חטיבת ביניים מיקוד תכניות הלימודים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התאמת תכניות הלימודים

איזה תחום דעת תרצו לראות?

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תפיסת ההוראה של תחום הדעת עברית היא כי יש תכנים הנלמדים באופן ספירלי מדי שנה בשנה (ברמת מורכבות הולכת וגדלה), ובכל שנה נוספים אליהם תכנים נוספים. מתוך הנחה כי בשנה"ל תש"ף לא נלמדו כל הנושאים עקב סגירת בתי הספר והמעבר ללמידה מרחוק, יצרנו מערך חדש של תכנים שהם הליבה המחייבת בראייה התלת-שנתית (ז'–ט').

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוח השעה הכין צוות ההדרכה במתמטיקה תוכנית למידה גמישה, שתאפשר מעבר מיטבי בין תהליכי למידה פרונטליים לתהליכי למידה מרחוק ושילוב תהליכים אלו בתהליך היברידי אחיד לכל בתי הספר. מומלץ להיעזר בתוכנית זו כדי לתכנן את ההוראה בכיתתכם. תוכנית ההוראה במתמטיקה לשנת תשפ"א תוכננה לפי שכבות הגיל, ובה הנושאים שיילמדו לפי חודשים. בתוכנית תמצאו שני מודלים:

1. מודל היברידי המתאים לתרחיש שבו יהיה חלק מהלמידה מרחוק וחלק בכיתה. בתוכנית זו נושאים שאפשר לדחות ברצף ההוראה, נושאים שמומלץ ללמד בכיתה, נושאים שמומלץ ללמד מרחוק ונושאים שמומלץ ללמד באופן היברידי.

2. מודל המתאים לתרחיש שבו הלמידה כולה תתקיים מרחוק. תוכנית זו נבנתה לחודשיים הראשונים של שנת הלימודים, והיא תמשיך ותתעדכן במידת הצורך.

לכל תוכנית הוראה מצורפת פריסת הוראה מפורטת המכילה המלצות הוראה ובהן קישורים לפעילויות מתוקשבות, שיעורים מוקלטים של התוכנית הלאומית, סרטונים, מצגות ושאלונים דיגיטליים היכולים לסייע בלמידה ההיברידית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

פריסת ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידה של האנגלית מלֻווה בעקרונות מנחים ובהמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל טבלה מייצגת כיתה. מיומנויות אלה חשובות ליצירת בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, וכן כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה החיוניים להמשך הדרך. פריסת ההוראה מבוססת על עקרונות אלו: 1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ בנושאים. 2. יש לכלול את כל ארבע אופנויות השפה בכל שלב למידה (מצורפת דוגמה בקישור). 3. יש לשים דגש על הוראה- למידה-הערכה של אוצר מילים. 4. ישנה בחירה בסדר ההוראה. 5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים (מצורפת דוגמה בקישור).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת תוכנית המיקוד במוט"ל בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית במטרה להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית שהועברו לסטטוס "רשות", נוסף על חלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה שבה הערך המוסף הוא מרבי. נוסף על כך המליצו צוותי החשיבה על נושאים המתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ועל אחרים המתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

r

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנת הלימודים תשפ"א, מיקדנו את ליבת הנושאים והפרקים (70%) מתכנית הלימודים להוראה למידה והערכה.המיקוד נקבע תוך שמירה והבטחה של ביסוס הידע והרצף הכרונולוגי,אשר תחילתו בחינוך היסודי,המשכו בחטיבת הביניים וכלה בחטיבה העליונה, כנדרש בתחום הדעת.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית הלימודים של תרבות יהודית-ישראלית אנו עוסקים בכל שנה בערך מוביל מרכזי ובמספר נושאים תמטיים. אנו מאפשרים למורים בחירה רבה בכל הקשור בטקסטים שנלמדים תחת כל נושא. לקראת שנת תשפ"א ולאור הלימודים בצל הקורונה, שרטטנו את המסגרת, את הנושאים המרכזיים שעומדים בבסיס תוכנית הלימודים של כל שנה והרחבנו את הגמישות של המורים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים עוסקת בכמה סוגיות יסוד מתולדות העמים וישראל: תקופת ימי הביניים וחיי היהודים בה; העת החדשה המוקדמת עידן המהפכות והנאורות והשפעותיו על היהודים;  העולם בחילופי המאות; מלחמת העולם הראשונה; בין שלום למלחמה; וארץ ישראל בית מלחמות העולם. מיקדנו את ליבת הנושאים אותם חשוב ללמד (כ-40% מהתוכנית), כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו ידע עולם . אנו מבקשים שצוותי ההוראה יבחרו עוד כ-30% מנושאי הלימוד, על פי העדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. סך הכל - כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה. במקביל צבענו בירוק את הנושאים אותם אנו ממליצים ללמד בהוראה - הערכה חלופית, משמע באמצעות עבודות חקר, תלקיט וכל דרך מקורית אחרת, על פי בחירת צוותי ההוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית הלימודים כוללת מגוון טקסטים רחב. מיקוד הלמידה מכוון את המורים לבחירת היצירות הנלמדות בז'אנרים השונים, על פי שיקול דעתם, בהיקף של כ 70%.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים  ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות  הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. מסומנים בכחול. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים  שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תכנית הלימודים מכוונת להעמקה בהבנת מושגים גאוגרפיים מקצועיים  העוסקים במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית  מהמרחב העולמי (הגלובלי).ועד המרחב המקומי-ישראל. ייחודו של המקצוע הוא  ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין אדם סביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגוונים וכללים בשנים האחרונות את המידע הגאוגרפי והמיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי" שם נעשה  שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) וחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי הלימוד בחטיבת הביניים נלמדים כסקירה כוללת ולא כלימודי עומק, לכן הוגדרה הליבה המרכזית והורחבו אפשרות הבחירה למורה לשיקול דעתו  היכן להתעמק ולהרחיב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הנחלת השפה הערבית לילדי ישראל חשובה ביותר. מדינת ישראל שוכנת במזרח התיכון, שבו השפה הרווחת היא השפה הערבית. מקצוע ערבית במגזר היהודי בבתי הספר בחטיבות הביניים הוא מקצוע חובה והוא שם דגש על הקניית ארבע מיומנויות בסיסיות : דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה, ושילוב התרבות בהוראת השפה. בשל התפשטות נגיף הקורונה מצורפות המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת ערבית למגזר היהודי. מיקוד חומרי הלמידה וההערכה מבוסס על הנחלת תשתיות השפה העיקריות ויישומן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות חינוך בעולם, הבינו שלמידת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים,  ומרחיבה את האינטליגנציות השונות.

לאור המציאות, שפה זו כבר משולבת בחברה הישראלית שמשמשת כדוגמה עולמית למדיניות רב לשונית.

עלינו לזכור שלדבר צרפתית זה לחבור לבסיס של אחת התרבויות שהביאה לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה, את הסמלים, את השוויון והמוסר העולמי המוסכם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

של''ח – שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ הנו תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת המולדת שמתקיימת בבית הספר העל יסודי. לשם כך מורי השל''ח וידיעת הארץ מקיימים מגוון פעולות בשדה המפגישות את התלמיד באופן בלתי אמצעי עם תבנית נוף מולדתו.

פעילויות השדה משולבות עם פעולות בכתה, כך שחווית השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר המתקיים באמצעות התוכנית 'דרך ארץ בדרכי ארץ'.

לקראת שנה''ל תשפ''א ולאור הקורונה נערכנו להגברת הלימוד והפעילות החברתית במרחב הפתוח. כמו כן פותחו שיעורים ופעילויות בלמידה מרחוק ובשדה, ימי סיור ופעילויות במרחב הפתוח ובסביבה הקרובה תוך שילוב פעילות תורמת בקהילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בתכנית הלימודים באומנות חזותית לחטיבת הביניים אנו עוסקים בכל שנה בלמידת 6 מדיומים שונים של יצירה אומנותית: ציור, רישום, פסול, צילום, כרזה, אנימציה ומדיה דיגיטלית. בנוסף עומדות לרשות המורים ערכות הוראה בינתחומיות שונות כגון בתכנית שורשים ואומנות, הגירה ואומנות, תרבות ישראלית ואומנות ועוד. אנו מפעילים גם תכנית ייחודית של פעולה חברתית שנקראת "ארטיביזם".

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תיאטרון בחט"ב משלב ממד אמנותי, אסתטי ומעורבות חברתית. תאטרון הנוצר מתוך חיפוש וחקר של חומרים אישיים, חברתיים ואמנותיים. האירוע האמנותי מתגבש בתהליך אותנטי ורלוונטי לתלמידים. זהו תהליך יצירה המעצים את התלמידים ומעורר למעורבות ומודעות חברתית.

תהליכי הלמידה והיצירה בכיתה מדגישים שלושה היבטים: היבט חוויתי, היבט קוגניטיבי והיבט ערכי. אמנות התאטרון כמרחב התנסות והתבוננות מאפשרת לתלמידים ולקהילת בית הספר לפתח תפיסות חדשות וראיה ביקורתית על עצמם ועל סביבתם. מכאן שהמפנה החברתי/קהילתי המתרחש באמנות בת זמננו נותן מענה לשאלות העולות במציאות חייהם המשתנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

למוזיקה סגולות רבות. היא מעצבת אווירה, נוגעת ברגשות ובכוחה להשפיע על האקלים הרגשי של היחיד אך גם במעגלים רחבים יותר כמו כיתה מוסד וקהילה. שימוש מושכל בפעילות מוזיקאלית מתעל את רגשות התלמיד ובו בזמן ממתן דחפים ומנטרל אנרנרגיות לכיוון חיובי. הנגינה והשירה בקבוצה מחדדות ומעמיקות את כישורי האינטרקציה החברתית. בתכנית הלימודים במוזיקה לחטיבת הביניים ההתמקדות הינה בפן המעשי של נגינה בהרכבים ובהעצמת התלמיד כמנהיג ומוביל בתכנית החברתית בתוך בית הספר ובקהילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. תיאוריה כוללת תולדות המחול, מוסיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. ביצוע כולל בלט קלאסי ומחול מודרני והיצירה היא כוריאוגרפיה אישית. בחטיבת הביניים בנוסף קיימת התכנית החברתית.

נאפשר שיקול דעת פדגוגי של בתי הספר בהוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית זו  בקולנוע ומדיה מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים המעוניינים בשיעורי בחירה באמנויות ושימת דגש על הקשר בין קולנוע ואמצעי המדיה לבין מעורבות חברתית קהילתית, תוך הסתכלות  על היבטים חינוכיים סביב ערך האחריות של התלמיד כאדם בנוגע לסביבתו במעגלים השונים (קבוצה-כיתה-משפחה-חברה-קהילה-מדינה). התוכנית מהווה הזדמנות לעיסוק תיאורטי ומעשי בתחומים חברתיים ערכיים ובמעורבות חברתית קהילתית באמצעות כלי המדיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב התנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר "לומדים בביטחון". המתווה מתייחס להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה.  הכלכלה הגרמנית נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית אזורית וגלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי ברובו כי הידיעה בשפות זרות ממלאת תפקיד חשוב.  בחירה   בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינאמית. בגרמניה חברות   גדולות רבות נאבקות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים.  רוב הזמן הם דורשים מהעובדים החדשים הללו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית.  בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, קריאה ודיבור גרמנית יכולה להעניק גישה למומחיות ומשאבי רשת שאינם נגישים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד ספרדית הוא רב בשל צרכים בינלאומיים ובשל האינטרס של התלמידים, של ההורים  ושל מנהלי בתיה"ס הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד ספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים. השנה, מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה הספרדית על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה יידיש ותרבותה על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בכתב ובעל פה. כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה נשארו בתוכנית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תפיסת ההוראה של תחום הדעת עברית היא כי יש תכנים הנלמדים באופן ספירלי מדי שנה (ברמת מורכבות הולכת וגדלה), ובכל שנה נוספים אליהם תכנים נוספים. מתוך הנחה כי בשנה"ל תש"ף לא נלמדו כל הנושאים עקב סגירת בתי הספר והמעבר ללמידה מרחוק, יצרנו מערך חדש של תכנים אשר הם הליבה המחייבת בראייה התלת־שנתית (ז-ט).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוח השעה צוות ההדרכה במתמטיקה הכין תוכנית למידה גמישה, שתאפשר מעבר מיטבי בין תהליכי למידה פרונטליים לתהליכי למידה מרחוק ושילוב תהליכים אלו בתהליך היברדי אחיד לכל בתי הספר. מומלץ להיעזר בתוכנית זו כדי לתכנן את ההוראה בכיתתכם. תכנית ההוראה במתמטיקה לשנת תשפ"א תוכננה לפי שכבות הגיל ובה הנושאים שיילמדו לפי חודשים. בתכנית תמצאו שני מודלים. מודל היברידי המתאים לתרחיש שבו חלק מהלמידה תתבצע מרחוק וחלקה בכיתה. בתכנית זו נושאים שאפשר לדחות ברצף ההוראה, נושאים שמומלץ ללמד בכיתה, נושאים שמומלץ ללמד  מרחוק, נושאים שמומלץ ללמד באופן היברידי.

המודל השני מתאים לתרחיש בו הלמידה כולה תתקיים מרחוק. תוכנית זו נבנתה לחודשיים הראשונים של שנת הלימודים, ותמשיך להתעדכן במידת הצורך.

לכל תכנית הוראה מצורפת פריסת הוראה מפורטת המכילה המלצות הוראה ובהן קישורים לפעילויות מתוקשבות, שיעורים מוקלטים של התוכנית הלאומית, סרטונים, מצגות ושאלונים דיגיטליים היכולים לסייע בלמידה ההיברידית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים ובהמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל טבלה מייצגת כיתה. מיומנויות אלה הינן חשובות על מנת ליצור בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה החיוניים להמשך הדרך. פריסת ההוראה מבוססות על עקרונות אלה:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "בנושאים".

2. יש לכלול את כל 4 אופנויות השפה בכל שלב למידה מצורפת דוגמא בקישור.

3. יש לשים דגש על הוראה- למידה- הערכה של אוצר מילים.

4. ישנה בחירה בסדר ההוראה.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים. ניתן לראות דוגמא בקישור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת תוכנית המיקוד במו"ט בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית, על מנת להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית שהועברו לסטטוס "רשות", בנוסף לחלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה בה הערך המוסף מירבי. בנוסף - המליצו צוותי החשיבה על נושאים שמתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ואחרים שמתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

o

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת התנ"ך בחמ"ד מבוססת על ההכרה שהתנ"ך הוא ספר היסוד של עם ישראל. אנו שואפים ללמוד וללמד כמה שיותר מתוך ספר זה. עם זאת מתוך הכרה בצורך להתאים את הלמידה למגבלות שניחתו עלינו עקב המצב, הוכן מיקוד חומרי הלמידה, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. השתדלנו שלא לפגוע ברצף התכנים בספרי המקרא השונים עם זאת נאלצנו לוותר על פרקים יקרים ומשמעותיים. יחידות ההוראה שיעלו לאתר לפני תחילת שנת הלימודים מותאמות למיקוד המוצע ויהוו כלי עזר חשוב בהוראת תנ"ך בחטיבה בזמנים מורכבים אלו בפרט ובשנים הבאות אחריהן לטובה - בכלל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תורה שבעל פה היא אחד התחומים המייחדים את החינוך הממלכתי דתי. מקיימים בכך מצוות לימוד תורה.  תורה שבעל פה היא הפרשנות המעמיקה לתורה שבכתב "אין ישראל אומה אלא בתורותיה" (רב סעדיה גאון) - תורה שבכתב ושבעל פה. מעבר ללימוד התוכן של התורה שבעל פה, מטרה נוספת היא לתת כלים להיות לומדים עצמאיים, ע"פ הגיל ושלבי הלימוד השונים. תכני התורה שבעל פה הם רחבים מאד, ובנושאים רבים, והרצון הוא שכל הלומדים והלומדות יוכלו להתמודד בכוחות עצמם וכמה שיוכלו, ובאופן זה יהיו שותפים וימשיכו את מסירת  התורה ולדורות הבאים. גם בשנה מיוחדת זו המבוקש הוא ללמד את תכנית הלימודים בכל השכבות באופן מלא. בשל המצב מיקדנו והצבענו על 70% מתכנית הלימודים. בקישורים של שכבות הגיל יש הפניה לחומרי עזר, סרטונים, מצגות וכד'. בנוסף ברשתות יש סרטונים רבים ובהם שיעורים בתחומי תושבע"פ.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, אני מציגים בפניכם מתווה למידה מעודכן לחט"ב. הקפדנו על שמירת הסיפור ההיסטורי המשלב בין תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית מתוך דגש על רלוונטיות וחיבור אישי. חשוב לשים לב שהלמידה הינה ספירלית וגם נושאים שאינם נלמדים בחט"ב עקב המיקוד קיבלו בחלקם מענה בכיתות חט"ע.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית הלימודים לכיתות ז-ח פותחת צוהר בפני התלמידים לעולמה של הספרות. מפגש ראשון זה נועד לפתח סקרנות ולחבב על התלמידים את המקצוע. רשימת היצירות מכילה מגוון ז'אנרים בשירה ובסיפורת, מהספרות העברית ומספרות העולם. בתכנית זו ישנו מרחב בחירה על מנת לאפשר למורה לבחור מתוכו על פי הערך הספרותי של היצירות והתאמתן לגיל התלמידים ולערכי בית הספר. לקראת תשפ"א בנינו יחידות הוראה חדשות המתמקדות ברעיונות הגדולים הטמונים בטקסטים הספרותיים, ובמגוון דרכי הוראה מקרוב ומרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים  ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות  הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. מסומנים בכחול. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים  שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תכנית הלימודים מכוונת להעמקה בהבנת מושגים גאוגרפיים מקצועיים  העוסקים במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית  מהמרחב העולמי (הגלובלי).ועד המרחב המקומי-ישראל. ייחודו של המקצוע הוא  ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין אדם סביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגוונים וכללים בשנים האחרונות את המידע הגאוגרפי והמיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי" שם נעשה  שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) וחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי הלימוד בחטיבת הביניים נלמדים כסקירה כוללת ולא כלימודי עומק, לכן הוגדרה הליבה המרכזית והורחבו אפשרות הבחירה למורה לשיקול דעתו  היכן להתעמק ולהרחיב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הנחלת השפה הערבית לילדי ישראל חשובה ביותר. מדינת ישראל שוכנת במזרח התיכון, שבו השפה הרווחת היא השפה הערבית. מקצוע ערבית במגזר היהודי בבתי הספר בחטיבות הביניים הוא מקצוע חובה והוא שם דגש על הקניית ארבע מיומנויות בסיסיות : דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה, ושילוב התרבות בהוראת השפה. בשל התפשטות נגיף הקורונה מצורפות המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת ערבית למגזר היהודי. מיקוד חומרי הלמידה וההערכה מבוסס על הנחלת תשתיות השפה העיקריות ויישומן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות חינוך בעולם, הבינו שלמידת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים,  ומרחיבה את האינטליגנציות השונות.

לאור המציאות, שפה זו כבר משולבת בחברה הישראלית שמשמשת כדוגמה עולמית למדיניות רב לשונית.

עלינו לזכור שלדבר צרפתית זה לחבור לבסיס של אחת התרבויות שהביאה לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה, את הסמלים, את השוויון והמוסר העולמי המוסכם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

של''ח – שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ הנו תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת המולדת שמתקיימת בבית הספר העל יסודי. לשם כך מורי השל''ח וידיעת הארץ מקיימים מגוון פעולות בשדה המפגישות את התלמיד באופן בלתי אמצעי עם תבנית נוף מולדתו.

פעילויות השדה משולבות עם פעולות בכתה, כך שחווית השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר המתקיים באמצעות התוכנית 'דרך ארץ בדרכי ארץ'.

לקראת שנה''ל תשפ''א ולאור הקורונה נערכנו להגברת הלימוד והפעילות החברתית במרחב הפתוח. כמו כן פותחו שיעורים ופעילויות בלמידה מרחוק ובשדה, ימי סיור ופעילויות במרחב הפתוח ובסביבה הקרובה תוך שילוב פעילות תורמת בקהילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בתכנית הלימודים באומנות חזותית לחטיבת הביניים אנו עוסקים בכל שנה בלמידת 6 מדיומים שונים של יצירה אומנותית: ציור, רישום, פסול, צילום, כרזה, אנימציה ומדיה דיגיטלית. בנוסף עומדות לרשות המורים ערכות הוראה בינתחומיות שונות כגון בתכנית שורשים ואומנות, הגירה ואומנות, תרבות ישראלית ואומנות ועוד. אנו מפעילים גם תכנית ייחודית של פעולה חברתית שנקראת "ארטיביזם".

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תיאטרון בחט"ב משלב ממד אמנותי, אסתטי ומעורבות חברתית. תאטרון הנוצר מתוך חיפוש וחקר של חומרים אישיים, חברתיים ואמנותיים. האירוע האמנותי מתגבש בתהליך אותנטי ורלוונטי לתלמידים. זהו תהליך יצירה המעצים את התלמידים ומעורר למעורבות ומודעות חברתית.

תהליכי הלמידה והיצירה בכיתה מדגישים שלושה היבטים: היבט חוויתי, היבט קוגניטיבי והיבט ערכי. אמנות התאטרון כמרחב התנסות והתבוננות מאפשרת לתלמידים ולקהילת בית הספר לפתח תפיסות חדשות וראיה ביקורתית על עצמם ועל סביבתם. מכאן שהמפנה החברתי/קהילתי המתרחש באמנות בת זמננו נותן מענה לשאלות העולות במציאות חייהם המשתנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. תיאוריה כוללת תולדות המחול, מוסיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. ביצוע כולל בלט קלאסי ומחול מודרני והיצירה היא כוריאוגרפיה אישית. בחטיבת הביניים בנוסף קיימת התכנית החברתית.

נאפשר שיקול דעת פדגוגי של בתי הספר בהוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית זו  בקולנוע ומדיה מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים המעוניינים בשיעורי בחירה באמנויות ושימת דגש על הקשר בין קולנוע ואמצעי המדיה לבין מעורבות חברתית קהילתית, תוך הסתכלות  על היבטים חינוכיים סביב ערך האחריות של התלמיד כאדם בנוגע לסביבתו במעגלים השונים (קבוצה-כיתה-משפחה-חברה-קהילה-מדינה). התוכנית מהווה הזדמנות לעיסוק תיאורטי ומעשי בתחומים חברתיים ערכיים ובמעורבות חברתית קהילתית באמצעות כלי המדיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

למוזיקה סגולות רבות. היא מעצבת אווירה, נוגעת ברגשות ובכוחה להשפיע על האקלים הרגשי של היחיד אך גם במעגלים רחבים יותר כמו כיתה מוסד וקהילה. שימוש מושכל בפעילות מוזיקאלית מתעל את רגשות התלמיד ובו בזמן ממתן דחפים ומנטרל אנרנרגיות לכיוון חיובי. הנגינה והשירה בקבוצה מחדדות ומעמיקות את כישורי האינטרקציה החברתית. בתכנית הלימודים במוזיקה לחטיבת הביניים ההתמקדות הינה בפן המעשי של נגינה בהרכבים ובהעצמת התלמיד כמנהיג ומוביל בתכנית החברתית בתוך בית הספר ובקהילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב התנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר "לומדים בביטחון". המתווה מתייחס להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה.  הכלכלה הגרמנית נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית אזורית וגלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי ברובו כי הידיעה בשפות זרות ממלאת תפקיד חשוב.  בחירה   בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינאמית. בגרמניה חברות   גדולות רבות נאבקות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים.  רוב הזמן הם דורשים מהעובדים החדשים הללו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית.  בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, קריאה ודיבור גרמנית יכולה להעניק גישה למומחיות ומשאבי רשת שאינם נגישים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד ספרדית הוא רב בשל  צרכים בינלאומיים ובשל האינטרס של התלמידים, של ההורים  ושל מנהלי בתיה"ס הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד ספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים.השנה,מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה הספרדית על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור  ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה יידיש ותרבותה על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בכתב ובעל פה. כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה נשארו בתוכנית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה הערבית הינה שפת אם של התלמידים בבתי הספר הערביים והבדואים, ושפת ההוראה בבתי הספר על כל הרצף. הלמידה במקצוע ערבית שפת אם מתבססת על הקניית מיומנויות דרך טקסטים מגוונים מכל הסוגות (מידעיים, ספרותיים, וחזותיים, מודפסים ואלקטרוניים) בטבלת המיקוד: 1- אנו מציעים למורה מס' ממולץ של טקסטים שונים (צמצמנו את סוגי הטקסטים)  בכל שליש בדגש כל עקרונות הוראת שפת אם וההדגשים שמופיעים בחוזר המפמ"רית 

2 - אנו מדגישים על הוראת כל מיומנות האוריינות השפתית הדרושות בכל שכבת גיל. בחירת המיומנויות היא לפי שיקול דעת של המורה ולפי הטקסט הנבחר ( חשוב מאוד שהמורה יכסה את כל המיומנויות הנדרשות בכל שכבות הגיל בתוכנית ההוראה שלה)

3 - חשוב מאוד שהתלמידים ייחשפו ליצירות ספרותיות מסוגות ספרותיות שונות.

4-  יש להקנות את ארבע מיומנויות השפה - דיבור והאזנה, קריאה וכתיבה, ולאזן ביניהן. הוראת מיומנויות השפה והידע הלשוני תיעשה בשיעורי הערבית, אך יכולה להיעשות גם במשולב עם הוראת תחומי הדעת השונים בחט"ב 

5. יש להקפיד וללמד  ספרות יפה  וכן לעודד קריאה של ספרים.

6. אין לוותר על הקנייה של ידע לשוני ואוצר מילים באופן המשתלב עם התכנים שבהם עוסקים הילדים - במהלך קריאה, שיעורי ערבית, ושיעורים בתחומי לימוד אחרים. 

7 - יש להקנות את מיומנויות השפה בדרך מותאמת לתלמידים השונים בכיתה.  גם תהליכי הוראה-למידה מרחוק מאפשרים הוראה בקבוצות קטנות ואף הוראה פרטנית.

8. חשוב לשלב הערכה מגוונת ומותאמת לפרט בתהליכי ההוראה. ההערכה  חיונית כדי לכוון את המורה להוראה מותאמת. 

9. יש לתמוך בתלמידים שקשה להם, ולחזק מיומנויות בסיסיות בקריאה ובכתיבה על מנת לא להשאיר אף תלמיד מאחור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוח השעה צוות ההדרכה במתמטיקה הכין תוכנית למידה גמישה, שתאפשר מעבר מיטבי בין תהליכי למידה פרונטליים לתהליכי למידה מרחוק ושילוב תהליכים אלו בתהליך היברדי אחיד לכל בתי הספר. מומלץ להיעזר בתוכנית זו כדי לתכנן את ההוראה בכיתתכם. תכנית ההוראה במתמטיקה לשנת תשפ"א תוכננה לפי שכבות הגיל ובה הנושאים שיילמדו לפי חודשים. בתכנית תמצאו שני מודלים. מודל היברידי המתאים לתרחיש שבו חלק מהלמידה תתבצע מרחוק וחלקה בכיתה. בתכנית זו נושאים שאפשר לדחות ברצף ההוראה, נושאים שמומלץ ללמד בכיתה, נושאים שמומלץ ללמד  מרחוק, נושאים שמומלץ ללמד באופן היברידי.

המודל השני מתאים לתרחיש בו הלמידה כולה תתקיים מרחוק. תוכנית זו נבנתה לחודשיים הראשונים של שנת הלימודים, ותמשיך להתעדכן במידת הצורך.

לכל תכנית הוראה מצורפת פריסת הוראה מפורטת המכילה המלצות הוראה ובהן קישורים לפעילויות מתוקשבות, שיעורים מוקלטים של התוכנית הלאומית, סרטונים, מצגות ושאלונים דיגיטליים היכולים לסייע בלמידה ההיברידית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים ובהמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל טבלה מייצגת כיתה. מיומנויות אלה הינן חשובות על מנת ליצור בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה החיוניים להמשך הדרך. פריסת ההוראה מבוססות על עקרונות אלה:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "בנושאים".

2. יש לכלול את כל 4 אופנויות השפה בכל שלב למידה מצורפת דוגמא בקישור.

3. יש לשים דגש על הוראה- למידה- הערכה של אוצר מילים.

4. ישנה בחירה בסדר ההוראה.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים. ניתן לראות דוגמא בקישור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת תוכנית המיקוד במו"ט בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית, על מנת להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית שהועברו לסטטוס "רשות", בנוסף לחלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה בה הערך המוסף מירבי. בנוסף - המליצו צוותי החשיבה על נושאים שמתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ואחרים שמתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

a

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד השפה העברית בחטיבות הביניים בחינוך הערבי עוסק בהקניית אופנויות השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה. בשלוש שנות לימוד העברית בכיתות ז'-ט' צריך התלמיד להרחיב את ידיעתו בשפה העברית, באופן שיוכל להשתמש בה בצורה חופשית ובאופן עצמאי בנושאים הקרובים לעולמו ולסביבתו. המורה לעברית ידגיש אוצר מילים מובחר עפ"י רשימות שפרסמנו באתרי המקצוע, והכול ייעשה באופן הדרגתי, מושכל וברמת חזרתיות סבירה. אוצר המילים ישמש את התלמיד לחיזוק השפה הדבורה. בד בבד יש לחזק את אוצר המילים שנרכש בכיתות היסודי.  

המורה לעברית בחט"ב ייצור סיטואציות טבעיות ללימוד השפה הדבורה, ויציב בפני התלמידים אתגרים בהבנה ובהבעה בכתב ובעל-פה. במיקוד לשנת הלימודים תשפ"א הדגשנו סוגות שונות מתוכנית הלימודים כמו סיפורים, משלים, קטעים מספרי לימוד ועוד. בנוסף לזה הדגשנו נושאים לשוניים שיילמדו בתוך הקשר טקסטואלי. מומלץ לייחד שיעור חודשי ללימוד ידע לשון באופן ממוקד. יתר על כן, התוכנית הממוקדת מדגישה סוגי טקסטים שונים, מורכבים וארוכים יותר, אותנטיים במידת האפשר, המקרבים את התלמידים לעולם דובר העברית. באתר המקצוע "אצטבא" במדור "חט"ב" תוכלו להעשיר מיקוד זה בחומרי לימוד ובדרכי הערכה כמו: מערכי שיעור, יחידות לימוד, דפי עבודה, בחינות, משימות מתוקשבות, דגמי הוראה, תרגילי לשון, חלופות הערכה, מיפויים, שיעורים מצולמים, משחקים לשוניים ועוד...

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לפניכם טבלת מיקוד חומרים במורשת ודת האסלאם. משבר הקורונה שעדיין נמצא במחוזותינו מצריך אותנו להיות גמישים לצרכים של המורים והתלמידים כאחד. טבלת מיקוד חומרי הלמידה מבוססות על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. מאחלים לכולם הצלחה ושנת עבודה פורייה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לפניכם טבלת מיקוד חומרים לחטיבת הביניים במורשת ודת נוצרית, כידוע לכם משבר הקורונה שעדיין נמצא במחוזותינו מצריך אותנו להיות גמישים לצרכים של המורים והתלמידים כאחד, הטבלאות מבוססות על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. עזרים להוראה ולמידה יתפרסמו באתר המקצוע.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית הלימודים בהיסטוריה בחינוך הערבי לחטיבת הביניים, כיתות ז'-ט'. בכיתה ז' התכנית מתמקדת בתולדות הערבים לפני האיסלאם, בביסוס המדינה המוסלמית הראשונה, במדינות הח'ליפות ובתולדות היהודים בארצות האיסלאם. בכיתה ח' תכנית הלימודים עוסקת בתולדות אירופה במאות ה- 18 וה-19, באימפריה העות'ומנית ובקהילות היהודיות באירופה בעת החדשה. בכיתה ט' התכנית עוסקת בתולדות המאה ה-20 באירופה ובשואת העם היהודי בין השנים 1933-1945. מיקדנו את ליבת הנושאים אותם חשוב ללמד כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו ידע עולם (כ-40% מהתוכנית). אנו מבקשים שצוותי ההוראה יבחרו עוד כ-30% מנושאי הלימוד, על פי העדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. סך הכל - כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה. כל הנושאים הצבועים בירוק - המלצתנו להוראה - הערכה חלופית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, אני מציגים בפניכם מתווה חדש של מיקוד חומר הלמידה אשר כולל  כ 70% מהיקף החומר.  בכל שכבת גיל הגדרנו 40 % מהחומר כליבה  והשארנו 30% לבחירת המורה כדי לאפשר מתן מענה בהתאם לצורכי הכיתה ואפשרויות ההוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים  ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות  הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. מסומנים בכחול. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים  שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תכנית הלימודים מכוונת להעמקה בהבנת מושגים גאוגרפיים מקצועיים  העוסקים במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית  מהמרחב העולמי (הגלובלי).ועד המרחב המקומי-ישראל. ייחודו של המקצוע הוא  ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין אדם סביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגוונים וכללים בשנים האחרונות את המידע הגאוגרפי והמיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי" שם נעשה  שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) וחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי הלימוד בחטיבת הביניים נלמדים כסקירה כוללת ולא כלימודי עומק, לכן הוגדרה הליבה המרכזית והורחבו אפשרות הבחירה למורה לשיקול דעתו  היכן להתעמק ולהרחיב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות חינוך בעולם, הבינו שלמידת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים,  ומרחיבה את האינטליגנציות השונות.

לאור המציאות, שפה זו כבר משולבת בחברה הישראלית שמשמשת כדוגמה עולמית למדיניות רב לשונית.

עלינו לזכור שלדבר צרפתית זה לחבור לבסיס של אחת התרבויות שהביאה לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה, את הסמלים, את השוויון והמוסר העולמי המוסכם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

של''ח – שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ הנו תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת המולדת שמתקיימת בבית הספר העל יסודי. לשם כך מורי השל''ח וידיעת הארץ מקיימים מגוון פעולות בשדה המפגישות את התלמיד באופן בלתי אמצעי עם תבנית נוף מולדתו.

פעילויות השדה משולבות עם פעולות בכתה, כך שחווית השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר המתקיים באמצעות התוכנית 'דרך ארץ בדרכי ארץ'.

לקראת שנה''ל תשפ''א ולאור הקורונה נערכנו להגברת הלימוד והפעילות החברתית במרחב הפתוח. כמו כן פותחו שיעורים ופעילויות בלמידה מרחוק ובשדה, ימי סיור ופעילויות במרחב הפתוח ובסביבה הקרובה תוך שילוב פעילות תורמת בקהילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בתכנית הלימודים באומנות חזותית לחטיבת הביניים אנו עוסקים בכל שנה בלמידת 6 מדיומים שונים של יצירה אומנותית: ציור, רישום, פסול, צילום, כרזה, אנימציה ומדיה דיגיטלית. בנוסף עומדות לרשות המורים ערכות הוראה בינתחומיות שונות כגון בתכנית שורשים ואומנות, הגירה ואומנות, תרבות ישראלית ואומנות ועוד. אנו מפעילים גם תכנית ייחודית של פעולה חברתית שנקראת "ארטיביזם".

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תיאטרון בחט"ב משלב ממד אמנותי, אסתטי ומעורבות חברתית. תאטרון הנוצר מתוך חיפוש וחקר של חומרים אישיים, חברתיים ואמנותיים. האירוע האמנותי מתגבש בתהליך אותנטי ורלוונטי לתלמידים. זהו תהליך יצירה המעצים את התלמידים ומעורר למעורבות ומודעות חברתית.

תהליכי הלמידה והיצירה בכיתה מדגישים שלושה היבטים: היבט חוויתי, היבט קוגניטיבי והיבט ערכי. אמנות התאטרון כמרחב התנסות והתבוננות מאפשרת לתלמידים ולקהילת בית הספר לפתח תפיסות חדשות וראיה ביקורתית על עצמם ועל סביבתם. מכאן שהמפנה החברתי/קהילתי המתרחש באמנות בת זמננו נותן מענה לשאלות העולות במציאות חייהם המשתנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. תיאוריה כוללת תולדות המחול, מוסיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. ביצוע כולל בלט קלאסי ומחול מודרני והיצירה היא כוריאוגרפיה אישית. בחטיבת הביניים בנוסף קיימת התכנית החברתית.

נאפשר שיקול דעת פדגוגי של בתי הספר בהוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית זו  בקולנוע ומדיה מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים המעוניינים בשיעורי בחירה באמנויות ושימת דגש על הקשר בין קולנוע ואמצעי המדיה לבין מעורבות חברתית קהילתית, תוך הסתכלות  על היבטים חינוכיים סביב ערך האחריות של התלמיד כאדם בנוגע לסביבתו במעגלים השונים (קבוצה-כיתה-משפחה-חברה-קהילה-מדינה). התוכנית מהווה הזדמנות לעיסוק תיאורטי ומעשי בתחומים חברתיים ערכיים ובמעורבות חברתית קהילתית באמצעות כלי המדיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב התנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר "לומדים בביטחון". המתווה מתייחס להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה.  הכלכלה הגרמנית נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית אזורית וגלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי ברובו כי הידיעה בשפות זרות ממלאת תפקיד חשוב.  בחירה   בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינאמית. בגרמניה חברות   גדולות רבות נאבקות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים.  רוב הזמן הם דורשים מהעובדים החדשים הללו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית.  בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, קריאה ודיבור גרמנית יכולה להעניק גישה למומחיות ומשאבי רשת שאינם נגישים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד ספרדית הוא רב בשל צרכים בינלאומיים ובשל האינטרס של התלמידים, של ההורים  ושל מנהלי בתיה"ס הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד ספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים. השנה, מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה הספרדית על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור  ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה הערבית הינה שפת אם בחברה הדרוזית ושפת ההוראה בבתי הספר על כל הרצף. שפת אם היא הדלת לתרבויות העולם ולהשכלה הרחבה, היא שפת החשיבה והתקשורת והיא הבסיס לכל המקצועות. המחקרים מראים כי רכישת שפה שניה תתבצע רק אחרי שהלומד נהפך להיות אוריין בשפת אמו. הלמידה במקצוע ערבית שפת אם מתבססת על הקניית מיומנויות דרך טקסטים מגוונים מכל הסוגות( מדעיים, ספרותיים, וחזותיים)

אנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א, ואנו מודעים לכך ששנת הלימודים תפתח בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה. שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר במהלך השנה לכן, אנו נגמיש את עבודתנו ונמשיך להיות יצירתיים יחד ונמקד את הלמידה מתוך תכנית הלימודים, נייצר למורה את מיטב הכלים להוראת המקצוע, נערך לעבודה היברידית של למידה (פנים אל פנים ולמידה מרחוק) ונחזק את הלמידה מרחוק, נציע דרכי הערכה, ונמשיך את תהליכי הלמידה המשמעותית בהוראת המקצוע, במטרה לקידום הידע בדרכי הוראה המייצרים  העמקה, חוויה, רלוונטיות ולמידה עצמית בשילוב המיומנויות קוגניטיביות וחשיבה, מיומנויות בין-אישיות מיומנויות תוך- אישיות), וערכים.

הכנו עבור המורים טבלאות ת מיקוד  בהם :

1- אנו מציעים למורה מס' מומלץ של טקסטים שונים ( צמצמנו את מס' הטקסטים)  בכל שליש בדגש כל עקרונות הוראת שפת אם וההדגשים שמופיעים בחוזר המפמ"רית  

2 - אנו מדגישים את המיומנות הדרושות בכל שכבת גיל והידע הלשוני (באופן ספיראלי) . בחירת המיומנויות היא לפי שיקול דעת של המורה ולפי הטקסט הנבחר ( חשוב מאוד שהמורה יכסה את כל המיומנויות הנדרשות לצמצם פערים שנוצרו עקב משבר הקורונה)

בבתי הספר הדרוזיים חובת למידה של שתי שעות שבועיות במקצוע ספרות בחט"ב בתקופה מאתגרת זו אנו מיקדנו את הוראת הספרות ב 70% מהיצירות הדרושות  והסוגות הספרותיות(ז'אנרים) אפשרנו בחירה רבה למורה בבחירת היצירות( מתוך 23 יצירות המורה מלמד 13 יצירות). חשוב מאוד שהמורים יכתבו תכניות הוראה לפי טבלאות המיקוד, ולפי ההדגשים והעקרונות שבחוזר המפמ"רית. חשוב לי לציין כי, על מנת לסייע למורה לבנות שעורים איכותיים ומרתקים אנו מכינים יחידות הוראה שבבסיסם הלמידה היא סביב רעיון גדול בשילוב המיומנויות והערכים שיהוו כלי עזר למורים גם בלמידה מרחוק וגם בלמידה פנים מול פנים

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוח השעה צוות ההדרכה במתמטיקה הכין תוכנית למידה גמישה, שתאפשר מעבר מיטבי בין תהליכי למידה פרונטליים לתהליכי למידה מרחוק ושילוב תהליכים אלו בתהליך היברדי אחיד לכל בתי הספר. מומלץ להיעזר בתוכנית זו כדי לתכנן את ההוראה בכיתתכם. תכנית ההוראה במתמטיקה לשנת תשפ"א תוכננה לפי שכבות הגיל ובה הנושאים שיילמדו לפי חודשים. בתכנית תמצאו שני מודלים. מודל היברידי המתאים לתרחיש שבו חלק מהלמידה תתבצע מרחוק וחלקה בכיתה. בתכנית זו נושאים שאפשר לדחות ברצף ההוראה, נושאים שמומלץ ללמד בכיתה, נושאים שמומלץ ללמד  מרחוק, נושאים שמומלץ ללמד באופן היברידי.

המודל השני מתאים לתרחיש בו הלמידה כולה תתקיים מרחוק. תוכנית זו נבנתה לחודשיים הראשונים של שנת הלימודים, ותמשיך להתעדכן במידת הצורך.

לכל תכנית הוראה מצורפת פריסת הוראה מפורטת המכילה המלצות הוראה ובהן קישורים לפעילויות מתוקשבות, שיעורים מוקלטים של התוכנית הלאומית, סרטונים, מצגות ושאלונים דיגיטליים היכולים לסייע בלמידה ההיברידית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים ובהמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל טבלה מייצגת כיתה. מיומנויות אלה הינן חשובות על מנת ליצור בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה החיוניים להמשך הדרך. פריסת ההוראה מבוססות על עקרונות אלה:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "בנושאים".

2. יש לכלול את כל 4 אופנויות השפה בכל שלב למידה מצורפת דוגמא בקישור.

3. יש לשים דגש על הוראה- למידה- הערכה של אוצר מילים.

4. ישנה בחירה בסדר ההוראה.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים. ניתן לראות דוגמא בקישור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת תוכנית המיקוד במו"ט בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית, על מנת להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית שהועברו לסטטוס "רשות", בנוסף לחלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה בה הערך המוסף מירבי. בנוסף - המליצו צוותי החשיבה על נושאים שמתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ואחרים שמתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

d

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השליטה בשפה העברית היא תנאי הכרחי להשתלבות בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה, בשוק העבודה וכמובן בצבא. על כן חשוב שהנערים והנערות בחברה הדרוזית ישלטו היטב בעברית וירכשו מיומנויות אורייניות כגון קרוא וכתוב, הבנת הנשמע ויכולת לדבר, ולתקשר בעברית כחלק מהשתלבותם החברתית-ערכית במדינה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בצל הקורונה אנו מבקשים להתוות למורים ולמנהלים את יעדינו לשנה המיוחדת הנקרית בפנינו תוך התחשבות יתרה באילוצים שנכפו עלינו בשנה הזאת, הקישור המצורף להלן ממקד את המיומנויות הנדרשות לשנה"ל תשפ"א בהיקף של 70% מתוך המיומנויות המופיעות בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מצורף קישור למיקוד במקצוע היסטוריה בחינוך הדרוזי לחטיבת הביניים ואנו מציעים מארז כלים ללמידה היבירדית.בטבלה אנו מציעים מבחר של חומרי הוראה המתאימים גם להוראה מרחוק. נמליץ על עיון מחודש גם בתכנית הלימודים לצורך בחירה והתאמה של התכנים.

על מנת להיערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק, מופיעות במסמך זה הצעות לתכנון ההוראה הלוקחות  בחשבון צמצום של היקפי הלמידה במהלך השנה ושינויים שידרשו בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה .קישור למיקוד ולמידה הברידית

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד הספרות נחשב כגורם המעצב את נפשו והתנהגותו של התלמיד, מחזק את זהותו הדרוזית ומדגיש את זיקתו למורשתו ולתרבותו ולמדינתו, לימוד הספרות גם תורם לטיפוח היכולת לחיות בחברה רב-תרבותית ורב-גונית.

בבתי הספר הדרוזיים חובת למידה של שתי שעות שבועיות במקצוע ספרות בחט"ב בתקופה מאתגרת זו אנו מיקדנו את הוראת הספרות ב 70% מהיצירות הדרושות והסוגות הספרותיות(ז'אנרים) אפשרנו בחירה רבה למורה בבחירת היצירות( מתוך 23 יצירות המורה מלמד 13 יצירות). חשוב מאוד שהמורים יכתבו תכניות הוראה לפי טבלאות המיקוד, ולפי ההדגשים והעקרונות שבחוזר המפמ"רית. חשוב לי לציין כי, על מנת לסייע למורה לבנות שעורים איכותיים ומרתקים אנו מכינים יחידות הוראה שבבסיסם הלמידה היא סביב רעיון גדול בשילוב המיומנויות והערכים שיהוו כלי עזר למורים גם בלמידה מרחוק וגם בלמידה פנים מול פנים

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים  ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות  הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. מסומנים בכחול. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים  שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תכנית הלימודים מכוונת להעמקה בהבנת מושגים גאוגרפיים מקצועיים  העוסקים במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית  מהמרחב העולמי (הגלובלי).ועד המרחב המקומי-ישראל. ייחודו של המקצוע הוא  ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין אדם סביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגוונים וכללים בשנים האחרונות את המידע הגאוגרפי והמיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי" שם נעשה  שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) וחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי הלימוד בחטיבת הביניים נלמדים כסקירה כוללת ולא כלימודי עומק, לכן הוגדרה הליבה המרכזית והורחבו אפשרות הבחירה למורה לשיקול דעתו  היכן להתעמק ולהרחיב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות חינוך בעולם, הבינו שלמידת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים,  ומרחיבה את האינטליגנציות השונות.

לאור המציאות, שפה זו כבר משולבת בחברה הישראלית שמשמשת כדוגמה עולמית למדיניות רב לשונית.

עלינו לזכור שלדבר צרפתית זה לחבור לבסיס של אחת התרבויות שהביאה לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה, את הסמלים, את השוויון והמוסר העולמי המוסכם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

של''ח – שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ הנו תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת המולדת שמתקיימת בבית הספר העל יסודי. לשם כך מורי השל''ח וידיעת הארץ מקיימים מגוון פעולות בשדה המפגישות את התלמיד באופן בלתי אמצעי עם תבנית נוף מולדתו.

פעילויות השדה משולבות עם פעולות בכתה, כך שחווית השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר המתקיים באמצעות התוכנית 'דרך ארץ בדרכי ארץ'.

לקראת שנה''ל תשפ''א ולאור הקורונה נערכנו להגברת הלימוד והפעילות החברתית במרחב הפתוח. כמו כן פותחו שיעורים ופעילויות בלמידה מרחוק ובשדה, ימי סיור ופעילויות במרחב הפתוח ובסביבה הקרובה תוך שילוב פעילות תורמת בקהילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בתכנית הלימודים באומנות חזותית לחטיבת הביניים אנו עוסקים בכל שנה בלמידת 6 מדיומים שונים של יצירה אומנותית: ציור, רישום, פסול, צילום, כרזה, אנימציה ומדיה דיגיטלית. בנוסף עומדות לרשות המורים ערכות הוראה בינתחומיות שונות כגון בתכנית שורשים ואומנות, הגירה ואומנות, תרבות ישראלית ואומנות ועוד. אנו מפעילים גם תכנית ייחודית של פעולה חברתית שנקראת "ארטיביזם".

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תיאטרון בחט"ב משלב ממד אמנותי, אסתטי ומעורבות חברתית. תאטרון הנוצר מתוך חיפוש וחקר של חומרים אישיים, חברתיים ואמנותיים. האירוע האמנותי מתגבש בתהליך אותנטי ורלוונטי לתלמידים. זהו תהליך יצירה המעצים את התלמידים ומעורר למעורבות ומודעות חברתית.

תהליכי הלמידה והיצירה בכיתה מדגישים שלושה היבטים: היבט חוויתי, היבט קוגניטיבי והיבט ערכי. אמנות התאטרון כמרחב התנסות והתבוננות מאפשרת לתלמידים ולקהילת בית הספר לפתח תפיסות חדשות וראיה ביקורתית על עצמם ועל סביבתם. מכאן שהמפנה החברתי/קהילתי המתרחש באמנות בת זמננו נותן מענה לשאלות העולות במציאות חייהם המשתנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. תיאוריה כוללת תולדות המחול, מוסיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. ביצוע כולל בלט קלאסי ומחול מודרני והיצירה היא כוריאוגרפיה אישית. בחטיבת הביניים בנוסף קיימת התכנית החברתית.

נאפשר שיקול דעת פדגוגי של בתי הספר בהוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית זו  בקולנוע ומדיה מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים המעוניינים בשיעורי בחירה באמנויות ושימת דגש על הקשר בין קולנוע ואמצעי המדיה לבין מעורבות חברתית קהילתית, תוך הסתכלות  על היבטים חינוכיים סביב ערך האחריות של התלמיד כאדם בנוגע לסביבתו במעגלים השונים (קבוצה-כיתה-משפחה-חברה-קהילה-מדינה). התוכנית מהווה הזדמנות לעיסוק תיאורטי ומעשי בתחומים חברתיים ערכיים ובמעורבות חברתית קהילתית באמצעות כלי המדיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב התנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר "לומדים בביטחון". המתווה מתייחס להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה.  הכלכלה הגרמנית נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית אזורית וגלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי ברובו כי הידיעה בשפות זרות ממלאת תפקיד חשוב.  בחירה   בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינאמית. בגרמניה חברות   גדולות רבות נאבקות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים.  רוב הזמן הם דורשים מהעובדים החדשים הללו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית.  בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, קריאה ודיבור גרמנית יכולה להעניק גישה למומחיות ומשאבי רשת שאינם נגישים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד ספרדית הוא רב בשל צרכים בינלאומיים ובשל האינטרס של התלמידים, של ההורים  ושל מנהלי בתיה"ס הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד ספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים. השנה, מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה הספרדית על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור  ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך בנוסף לאופנויות השפה הנוספות קריאה כתיבה והאזנה.