חטיבת ביניים ימי פתיחת שנה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ימי פתיחת שנה

כללי

מומלץ לקיים מפגשי פתיחת שנה חגיגיים ולהעמקת הקשרים החברתיים בכל הכיתות, בהתאם לגיל הלומדים ומתווה ההפעלה בשכבת הגיל.

מומלץ להקדיש שעת המחנך גם בנושא קורונה. ניתן להסתייע במצגת שתשלח על ידי הממונה על תחום בריאות.

יום הלימודים הראשון לא יסתיים לפני 11:45, מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל "שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל".

ימים ראשונים לילדים במעברים

כיתות ז׳:

מומלץ לדאוג לפעילות היכרות של מחנך הכיתה עם התלמידים כולל שיחות אישיות.

מומלץ לקבל את פני תלמידי השכבה ביום הראשון ללימודים בטקס חגיגי, ככל שיותר במסגרת מגבלות הבטיחות. ניתן להיעזר בפלטפורמה הדיגיטאלית.

מומלץ לקיים מעגלי שיח בליווי יועצת ומחנכת להגברת החוסן והרווחה ולאיתור מצוקות וקשיים. רצ"ב קישור למסמך קליטת כיתות ז

מומלץ להקדיש את הימים הראשונים ל"סמינר דיגיטלי התנסותי":"הלומד בעידן הטכנולוגי" - להנגשת המרחב הוירטואלי והכלים הדיגטילים המלווים אותו בקישור זה.

הערכות לקליטת כלל התלמידים

 • קיום מפגש היכרות עם תלמידים חדשים בביה"ס והוריהם.
 • קיום מפגש היכרות מרחוק ברמה הכיתתית.
 • התלמידים והוריהם יקבלו את מסמך "אורחות החיים".
 • יצירת קשר אישי עם תלמידים בבידוד ועדכונם בכל רכיבי ההיערכות לשנה"ל.


דגשים לפתיחת שנת הלימודים

1.היבטים פדגוגים בהתאמה לשלבי החינוך

 • חשוב להקדיש את החודש הראשון ללימודים להקניה אינטנסיבית של מיומנויות לומד עצמאי ומכוונות עצמית ללמידה.
 • חשוב להקדיש את החודשיים הראשונים להשלמת החומר הלימודי. בחירת הנושאים והמיומנויות תשען על מבחני מיפוי, ככל שיתאפשר.
 • מומלץ לבנות מפה כיתתית נשענת כישורים וחוזקות לשם  עידוד מנהיגות ויזמות בקרב תלמידים.
 • מומלץ לתרגל , בחודשיים הראשונים ללימודים, למידה סינכרונית וא-סינכרונית בלמידה פיזית בבית הספר על מנת לחזק מסוגלות וליצור מחויבות לתהליך הלמידה.
 • מומלץ לתרגל בחודשיים הראשונים למידה במבנים ארגוניים משתנים: למידה בזוגות, בקבוצות הומוגניות, בקבוצות הטרוגניות, רב גילית וכו'.
 • מומלץ לתרגל למידה שיתופית בלמידה פיזית בביה"ס על מנת להכשיר את הלומדים ללמידה שיתופית דיגיטאלית.


2.     שיח עם הצוות החינוכי

 • מפגש מליאה ומפגשי צוותים יתקיימו באחת משתי אפשרויות:
 • פנים אל פנים – ובתנאי שיש מרחב מאפשר לשמירה על כל הנחיות משרד הבריאות
 • מפגש מרחוק (כדוגמת הזום)
 • מומלץ כי מנהל/ת המוסד החינוכי יציג/תציג את:
 • מסמך "אורחות חיים"
 • מערכת השעות – בהתאם למתנ"ה ולמודל הלמידה
 • חלוקת התפקידים ותחומי האחריות
 • הקצאת זמן ליועצת בית הספר לשיח בנושאים הרגשיים-חברתיים בקרב הילדים והמבוגרים, ומקומו של בית הספר בהחזקה הרגשית-חברתית של הקהילה.


3. שותפות הורים וקהילה

 • יש חשיבות לקיום מפגשי הורים במתכונת מקוונת (הן כיתתיות והן של ההנהגה הבית ספרית).
 • מומלץ להכין מסמך מנחה לנהלי היום הראשון: הכניסה לבית הספר, מהלך היום והיציאה ממנו, ולשלוח אותו מבעוד מועד, כך שהנוהל יהיה ידוע וברור לכלל ההורים.
 • מומלץ להכין מסמך תמציתי, נגיש לכל הורה, המרכז את כל המידע הרלוונטי לתחילת השנה ולשהות הילדים בבית הספר, כולל סידורי התקשרות, לוחות זמנים, בעלי תפקידים וכד'
 • מפגש אישי, על פי הצורך, יתקיים בתום יום הלימודים בהשתתפות ההורה, התלמיד והמורה.
 • תרגול צל"ח בשיתוף הורים: "אירוע גילוי חולה מאומת במוסד החינוכי.
 • ערוץ תקשורת רציף במרחב הבית ספרי לפרסום אגרות ועדכונים כדוגמת אורחות חיים בזמן קורונה.
 • במידת הצורך יש  לתאם הגעת הורים  למוסד החינוכי ביום הראשון.


4. הדגשים במסגרות החינוך המיוחד