חטיבת ביניים הכלה והשתלבות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הכלה והשתלבות

הכלה והשתלבות

בשנת הלימודים תשפ"א יוחל בפריסה ארצית של יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.

בהתאם למתווה החדש, יוקצה לכל בית ספר סל משאבים אחד מורחב – "סל שילוב והכלה", עבור שילובם והכלתם של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים.

להלן פירוט האוכלוסיות:

 1. תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה באוכלוסייה:

  • לקויות למידה.
  • עיכוב התפתחותי שפתי.
  • משכל גבולי.
  • הפרעות התנהגותיות.

2.   תלמידים עם הפרעות נפשיות.

3.    תלמידים שנדרשת להם תמיכה בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי בבית הספר, בכללם תלמידים שבעבר קיבלו תקציב מהסל הסטטיסטי ותלמידים מאתגרים שאינם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים.

תקציב סל השילוב וההכלה יופעל בשלושה ערוצים:

  1. תקציב אישי אותו ניתן להקצות לשעות הוראה וטיפול.
  2. תקציב שיוקצה באמצעות המתי"א עבור שעות טיפול או שעות הוראה ייחודיות.
  3. תקציב ברשות המקומית – עבור שעות סיוע.

עקב משבר הקורונה הוארך מועד סיום הדיונים בוועדות הזכאות והאפיון, וטרם הסתיים הליך פילוח התמיכות בבתי הספר ובמתי"אות. לפיכך, בשלב זה תוקצה הפעימה הראשונה של שעות סל השילוב וההכלה. עם השלמת פילוח התמיכות בוועדות הרב-מקצועיות נקצה את יתרת המשאבים של סל זה.  

תקציב שקלי גמיש להכלה ושילוב

התקציב השקלי לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים מאפשר מתן מענים ייחודיים ומעטפת תומכת המותאמים לצוותי החינוך, לתלמידים מאותרים ולהוריהם.

המענים יהיו בתחומים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים ויינתנו באופן פרטני או בקבוצה.

מפעילי התכניות מהתקציב השקלי הונחו להתאימן, בשיתוף הצוות החינוכי, ללמידה מרחוק. התקציב טרם אושר - הנושא יעודכן בהמשך.