים והיוצרים ובעלי התפקידים המתלווים אליהם בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך המתעדכנות מעת לעת, בנוגע לאופן ההתנהגות בבתי הספר בתקופה זו. באחריות כל רשות לוודא שהנחיות אלו מיושמות ככתבן וכלשונן.


להלן הנחיות להפעלת הסל במסגרת החינוך הפורמלי מחוץ לבתי הספר:

א. ככלל, פעילות מחוץ לבתי הספר תהיה ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בכל הקשור לפעילות חוץ בית ספרית ובכל מקרה, הפעילות חייבת להתקיים רק במקומות הפועלים בהתאם ל"תו הסגול" ובתוך כך מוסדות תרבות, מוזיאונים, היכלי תרבות עירוניים וכו'.

ב. טרם היציאה, באחריות מנהל הסל הרשותי לוודא שאכן המקום עומד בתנאי "התו הסגול" ולהעביר את תנאיו ליישום ע"י בתי הספר שיגיעו.

ג. עם ההגעה למקום הפעילות, היא תתקיים בהתאם להנחיות "התו הסגול" במקום עצמו. לדוגמא-אם מתקיימת הצגה בהיכל תרבות רשותי וע"פ הנחיות "התו הסגול" יש להכניס רק 250 איש לאולם ולהתפצל לקפסולות, באחריות מנהל הסל הרשותי ומנהל בית הספר, לוודא מראש שבית הספר מכיר ויודע את החלוקה הנדרשת, להיערך מראש וביום האירוע לבצע בהתאמה.

ד. הסעות למקום הפעילות, תבוצע בהתאם להנחיות משרד החינוך בכל הקשור להסעת תלמידים באוטובוסים.