יסודי תלמידים עולים ותושבים חוזרים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עולים ותושבים חוזרים

תקציר

במסגרת ההיערכות להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א  ונוכח התמשכותה של מגפת הקורונה בה אנו נדרשים לריחוק חברתי, מתעצמת  בדידותו של העולה ובני משפחתו.

בתכנון שנת הלימודים קיימת חשיבות להתייחסות לשונות בקרב התלמידים העולים והתושבים החוזרים והתאמת המענים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים.  

באחריותנו להוות משע­­­נת רגשית, חברתית ולימודית. במטרה ליצור יציבות, בטחון  ושגרת למידה המשמרת את רכישת השפה והמשך ביסוסה .

להלן מפרט מענים לאוכלוסיית העולים/חוזרים והמלצות בהיבטים ארגוניים, רגשיים-חברתיים ופדגוגיים שנוסחו בהתאם

- מיפוי מדויק של העולים והתושבים החוזרים לצורך מימוש שעות זכאות, התאמות וקידום לימודי.

- קיום תהליכי היקלטות והכרות של ביה"ס עם התלמיד העולה/תושב חוזר ומשפחתו.

- מינוי דמות קבועה שתלווה את התלמיד העולה ומשפחתו.

- מעקב אחר נוכחות סדירה ואיתור נשירה גלויה / סמויה בקרב העולים/תושבים חוזרים (הרחבה באגפי הגיל).

- הנגשת מידע באמצעות מסמכים מתורגמים לשפות, ותיווך של מגשרים חינוכיים, חונכים או תומכים מתוך הקהילה.

- חונך לעולה - חונכות לתלמידים עולים/תושבים חוזרים.

- הדרכה וליווי התלמיד העולה/תושב חוזר ובני משפחתו בתהליכי הלמידה מרחוק. יש לוודא שקיימת נגישות לאמצעי קצה ולרשת.

- התאמת תהליכי הלמידה למאפייני העולה/תושב חוזר וניצול מיטבי של שעות העולים וזמן הלמידה פנים אל פנים, לצורך קידום הישגי התלמידים העולים, תוך דגש על רכישת השפה ומקצועות הליבה.

1) התאמת חומרי הלמידה בעבור התלמיד העולה\חוזר בהתאמה לצרכי התלמיד.

2) בזמן משבר בית הספר מהווה עוגן חברתי ורגשי בעבור התלמיד העולה\חוזר ומשפחתו.

3) צמצום פערים באמצעות כיתות אולפן ושעות תכניות.

- שעות זכאות/ אולפן –  לעולים חדשים בשנה הראשונה

- תוכנית משעולים – תכנית תגבור תוספתית לעולים מהשנה השנייה.

- תוכנית על"ה (חמ"ד) - תכנית תוספתית לתגבור לעולים מאתיופיה

- תוכנית יע"ל – תכנית תוספתית לעולים מהשנה השנייה  (בשיתוף משרד הקליטה)

- הפנייה למידע בשפת הבית המונגש באתר האגף ובפורטל מוסדות.

-  מפגשים רציפים  עם התלמיד העולה/חוזר ומשפחתו.

- ניתן להיעזר במגשרים חינוכיים לצורך תקשורת עם הבית.

- חשוב לקיים מעקב אחר נוכחות תלמידים ומנותקי קשר כדי לשתפם ולצמצם את הנתק.

- מיפוי של כלל התלמידים העולים/חוזרים הלומדים בבית הספר.

- ניהול משאבי הלמידה (סל קליטה, שעות ותכניות) ומימוש זכויות העולה בהלימה לקריטריונים בחוזר מנכ"ל ובהתאם לצורכי התלמיד/ה.

- יצירת רשת חברתית תומכת. ניתן להסתייע בשבוע העליות שיתקיים השנה ב- י"ד- י"ט  בחשוון 1-6/11 כגורם מזמן לנושא.

- חיזוק השייכות של התלמיד העולה/חוזר ע"י מינוי חונך ושילובו במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי  (לדוגמא: תנועת נוער, חוג).

- קיום שיח רגשי רציף עם התלמיד העולה/חוזר ומשפחתו ע"י דמות קבועה.

- הלמידה בכיתות אולפן  תתמקד ברכישת השפה בדגש על חיזוק קשרים חברתיים.

- מתן  מענה ללמידה לתלמידים ללא אמצעי קצה במגוון ערוצי תמיכה. יש להעניק קדימות לתלמידים העולים בהשאלת אמצעי קצה

- טיפוח  אחריות הלומדים על הלמידה תוך התחשבות בתחומי העניין שלהם לשם העלאת המוטיבציה.

- שותפות בין כלל צוותי ההוראה, מחנך התלמיד, מורה העולים והמורים המקצועיים, לטובת קידום התלמיד העולה.

- הדרכת מורים לתלמידים עולים ומסגרות הפיתוח מקצועי יימשכו בהתאמה לצרכים ולמציאות המשתנה בתוכנית ''הוראת עברית כשפה שנייה במרחב הווירטואלי''.

- בכפוף להנחיות לאוכלוסיות המיוחדות, תלמידי כיתות האולפן יגיעו לבית הספר ללמידה פנים אל פנים.  קיימת אפשרות לאיגום משאבים לפתיחת אולפן רשותי בתאום עם רפרנט מחוזי.  בשעת סגר מלא יש לקיים את שעות האולפן בלמידה מרחוק.

- תוכניות האגף תפעלנה כסדרן בלמידה מרחוק או במתכונת למידה פנים אל פנים, בהתאם להנחיות אוכלוסיות מיוחדות.

- ליווי התלמידים העולים/חוזרים בסביבת הלמידה ובתכנון הלמידה לאור השינויים. ניתן להיעזר בבנות שירות לאומי ובמגשרים חינוכיים בין תרבותיים.

קישורים

קישור לאתר האגף – התמודדות בשעת חירום