חטיבה עליונה ימי פתיחת שנה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ימי פתיחת שנה

כללי

מומלץ לקיים מפגשי פתיחת שנה חגיגיים להעמקת הקשרים החברתיים בכל הכיתות, בהתאם לגיל הלומדים ומתווה ההפעלה בשכבת הגיל.

מומלץ להקדיש את שעת המחנך גם לנושא קורונה. ניתן להסתייע במצגת שתישלח מטעם הממונה על תחום בריאות.

יום הלימודים הראשון לא יסתיים לפני 11:45. מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל "שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל".


ימים ראשונים לילדים במעברים

כיתות י׳:

מומלץ לדאוג לפעילות היכרות של מחנך הכיתה עם התלמידים, כולל שיחות אישיות.

מומלץ לקבל את פני תלמידי השכבה ביום הראשון ללימודים בטקס חגיגי, ככל האפשר במסגרת מגבלות הבטיחות. ניתן להיעזר בפלטפורמה הדיגיטלית.

מומלץ לקיים מעגלי שיח בליווי יועצת ומחנכת להגברת החוסן והרווחה ולאיתור מצוקות וקשיים.

בקליטת שכבה י' מומלץ להדגיש את המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, מעבר הכולל גיבוש מחודש בכיתות מוכנות לבחינות הבגרות והיערכות למעורבות חברתית ערכית.

הערכות לקליטת כלל התלמידים

 • קיום מפגש היכרות עם תלמידים חדשים בביה"ס ועם הוריהם.
 • קיום מפגש היכרות מרחוק ברמה הכיתתית.
 • התלמידים והוריהם יקבלו את מסמך "אורחות החיים".
 • יצירת קשר אישי עם תלמידים בבידוד ועדכונם בכל רכיבי ההיערכות לשנה"ל.


דגשים לפתיחת שנת הלימודים

1. היבטים פדגוגיים בהתאמה לשלבי החינוך

 • חשוב להקדיש את החודש הראשון ללימודים להקניה אינטנסיבית של מיומנויות לומד עצמאי ומוכוונות עצמית ללמידה.
 • חשוב להקדיש את החודשיים הראשונים להשלמת החומר הלימודי. בחירת הנושאים והמיומנויות תישען ככל שיתאפשר על מבחני מיפוי.
 • מומלץ לבנות מפה כיתתית נשענת כישורים וחוזקות לשם עידוד מנהיגות ויזמות בקרב תלמידים.
 • מומלץ לתרגל בחודשיים הראשונים ללימודים למידה סינכרונית ולמידה א-סינכרונית בלמידה פיזית בבית הספר במטרה לחזק מסוגלות וליצור מחויבות לתהליך הלמידה.
 • מומלץ לתרגל בחודשיים הראשונים למידה במבנים ארגוניים משתנים: בזוגות, בקבוצות הומוגניות, בקבוצות הטרוגניות, בקבוצה רב-גילית וכולי.
 • מומלץ לתרגל למידה שיתופית בלמידה פיזית בבית הספר במטרה להכשיר את הלומדים ללמידה שיתופית דיגיטלית.

2. שיח עם הצוות החינוכי

 • מפגש מליאה ומפגשי צוותים יתקיימו באחת משתי אפשרויות: (1) פנים אל פנים, ובתנאי שיש מרחב מאפשר לשמירה על כל הנחיות משרד הבריאות; (2) מפגש מרחוק (כדוגמת הזום).
 • מומלץ כי מנהל המוסד החינוכי יציג: (1) מסמך "אורחות חיים"; מערכת שעות – בהתאם למתנ"ה ולמודל הלמידה; (3) חלוקת התפקידים ותחומי האחריות.
 • מומלץ כי מנהל המוסד החינוכי יקצה זמן ליועצת בית הספר לשיח בנושאים הרגשיים-חברתיים בקרב הילדים והמבוגרים, ומקומו של בית הספר בהחזקה הרגשית-חברתית של הקהילה.

3. שותפות הורים וקהילה

 • יש חשיבות לקיום מפגשי הורים במתכונת מקוונת (הן כיתתית והן של ההנהגה הבית-ספרית).
 • מומלץ להכין מסמך מנחה לנוהלי היום הראשון – הכניסה לבית הספר; מהלך היום והיציאה ממנו – ולשלוח אותו מבעוד מועד כך שהנוהל יהיה ידוע וברור לכלל ההורים.
 • מומלץ להכין מסמך תמציתי, נגיש לכל הורה, המרכֵּז את כל המידע הרלוונטי לתחילת השנה ולשהוּת הילדים בבית הספר, כולל סידורי התקשרות, לוחות זמנים, בעלי תפקידים וכדומה.
 • מפגש אישי, על פי הצורך, יתקיים בתום יום הלימודים בהשתתפות ההורה, התלמיד והמורה.
 • תרגול צל"ח בשיתוף הורים: "אירוע גילוי חולה מאומת במוסד החינוכי".
 • ערוץ תקשורת רציף במרחב הבית-ספרי לפרסום אגרות ועדכונים כדוגמת אורחות חיים בזמן קורונה.
 • במידת הצורך יש לתאם הגעת הורים למוסד החינוכי ביום הראשון.

4. דגשים במסגרות החינוך המיוחד