חטיבת ביניים מענים רגשיים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מענים רגשיים

מעודכן 21.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. נדרשים מענים ייחודים להיבטים רגשיים חברתיים בעת סגר. להלן מסמך מתן מענים רגשיים במצב סגר.

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020.

נדרשים מענים ייחודים להיבטים רגשיים חברתיים בעת סגר. להלן מסמך מתן מענים רגשיים במצב סגר.

___

נוכח המצב, ומאז התפשטות נגיף הקורונה, ניצבים בפנינו אתגרים חדשים, ובהם הסתגלות לשינויים בסביבת הלמידה ובאופי תהליכי ההוראה וההערכה, בשמירה על קשר אישי חם עם התלמיד ועם הוריו ובחיזוק הלכידות החברתית. המרכיב הרגשי הוא מרכיב מרכזי בתהליכי שינוי והסתגלות ובמצבי קושי ומשבר, ולכן הלמידה בתרחישים שונים מחייבת היערכות מוקדמת והתייחסות מיוחדת לנדבך הרגשי של כלל באי בית הספר.

גורמים רגשיים-חברתיים ומוטיבציוניים הם בעלי השפעה רבה ומשמעותית על הלמידה ועל ההישגים בבית הספר. שיח רגשי – המתאפיין בתקשורת אישית דואגת, אמפתית ופתוחה, בסדירויות קבועות וכחלק מתהליך הלמידה בתחומי הדעת השונים – עשוי לתרום לחוסן הרגשי ולתחושת הרווחה של התלמידים. בחינת מצבו הרגשי של התלמיד תוך כדי התייחסות לזיהוי חוזקותיו, לאיתור ולזיהוי של מצבי קושי וסיכון – יסייעו בהתאמת מענים מותאמים.

גיל ההתבגרות מתאפיין בשינויים פיזיולוגיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. בשנים אלו מתגבשת ומתעצבת זהות הלומד המחפש את חברת קבוצת השווים, שהיא גורם משמעותי בבניית זהותו. זהו שלב של חתירה לעצמאות תוך כדי בחינת גבולות המותר והאסור.

בשלב זה זקוקים הלומדים לתמיכה בפיתוח עצמאות מלֻוות פיקוח וניטור, תמיכה בקבלת החלטות, עידוד וביטחון בבניית זהות.

למצב החירום עלולות להיות השפעות ישירות על מצבם של בני נוער. אלה עלולים לחוות מצוקה רגשית וחרדה מחוויית האיום הקיומי שהם חשופים לו, וכן חרדה משנית כתגובה למצוקת ההורים ולאופן שבו הם מגיבים ללחצים המשפחתיים. ישנם תלמידים שהשילוב בין חרדה קיומית ללחצים בריאותיים, כלכליים ומשפחתיים, יצר אצלם מצבי סיכון שלא היינו עדים להם קודם לכן.

המסמך המנחה "צרכים ומענים רגשיים וחברתיים" מבוסס על העקרונות האלה:

  • ההשקעה בחוסן וברווחה הנפשית של צוותי חינוך הכרחית לחיזוק תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות של הצוותים ושל התלמידים.
  • שיח רגשי בין מורים לתלמידים מייצר יחסי קרבה ואכפתיות ומחזק חוסן.
  • מתן מענה רגשי חברתי הכרחי לתהליכי למידה.
  • מעגל הסיכון מתרחב ויש להגביר ערנות ולאתר תלמידים במצוקה ובסיכון.
  • למידה רגשית-חברתית מפתחת חוסן ומיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות בשגרה ובחירום, ומפחיתה מצוקות וסימפטומים פוסט-טראומטיים אצל ילדים.
  • חשיבות למתן מענה ייעודי לאוכלוסיות ייחודיות בהתאמה תרבותית (חברה ערבית, חברה חרדית, יוצאי הקהילה האתיופית, עולים).
  • חשיבות למתן מענה ייעודי לתלמידים עם צרכים מיוחדים (ילדים בסיכון, ילדי חינוך מיוחד, ילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב, ילדים משולבים ועוד).
  • יצירת שותפות עם הורים, ליווי, תמיכה והדרכה – מחזקים את חוסנם ואת יכולתם לתמוך בילדיהם.
  • התמקצעות בניהול אירועי חירום מגבירה את החוסן הארגוני.

פעילות במרחב של אי-ודאות, המאופיין בשינויים תכופים הנגזרים ממצב החירום שאליו נקלענו בשל משבר הקורונה, מציבה בפני הצוות החינוכי אתגרים מקצועיים, אישיים, משפחתיים ורגשיים, ומכאן שיש לדאוג לחוסן ולרווחה של צוותי החינוך.

פירוט:

3.1.1        שיחות אישיות וקבוצתיות של מנהל/ת ביה"ס עם כלל חברי הצוות החינוכי לחיזוק היחסים, הקשר האישי והחוסן הצוותי. ערנות לחברי צוות המגלים מצוקה אישית.

3.1.2        ליווי ותמיכה רציפים של הצוותים החינוכיים לשם חיזוק החוסן האישי והקבוצתי על ידי יועצים ופסיכולוגים חינוכיים, הבטחת רווחה נפשית ו-well being.

3.1.3        הכשרות לצוותי חינוך לקידום שיח רגשי, מתן כלים ומיומנויות בתחומים האלה: שילוב היבטים רגשיים בתהליכי למידה בכלל ולמידה מרחוק בפרט; יצירת אקלים כיתה מיטבי; הכלה וקידום אוכלוסיות מיוחדות; איתור וזיהוי ילדים בסיכון גם בלמידה מרחוק.

3.1.4        מומלץ שבהיערכות לפתיחת השנה תהיה בין היתר התייחסות להיבטים רגשיים, בדגש על הקניית חוסן ועל חיזוק מסוגלות, הצגת המערכת הווירטואלית הבית-ספרית לקיום תהליכי הוראה, למידה, הערכה והכלים המלווים אותה במטרה להפיג חששות ולדבר בשפה אחת.

התלמידים חווים בתקופה זו ריחוק חברתי וזקוקים לקשר אישי ולחיזוק יחסי הקרבה והאכפתיות עם צוות המורים. מצבי קושי ודחק אצל תלמידים מזמנים גילויי מצוקה, בדידות ואף סיכון (כולל חשש לאובדנות). למצבו הרגשי, המשפחתי והחברתי של הנער השפעה על אופן תפקודו ועל פניותו לתהליכי למידה והערכה.

לפיכך זקוקים התלמידים לחיזוק חוסנם וחוזקותיהם ולמתן מענים רגשיים וחברתיים וטיפוליים בהתאם לצורך. 

פירוט:

3.1.1        בפתיחת שנת לימודים יש להתייחס באופן ייחודי לתלמידים במעברים: ילדי כיתה ז' המגיעים לראשונה לחט"ב, ילדי כיתה י' במעבר ותלמידים חדשים. לפיכך יש לבנות תוכנית לקליטה ולליווי תלמידים במעבר גם באופן מקוון.

3.1.2        חשוב לקיים שיח ותמיכה רגשית המתאפיינים בתקשורת אישית דואגת, אמפתית ופתוחה בסדירויות קבועות לפחות אחת לשבוע ובתדירות גבוהה יותר – ככל שיידרש (באמצעים מגוונים פנים אל פנים לפי תקנות הבריאות ובפלטפורמה הדיגיטלית).

3.1.3        יש לערוך מיפוי בנוגע למצבם הרגשי של התלמידים תוך כדי זיהוי חוזקותיהם ואיתור תלמידים במצוקה ובסיכון והפנייתם לגורמי הטיפול.

3.1.4        שעת חינוך ושיעור כישורי חיים בדגש על חוסן – מומלץ לפחות פעמיים בשבוע.

3.1.5        שילוב תכנים רגשיים במשימות הלמידה שיעודדו שיתוף ברגשות ושיח רפלקטיבי.

3.1.6        איתור חוזקות של תלמידים, לרבות תלמידים שהלמידה מרחוק מיטיבה עימם ומחזקת את תחושת המסוגלות שלהם ואת יכולתם לייצר קשרים חברתיים. מתן מקום ומשמעות להצגה ושיתוף בחוזקות אישיות כחלק מבניית הזהות האישית ומהחוסן.

חזרה לשנת הלימודים לאחר ריחוק חברתי מחייבת, כבר בתחילת השנה, התייחסות לאקלים הכיתה, הן ברמה הפיזית והן במרחב המקוון. יש לתת את הדעת על קבוצות ההשתייכות של התלמידים (ברמה הכיתתית, הקבוצתית והיישובית), על התמודדות עם מצבים של בדידות ושל ניכור חברתי וכן על עידוד חוסן ומחויבות אישית וקבוצתית. תחושות אלו עלולות להיות מועצמות בקרב תלמידים בסיכון.

פירוט:

3.1.1        חיזוק הלכידות החברתית, הערבות ההדדית ותחושת השייכות, ומניעת מצבי בדידות והסתגרות. עיבוי פעילויות של היכרות ושל גיבוש חברתי.

העת האחרונה מתאפיינת במרחב זמן משמעותי של שהות משותפת הורה-תלמידה בבית. להורים תפקיד חשוב בליווי ובהכוונה של המתבגר, ועל כן ניתן לתעל את השהות המשותפת להעמקת הקשר, לפיתוח תקשורת בונה ולתמיכה רגשית ולימודית, לצד מתן מרחב לבניית זהות עצמית. לקשר הבין-אישי בין התלמיד להוריו חשיבות מכרעת בייחוד בגיל ההתבגרות, שהוא מורכב דיו בשגרה ועל אחת כמה וכמה בעיתות משבר. התא המשפחתי הוא העוגן ההכרחי לתחושת יציבות, חוסן ורווחה אצל התלמיד.

נוסף על כך, חלק מן ההורים חווים מצוקות וקשיים, ויש צורך לאפשר להם מעטפת רגשית תומכת, כולל ליווי והדרכה.

פירוט:

3.1.1        שמירה על קשר רציף עם התלמידים ועם הוריהם, איתור צרכים ומתן מענים בזמן אמת לשם הגברת תחושת החוסן והיציבות, המחויבות והפניות ללמידה. חשוב להתאים את ערוץ התקשורת עם ההורים לזמינות אמצעי הקצה אצלם.

3.1.2        אסיפת הורים כללית לפתיחת שנה וירטואלית או פיזית בבית הספר לפי תקנות הבריאות.

3.1.3        מתן הדרכה להורים בנוגע לילדיהם בהיבטים לימודיים ורגשיים בהתאם לצורך.

3.1.4        עידוד ההורים לפנות לעזרה לגורמי המקצוע ולמוקדי הסיוע במידת הצורך.

3.1.5        גיוס הורים לפעילויות למען קהילת ביה"ס וכן חיזוק השותפות בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה, והבטחת סביבה לימודית תומכת.

3.1.1        חיזוק יחסי קרבה ואכפתיות בין כלל באי בית הספר, תוך כדי חיזוק השייכות והאמון, באמצעות המענים והכלים המובאים להלן בטבלה.

3.1.2        הקמת צל"ח (צוות לשעת חירום) בית-ספרי; הכשרה ותרגול של קהילת בית הספר.

ההנחיה חט"ב + חט"ע לוח זמנים כלים לשימוש הצוות החינוכי
הכשרות צוותי חינוך לקידום שיח רגשי בתחילת שנה ובנקודות זמן בהתאם לצורך


ספטמבר

ולפחות כל רבעון

יעלה בהמשך
ליווי, תמיכה וחיזוק החוסן האישי והקבוצתי של הצוות החינוכי – well being. היערכות לפתיחת שנה, ובאופן סדור במהלך השנה, עפ"י מבנים ארגוניים משתנים: מליאה, רכזי מקצוע, רכזי שכבות וכולי אוגוסט

אחת לחודש

כלי מרכזי:

שיח משותף בהנחיית יועצים ופסיכולוגים חינוכיים

פותחים שנה קצת אחרת: סדנאות חוסן לצוות החינוכי

מגוון כלים נוספים:

סרטון למנהלים לקראת תשפ"א

סדנת חלונות – תעלה בהמשך

מצגת לצוות: כרטיס ביקור-התחלה חדשה

 מתחילים שנה חדשה עם סימני שאלה וקריאה - סדנה לצוותי החינוך הרגיל: סדנה / מצגת מלווה לסדנה

 מתחילים שנה חדשה עם סימני שאלה וקריאה - סדנה לצוותי החינוך המיוחד: סדנה / מצגת מלווה לסדנה

  קר"ן האור שלי - סדנה לצוותי חינוך בתקופת הקורונה: סדנה / מצגת מלווה

"דרך השיר אל עצמנו – חיבור לכוחות וצמיחה ממשבר"

"בחזרה לשגרה קצת אחרת" -המשך שגרת לימודים מקוונת

מיפוי צרכים רגשיים , איתור וזיהוי תלמידים המגלים אותות מצוקה וסיכון לצד חוזקות, התאמת מענים מותאמים והפנייתם לגורמים הטיפוליים בתחילת השנה ועדכון אחת לחודש ספטמבר

אחת לחודש

כלי מרכזי:

מחוון צרכים קריטיים לילדים ובני נוער- לשימוש בשעת משבר וחירום (360): עברית / ערבית / חברה חרדית

כלי לאיתור וזיהוי קושי, מצוקה וסיכון: עברית / ערבית

מגוון כלים נוספים:

תדריכים לעזרת הצוות החינוכי:

 מסרים בוני חוסן בימים של קורונה

  תדריך לתמיכה בתלמיד שהורה שלו חולה בקורונה

תדריך לשיחה של הורים עם ילדם בעקבות חשש להדבקה מנגיף קורונה

תדריך בשורה מרה לתלמידים בכיתה בעת למידה מרחוק

   כיווני התערבות באירועי אובדנות בימים של למידה משולבת

צ'ק ליסט – יעלה בהמשך

תדריכים – יעלו בהמשך

שיח רגשי אישי עם תלמידים באופן פרטני או בקבוצה קטנה לתמיכה רגשית ולתחושת הרווחה של התלמידים. שיחות אישיות כחלק משגרת הלימודים לפחות פעם בשבוע או בתדירות גבוהה יותר – ככל שיידרש. חשוב לדאוג לסדירויות קבועות על הרצף השנתי ולתעד את השיחות.

במקרים של תלמידים בסיכון נדרשת תדירות גבוהה יותר.

מומלץ לשתף את צוותי החינוך השונים המלמדים את התלמידים, ובעיקר את אלה שהם דמויות משמעותיות עבורם.

על הרצף השנתי כלי מרכזי:

"אכפת לי ממך": שיח אישי-רגשי עם תלמידים לשמירה על קשר ולאיתור מצוקה:

אגרת דיגיטלית: עברית / ערבית

 אגרת להדפסה: עברית / ערבית

מגוון כלים נוספים:

1  "איך אדבר עם תלמידיי": כלים לניהול שיחה אישית:

מצגת להעברה בחדר מורים / מסמך מלווה למורים: עברית / ערבית

2 סרטון: מסרים בוני חוסן, ממלכתי / בהתאמה לחברה החרדית / בערבית


3מחנכים נוכחים מקרוב ומרחוק: פעילויות לפתיחת שנה, היכרות וגיבוש

 סרטון: "שמעתי שבשנה הבאה נלמד אחרת" מחנכים נוכחים מקרוב ומרחוק: גיבוש והיכרות – יעלה בהמשך


4פרקטיקת שיחה סביב שאלון אישי

5 פרקטיקת ניהול שיחה אישית עם תלמידים

6 פרקטיקת יצירת קשר מורה תלמיד בלמידה מרחוק


7 פרקטיקת העמקת ההיכרות עם התלמידים בכלים דיגיטליים

ישיבות צוות סדירות ושיתוף בחומרים בקהילה לומדת. אחת לשבוע החל מספטמברחיזוק תחושת השייכות, החוסן והרווחה בציון אירועים חגיגיים, למידה מהצלחות ועוד. על פי לוח האירועים

למידה מהצלחות בישיבות צוות ו/או חדר מורים

החל מספטמבר מסמך למידה מהצלחות


בפלטפורמה הדיגיטלית זיהוי חסמי למידה ומקצועות חסם והתערבות בהתאם החל מספטמבר מסמך עיצוב אוניברסאלי ללמידה
קיום שעת חינוך ושיעור כישורי חיים בדגש על חוסן שעת חינוך שבועית ושילוב שיעורי כישורי חיים אחת לחודש

בהתאם למערכת השוטפת

החל מספטמבר כלי מרכזי:

שיעור כישורי חיים לפתיחת תשפ"א – יעלה בהמשך

מחנכים נוכחים מקרוב ומרחוק: פעילויות לפתיחת שנה, היכרות וגיבוש

מגוון כלים נוספים:

  פותחים שנה קצת אחרת- שיעורי חוסן לחט"ב ולחטיבה עליונה:

מערך לחט"ב / מצגת מלווה למפגש

מערך לחט"ע / מצגת מלווה למפגש1.

שיעורי כישורי חיים על המסך – שיעורים מוקלטים

מצגות שיעורי כישורי חיים להעברה על ידי צוותי החינוך מרחוק ופנים אל פנים

מעגלי שיח בשיתוף מחנך ויועץ ,לפחות אחת לשבוע, ושיחות אישיות לפי צורך לפחות אחת לשבועיים החל מספטמבר אפשרי בישיבת מחנכים


שילוב תכנים רגשיים במשימות הלמידה ועידוד התלמידים לשתף ברגשותיהם ובמחשבותיהם


הרחבת השיח הרגשי במהלך השיעורים בתחומי הדעת באופן שוטף


החל מספטמבר "פסיפס" – מתווה לשכלול ידע פסיכו פדגוגי ויישומו במלאכת החינוך וההוראה

פרקטיקת ויסות רגשי

פרקטיקת חיזוק תחושת החוסן

פרקטיקת ודעות רגשית - מיינדפולנס

קידום פעולות ליצירת אקלים חינוכי כיתתי מיטבי ולחיזוק הקשר החברתי בין תלמידי הכיתה גם במרחב המקוון, במטרה לחזק את תחושת השייכות ולהתמודד עם חוויית הבדידות. במציאות של ריחוק פיזי חשוב לטפח קשרים חברתיים ולעודד אינטראקציות חברתיות חיוביות באמצעות פעילויות חברתיות ערכיות ובמסגרת הלמידה החל מספטמבר סדנה לצוות בנושא תקנון – תעלה בהמשך

קידום אקלים כיתה מוגן ותומך גם במרחב המקוון

התמודדות עם התנהגות לא הולמת ועם אירועי אלימות, סיכון ופגיעה במרחב המקוון

פרקטיקת העמקת ההיכרות עם התלמידים בכלים דיגיטליים

ההנחיה חט"ב + חט"ע לוח זמנים כלים לשימוש הצוות החינוכי
פתיחת יום ע"י מורה/מחנך בשיתוף תלמידים לצורך אוורור רגשות וזיהוי קשיים ומצוקות. מדי יום החל מספטמבר מתוך "מאגר היגדים" או משימה פתוחה (סיפור/שיר/פתגם...)


סגירת יום רפלקטיבית כבסיס להמשך בנייה ותכנון.  מדי יום החל מספטמבר מתוך "מאגר היגדים" או באופן חופשי


חיזוק מיומנויות הלמידה מרחוק והעלאת תחושת המסוגלות העצמית תוך כדי התייחסות הן לשונות שבין התלמידים והן לשונות המגדרית. באופן שוטף

תמיכה רגשית בתלמידים המתקשים בלמידה מרחוק והעלאת תחושת המסוגלות

החל מספטמבר כשלקות למידה והפרעת קשב פוגשות את הלמידה המקוונת מרחוק


מסמך למידה מקוונת: האתגרים העומדים בפני לומדים ומלמדים: כיצד עושים את זה נכון?


פרקטיקת ויסות רגשי

פרקטיקת חיזוק תחושת החוסן

פרקטיקת ודעות רגשית - מיינדפולנס

הבדלים בין בנות ובנים בלמידה מרחוק

תשומת לב לתלמידים חדשים שהצטרפו לכיתה, לצרכיהם הרגשיים, לנסיבות המעבר שלהם ולהשתלבותם החברתית. בהתאם לנוהל בבית הספר ובהתאם לצורך ימי היערכות , ספטמבר, לאורך השנה

ורבעון ראשון במיקוד

כלי מרכזי:

רעיונות לקליטה רגשית – חברתית – משפחתית של תלמיד חדש – מחנכים  נוכחים מקרוב ומרחוק – כיצד נקבל את פני התלמידים החדשים בכיתתנו?

חונכות


חונך: מורה או תלמיד

מפגשים בהתאם לחניך ולחונך, לפחות אחת לשבוע, ככל שיתאפשר

החל מספטמבר
קיום תקשורת רציפה והדדית עם כלל הורי התלמידים לקבלה ולהעברה של מידע ומסרים, כולל אסיפות וימי הורים באמצעות כלים פיזיים ומקוונים

אסיפת הורים בתחילת שנה וימי הורים אחת לרבעון

החל מספטמבר ולאורך השנה עדכון שוטף של ההורים: ציונים, תלמידאות, מצב חברתי ועוד.

פרסומים נדרשים במערכת הבית ספרית.


כלי מרכזי:

כלי לאסיפת הורים מקוונת

  סרטון להורים לקראת פתיחת שנה: מודל עוגיי"ה

  סרטון להורים: מתבגרים חוזרים לבית הספר- איך מתמודדים עם זה?

מגוון כלים נוספים:

פרקטיקת אסיפת הורים מקוונת


ערוצי תקשורת מקוונת עם ההורים


יש לנו חוסן (גם כשעדיין אין חיסון...) - "כלי חוסן" למשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה: עברית / / ערבית / בהתאמה לחברה החרדית

עידוד ההורים לפנייה לעזרה לצוות החינוכי, לגורמי המקצוע ולמוקדי הסיוע, במידת הצורך.


באופן שוטף ועל פי צורך, בהיבטים רגשיים חברתיים וגם בהיבטים של למידה מרחוק החל מספטמבר

ובהתאם לצורך

עלון להורים בנושא למידה מרחוק
ליווי והכוונה של ההורים בהיבט של גיל ההתבגרות נוסף על מעטפת רגשית תומכת וגיוסם לתמוך בילדיהם. מתן הדרכה להורים בנוגע לילדיהם בהיבטים לימודיים ורגשיים, במידת הצורך. על פי הנוהל בבית הספר ועל פי הצורך

גיל ההתבגרות – על פי גיל התלמידים

החל מספטמבר
הקמת צל"ח בית-ספרי – הכשרה ותרגול.


על פי הנהלים – רצ"ב קישור.

יש לדאוג לחלוקת תפקידים ואחריות בין נושאי התפקידים השונים בצל"ח, בהתאם לחירום קורונה .

1.9 הקמת צוות לשעת חירום