יסודי מתווה הפעלה סגור

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתווה הפעלה סגור

סגירת כלל בתי הספר בארץ או באזור מסוים, או סגירת בית ספר בודד עקב תחלואה. מצב זה יכלול מעבר כזה או אחר ללמידה מלאה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק, למעט מסגרות חינוך שיוחרגו בצו בריאות העם (חינוך מיוחד, נוער בסיכון ותלמידים ללא עורף משפחתי).
בתי ספר יסודיים
 • כיתות א'-ו'/ח' (ט') (בתי ספר שמונה שנתיים): הלמידה תתקיים במתכונת של למידה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק.
 • תלמידים בשילוב אישי: ילמדו על פי מתווה האגף. יתאפשרו מענים נוספים כגון מפגש בבית התלמיד, מפגש במוקד החינוכי.
 • כיתות חינוך מיוחד: ילמדו על פי תוכנית שתיקבע עבורם, במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה או במוקד החינוכי שיקבע על ידי הרשות / הבעלות.


ארגון הלמידה

 • שעות וימי הוראה
  • שעות הלימוד בכל שכבת גיל יכללו תמהיל הכולל למידה סינכרונית ולמידה א-סינכרונית בהתאמה לגיל וליכולת.
  • הלמידה תנוהל עפ"י מערכת שעות סדורה לכל כיתה.
 • תהליכי הוראה
  • התכנון יהיה גמיש, כזה שיאפשר לכלל התלמידים והתלמידות להשתתף בלמידה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם.
  • חשוב להקפיד על היקף המשימות הניתנות לתלמידים, לפי שכבת הגיל, על פי יכולת התלמידים להתמודד עם המשימות באופן עצמאי (ראו מידע נוסף ב"להרחבה").
 • מענים ייחודים - יושם דגש על מערך ליווי ותמיכה לתלמידים באוכלוסיות הייחודיות, והבניה של דרכי למידה לתלמידים המתקשים ללמוד מהבית ובכלל זה למידה מרחוק.
 • שותפים
  • ניהול תהליכי ההוראה הלמידה יתקיים בשותפות מלאה של הצוות עם ההורים.
  • ההורים והתלמידים יעודכנו במערכת השעות ובמשימות הלימודיות בטווח זמן המאפשר הערכות.
  • יש לעדכן את ההורים והתלמידים במערכת השעות ובמשימות הלימודיות בטווח זמן המאפשר הערכות ללמידה מהבית.


מסגרות חינוך מיוחד

 • גני חינוך מיוחד ובתי ספר חינוך מיוחד: למידה כבשגרה ותגבור באמצעות מענים מותאמים.
 • מרכזים חינוכיים בבתי חולים: למידה כבשגרה לפי הנחיות בית החולים.
 • כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים: כיתות חינוך מיוחד בשכיחות גבוהה ז'-יב' - ניתנת האפשרות לפעול על פי מתווה אגף הגיל.
 • תלמידים הזכאים לשילוב אישי בגנים וכיתות בבתי ספר רגילים: על פי מתווה אגפי הגיל ותגבור באמצעות מענים מותאמים: למידה וטיפול במוסד החינוכי, מפגש בבית התלמיד וכד'.
 • תלמידים חולים בביתם: למידה כבשגרה ותגבור למידה וטיפול מרחוק.
 • תלמידים מקבלים טיפול רפואי במוסדות חנ"מ: הטיפול יינתן במוסד החינוכי בימים שהתלמיד מגיע ללימודים.


מסגרות ילדים ונוער בסיכון - לימודים כבשגרה