יסודי היקף שעות - למידה משולבת

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היקף שעות - למידה משולבת

למידה משולבת

בתי הספר יפעלו ששה (6) ימים בשבוע

שכבות מתכונת הכיתה מספר ימי למידה  בבית הספר בשבוע היקף שעות למידה בביה"ס
חט"צ  וכיתות א'-ב' כיתות מלאות לפחות 5 ימים לפחות 25 ש"ש
כיתות ג'-ד' קבוצות קבועות של עד 18 תלמידים לפחות 5 ימים לפחות 25 ש"ש
כיתות ה'-ו'/ז'/ח' קבוצות קבועות של עד 18 תלמידים לפחות יומיים לפחות 9 ש"ש

פריסת שעות אורך לתלמיד/כיתה

שכבת מספר כיתות בשכבה שעות תקן לשכבה שעות בלמידה פיזית פער/יתרה ללמידה מרחוק

סינכרוני + א-סינכרוני

א 1 29 25 4
ב 1 29 25 4
ג 1 31 25 6
ד 1 31 25 6
ה 1 32 9 23
ו 1 32 9 23