פריט ידע לימודי השפה העברית לעולים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לימודי השפה העברית לעולים

מעודכן 08.11.20

תמצית העדכון

מיום 6 בנובמבר 2020 נתןלקיים למידה פיזית של השפה העברית לתלמידים עולים שעלו לארץ החל מה 1 לינואר 2017 ותלמידים בתכנית נעלה בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים.

תקציר

עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2020 מיום 6 בנובמבר 2020 מאפשר לקיים למידה פיזית של השפה העברית לתלמידים עולים שעלו לארץ החל מה 1 לינואר 2017 ותלמידים בתכנית נעל''ה בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים.

הילדים העולים יורשו ללמוד את השפה העברית בבית ספר יסודי או בבית ספר על–יסודי בכיתות ייעודיות בבתי הספר, במתקנים ברשויות, במרכזי קליטה ובפנימיות.

ככלל, כל פעילות הלמידה תהיה בכפוף למסמך 'הנחיות אורחות חיים בבית הספר בתקופת הקורונה'.

 1. מנהלי מוסדות החינוך יאפשרו לתלמידים העולים לממש את זכאותם לשעות אולפן או "שעות תכניות", בגילאי היסודי לפי תכניות: "משעולים ו"יעל", בגילאי העל יסודי לפי תכניות: שע"ל, עוגן, פל"א,"על"ה, תלי"ה.
 2. ניהול הכיתה והלמידה באחריות מנהל בית-הספר, יועצת, מחנך ומורה העולים - בלמידה פיזית ומרחוק. בית הספר יבצע מיפוי מדויק של העולים לפי התאריך שנקבע בתקנה (1 בינואר 2017) לצורך מימוש מיטבי של שעות זכאות ותכניות עולים (ראה סעיף 1 לעיל).
 3. הלמידה תהיה של כיתות ה' עד יב', למידה פיסית בימים ובשעות קבועות ומורים קבועים - מורי עולים (כיתות א' עד ד' כבר החלו בהגעה פיסית לבית הספר).
 4. קבוצות הלימוד יהיו עד 20 תלמידים ויוגדרו כקבוצה קבועה.
 5. . תתאפשר חלופה של שימוש במרחבי למידה נוספים – בהתאם לנוהל של המשרד ברשות המקומית כדוגמת מרכזי קליטה, פנימיות, אולפנים ברשות אולפן רשותי בדומה לאולפני קיץ
 6. מנהל בית הספר יוודא מעקב אחר נוכחות סדירה של התלמידים.
 7. למידה שלא לצרכי שפה תעשה לפי מערכת הלימודים הכיתתית. מנהל בית הספר ידאג לליווי התלמיד העולה ובני משפחתו בתהליכי הלמידה הכיתתית מרחוק.
 8. בית הספר יוודא שקיימת נגישות לאמצעי קצה ולרשת.
 9. בית הספר יפעל לניצול מיטבי של שעות העולים וזמן הלמידה פנים אל פנים, לצורך קידום הישגי התלמידים העולים תוך דגש על רכישת השפה. בתוך כך יינתן דגש מרכזי לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי הנדרשות בלמידה מרחוק.
 10. במידה ותלמיד עולה אינו יכול להגיע ללמידה פיזית בבית הספר מטעמי תחלואה, ידאג בית הספר למתן מענה של למידה מרחוק תוך דגש על היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים.
 11. עדכון ההורים והתלמידים במערכת השעות ובמשימות הלימודיות, תרגום המידע במידת הצורך (ניתן להיעזר במגשרים ברשות).
 12. הנחיות מקצועיות, איגרות להורים והצהרות בריאות בשפות השונות באתר האגף לקליטת עלייה ובפורטל מוסדות חינוך (דף עולים).
 13. נא הפיצו את ההנחיות למנהלי מוסדות החינוך ולמנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות.

צפון ממ' - בת צברי 052-8720818 batsa@education.gov.il

צפון חמ"ד - מירי אבני 050-2481073 Miriavni10@gmail.com

חיפה חמ"ד - ויקי נגרי 050-6280274 vickyni@education.gov.il

מרכז ממ' - חגית בן זוהר 050-7440238 hagitbz@education.gov.il

מרכז חמ"ד - ירדנה מוסאי -6733766054 yardenamu@education.gov.il

תל אביב מ"מ - רונית ראדמרד 054-3112107 ronitre@education.gov.il

תל-אביב ממ"ד - תמי צלניקר 050-6288894 tamize@education.gov.il tamieducation@gmail.com

דרום ממ' - יעלי ששון 050-6283150 Yaelsa3@education.gov.il

ירושלים ומנח"י ממ' - אראלה בן אדרת 0546441238 arelaba1@gmail.com

ירושלים חמ"ד - שושי רבינוביץ 050-6280386 shoshra@education.gov.il

מנח"י חמ"ד - דינה עשור 050-9605580 dinaassor@gmail.com

התיישבותי ממ' - לילי פריד 050-6221518 olimi.org.il-lilyf@kfar

התיישבותי חמ"ד - ידידיה וולף 050-6221476 yedidyawo@education.gov.il

חינוך חרדי - רחלי בן-חיים 052-3817697 rachelbc@education.gov.il