יסודי ארגון ותכנון מערכת השעות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ארגון ותכנון מערכת השעות

א.  כללי

הנחיות לארגון הלמידה במוסד החינוכי בדגש על למידה משולבת

שנת הלימודים תשפ"א תיפתח במצב של למידה משולבת.

הלימודים יתקיימו באופן המשלב:

א. למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים.

ב. למידה בתוך מוסדות החינוך בכיתות מלאות ובחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בקבוצה) לפי הפירוט הנ"ל:

חט"צ וכיתות א'-ב' - לימודים כבשגרה, לכל הפחות חמישה ימים בשבוע, בימים א'-ה', וללא פיצול הכיתות האורגניות (לפחות 25 שעות שבועיות בלמידה פיזית והיתר בלמידה מרחוק).

כיתות ג'-ד' - לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה, לכל הפחות חמישה ימים בשבוע (לפחות 25 שעות שבועיות בלמידה פיזית והיתר בלמידה מרחוק).

כיתות ה'–ו'/ח' (ט') (בתי ספר שמונה-שנתיים)

לימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בכיתה, לכל הפחות יומיים בשבוע בבית הספר (9 שעות שבועיות לפחות) וביתר הימים למידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק.

ב. ארגון מערכת השעות

 1. השעות השבועיות בכל שכבת גיל יכללו תמהיל של: למידה בבית הספר, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, ובנוסף שעות פרטניות. 
 2. בבניית מערכת השעות, חשוב להגיע ככל הניתן לתמהיל השעות המפורט בטבלאות שלהלן תוך שמירה על:
  • היקף משרת עובד ההוראה.
  • היקף שעות הלמידה הפיזית שפורטו.
 3. מקצועות המסומנים בטבלאות בכחול יש ללמד בכל שבוע באופן שיטתי וקבוע.

ג. הנחיות לארגון הלמידה במצב של סגר

הנחיות אלה מתייחסות להפעלת מוסדות החינוך בעת סגירתם במקרה של סגר בעיר, באזור מסוים, או סגירת מוסד חינוך בודד, שכבה או כיתה עקב זיהוי חולה מאומת במוסד. הנחיות אלה מתייחסות למעבר אפשרי ללמידה מלאה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק, למעט מסגרות חינוך שיותר להן לפעול בחיקוק (צו או תקנות).

א. שעות וימי הוראה

 • שעות הלימוד בכל שכבת גיל יכללו תמהיל הכולל למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, שמירת קשר ופעילות בהתאמה לגיל.
 • הלמידה תנוהל על פי מערכת שעות סדורה לכל כיתה.
 • מרבית זמן הלמידה תוקדש לתחומים הצבועים בכחול (כפי שמפורט בטבלאות מערכת השעות).
 • חשוב להתמקד במקצועות הליבה וברכיבים התשתיתיים המבססים שליטה במיומנויות היסוד (בהתאם לדגשים שנקבעו על ידי המפמ"ר בכל מקצוע לכל שלב גיל).  
 • יתקיים מפגש סינכרוני בנושאים חברתיים-רגשיים בכל יום (מפתח הל"ב/כישורי חיים).
 • כל תלמיד ייפגש עם מחנכת הכיתה לשיח רגשי-חברתי באופן פרטני או קבוצתי, לפחות פעם בשבוע.
 • חשוב לפתוח את יום הלימודים ולסגור אותו בשיח רגשי-חברתי באופן חווייתי: בשיר, בתנועה, במשחק ועוד.

ב. תהליכי הוראה

 • התכנון יהיה גמיש ויאפשר לכלל התלמידים להשתתף בלמידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם.
 • חשוב להקפיד על היקף המשימות הניתנות לתלמידים לפי שכבת הגיל, על פי יכולתם להתמודד עם המשימות באופן עצמאי.
 • לרשות המורים - תכנים ושיעורים מוקלטים במערכת השידורים הלאומית (VOD), ומגוון תכנים המותאמים ללמידה מרחוק בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך.