יסודי מענים רגשיים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מענים רגשיים

מעודכן 21.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020.

נדרשים מענים ייחודים להיבטים רגשיים חברתיים בעת סגר. להלן מסמך מתן מענים רגשיים במצב סגר.

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020.

נדרשים מענים ייחודים להיבטים רגשיים חברתיים בעת סגר. להלן מסמך מתן מענים רגשיים במצב סגר.

___

המרכיב הרגשי הוא מרכיב מרכזי בתהליכי שינוי והסתגלות ובמצבי קושי ומשבר. למצב החירום עלולות להיות השפעות ישירות על מצבם של ילדים. אלה עלולים לחוות מצוקה רגשית וחרדה מחוויית האיום הקיומי שהם חשופים לו, וכן חרדה משנית כתגובה למצוקת ההורים ולאופן שבו הם מגיבים ללחצים המשפחתיים.

למצב הרגשי, המשפחתי והחברתי של הילדים השפעה רבה על הרווחה ועל החוסן הנפשי שלהם, וכן על יכולתם ללמוד באופן אפקטיבי.

המעבר משגרה ללמידה מרחוק או ללמידה משולבת מעמיד בפני צוות ההוראה אתגרים הקשורים בשמירת קשר עם התלמידים, חיזוק הקשרים בינם לבין עצמם, מניעת בדידות חברתית, חיזוק תחושת המסוגלות והחוסן, זיהוי חוזקות, איתור וזיהוי ילדים בסיכון – וכל זאת תוך כדי קיום תקשורת אישית, רגשית, דואגת, אמפתית ופתוחה. 

לצד ילדים ומשפחות שמשבר הקורונה ומדיניות הריחוק החברתי היטיבו עימם ואפשרה להם לחזק את הקשרים המשפחתיים ואת החוסן הנפשי, יש ילדים שהשילוב בין חרדה קיומית ללחצים בריאותיים, כלכליים ומשפחתיים, יצר מצבי סיכון שלא היינו עדים להם קודם לכן.

המסמך המנחה "צרכים ומענים רגשיים וחברתיים" מבוסס על העקרונות האלה:

 • ההשקעה בחוסן וברווחה הנפשית של צוותי חינוך הכרחית לחיזוק תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות של הן של הצוותים והן של התלמידים.
 • שיח רגשי בין מורים לתלמידים מייצר יחסי קרבה ואכפתיות ומחזק חוסן.
 • מתן מענה רגשי חברתי הכרחי לתהליכי למידה.
 • מעגל הסיכון מתרחב בעת הזו, ויש להגביר ערנות ולאתר תלמידים במצוקה ובסיכון.
 • למידה רגשית-חברתית מפתחת חוסן ומיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות בשגרה ובחירום, ומפחיתה מצוקות וסימפטומים פוסט-טראומטיים אצל ילדים.
 • יש חשיבות למתן מענה ייעודי לאוכלוסיות ייחודיות בהתאמה תרבותית (חברה ערבית, חברה חרדית, יוצאי הקהילה האתיופית, עולים).
 • יש חשיבות למתן מענה ייעודי לתלמידים עם צרכים מיוחדים (ילדים בסיכון, ילדי חינוך מיוחד, ילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב, ילדים משולבים ועוד).
 • חשוב ליצור שותפות עם הורים בליווי, בתמיכה ובהדרכה – כדי לחזק את חוסנם ואת יכולתם לתמוך בילדיהם.
 • התמקצעות בניהול אירועי חירום מגבירה את החוסן הארגוני.

הצוות החינוכי המתמודד ברמה האישית והמקצועית עם תקופת המשבר ועם אי-הוודאות זקוק לליווי ולתמיכה באופן סדור ועקבי, שכן הם שיאפשרו לו תחושת מסוגלות וחוסן וקבלת כלים בהתנהלות השוטפת עם התלמידים והוריהם.

פירוט:

 • שיחות אישיות וקבוצתיות של מנהל ביה"ס עם כלל חברי הצוות החינוכי לחיזוק היחסים, הקשר האישי והחוסן הצוותי. ערנות לחברי צוות המגלים מצוקה אישית במטרה למצוא מענה מתאים.
 •  ליווי, תמיכה וחיזוק החוסן האישי והקבוצתי של צוותי החינוך בידי יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים באמצעות יצירת סדירות קבועה במוסדות החינוך.
 • הכשרות לצוותי חינוך לקידום היבטים רגשיים, כולל כלים לקיום שיח רגשי; שילוב היבטים רגשיים בלמידה מרחוק; אקלים כיתה; הכלה וקידום אוכלוסיות מיוחדות; איתור וזיהוי ילדים בסיכון.

התלמידים חווים בתקופה זו ריחוק חברתי וזקוקים לקשר אישי ולחיזוק יחסי הקרבה והאכפתיות עם צוות המורים. נוסף על כך, חלק מן התלמידים עלול לחוות מצוקות רגשיות, מצבי לחץ ומשבר ולהיקלע למצבי סיכון. לפיכך זקוקים התלמידים לחיזוק חוסנם וחוזקותיהם ולמתן מענים רגשיים וחברתיים וטיפוליים בהתאם לצורך.

פירוט:

 • פתיחת שנת לימודים, לצד ההתרגשות הכללית, עלולה להיות מלֻווה גם במתח רב, בפרט אצל משפחות ותלמידים במעבר לכיתה א', תלמידים חדשים ובמעברים בכלל. לפיכך יש לבנות תוכנית לקליטת ילדי א' והתלמידים החדשים כדי ללוותם.
 • יש לקיים שיחות אישיות עם התלמידים ולתת תמיכה רגשית באמצעות טלפון או אמצעים מקוונים בקבוצות קטנות לפחות אחת לשבוע, וכן לתת בתדירות גבוהה תשומת לב אישית לתלמידים בסיכון.
 • יש לערוך מיפוי של התלמידים תוך כדי זיהוי חוזקותיהם, לאתר תלמידים במצוקה ובסיכון ולהפנותם לגורמי הטיפול.
 •  יש לקיים "שעת חינוך – מפתח הל"ב" ושיעור "כישורי חיים" בדגש על חוסן.
 • יש לשלב תכנים רגשיים במשימות הלמידה ולעודד את התלמידים לשתף ברגשותיהם.
 • חשוב לאתר חוזקות של תלמידים ולחזק אותן, לרבות תלמידים שהלמידה מרחוק מיטיבה עימם, מחזקת את תחושת המסוגלות שלהם ואת יכולתם לייצר קשרים חברתיים.

חזרה לשנת הלימודים לאחר ריחוק חברתי מחייבת, כבר בתחילת השנה, התייחסות לאקלים הכיתה, הן ברמה הפיזית והן במרחב המקוון. יש לתת את הדעת על קבוצות השתייכות של התלמידים (ברמה הכיתה, הקבוצה ואף היישוב) ועל התמודדות עם מצבים של בדידות ושל ניכור חברתי. תחושות אלו עלולות להיות מועצמות בקרב תלמידים בכיתות ה'–ו' ובקרב תלמידים בסיכון.

פירוט:

 • חשוב לחזק את הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה במטרה לחזק את תחושת השייכות בהתמודדות עם חוויית הבדידות. ניתן למצוא דוגמאות בטבלה שלהלן.

להורים תפקיד חשוב בליווי ילדיהם בלמידה ובמתן תמיכה רגשית. ההורים עלולים לחוות לחצים שונים בעקבות המשבר, ולכן יש להיות קשובים לצרכים ולמצוקות תוך כדי יצירת שותפויות, ליווי והדרכה.

פירוט:

 • חשוב לקיים תקשורת רציפה עם כלל הורי התלמידים, מתן מידע, העברת מסרים וקיום תהליכי היוועצות. חשוב להתאים את ערוץ התקשורת עם ההורים לזמינות אמצעי הקצה אצלם.
 • מומלץ לתת הדרכה להורים בנוגע לילדיהם בהיבטים לימודיים ורגשיים בהתאם לצורך.
 • חשוב לעודד את ההורים לפנות לעזרת גורמי המקצוע ומוקדי הסיוע במידת הצורך.
 • חיזוק יחסי קרבה ואכפתיות בין כלל באי בית הספר, תוך כדי חיזוק השייכות והאמון, באמצעות המענים והכלים המפורטים בטבלה שלהלן.
 • הקמת צל"ח (צוות לשעת חירום) בית-ספרי, הכשרה ותרגול של קהילת בית הספר.
ההנחיה א–ד

למידה פיזית

ה–ו

למידה פיזית ולמידה מרחוק

לוח זמנים כלים לשימוש הצוות החינוכי
צוות חינוכי שיח מנהל/ת עם כלל חברי הצוות – שיחות אישיות קבוצתיות לחיזוק החוסן והמסוגלות של הצוות לעבודה עם תלמידים ועם הורים שיח עם מורי א–ד לפני תחילת השנה ובאופן סדור במהלך השנה שיח עם מורי ה–ו לפני תחילת השנה ובאופן סדור במהלך השנה כלי מרכזי:

פותחים שנה קצת אחרת: סדנאות חוסן לצוות החינוכי

מגוון כלים נוספים:

ברמת התלמידים מיפוי צרכים רגשיים של תלמידים על פי הנוהל בביה"ס בתחילת השנה ועדכון אחת לחודש בשנת חירום ובהתאם לצורך ספטמבר

אחת לחודש

מחוון צרכים קריטיים לילדים ובני נוער- לשימוש בשעת משבר וחירום (360): עברית / ערבית / חברה חרדית
איתור וזיהוי ילדים בסיכון והפנייה לגורמי המקצוע על פי הנוהל בביה"ס בתחילת השנה ועדכון אחת לחודש ספטמבר

אחת לחודש

כלי מרכזי:

כלי לאיתור וזיהוי קושי, מצוקה וסיכון: עברית / ערבית

מגוון כלים נוספים:

תדריכים לעזרת הצוות החינוכי:

שיחות אישיות רגשיות עם תלמידים פרטני או בקבוצה קטנה לתמיכה רגשית באופן שוטף ועל פי הנוהל בביה"ס כל תלמיד ייפגש עם מחנכת הכיתה לשיח חברתי-רגשי באופן פרטני או קבוצתי, לפחות פעם בשבוע (אפשר גם באמצעים מקוונים) ובתדירות גבוהה יותר עם תלמידים בסיכון. ניתן להסתייע במורים מקצועיים המהווים דמויות משמעותיות לתלמיד ולצוות. מהלך השנה כלי מרכזי:

"אכפת לי ממך": שיח אישי-רגשי עם תלמידים לשמירה על קשר ולאיתור מצוקה:

מגוון כלים נוספים:

 • "איך אדבר עם תלמידיי": כלים לניהול שיחה אישית:

מצגת להעברה בחדר מורים / מסמך מלווה למורים: עברית / ערבית

פרקטיקת העמקת ההיכרות עם התלמידים בכלים דיגיטליים

תוכנית אישית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: משולבים, לקויות למידה, בעיות התנהגות ועוד. על פי הנוהל בביה"ס קיום תהליכי היוועצות עם הצוות הטיפולי של ביה"ס לבניית תוכנית אישית לילד והכוונה לילד ולמשפחתו יעלה בהמשך
מפגש כיתתי רגשי חברתי: מפתח הל"ב וכישורי חיים שעת חינוך אחת – מפתח הל"ב ושעת כישורי חיים אחת יש להקצות זמנים קבועים הן בלמידה הפיזית והן בלמידה מרחוק כלי מרכזי:

שיעור כישורי חיים לפתיחת תשפ"א – יעלה בהמשך

מגוון כלים נוספים:

פותחים שנה קצת אחרת - שיעורי חוסן ליסודי:

 1. מערך לכיתות א-ג / מצגת מלווה למפגש
 2. מערך לכיתות ד-ו (אפשרות 1) / מצגת מלווה למפגש
 3. מערך לכיתות ד-ו (אפשרות 2)
פתיחת יום וסגירתו בשיח רגשי-חברתי מדי יום מדי יום כלי מרכזי:

"שיר של יום"

מפגשי שיר של יום מוקלטים

שילוב תכנים רגשיים אישיים במשימות הלמידה האישיות והשיתופיות, ועידוד הילדים לשתף ברגשותיהם ובחוויותיהם באופן שוטף הרחבת השיח הרגשי במהלך השיעורים בתחומי הדעת פרקטיקת ויסות רגשי

פרקטיקת חיזוק תחושת החוסן

פרקטיקת ודעות רגשית - מיינדפולנס

חיזוק מיומנויות הלמידה מרחוק והעלאת תחושת המסוגלות העצמית, תוך התייחסות לשונות בין התלמידים, ושונות מגדרית באופן שוטף תמיכה רגשית בתלמידים המתקשים בלמידה מרחוק והעלאת תחושת המסוגלות הבדלים בין בנות ובנים בלמידה מרחוק
קליטת תלמידי כיתות א' על פי מסמך המלצות על פי מסמך המלצות כלי מרכזי:

שיעור כישורי חיים לתלמידים הנכנסים לכיתה א – יעלה בהמשך

מגוון כלים נוספים:

סרטון להורי תלמידי כיתה א' עם הכניסה לביה"ס – יעלה בהמשך

מסמך לקליטת תלמידי א' – יעלה בהמשך

תשומת לב לתלמידים חדשים שהצטרפו לכיתה, לצורכיהם הרגשיים, לנסיבות המעבר שלהם ולהשתלבות החברתית, כדוגמת תלמידים העוברים דירה עקב בעיות כלכליות במשפחה. שיח אישי, ליווי ותוכניות של חונכות אישית. שיח אישי מקוון ומותאם לצורכי הילד, ליווי ותוכניות של חונכות על ידי תלמידים מהכיתה. כלי מרכזי:

מחנכים  נוכחים מקרוב ומרחוק – כיצד נקבל את פני התלמידים החדשים בכיתתנו?

ברמת הכיתה יצירת אקלים חינוכי כיתתי מיטבי, תוך כדי בחינת מצבו החברתי של התלמיד הקפדה על אקלים כיתה ויצירת מגוון דרכי לחיזוק היחסים החברתיים במציאות של ריחוק פיזי יש להקפיד ולוודא כי הילדים מצליחים לקיים קשרים חברתיים עם חבריהם לכיתה ומרגישים שייכות חברתית במרחב הפיזי והמקוון תוך כדי הקפדה על מניעת פגיעה בתלמידים סדנה לצוות בנושא תקנון – תעלה בהמשך

קידום אקלים כיתה מוגן ותומך גם במרחב המקוון

התמודדות עם התנהגות לא הולמת ועם אירועי אלימות, סיכון ופגיעה במרחב המקוון

פרקטיקת העמקת ההיכרות עם התלמידים בכלים דיגיטליים

תמצית מחקר ראשוני: בדידות, קשרים ווירטואליים ונכונות לעזור בתקופת הקורונה

הורים קיום תקשורת רציפה עם כלל הורי התלמידים באמצעות כלים פיזיים ומקוונים באמצעות כלים פיזיים ומקוונים, למתן מידע ומסרים כלי מרכזי:

מגוון כלים נוספים:

יש לנו חוסן (גם כשעדיין אין חיסון...) – "כלי חוסן" למשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה: עברית / גיל גן - כיתה ב / בשפה הערבית / בהתאמה לחברה החרדית

עידוד הורים לפנות למחנך/כת הכיתה אם עולה דאגה כלשהי בהקשר של מסוגלות ללמידה או בהיבטים רגשיים או חברתיים, והפנייתם לגורמי המקצוע – יועצים ופסיכולוגים. באופן שוטף ועל פי צורך עידוד ההורים לפנות הן בהיבטים של למידה מרחוק והן בהיבטים רגשיים- חברתיים עלון להורים למידה מרחוק – יעלה בהמשך
עידוד הורים להשתתף באופן פעיל בלמידה של כלל הכיתה באמצעות "הורים מתארחים באופן שוטף הורים יכולים להשתתף בהפעלת הכיתה או בקבוצות בלמידה מרחוק, הן על ידי שיעורי חשיפה והן על ידי פעילויות הפגה