יסודי נוהל הפעלת מוסדות חינוך בעת סגר

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

נוהל הפעלת מוסדות חינוך בעת סגר

==הנחיות לארגון הלמידה במצב של סגר==

הנחיות אלה מתייחסות להפעלת מוסדות החינוך בעת סגירתם במקרה של סגר בעיר, באזור מסוים, או סגירת מוסד חינוך בודד /שכבה/כיתה עקב זיהוי חולה מאומת במוסד. הנחיות אלה מתייחסות למעבר אפשרי ללמידה מלאה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק, למעט מסגרות חינוך שיותר להן לפעול בחיקוק (צו או תקנות).

א. שעות וימי הוראה

  • שעות הלימוד בכל שכבת גיל יכללו תמהיל הכולל למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, שמירת קשר ופעילות בהתאמה  לגיל.
  • הלמידה תנוהל על פי מערכת שעות סדורה לכל כיתה.
  • מרבית זמן הלמידה יוקדש לתחומים הצבועים בכחול (כפי שמפורט בטבלאות מערכת השעות).
  • חשוב להתמקד במקצועות הליבה וברכיבים התשתיתיים המבססים שליטה במיומנויות היסוד (בהתאם לדגשים שנקבעו על ידי המפמ"ר בכל מקצוע לכל שלב גיל).   
  • יתקיים מפגש סינכרוני בנושאים חברתיים-רגשיים בכל יום (מפתח הל"ב/כישורי חיים).
  • כל תלמיד ייפגש עם מחנכת הכיתה לשיח רגשי-חברתי, באופן פרטני או קבוצתי, לפחות פעם בשבוע.
  • חשוב לפתוח ולסגור את יום הלימודים בשיח רגשי חברתי באופן חוויתי: בשיר, בתנועה, במשחק ועוד.

ב. תהליכי הוראה

  • התכנון  יהיה גמיש ויאפשר לכלל התלמידים להשתתף בלמידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם.
  • חשוב להקפיד על היקף המשימות הניתנות לתלמידים, לפי שכבת הגיל, על פי יכולת התלמידים להתמודד עם המשימות באופן עצמאי.
  • לרשות המורים - תכנים ושיעורים מוקלטים במערכת השידורים הלאומית (VOD), ומגוון תכנים המותאמים ללמידה מרחוק בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך