פריט ידע מערכת שעות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מערכת שעות

ארגון הלמידה

הנחיות לארגון הלמידה במוסד החינוכי בדגש על למידה משולבת

א.  כללי

שנת הלימודים תשפ"א תיפתח במצב של למידה משולבת.

הלימודים יתקיימו באופן המשלב:

א. למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים

ב. למידה בתוך מוסדות החינוך בכיתות מלאות ובחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בקבוצה) לפי הפירוט הנ"ל:

חט"צ וכיתות א'–ב' - לימודים כבשגרה, לכל הפחות חמישה ימים בשבוע, בימים א'-ה', וללא פיצול הכיתות האורגניות (לפחות 25 שעות שבועיות בלמידה פיזית והיתר בלמידה מרחוק).

כיתות ג'- ד' - לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה. לכל הפחות חמישה ימים בשבוע (לפחות 25 שעות שבועיות בלמידה פיזית והיתר בלמידה מרחוק).

כיתות ה'–ו'/ח' (ט') (בתי ספר שמונה-שנתיים)

לימודים בקבוצות תלמידים קבועות של עד 18 תלמידים בקבוצה, לכל הפחות יומיים בשבוע בבית הספר (9 שעות שבועיות לפחות) וביתר הימים למידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק.

ב. ארגון מערכת השעות

 1. השעות השבועיות בכל שכבת גיל יכללו תמהיל של: למידה בבית הספר, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, ובנוסף שעות פרטניות.
 2. תמהיל המקצועות יהיה בהתאם לרשימת המקצועות שפורסמה במסמך ההנחיות.
 3. יש להקצות זמן ללמידה רגשית-חברתית הן בלמידה הפיזית והן בלמידה מרחוק (מפתח הל"ב וכישורי חיים).
 4. מקצועות הליבה יילמדו בהתאם לשיקולים פדגוגיים, בהתבסס על הידע של התלמידים ובהתאמה לתוכניות הלימודים.
 5. חשוב להקפיד על הקצאת זמן לפעילות תנועתית.
 6. חשוב להקפיד על פתיחה וסגירה של יום הלימודים בשיח רגשי חברתי באופן חוויתי: בשיר, בתנועה, במשחק ועוד.
 7. ביום למידה מרחוק ובכלל זה בלמידה מהבית, מומלץ לשלב משימות א-סינכרוניות.
 8. מומלץ שכל תלמיד ייפגש עם מחנכת הכיתה לשיח חברתי-רגשי, באופן פרטני או קבוצתי, לפחות פעם בשבוע (בעיקר בהתייחס לכיתות ה-ו).

ג. דגשים בהתייחס לצוות החינוכי

 • ניהול הכיתה ותכנון תהליך הלמידה באחריות מחנך הכיתה הן בלמידה פיזית והן בלמידה מרחוק ובכלל זה בלמידה מהבית.
 • תכנון ההוראה ייבנה לאור ממצאי המיפוי הבית ספרי ובהתאם לתוכנית הממוקדת שתתפרסם בכל אחד מתחומי הדעת.
 • בבניית מערכת השעות לא תהיה פגיעה בהיקף המשרה של עובדי ההוראה.
 • לרשות המורים - שיעורים מוקלטים במערכת השידורים הלאומית (VOD) ומגוון תכנים המותאמים ללמידה מרחוק בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך.