יסודי ילדים ונוער בסיכון

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים ונוער בסיכון

מעודכן 16.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. פעילות לילדים ונוער בסיכון להתקיים, בהתאם למסמך המפרט את מתוכנת הלמידה לילדים ונוער בסיכון.

תקציר

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. פעילות לילדים ונוער בסיכון להתקיים, בהתאם למסמך המפרט את מתכונת הלמידה לילדים ונוער בסיכון.

מערכת החינוך תחל את שנת הלימודים תשפ״א במתווה הפעלה משולב. במתווה זה, ילדים ונוער בסיכון ילמדו במסגרות הלימוד כבשגרה, תוך שמירה על הנחיות אורחות החיים. מתווה זה תקף גם עבור מצב של סגר.

העבודה עם ילדים ונוער בסיכון מושתתת על הפדגוגיה הטיפולית, תפיסה תיאורטית ומקצועית העוסקת בקשר שבין נפש התלמיד שחווה בחייו מצבי כישלון, אכזבה ופגיעות רגשיות ופיזיות לבין תהליכי למידה ועמידה בהישגים לימודיים נורמטיביים.  הפדגוגיה הטיפולית היא כלי מרכזי למתן מענים לילדים ונוער בסיכון, הן במהלך שגרה והן בעיתות בהן השגרה מופרת.

מעבר לאמור, המענים לילדים ונוער בסיכון אשר יופעלו במהלך שנת הלימודים הקרובה מבוססים על העקרונות הבאים:

 • שומרים על קשר - יצירת מרחב פוטנציאלי המעודד תקשורת פתוחה, ישירה, קבועה ומעוררת עניין של המורה/איש חינוך עם הילדים.
 • צרכים בסיסים כתנאי הכרחי – דאגה קבועה לבטחון תזונתי וציוד קצה (מחשבים)
 • גמישות ודינאמיות - יצירת שגרה לימודית גמישה המותאמת ללמידה עצמאית-מוחזקת
 • משוב והערכה - יצירת מערך מעקב ובקרה מובנה ומותאם ללמידה ולביקור סדיר
 • שקיפות בסטטוס התלמיד – מפה מעודכנת למצב של כל תלמיד, כאשר כל פעולה במערכת מקנה תגמול בנקודות זכות וקרדיטציה מצטברת.

קישורים:

 1. סרטון פדגוגיה טיפולית
 2. מצגת פדגוגיה טיפולית בשעת חירום
 3. מצגות ומסמכים מאתר האגף ללמידה מרחוק

הערה: כל התוכניות התוספתיות לבתי הספר מותנות בתקציב קיים בתקנה הייעודית

מדיניות ונהלים

המלצות  למנהלים בתוכניות אגף חינוך ילדים ונוער בסיכון ביסודי

 • על פי עקרון צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי, יש לוודא שקיימות אצל התלמידים תשתיות קצה שמאפשרות להם להתחבר ללמידה הוירטואלית. המלצה זו נכונה לכלל התכניות ביסודי על כל רצף הגילאים. יש לעשות זאת באמצעות מיפוי תשתיות קצה של כלל התלמידים.
 • על פי עקרון גמישות ודינמיות, יש לדאוג לגמישות ולהתאמה של התוכן הלימודי בתכניות האגף (פותחים עתיד, מועדוניות משפחתיות, חדרי מל"א), בין למידה בשיעורים פנים אל פנים ותרגול והתנסות בלמידה מרחוק.
 • על פי עקרון שמירה על קשר רציף עם התלמידים, יש לשמור על קשר אישי ורציף עם התלמידים ומתן תמיכה רגשית בהתאם לצרכים, תוך תשומת לב לסימני אזהרה או הזנחה. זאת באמצעות שיחות טלפון עם ההורים והתלמידים בכלל התכניות.
 • על פי עקרון, שקיפות בסטטוס התלמיד, יש לדאוג שהצוות החינוכי פועל לפיתוח יכולות של למידה עצמאית בקרב התלמידים באופן הדרגתי ומותאם גיל, זאת באצעות עמידה ביעדים הלימודיים בהתאם לתכנית הלמידה האישיתשל כל תלמיד.
 • על פי עקרון צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי, בזמן סגר מלא יש להתחשב במשאבים ובתנאים העומדים לרשות הילדים בביתם (מרחבים פיזיים, אמצעים טכנולוגיים, חומרי יצירה וכתיבה, מבוגר/אח תומך ועוד), זאת באמצעות שיחות טלפוניות ואמצעים כתובים אחרים. יש לעשות שיחות וידיאו עם התלמידים ולבקש שהילדים יעשו סיור בבית ויראו כיצד הם יכולים ללמוד, שיחות טלפון עם ההורים, שמירה על קשר עם גורמי רווחה רלנווטים.

דגשים נוספים בלמידה מרחוק

 • התאמת תכנים בעלי רלוונטיות לתלמידים, שיעוררו מוטיבציה ועניין.

 • קיצור משכי השיעור והגברת משכי התרגול וההתנסות.
 • הדגשת המשחק בלמידה ליצירת חווית למידה מהנה ומאתגרת.

 • איתור מצבי "נשירה מרחוק": ילדים שאינם נכנסים ללמידה או שהם פאסיביים במהלכה.

 • איתור חוזקות תלמידים אשר הטכנולוגיה מעודדת אותם להשתתפות.

 • חדר מל"א וירטואלי המזמן חוויות למידה והתנסויות בלתי פורמליות.

מענים

המענים הייחודים שינתנו בשנת תשפ"א בהתאם למתווה המשולב לילדים ונוער בסיכון הם כדלקמן:

פועלים במרחב בית ספרי שהוקצה ואובזר בהתאם. מטרת התכנית היא הכלה והקניית אסטרטגיות למידה תוך צמצום פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים, לשם מיצוי הפוטנציאל של התלמידים ושילובם בכתות האם באופן מיטבי כלומדים עצמאיים.

בזמן של מבנה עבודה משולב, כיתות א'-ד' עובדים באופן רגיל. כיתות ה'-ו' עובדים לפי הפיצול לקבוצות של כיתות הלימוד האורגניות ל התלמידים.

במקרה של סגר התכנית תעבוד באופן וירטואלי על ידי מתן שיעורים פרטניים באופן מקוון באמצעים דיגיטליים.

תכנית הפועלת להעניק לילדים ולבני משפחותיהם ביטחון, כלים והזדמנות שווה לצמוח ולממש את הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם. זאת באמצעות יצירת מערכת תמיכה רב-ממדית הכוללת שילוב "נאמן" (מבוגר משמעותי) בחיי הילדים וההורים, הנגשת השירותים החברתיים הזמינים, העצמת ההורים ורתימת הקהילה כולה ליצירת סביבה חינוכית תומכת ומקדמת.

תכנית פותחים עתיד תעבוד באופן משולב בכל מצב לכלל הגילאים, המנטורים עובדים פנים מול פנים עם התלמידים גם בזמן סגר מלא.

הפעילות הקבוצתית תעבוד באופן מקוון רק במקרה של סגר מלא (שיחות זום קבוצתיות ופעילויות קבוצתיות). בנוסף, המנטורים ישמרו על קשר טלפוני רציף.

המועדנית היא מסגרת חמה ומעשירה עבור 15 תלמידים ומקיימת סדר יום, החל מסיום ביה"ס ועד שעות אחה"צ המאוחרות. המועדונית מפעילה לו"ז קבוע בו שזורים למידה, שיח טיפולי ופעילות פנאי והעשרה לילדים בסיכון.

מועדוניות החינוך מוחרגות לכלל הגילאים לכן הן פועלות בכל מצב.