חטיבת ביניים סלי שעות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סלי שעות

סל המשאבים – טבלאות מרכזות

סל המשאבים כולל ארבעה רכיבים מרכזיים:

  1. תקן שעות (בסיס וסל טיפוח, כולל סלים ייחודיים).
  2. שעות "אופק חדש".
  3. משאבי השתלבות והכלה.
  4. תקצוב פדגוגי (שקלי).

יש לציין שאנו ממשיכים ומאפשרים גמישות למנהל בית הספר, במטרה להעניק מרחב פעולה אוטונומי בתיעול התקציב (שעתי ושקלי) לטובת הבטחת חוסן, רווחה נפשית וקידום הישגי הלומדים בלמידה במתווה משולב ובסגירה נקודתית של מוסדות חינוך באופן חריג.

להלן מוצגת טבלה, המרכזת את סך המשאבים הניתנים בחטיבת הביניים בהתייחס לרכיבים שהוצגו.
סוג המשאב הגדרה
תקן בסיס סל השעות המוקצה לבית הספר בהתאם למודל ההקצאה הדיפרנציאלית.
שעות נותרות לאחר הקצאת שעות האורך.
שעות "אופק חדש" שעות פרטניות המיועדות למתן מענים לתלמידים.
סל טיפוח סל שעות הוראה המחולק באופן דיפרנציאלי, על פי המצב החברתי-כלכלי של בית הספר (מדד טיפוח ופרופיל לומדים).
שעות תוספתיות

(עולים, תושבים חוזרים ושפה)

שעות המוקצות לבית הספר בהתאם לאוכלוסיית התלמידים, כולל תכניות ייעודיות להשבחת תהליכי הוראה, למידה ולקידום הישגי הלומדים.
משאבי השתלבות והכלה יוקצו לכל בית ספר תקציבים עבור שילוב והכלה של תלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, אשר יופעלו בשלושה ערוצים, כמפורט בהמשך מסמך זה.
משאבי התקצוב הפדגוגי תקציב שקלי שנועד לקידום צרכים פדגוגיים, יוזמות חינוכיות, סביבות למידה, תגבורים לימודיים ושאר היוזמות הפדגוגיות של בית הספר.

* מהלך זה יושם בפעימה הראשונה (תש"ף) במחוזות צפון, דרום והתיישבותי.

תכניות תוספתיות ממאגר התכניות תכניות מתוך מאגר התכניות בהלימה לקידום יעדי בית הספר.