פריט ידע חינוך חברתי קהילתי חטיבת ביניים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חינוך חברתי קהילתי חטיבת ביניים

מבוא

החברה בישראל מתמודדת עם נגיף הקורונה, ואי הוודאות מאלץ אותנו להיערך לשנת הלימודים בדרך אחרת מהמקובל. אנו נדרשים לסגל יצירתיות, גמישות, למידה תוך כדי תנועה והסתגלות מהירה לשינויים. בשנה זו, נתמודד עם סוגיות הנוגעות לא רק להיבט הבריאותי, אלא אף לצביונה החברתי, התרבותי, המדיני והכלכלי של המדינה ונערך לשנת הלימודים במודל חברתי היברידי.

גם בשנה זו ואף יותר מכל שנה קבוצה/ קפסולה מגובשת וחיובית יוצרת אקלים המאפשר צמיחה של התלמידים בתוכה מתוך יצירת סביבה בטוחה גם פיזית וגם וירטואלית לדיון ושיח, לגילוי עצמי, להתפתחות וללמידה.

במצב זה, תפקיד החינוך החברתי לפתח את הקבוצה ואת התהליכים המתרחשים בה הוא משמעותי לעין שיעור. עלינו לטפח את הפדגוגיה החברתית המזמנת שיח אודות הקשר שבין היחיד והחברה ולהנחיל מושגים כמו אחריות קולקטיבית, וולונטריות וצדק חברתי. מחובתנו ללמד, לקדם ולטפח מיומנויות של ניהול עצמי, לקדם לומד עצמאי המחובר לעצמו והמביא את עצמו לידי מיצוי ולידי ביטוי. היום, יותר מתמיד, עלינו להזמין את הלומדים להיות פעילים, אמפתיים, יוזמים ומעורבים בתכני הלימוד ובתכנים חברתיים בין אם פיזית ובין אם וירטואלית.

מדיניות: החברה בישראל עודנה מתמודדת עם נגיף הקורונה, ואי הוודאות מאלץ אותנו להיערך לפתיחת שנה בדרך אחרת מהמקובל. אנו נדרשים לסגל יצירתיות, גמישות, למידה תוך כדי תנועה והסתגלות מהירה לשינויים. בפתיחת שנה זו, נתמודד עם סוגיות הנוגעות לא רק להיבט הבריאותי, אלא אף לצביונה החברתי, התרבותי, המדיני והכלכלי של המדינה ונערך לפתיחת שנה במודל חברתי היברידי.

תפקיד רכז החינוך החברתי בשגרת הקורונה: ליצור סדר יום חברתי ערכי גם וירטואלי וגם פיזי במוסד החינוכי, בהלימה לחזון הבית ספרי ולערכי המורשת הנהוגה באותו מוסד חינוך. סדר היום מושפע מאירועי אקטואליה, מלוח השנה, מאקלים בית הספר ומהמרקם הקהילתי שבו נמצא המוסד החינוכי

הנחיות ורגולציה: ראו בקישור את מתווה העבודה לרכז החברתי ואת העוגנים להמשך עבודה בהלימה למשימות: יצירתיות ויוזמה, הקפסולה כקבוצה חברתית , שעת חינוך – שעת חברה, רעיונות לפעילות כיתתית בשגרת הקורונה, הצעות נוספות להרחבת העיסוק חברתי קהילתי ברמה בית ספרית וירטואלית, שילוב והכלה חברתית בזמן קורונה ועוד.

הפניות לכלים:

עוגנים בעבודת הרכז החברתי ערכי קהילתי

מדיניות: בפרוש שנה״ל החדשה תשפ״א אתגר גדול עומד בפנינו- לפתח ולטפח את המנהיגות הייצוגית בצל מגפת הקורונה בקרב התלמידים (והנוער) במדינת ישראל. מועצות התלמידים בבית הספר נועדו לטפח מנהיגות תלמידים ונוער ייצוגית המקדמת את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה, לייצר התנסויות בבתי הספר ובקהילה של פעילות בהובלת התלמידים ולהכשיר את התלמידים לתפקוד בחברה על מסגרותיה השונות בתהליך של למידה חברתית וערכית  ותכוון את התלמידים להתפתחותם כאזרחים מעורבים.

מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר ולדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו תלמידי החינוך המיוחד, מסלולים ייחודיים בבית הספר וכיוצ"ב. על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו.

בעלי תפקיד: מנחה המועצה הוא דמות משמעותית ומשפיעה בפיתוח המקצועי, החברתי- קבוצתי והאישי של נציגי המועצה אשר מהווה ציר מרכזי בתהליכי בניית המועצה ובפעילות השוטפת שלה. המנחה יהיה שותף לצוות היגוי לחינוך חברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר ולכל מובילי התוכניות הבלתי פורמאליות שבו. מידע נוסף בנושא בקובץ המצורף בתחתית חלק זה.

הנחיות ורגולציה: חוזר מנכ"ל האחרון תשע"ו/1 א '9-7.9 בנושא מועצת התלמידים בבית הספר מורה על הקמת מועצת תלמידים בית ספרית והתנהלות על פי קריטריונים ברורים ומוגדרים . לכך מתווסף חוק הרשויות המקומיות שנכנס לתוקף ביולי 2014 ובו סעיפים המתייחסים להקמה והפעלת מועצת תלמידים ונוער ברשויות. באחריות המחוזות לוודא תקינות עבודת מועצת התלמידים הבית ספרית וכן להקפיד עם מנחי בתי הספר על  קיומו של הליך בחירות דמוקרטי של נציגי המועצה הבית ספרית. מידע נוסף בנושא בקובץ המצורף בתחתית חלק זה.

הפניות לכלים:

מתווה תכנית מנהיגות -מועצות התלמידים בבית הספר שנה"ל  תשפ"א

מדיניות: אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2003).

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכי למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית גם בשגרת הקורונה, ומחנכת להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל הלומדים על הרצף הנע מערנות לסובב, דרך השתתפות ושיתוף ועד לעשייה למען האחר ולמען הסביבה.

  • בכיתה ז', התכנית תתמקד במשפחה הגרעינית והמורחבת ובפעילות עם קשישים בקהילה.
  • בכיתה ח', התכנית תתמקד בכיתה/ בקפסולה כקבוצה חברתית ובפעילות עם בעלי צרכים מיוחדים.
  • בכיתה ט', התכנית תתמקד בהכרת הקהילה הקרובה כהכנה להתנסות במעורבות החברתית בכיתה י'.

התכנית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית  באמצעות שלושה מרכיבים: שירות קהילתי משמעותי, תהליכים מובנים של עיבוד ההתנסות ושל רפלקציה עליה ולימוד עיוני.

בהיבט העיוני הפעלת התכנית במערכת הלמידה מרחוק , במפגשי זום קבוצתיים לליווי התלמידים תוך כדי הפעילות.

בהיבט ההתנסותי מעשי כל פעילות תפעל על פי נוהל ההסדרה, הנחיות משרד הבריאות, תו סגול והוראות שעה שמתעדכנות לפרקים.

בעלי תפקיד: מחנכי הכיתות כמובילי שיעורי החינוך ורכזי התפתחות אישית

הנחיות ורגולציה והפניות לכלים:

חוברת התכנית לכיתות ז'-ט'

חוזר מס' 5 – התפתחות אישית ומעורבות חברתית מבט אל שנת תשפ"א – בשגרה ובחירום קורונה

מדיניות: גם השנה צופי בתי הספר הערביים יפעלו כארגון נוער במסגרת הפעילויות של אגף חברה ונוער בחברה הערבית ברוח החינוך הערכי-חברתי-קהילתי. זאת באמצעות הפעלות צופיות ערכיות ומעשיות ובהדרכת שטח אלטרנטיבית ומתחדשת על פי הנחיות משרד הבריאות, התו הסגול והוראות השעה שמתעדכנות מידי פעם.

הפניות לכלים:

آفاق كشفية ( ابتدائي )- كراس كشافة المدارس الابتدائية- المجتمع العربي

מדיניות: חידון התנ"ך הוא מפעל שמלווה את המדינה משנת העשור להקמתה, זה מעל חמישים שנה. מטרת המפעל היא הקניית ידע בתנ"ך בדרך חווייתית ומעשירה. הציעו לתלמידים שלכם הזדמנות נפלאה ללימוד מעמיק של ספר הספרים, לחוויה יוצאת דופן של מצוינות, למפגש עם מתמודדים מכל הארץ, להתמודדות בתחרויות ברמה גבוהה וליצירת זיכרון שילווה אותם כל חייהם. מיועד לתלמידים בכיתות ח'-ט'.

בשנת תשפ"א אנו נעזרים בלמידה מרחוק כדי להכין את התלמידים החפצים בכך לחידון הבית ספרי, באמצעות לוח לימוד יומי, מבחנים יומיים במודל, ושיעור זום שבועי לסיכום החומר. התלמידים מקבלים עדכונים בקבוצות וואטסאפ ייעודיות. (ממלכתי, ממ"ד).

במקרה של  סגירה נקודתית של מוסדות חינוך באופן חריג, החידונים הבית ספריים ייערכו מבתי התלמידים. החידונים הפומביים ייערכו במתכונת מצומצמת ללא קהל/קהל מצומצם, ובמרחקים בין המתמודדים.

בעלי תפקיד: צוות הוראת תנ"ך

הפניות לכלים:

לחומרי הלימוד, תאריכים וחידונים משנים קודמות

להרשמת בית ספרכם לחידון

מדניות: מטרת התוכנית היא לימוד התנ"ך בדרך יצירתית, ושיפור יכולות הכתיבה וההבעה. התוכנית מיועדת לבתי הספר העל־יסודיים (ז-י"ב) כחלק משיעורי תנ"ך ועברית. התוכנית מאפשרת התייחסות לסיפורי התנ"ך בפן עיוני ובאופן חווייתי ויצירתי. במסגרת זאת פרשנותם הייחודית של התלמידים יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות שיר, כתיבה עיתונאית, מאמר, דו שיח בין דמויות ועוד. העבודות הנבחרות ירוכזו ויפורסמו בספר.

התחרויות תתקיימנה בשכבות הגיל ז' – ט'.

בעלי תפקיד: צוות הוראת תנ"ך

הנחיות ורגולציה: תוצרי הכתיבה של התלמידים יוכלו לשמש מרכיב בהערכה החלופית במסגרת ההערכה הבית ספרית (30%) במקצועות תנ"ך או עברית על פי המחוון הנדרש והמחייב בתחום הדעת.  

הפניות כללים:

להרשמה לתכנית לחצו כאן