פריט ידע ילדים בסיכון רפואי - למידה מרחוק

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים בסיכון רפואי - למידה מרחוק

מעודכן 13.04.21

תמצית העדכון

מצורפת בזאת הוראה בעניין אופן קיום תהליכי הוראה, למידה ותמיכה מרחוק באופן מיטבי לתלמידים שאינם מגיעים ללמידה פיזית במוסד החינוכי, פנים אל פנים, בגין מצב רפואי המהווה סיכון בריאותי עבורם או לבני משפחתם נוכח מגפת הקורונה או בשל היעדרות מהמוסד החינוכי נוכח תחלואה בקורונה או הימצאות בבידוד.

מידע כללי

מסמך זה מתייחס לאכולוסיות הבאות:

  • תלמידים החולים במחלת הקורונה או המצויים בבידוד
  • תלמידים הנמנים על קבוצות סיכון רפואי
  • תלמידים שקרובי משפחתם נמנים על קבוצות סיכון רפואי

ומכיל:

  1. הגדרות רלוונטיות
  2. רקע ללמידה מרחוק
  3. הביטים חברתיים ורגשיים
  4. היבטים לימודיים