חטיבת ביניים מתווה הפעלה סגור

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתווה הפעלה סגור

סגירת כלל בתי הספר בארץ או באזור מסוים, או סגירת בית ספר בודד עקב תחלואה. מצב זה יכלול מעבר כזה או אחר ללמידה מלאה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק, למעט מסגרות חינוך שיוחרגו בצו בריאות העם (חינוך מיוחד, נוער בסיכון ותלמידים ללא עורף משפחתי).
בתי ספר על יסודיים
 • חטיבות ביניים וחטיבות עליונות - שמירה על קשר ולמידה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק.
 • כיתות חינוך מיוחד - ילמדו בתוכנית שתיקבע עבורם, במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה או במוקד החינוכי שייקבע על ידי הרשות / הבעלות.
 • כיתות חינוך מיוחד בשכיחות גבוהה בשכבות ז'-יב' - ניתנת האפשרות לפעול על פי מתווה אגף הגיל.
 • תלמידים בשילוב אישי - ילמדו על פי מתווה העל יסודי. יתאפשרו מענים נוספים כגון מפגש בבית התלמיד, מפגש במוקד החינוכי.
 • כתות שח"ר - יפעלו במתכונת משולבת של למידה פיזית ולמידה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק.


ארגון הלמידה

 • שעות וימי הוראה - שעות הלימוד בכל שכבת גיל יכללו תמהיל הכולל למידה סינכרונית ולמידה א-סינכרונית בהתאמה לגיל וליכולת.
 • תהליכי הוראה
  • הלמידה תנוהל עפ"י מערכת שעות סדורה לכל כיתה או קבוצת לימוד.
  • התכנון יהיה גמיש, כזה שיאפשר לכלל התלמידים והתלמידות להשתתף בלמידה מהבית ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם.
  • חשוב להקפיד על היקף המשימות הניתנות לתלמידים, לפי לשכבת הגיל, על פי יכולת התלמידים להתמודד עם המשימות באופן עצמאי. (ראו מידע נוסף ב"להרחבה").
 • מענים ייחודים - יושם דגש על מערך ליווי ותמיכה לתלמידים באוכלוסיות הייחודיות, והבניה של דרכי למידה לתלמידים המתקשים ללמוד מהבית ובכלל זה למידה מרחוק.
 • שותפים - ההורים יעודכנו במערכת השעות ובמשימות הלימודיות בטווח זמן המאפשר הערכות.


מסגרות חינוך מיוחד

 • גני חינוך מיוחד ובתי ספר חינוך מיוחד: למידה כבשגרה ותגבור באמצעות מענים מותאמים.
 • מרכזים חינוכיים בבתי חולים: למידה כבשגרה לפי הנחיות בית החולים.
 • כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים: כיתות חינוך מיוחד בשכיחות גבוהה ז'-יב' - ניתנת האפשרות לפעול על פי מתווה אגף הגיל.
 • תלמידים הזכאים לשילוב אישי בגנים וכיתות בבתי ספר רגילים: על פי מתווה אגפי הגיל ותגבור באמצעות מענים מותאמים: למידה וטיפול במוסד החינוכי, מפגש בבית התלמיד וכד'.
 • תלמידים חולים בביתם: למידה כבשגרה ותגבור למידה וטיפול מרחוק.
 • תלמידים מקבלים טיפול רפואי במוסדות חנ"מ: הטיפול יינתן במוסד החינוכי בימים שהתלמיד מגיע ללימודים.


מסגרות ילדים ונוער בסיכון - לימודים כבשגרה

פנימיות וכפר נוער - לימודים כבשגרה