חטיבה עליונה תלמידים עולים ותושבים חוזרים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עולים ותושבים חוזרים

תקציר

במסגרת ההערכות להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א ונוכח התמשכותה של מגפת הקורונה בה אנו נדרשים לריחוק חברתי, מתעצמת  בדידותו של העולה ובני משפחתו.

בתכנון שנת הלימודים קיימת חשיבות להתייחסות לשונות בקרב התלמידים העולים והתושבים החוזרים והתאמת המענים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים

באחריותנו להוות משע­­­נת רגשית, חברתית ולימודית. במטרה ליצור יציבות, בטחון  ושגרת למידה המשמרת את רכישת השפה והמשך ביסוסה .

להלן מפרט מענים לאוכלוסיית העולים/חוזרים והמלצות בהיבטים ארגוניים, רגשיים-חברתיים ופדגוגיים שנוסחו בהתאם

1) התאמת חומרי הלמידה בעבור התלמיד העולה\חוזר בהתאמה לצרכי התלמיד.

2) בזמן משבר בית הספר מהווה עוגן חברתי ורגשי בעבור התלמיד העולה\חוזר ומשפחתו.

3) צמצום פערים באמצעות כיתות אולפן ,שעות תכניות.

מסגרות ייחודיות

- שעות זכאות/ אולפן/ תגבור – לעולים חדשים וותיקים.

- תוכנית פל"א – תכנית תוספתית לעולים מהשנה השנייה  (בשיתוף משרד הקליטה)

- הפרויקט הלאומי – תגבור לימודי לעולי ויוצאי אתיופיה (בשיתוף משרד רוה"מ)

- הפנייה למידע מונגש בשפת הבית באתר האגף ובפורטל מוסדות.

- קיום קשר רציף ומסגרת קבועה למפגשים עם התלמיד העולה/חוזר ומשפחתו.            

- ניתן להיעזר במגשרים חינוכיים לצורך תקשורת עם הבית.

- קיום  מעקב אחר נוכחות תלמידים ויצירת קשר עם תלמידים שלא מגיעים באופן סדיר או מנותקי קשר.

- מיפוי של כלל התלמידים העולים/חוזרים הלומדים בבית הספר.

- ניהול משאבי הלמידה (סל קליטה, שעות ותכניות) ומימוש זכויות העולה בהתאם לקריטריונים בחוזר מנכ"ל ובהלימה לצורכי התלמיד/ה.

- לקראת הבגרות ניתן להפיק דו"ח עולים של אגף הבחינות לתלמידים בחט"ע (לצורך התאמת זכאות להתאמות לבגרות).

- יצירת רשת חברתית תומכת. ניתן להסתייע בשבוע העליות שיתקיים השנה ב-  י"ד- י"ט  בחשוון 1-6/11  כגורם מזמן לנושא.

- חיזוק השייכות של התלמיד העולה/חוזר ולסייע בשילובו במסגרת  למעורבות חברתית   מתאימה (לדוגמא: התנדבות באולפן לעולים, התנדבויות וירטואליות מתאימות-שגרירים ברשת).

- קיום שיח רגשי רציף עם התלמיד העולה/חוזר ומשפחתו. מומלץ שתהיה דמות קבועה  שתלווה את התלמיד.

- הלמידה בכיתות אולפן  תתמקד ברכישת השפה בדגש על חיזוק קשרים חברתיים.

- במסגרת הכנה לצה"ל ולשרות משמעותי יושם דגש על תוכנית מותאמת לתלמידים עולים והוריהם.

- מתן מענה ללמידה לתלמידים ללא אמצעי קצה במגוון ערוצי תמיכה (לדוגמא שעות אולפן פרונטליות) . יש להעניק קדימות לתלמידים עולים בהשאלת אמצעי קצה.

- טיפוח אחריות הלומדים על הלמידה תוך יצירת עניין אישי בתחומי הלמידה השונים, לשם העלאת המוטיבציה.

- תתקיים שותפות בין כלל צוותי ההוראה, מחנך התלמיד, מורה העולים והמורים המקצועיים, לטובת קידום התלמיד העולה.

- הדרכת מורים לתלמידים עולים ומסגרות הפיתוח מקצועי יימשכו בהתאמה לצרכים ולמציאות המשתנה על ידי תוכנית ''הוראת עברית כשפה שנייה במרחב  הווירטואלי''.

- בכפוף להנחיות לאוכלוסיות המיוחדות, תלמידי כיתות האולפן יגיעו  לבית הספר ללמידה פנים אל פנים. קיימת אפשרות לאיגום משאבים לפתיחת אולפן רשותי  בתאום עם רפרנט מחוזי.  בשעת סגר מלא יש לקיים את שעות האולפן בלמידה מרחוק. 

- התוכניות התוספתיות יפעלו כסדרן בלמידת פנים אל פנים או בלמידה מרחוק, בכפוף להנחיות אוכלוסיות מיוחדות.

- לקראת הבגרות:

- יתקיים שיתוף פעולה עם מפמרי"ם ליצירת קהילת מורים ולהכנת חומרים דיגיטליים ייעודיים.

- תתקיים גמישות בתוכנית פל"א (תכנית תוספתית לעולים מהשנה השנייה) בפיזור קבוצות הלימוד ובלמידה מקוונת.

- חשוב ללוות את התלמידים העולים/חוזרים  והוריהם בסביבת הלמידה ובתכנון הלמידה לאור השינויים. ניתן להיעזר בבנות שרות ומורות חיילות ,במגשרים חינוכיים בין תרבותיים .

-     מיפוי מדויק של העולים והתושבים החוזרים לצורך מימוש שעות זכאות, התאמות וקידום לימודי.

-      קיום תהליכי היקלטות והכרות של ביה"ס עם התלמיד העולה/תושב חוזר ומשפחתו.

-     מינוי דמות קבועה שתלווה את התלמיד העולה ומשפחתו.

-      מעקב אחר נוכחות סדירה ואיתור נשירה גלויה / סמויה בקרב העולים/תושבים חוזרים (הרחבה באגפי הגיל).

-     הנגשת מידע באמצעות מסמכים מתורגמים לשפות, ותיווך של מגשרים חינוכיים, חונכים או תומכים מתוך הקהילה.

-      חונך לעולה - חונכות לתלמידים עולים/תושבים חוזרים.

-      הדרכה וליווי התלמיד העולה/תושב חוזר ובני משפחתו בתהליכי הלמידה מרחוק. יש לוודא שקיימת נגישות לאמצעי קצה ולרשת.

-      התאמת תהליכי הלמידה למאפייני העולה/תושב חוזר וניצול מיטבי של שעות העולים וזמן הלמידה פנים אל פנים, לצורך קידום הישגי התלמידים העולים, תוך דגש על רכישת השפה ומקצועות הליבה.