פריט ידע מאיפה מתחילים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מאיפה מתחילים?

לאחר הגל הראשון של הקורונה קיים משרד החינוך תהליך הפקת לקחים, ובמסגרתו הועלה הצורך בתוכנית אחת, שלמה ומקיפה (גם אם תיבנה בשלבים), המרוכזת במקום אחד ומאפשרת לכל השותפים במערכת החינוך נגישות מלאה לתכניה. רכיבי התוכנית המובאים כאן, גם הם חלק מתהליך הפקת לקחים זה, ובמסגרתו גם התגבשו ההבנות לגבי ההחלטות, התוכניות והמענים הנדרשים מבעוד מועד, כדי לקיים תהליך למידה מיטבי במגבלות שגרת קורונה.

מידע על האתר, רכיביו ואיך כדאי לעבוד איתו

  • אתר "לומדים בביטחון" מציג את התוכנית הפדגוגית והמתווים התפעוליים לניהול מערכת החינוך ומוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה. האתר בנוי לפי חלוקה לגילים ובתוכם מותאם התוכן למוסדות חינוך ולרשויות.
  • האתר כולל שני רכיבי תוכן:
    • רכיבי הפעלה – מתווים ונהלים תפעוליים, תקציביים, משפטיים ותכנוניים, כגון מתווה הפעלה, אורחות חיים, משאבים, קולות קוראים, העסקת כ"א והנחיות לתכנון.
    • רכיבים פדגוגיים – המרכיבים את ההיערכות בתחומי התוכן הפדגוגיים השונים, כגון ימי פתיחת שנה, למידה מרחוק, ארגון הלמידה, הערכה ומדידה, מיקוד תוכניות הלימודים, פיתוח מקצועי ואוכלוסיות ייחודיות.
  • האתר כולל מענים מגוונים אולם לא את כלל המענים. האתר ימשיך ויתעדכן בהתאם לאישורים תקציביים ומשפטיים (שטרם התקבלו בעת הזאת).

נציין כי בהמשך יתווספו הנחיות, מידע וכלים בנושא החינוך החברתי-קהילתי.

לפניכם המלצה לסדר קריאת המידע באתר:

קריאה ראשונה של הנחיות התכנון

כמוסד חינוכי או כרשות

הבנת כללי המשחק

קריאת מתווה ההפעלה ואורחות החיים לפי שלב הגיל – חשוב להיכנס לקבצים המצורפים מאחר והם מרחיבים על הטקסט באתר, והם המחייבים.

ארגון הלמידה

הפרק של ארגון הלמידה (תחת: משאבים) משלים את ההנחיות ומדגיש את נושא בניית מערכת השעות.

דגשים לאוכלוסיות ייחודיות

במידה והנך שייך לאוכלוסייה ייחודית, חשוב לקרוא את מתווה ההפעלה ואת המענים הייחודיים.

משאבים וקולות קוראים

מרחיבים את משאבי כ"א, מיגון והצטיידות ובהמשך גם תינתן הרחבה בנושא התקשוב ואמצעי הקצה.

היבטים פדגוגיים

אנו מציעים להתעמק במדיניות הלמידה מרחוק – אשר מציגה את עקרונות הלמידה מרחוק והתוצאות הרצויות.

הוראה-למידה-הערכה

קריאת החומרים הדיגיטאליים להוראה – תחת הוראה-למידה-הערכה

היערכות לבגרויות

חטיבות עליונות – אנא היכנסו למתווה הבגרויות.

מיקוד תוכניות הלימודים

פרק מרכזי וחשוב בכל שלב גיל הוא מיקוד תוכניות הלימודים. פרק זה מציין בהתאם לכל שלב, גיל ומקצוע את הרציונל ואת תכני המיקוד והחיבור לחוזר מפמ"ר

המענים הרגשיים

בחנו את הרחבת המענים הרגשיים לתלמידים ולמורים

פיתוח הצוות

העמיקו בנושא הצוות החינוכי – פיתוח מקצועי והדרכה

שותפויות

קראו את מתווה השותפויות הרלבנטי לכל אחת מרמות המערכת, ובכללן רשויות מקומיות ומוסדות חינוך