יסודי סלי שעות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סלי שעות

סל שעות טיפוח (תקנט)

הקצאת שעות הטיפוח מבוצעת בנפרד בהתאם לזכאותו של כל בית ספר והועברה ברובה לבתי הספר הזכאים.

לפרטים היכנסו לקישור

סל שעות ייעודי

תכניות חינוכיות

השעות עבור השתתפות בתכניות ייחודיות כגון: "אמירים" מועברות לבית הספר.

מענים לאוכלוסיות ייחודיות

השעות עבור אוכלוסיות ייחודיות כגון: עולים ומחוננים מועברות לבית הספר.

שעות תרבות יהודית ישראלית

1. בתי ספר ממלכתיים יהודיים זכאים לשעה שבועית לכל כיתה נורמטיבית בשכבות ה'-ח'.

2. בתי ספר ממ"ד זכאים לשעה שבועית לכל כיתה נורמטיבית בשכבות ה'-ח'.

תפילה (למגזר הממלכתי-דתי)

יינתנו שעות תוספתיות על פי מפתח של שעה לכל כיתה.

סל שילוב והכלה

בשנת הלימודים תשפ"א ייושם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד בפריסה ארצית. בהתאם למתווה החדש, יוקצה לכל בית ספר סל משאבים אחד מורחב – "סל שילוב והכלה" - עבור שילובם והכלתם של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים.

להלן פירוט האוכלוסיות:

1.   תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה באוכלוסייה:

  • לקויות למידה.
  • עיכוב התפתחותי שפתי.
  • משכל גבולי.
  • הפרעות התנהגותיות.

2.   תלמידים עם הפרעות נפשיות.

3.   תלמידים שנדרשת להם תמיכה בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי בבית הספר, ובכללם תלמידים שבעבר קיבלו תקציב מהסל הסטטיסטי ותלמידים מאתגרים שאינם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים.

סל שילוב והכלה יופעל בשלושה ערוצים:

1.    תקציב אישי אותו ניתן להקצות לשעות הוראה וטיפול בנוסף לסל הסטטיסטי הבית ספרי.

2.    תקציב שיוקצה באמצעות המתי"א עבור שעות טיפול או שעות הוראה ייחודיות.

3.    תקציב ברשות המקומית – עבור שעות סיוע.

עקב משבר הקורונה הוארך מועד סיום הדיונים בוועדות הזכאות והאפיון, וטרם הסתיים הליך פילוח התמיכות בבתי הספר ובמתי"אות. בשלב זה הוקצו הפעימות הראשונה והשנייה של שעות סל השילוב וההכלה.

תקציב שקלי גמיש להכלה ושילוב

התקציב השקלי מאפשר מתן מענים ייחודיים ומעטפת תומכת המותאמים לצוותי החינוך, לתלמידים מאותרים ולהוריהם. המענים יהיו בתחומים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים ויינתנו באופן פרטני או בקבוצה. מפעילי התכניות מהתקציב השקלי הונחו להתאימן, בשיתוף הצוות החינוכי, ללמידה מרחוק. התקציב טרם אושר - הנושא יעודכן בהמשך.