קדם יסודי ילדים ונוער בסיכון

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים ונוער בסיכון

מעודכן 16.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. פעילות לילדים ונוער בסיכון להתקיים, בהתאם למסמך המפרט את מתוכנת הלמידה לילדים ונוער בסיכון.

כללי

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. פעילות לילדים ונוער בסיכון להתקיים, בהתאם למסמך המפרט את מתוכנת הלמידה לילדים ונוער בסיכון.

מערכת החינוך תחל את שנת הלימודים תשפ״א במתווה הפעלה משולב. במתווה זה, ילדים ונוער בסיכון ילמדו במסגרות הלימוד כבשגרה, תוך שמירה על הנחיות אורחות החיים. מתווה זה תקף גם עבור מצב של סגר.

העבודה עם ילדים ונוער בסיכון מושתתת על הפדגוגיה הטיפולית, תפיסה תיאורטית ומקצועית העוסקת בקשר שבין נפש התלמיד שחווה בחייו מצבי כישלון, אכזבה ופגיעות רגשיות ופיזיות לבין תהליכי למידה ועמידה בהישגים לימודיים נורמטיביים.  הפדגוגיה הטיפולית היא כלי מרכזי למתן מענים לילדים ונוער בסיכון, הן במהלך שגרה והן בעיתות בהן השגרה מופרת.

מעבר לאמור, המענים לילדים ונוער בסיכון אשר יופעלו במהלך שנת הלימודים הקרובה מבוססים על העקרונות הבאים:

 • שומרים על קשר - יצירת מרחב פוטנציאלי המעודד תקשורת פתוחה, ישירה, קבועה ומעוררת עניין של המורה/איש חינוך עם הילדים.
 • צרכים בסיסים כתנאי הכרחי – דאגה קבועה לבטחון תזונתי וציוד קצה (מחשבים)
 • גמישות ודינאמיות - יצירת שגרה לימודית גמישה המותאמת ללמידה עצמאית-מוחזקת
 • משוב והערכה - יצירת מערך מעקב ובקרה מובנה ומותאם ללמידה ולביקור סדיר
 • שקיפות בסטטוס התלמיד – מפה מעודכנת למצב של כל תלמיד, כאשר כל פעולה במערכת מקנה תגמול בנקודות זכות וקרדיטציה מצטברת.

קישורים:

 1. סרטון פדגוגיה טיפולית
 2. מצגת פדגוגיה טיפולית בשעת חירום
 3. מצגות ומסמכים מאתר האגף ללמידה מרחוק

הערה: כל התוכניות התוספתיות לבתי הספר מותנות בתקציב קיים בתקנה הייעודית

מדיניות ונהלים

לגני ילדים בהן פועלת תוכנית אור (שפתית ו/או רגשית): תכנית  התערבות  רב תחומית מקיפה ואינטנסיבית לילדים, הורים וצוות חינוכי, הפועלת במסגרות חינוכיות לגיל הרך. התוכנית פועלת  למניעת וצמצום פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי של ילדים ופעוטות בגיל הרך, המצויים בסיכון על רקע של חסך סביבתי, כתוצאה ממשאבי הורות דלים והיעדר אינטראקציות מעשירות מחודשי החיים הראשונים.

המלצות לניהול הלמידה לילדים בתוכנית:

 • על פי עקרון צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי, מנהלת הגן תוודא שקיימת רשת בטחון - מענה לילדים בחוסר בטחון תזונתי, בסיכון משפחתי או הסובלים מהזנחה (בשיתוף הרווחה) באמצעות: יצירת מיפוי של כלל משתתפי התכנית ואיסוף חומרים מהגורמים ברווחה ומשיחות עם הורים.
 • על פי עקרון גמישות ודינאמיות, מנהלת הגן תדאג לשמור על רצף לימודי טיפולי בקרב הילדים בתוכנית ועל העבודה עם ההורים בבתים, באמצעות:

-      בניית תכנית חינוכית לימודית גמישה לאורך כל היום.

-      שמירה על קשר מרחוק עם כלל משתתפי התכנית ותוודא כי הם אכן מבצעים את המטלות.

-      העברת שיעורים באופן מקוון.

תכנית אור במבנה משולב תעבוד בקפסולות לכן, בזמן סגר היא תעבוד באופן מקוון. לכן בזמן מבנה משולב על הגננת לתת משימות לילדים הביתה.

 • על פי עקרון משוב והערכה, מנהלת הגן תבנה מערכת סדורה  לשיתוף הורים כדי שיוכלו להשלים את הפעילויות החינוכיות בכוחות עצמם בבית.
 • על פי עקרון גמישות ודינמיות, מנהלת הגן תדאג לבניית מענים משלימים בשיתוף פעולה קהילתי כדי לתת מענה לילדים שלא מגיעים לגן בשל ההגבלות, באמצעות יצירת קשר עם כלל גורמי הקהילה הרלוונטית על מנת לעשות מיפוי אישי לכל תלמיד עם כלל המענים להם הוא זקוק.

דגשים נוספים בלמידה מרחוק במקרי הצורך

 • המשך השיח והתמיכה מרחוק (טלפונים, ווטסאפ), עם ההורים והפניית הורים במשבר לגורמי סיוע נוספים בקהילה, יש להתקשר להורי משתתפי התכנית לפחות פעמיים בשבוע.