פריט ידע ילדים ונוער בסיכון

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים ונוער בסיכון

תקציר

מערכת החינוך תחל את שנת הלימודים תשפ״א במתווה הפעלה משולב. במתווה זה, ילדים ונוער בסיכון ילמדו במסגרות הלימוד כבשגרה, תוך שמירה על הנחיות אורחות החיים. מתווה זה תקף גם עבור מצב של סגר.

מדיניות ונהלים

העבודה עם ילדים ונוער בסיכון מושתתת על הפדגוגיה הטיפולית, תפיסה תאורטית ומקצועית העוסקת בקשר שבין נפש התלמיד שחווה בחייו מצבי כישלון, אכזבה ופגיעות רגשיות ופיזיות, לבין תהליכי למידה ועמידה בהישגים לימודיים נורמטיביים.  הפדגוגיה הטיפולית היא כלי מרכזי למתן מענים לילדים ונוער בסיכון, הן בשגרה והן בחירום.

מענים וכלים

מעבר לכך, המענים לילדים ולנוער בסיכון שיופעלו במהלך שנת הלימודים הקרובה מבוססים על העקרונות האלה:

  • שומרים על קשר – יצירת מרחב פוטנציאלי המעודד תקשורת פתוחה, ישירה, קבועה ומעוררת עניין של המורה/איש החינוך עם הילדים
  • צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי – דאגה קבועה לביטחון תזונתי ולציוד קצה (מחשבים)
  • גמישות ודינמיות – יצירת שגרה לימודית גמישה המותאמת ללמידה עצמאית-מוחזקת
  • משוב והערכה – יצירת מערך מעקב ובקרה מובנה ומותאם ללמידה ולביקור סדיר
  • שקיפות בסטטוס התלמיד – מפה מעודכנת על מצבו של כל תלמיד; כל פעולה במערכת מקנה תגמול בנקודות זכות וקרדיטציה מצטברת