יסודי תלמידים עולים ותושבים חוזרים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עולים ותושבים חוזרים

מעודכן 08.11.20

תמצית העדכון

מיום 6 בנובמבר 2020 נתןלקיים למידה פיזית של השפה העברית לתלמידים עולים שעלו לארץ החל מה 1 לינואר 2017 ותלמידים בתכנית נעלה בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים.

תקציר

במסגרת ההיערכות להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א  ונוכח התמשכותה של מגפת הקורונה בה אנו נדרשים לריחוק חברתי, מתעצמת  בדידותו של העולה ובני משפחתו.

בתכנון שנת הלימודים קיימת חשיבות להתייחסות לשונות בקרב התלמידים העולים והתושבים החוזרים והתאמת המענים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים.  

באחריותנו להוות משע­­­נת רגשית, חברתית ולימודית. במטרה ליצור יציבות, בטחון  ושגרת למידה המשמרת את רכישת השפה והמשך ביסוסה .

להלן מפרט מענים לאוכלוסיית העולים/חוזרים והמלצות בהיבטים ארגוניים, רגשיים-חברתיים ופדגוגיים שנוסחו בהתאם

- מיפוי מדויק של העולים והתושבים החוזרים לצורך מימוש שעות זכאות, התאמות וקידום לימודי.

- קיום תהליכי היקלטות והכרות של ביה"ס עם התלמיד העולה/תושב חוזר ומשפחתו.

- מינוי דמות קבועה שתלווה את התלמיד העולה ומשפחתו.

- מעקב אחר נוכחות סדירה ואיתור נשירה גלויה / סמויה בקרב העולים/תושבים חוזרים (הרחבה באגפי הגיל).

- הנגשת מידע באמצעות מסמכים מתורגמים לשפות, ותיווך של מגשרים חינוכיים, חונכים או תומכים מתוך הקהילה.

- חונך לעולה - חונכות לתלמידים עולים/תושבים חוזרים.

- הדרכה וליווי התלמיד העולה/תושב חוזר ובני משפחתו בתהליכי הלמידה מרחוק. יש לוודא שקיימת נגישות לאמצעי קצה ולרשת.

- התאמת תהליכי הלמידה למאפייני העולה/תושב חוזר וניצול מיטבי של שעות העולים וזמן הלמידה פנים אל פנים, לצורך קידום הישגי התלמידים העולים, תוך דגש על רכישת השפה ומקצועות הליבה.

1) התאמת חומרי הלמידה בעבור התלמיד העולה\חוזר בהתאמה לצרכי התלמיד.

2) בזמן משבר בית הספר מהווה עוגן חברתי ורגשי בעבור התלמיד העולה\חוזר ומשפחתו.

3) צמצום פערים באמצעות כיתות אולפן ושעות תכניות.

- שעות זכאות/ אולפן –  לעולים חדשים בשנה הראשונה

- תוכנית משעולים – תכנית תגבור תוספתית לעולים מהשנה השנייה.

- תוכנית על"ה (חמ"ד) - תכנית תוספתית לתגבור לעולים מאתיופיה

- תוכנית יע"ל – תכנית תוספתית לעולים מהשנה השנייה  (בשיתוף משרד הקליטה)

- הפנייה למידע בשפת הבית המונגש באתר האגף ובפורטל מוסדות.

-  מפגשים רציפים  עם התלמיד העולה/חוזר ומשפחתו.

- ניתן להיעזר במגשרים חינוכיים לצורך תקשורת עם הבית.

- חשוב לקיים מעקב אחר נוכחות תלמידים ומנותקי קשר כדי לשתפם ולצמצם את הנתק.

- מיפוי של כלל התלמידים העולים/חוזרים הלומדים בבית הספר.

- ניהול משאבי הלמידה (סל קליטה, שעות ותכניות) ומימוש זכויות העולה בהלימה לקריטריונים בחוזר מנכ"ל ובהתאם לצורכי התלמיד/ה.

- יצירת רשת חברתית תומכת. ניתן להסתייע בשבוע העליות שיתקיים השנה ב- י"ד- י"ט  בחשוון 1-6/11 כגורם מזמן לנושא.

- חיזוק השייכות של התלמיד העולה/חוזר ע"י מינוי חונך ושילובו במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי  (לדוגמא: תנועת נוער, חוג).

- קיום שיח רגשי רציף עם התלמיד העולה/חוזר ומשפחתו ע"י דמות קבועה.

- הלמידה בכיתות אולפן  תתמקד ברכישת השפה בדגש על חיזוק קשרים חברתיים.

- מתן  מענה ללמידה לתלמידים ללא אמצעי קצה במגוון ערוצי תמיכה. יש להעניק קדימות לתלמידים העולים בהשאלת אמצעי קצה

- טיפוח  אחריות הלומדים על הלמידה תוך התחשבות בתחומי העניין שלהם לשם העלאת המוטיבציה.

- שותפות בין כלל צוותי ההוראה, מחנך התלמיד, מורה העולים והמורים המקצועיים, לטובת קידום התלמיד העולה.

- הדרכת מורים לתלמידים עולים ומסגרות הפיתוח מקצועי יימשכו בהתאמה לצרכים ולמציאות המשתנה בתוכנית ''הוראת עברית כשפה שנייה במרחב הווירטואלי''.

- בכפוף להנחיות לאוכלוסיות המיוחדות, תלמידי כיתות האולפן יגיעו לבית הספר ללמידה פנים אל פנים.  קיימת אפשרות לאיגום משאבים לפתיחת אולפן רשותי בתאום עם רפרנט מחוזי.  בשעת סגר מלא יש לקיים את שעות האולפן בלמידה מרחוק.

- תוכניות האגף תפעלנה כסדרן בלמידה מרחוק או במתכונת למידה פנים אל פנים, בהתאם להנחיות אוכלוסיות מיוחדות.

- ליווי התלמידים העולים/חוזרים בסביבת הלמידה ובתכנון הלמידה לאור השינויים. ניתן להיעזר בבנות שירות לאומי ובמגשרים חינוכיים בין תרבותיים.

קישורים

קישור לאתר האגף – התמודדות בשעת חירום

לימודי השפה העברית לעולים - חדש!

עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2020 מיום 6 בנובמבר 2020 מאפשר לקיים למידה פיזית של השפה העברית לתלמידים עולים שעלו לארץ החל מה 1 לינואר 2017 ותלמידים בתכנית נעל''ה בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים.

הילדים העולים יורשו ללמוד את השפה העברית בבית ספר יסודי או בבית ספר על–יסודי בכיתות ייעודיות בבתי הספר, במתקנים ברשויות, במרכזי קליטה ובפנימיות.

ככלל, כל פעילות הלמידה תהיה בכפוף למסמך 'הנחיות אורחות חיים בבית הספר בתקופת הקורונה'.


 1. מנהלי מוסדות החינוך יאפשרו לתלמידים העולים לממש את זכאותם לשעות אולפן או "שעות תכניות", בגילאי היסודי לפי תכניות: "משעולים ו"יעל", בגילאי העל יסודי לפי תכניות: שע"ל, עוגן, פל"א,"על"ה, תלי"ה.
 2. ניהול הכיתה והלמידה באחריות מנהל בית-הספר, יועצת, מחנך ומורה העולים - בלמידה פיזית ומרחוק. בית הספר יבצע מיפוי מדויק של העולים לפי התאריך שנקבע בתקנה (1 בינואר 2017) לצורך מימוש מיטבי של שעות זכאות ותכניות עולים (ראה סעיף 1 לעיל).
 3. הלמידה תהיה של כיתות ה' עד יב', למידה פיסית בימים ובשעות קבועות ומורים קבועים - מורי עולים (כיתות א' עד ד' כבר החלו בהגעה פיסית לבית הספר).
 4. קבוצות הלימוד יהיו עד 20 תלמידים ויוגדרו כקבוצה קבועה.
 5. . תתאפשר חלופה של שימוש במרחבי למידה נוספים – בהתאם לנוהל של המשרד ברשות המקומית כדוגמת מרכזי קליטה, פנימיות, אולפנים ברשות אולפן רשותי בדומה לאולפני קיץ
 6. מנהל בית הספר יוודא מעקב אחר נוכחות סדירה של התלמידים.
 7. למידה שלא לצרכי שפה תעשה לפי מערכת הלימודים הכיתתית. מנהל בית הספר ידאג לליווי התלמיד העולה ובני משפחתו בתהליכי הלמידה הכיתתית מרחוק.
 8. בית הספר יוודא שקיימת נגישות לאמצעי קצה ולרשת.
 9. בית הספר יפעל לניצול מיטבי של שעות העולים וזמן הלמידה פנים אל פנים, לצורך קידום הישגי התלמידים העולים תוך דגש על רכישת השפה. בתוך כך יינתן דגש מרכזי לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי הנדרשות בלמידה מרחוק.
 10. במידה ותלמיד עולה אינו יכול להגיע ללמידה פיזית בבית הספר מטעמי תחלואה, ידאג בית הספר למתן מענה של למידה מרחוק תוך דגש על היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים.
 11. עדכון ההורים והתלמידים במערכת השעות ובמשימות הלימודיות, תרגום המידע במידת הצורך (ניתן להיעזר במגשרים ברשות).
 12. הנחיות מקצועיות, איגרות להורים והצהרות בריאות בשפות השונות באתר האגף לקליטת עלייה ובפורטל מוסדות חינוך (דף עולים).
 13. נא הפיצו את ההנחיות למנהלי מוסדות החינוך ולמנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות.


ניתן לפנות בשאלות לרפרנטים מחוזיים:

צפון ממ' - בת צברי 052-8720818 batsa@education.gov.il

צפון חמ"ד - מירי אבני 050-2481073 Miriavni10@gmail.com

חיפה חמ"ד - ויקי נגרי 050-6280274 vickyni@education.gov.il

מרכז ממ' - חגית בן זוהר 050-7440238 hagitbz@education.gov.il

מרכז חמ"ד - ירדנה מוסאי -6733766054 yardenamu@education.gov.il

תל אביב מ"מ - רונית ראדמרד 054-3112107 ronitre@education.gov.il

תל-אביב ממ"ד - תמי צלניקר 050-6288894 tamize@education.gov.il tamieducation@gmail.com

דרום ממ' - יעלי ששון 050-6283150 Yaelsa3@education.gov.il

ירושלים ומנח"י ממ' - אראלה בן אדרת 0546441238 arelaba1@gmail.com

ירושלים חמ"ד - שושי רבינוביץ 050-6280386 shoshra@education.gov.il

מנח"י חמ"ד - דינה עשור 050-9605580 dinaassor@gmail.com

התיישבותי ממ' - לילי פריד 050-6221518 olimi.org.il-lilyf@kfar

התיישבותי חמ"ד - ידידיה וולף 050-6221476 yedidyawo@education.gov.il

חינוך חרדי - רחלי בן-חיים 052-3817697 rachelbc@education.gov.il