חטיבה עליונה מיקוד תכניות הלימודים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התאמת תכניות הלימודים

איזה תחום דעת תרצו לראות?

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המיקוד נוצר מתוך הרצון לוודא כי הוראת הבנת הנקרא תיפגע כמה שפחות. מהתכנים הלשוניים הוצאו נושאים מורכבים וקשים שבמציאות של הוראה מרחוק ושל צמצום שעות הלימוד יהיה קשה ללמדם בצורה מעמיקה. עם זאת, ישנה הקפדה על שמירת ראיה מקיפה וכוללת גם של המערכת הלשונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המיקוד נוצר מתוך הרצון לוודא כי תחומי הבנת הנקרא וההבעה בכתב ייפגעו כמה שפחות. מהתכנים הלשוניים הוצאו נושאים מורכבים וקשים שבמציאות של הוראה מרחוק ושל צמצום שעות הלימוד יהיה קשה ללמדם בצורה מעמיקה. עם זאת, ישנה הקפדה על שמירת ראיה מקיפה וכוללת גם של המערכת הלשונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה בחטיבה העליונה כולל הורדת נושאים בהיקף של כ - 10% והגדלת הגמישות למורים בבחירת תכני הלמידה בתוך התוכנית, על פי שיקול דעתם. זאת בשל הרחבת הבחירה של התלמידים במבחן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020–2021 הוא פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה חשובות ליצירת בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, וכן כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך. המלצות ההוראה מבוססות על עקרונות אלו: 1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן "לקצץ" בנושאים. 2. יש לכלול את כל ארבע אופנויות השפה בכל שלב למידה. 3. יש לשים דגש בהוראה-למידה-הערכה על אוצר מילים. 4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. 5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

m

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנת הלימודים תשפ"א, מיקדנו את ליבת הנושאים והפרקים (70%) מתכנית הלימודים להוראה למידה והערכה, תוך הבטחת בסיס הידע , חשיפה ובחירה ממגוון נושאי החתך  כנדרש בת"ל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים כוללת מגוון טקסטים רחב. מיקוד הלמידה מכוון את המורים לבחירת היצירות הנלמדות בסוגות השונות, על פי שיקול דעתם, בהיקף של כ-70%.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה כולל כ-70% מתוכן הלימודים. מתוך רצון ליצירת איזון ולשמירה על נושאים מרכזיים, בחלק מן המקרים המיקוד בא לידי ביטוי בהסרת תתי-נושאים ולא נושאים שלמים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת הביולוגיה מכוונת לפתח אוריינות מדעית-ביולוגית באמצעות הוראת הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד, התופעות והתהליכים הבסיסיים המתקיימים ביצורים החיים, תוך כדי פיתוח מודעות לשאלות ערכיות ומתוך לימוד ויישום עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית המאפיינים את מדעי הטבע בכלל ואת הביולוגיה בפרט. לימודי הביולוגיה יוכלו להועיל לתלמיד בהתמודדותו עם נושאים ועם בעיות בחיי היום-יום. חקר הגנום האנושי והגנומים של יצורים אחרים, היכולת לבצע בהם התערבות, הניסיונות למצוא חיסון ותרופות כנגד הנגיף קורונה, לצד הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע ועל הסביבה הטבעית בכלל – מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות שכל אזרח נחשף אליהן במאה ה-21. מסמך זה כולל התייחסות למיקוד בתוכנית הלימודים למתמחים, לשנת הלימודים תשפ"א, בעקבות מצב החירום שבו אנו נתונים, ואין בו משום הצהרה כלשהי לגבי חשיבות נושא כזה או אחר.

המיקוד מבוסס על שיקולים טכניים הקשורים להיקף השעות, על הקשר בין תכנים בחלק העיוני ובמעבדה ועל הקשר שבין נושאי הליבה לנושאי העמקה. יש להדגיש את חשיבות המעבדה ואת ביצוע החקר, ולאפשר לתלמידים שיגיעו לביה"ס לבצע מעבדות Hands On.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכימיה אנו מכוונים לשתי מטרות מרכזיות:

(1) אזרח בעל אוריינות מדעית-כימית המאפשרת לו להבין עקרונות כימיים המשתלבים בחיינו באופן תדיר.

(2) עידוד תלמידים להכיר את העולם המדעי בכלל ואת הכימיה בפרט כדי להשתלב בעתיד בעולם המדע, ההנדסה והרפואה.

בהתאם לכך, תוכנית הלימודים במקצוע הכימיה מתמקדת בהקשר של התכנים הנלמדים הן לחיי היום-יום של האזרחים והן לעולם המדעי-כימי כדי להבין את הפוטנציאל הטמון בעיסוק בכימיה.

העיסוק בכימיה הוא מגוון ורחב אופקים. לדוגמה: כימיה, הנדסה כימית, הנדסת חומרים, הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, הנדסה ביוטכנולוגית, ננוטכנולוגיה, רפואה, סיעוד, מקצועות פרא-רפואיים, ביולוגיה וביולוגיה מולקולרית.

מדע הכימיה מבוסס על מעבדות ועל ניסויים, ובהתאם לכך ניתן דגש מיוחד לביצוע ניסויים וניסויי חקר במעבדות.

חשוב מאוד לאפשר לתלמידי מגמת הכימיה המגיעים לבית הספר לבצע ניסויים במעבדות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

דרכי ההוראה, תהליכי הלמידה ואופני ההערכה בפיזיקה, עוברים שינוי משמעותי בעקבות המשבר הנוכחי. כדי להתמודד עם אתגרים אלו, על המורים לאמץ סביבת למידה המשלבת גישות פדגוגיות שונות, להכיר מגוון תכנים דיגיטליים וליישם כלים דיגיטליים חדשים.

הפיקוח על הפיזיקה פרסם שני מסמכים:

1. מיקוד חומר הלימוד, הכולל גם את מגוון התכנים הדיגיטליים הקיימים, לפי פרקי הלימוד.

2. מסמך "הוראת פיזיקה, למידה ואופני הערכה בעידן הקורונה". במסמך מוצעים תכני לימוד, מגוון כלים ויישומים להוראה וכן סביבות לניהול ההוראה וההערכה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי היסטוריה מוגבר, חלק ה-70%, מתמקדים בשמונה נושאי לימוד, ומהם יש לבחור שניים:  הפעילות הציונית בארצות האסלאם; מפגש תרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים; קהילת יהודי קרקוב; מלחמת העצמאות; לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה; תולדות ארה"ב; יפן המודרנית; סין המודרנית. בחלק ה-30% מתנסים התלמידים בסדנת כתיבת עבודת חקר אישית בנושא שבוחרים המורה והתלמידים. תלמידי היסטוריה מוגבר נבחנים בבחינה עתירת מדיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי ספרות מוגבר, בחלק ה-70%, יחידה רביעית - יצירות מספרות עולם.

היחידה החמישית כוללת שישה נושאים, מהם יש לבחור אחד: (1) להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות; (2) ספרות בעקבות השואה; (3)התבגרות בראי הספרות; (4) בכול צופייה והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות; (5) לא הכול ריאליסטי: מן המיתולוגי אל הפנטסטי; (6) נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות.

בחלק ה-30%  – מיזם בית-ספרי בהתאם לבחירת המורים והתלמידים.

מיקוד ההוראה ייעשה ביחידה הרביעית: ספרות עולם (יחידה חמישית מרובה בבחירה).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בלימודי תנ"ך מוגבר נלמדים שלושה נושאים: הולך נגד הרוח; יחידה להערכה חיצונית; שייכות וזרות – החיפוש אחר זהות ומנהיגות במבחן.

שתי יחידות  להערכה פנימית.

בכל אחד מהנושאים הנלמדים  נבחרו 70% מהפרקים ללמידה-הוראה-הערכה. בחירת הפרקים נעשתה תוך כדי שמירה על ליבת הנושא הכולל של כל יחידה כנדרש בת"ל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א, ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, אנו מציגים לכם מתווה למידה מעודכן ליחידות ההגבר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי מאפשרים לתלמידים לעסוק בנושאים קיומיים ומשמעותיים להם, וכן להתמודד עם השאלות שנושאים אלו מעוררים אצלם. התלמידים פוגשים את עולמם של גדולי המחשבה היהודית לדורותיהם בהתייחסות לנושאים רלוונטיים לעולמם שלהם.

מתוך הכרה בצורך להתאים את הלמידה למגבלות שניחתו עלינו עקב המצב, הוכן מיקוד חומרי הלמידה, והוא מבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ-70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. בטבלת מיקוד הלמידה מופיעים קישורים למגוון רחב של חומרי עזר וכלים מקוונים להעשרת ההוראה, ובהם סרטונים, "חדרי בריחה", שיעורים מוקלטים, מאגרי שאלות והערכות מסכמות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התוכנית מעודדת שיח פתוח וביקורתי בדילמות אקטואליות – מוסריות ומשפטיות – ובירור ערכים הנובעים מן המקורות הנלמדים. כל זאת בחשיפה למושגי יסוד ולסוגות מרכזיות, בשילוב מעורבות חברתית ובחתירה ללמידה פעילה וחווייתית. מתוך הכרה בצורך להתאים את הלמידה למגבלות שניחתו עלינו עקב המצב, צומצם היקף החומר המחייב. המיקוד מזמן הוראה מעמיקה, מגוונת ומשתפת, העושה שימוש בכלים דיגיטליים מגוונים ורותמת אותם לטובת הפדגוגיה של תחום הדעת.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מטרת תחום הדעת "עולם הערבים והאסלאם" היא הכרת המזרח התיכון והמרחב הסובב את מדינת ישראל, מתוך שאיפה להבין את המציאות הפוליטית, החברתית והתרבותית שבה אנו חיים. בשל התפשטות נגיף הקורונה מצורפות המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת "עולם הערבים והאסלאם". מיקוד חומרי הלמידה וההערכה מבוסס על הנחלת המושגים העיקריים בתוכנית הלימודים ויישומם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי התיאטרון הם חוויה מכוננת עבור התלמידים. הם מאפשרים פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וכן מיומנויות חקר וביצוע. הם מטפחים את יכולת השיתוף, את העבודה בצוות ואת הביטוי הרגשי, הפיזי החברתי והאומנותי. תהליכי הלמידה וההערכה כוללים את בחינת הבגרות בהפקה (50%), את אירועי ההערכה החלופית ובחינה עיונית (50%).

הגיוון בדרכי הלמידה וההערכה מאפשר הצלחה וביטוי לחוזקות וליכולות של התלמידים שונים. הבחינה בהפקה בכיתה י"ב היא למעשה פסגת היצירה שלהם וסיכום למידה של שלוש שנים. זהו מהלך שהתלמידים משקיעים בו את כל מרצם בהשקעה ובמוטיבציה גבוהות. הלמידה והיצירה לקראת הבחינה בהפקה הם מרחב של עשייה מעצימה ומחזקת. המאפיינים הייחודיים של תחום הדעת ושל בחינת הבגרות בהפקה מחייבים שמירה הן על מסגרת הכוללת את המפגשים במרחב הפיזי (על פי הנחיות משרד הבריאות) והן על היקף שעות מיטבי הנכון להצלחתם, תוך כדי שמירה על בריאותם ועל חוסנם הנפשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בחינוך המוזיקלי אנו רוצים לחנך באמצעות קשת רחבה של פעילויות, בהן האזנה, יצירה וביצוע משותף. יסוד כל הפעילויות הללו הוא היכולת לחשוב ולהרגיש בצלילים, ולהבנות מתוכם משמעויות תודעתיות ורגשיות מורכבות ביותר. חוויה זו מאפשרת פיתוח יכולת הערכה ושיפוט תוך כדי שימוש במערכת סמלים ייחודית. מגמת המוזיקה מסייעת להתפתחות הפוטנציאל המוזיקלי הטבוע בכל אחד מהתלמידים. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% הערכה בית-ספרית ו-50% בחינה חיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי הקולנוע מפתחים את טעמם התרבותי והחווייתי של בני הנוער, ומאפשרים יצירה  כמעשה של מעורבות חברתית, התערבות ותיעוד המרחב. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני. בכיתה י' מתקיימת  הערכה חלופית – יחידת לימוד ראשונה חובה: "שפה קולנועית", שבמסגרתה התלמידים בכיתה י"א–י"ב כותבים עבודות חקר "שוט ביי שוט" – יחידות חובה לבחירה (4 יחידות מתוך 6).

לסיכום, התלמידים נבחנים בבחינה פנימית באישור מפמ"ר, בחינה הכוללת קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום), ידע, הבנה ויישום.

כל השאר – עבודות חקר (וידיאו אסיי וכד').

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי המדיה מפתחים את רגישותם החברתיתי של בני הנוער ומאפשרים יצירה כמעשה של מעורבות חברתית. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני. בכיתה י' מתקיימת  הערכה חלופית – יחידת לימוד ראשונה חובה "תקשורת ומציאות". המורים מקבלים הצעה למספר הערכות חלופיות, ומתוכן הם נדרשים לבחור שלוש. בכיתה י"א–י"ב: יחידת חובה "תקשורת ודמוקרטיה", בנוסף על יחידת בחירה "ניו מדיה/תקשורת ותרבות".

לסיכום, התלמידים נבחנים בבחינה פנימית באישור מפמ"ר. הבחינה כוללת ארבעה פרקים שבהם הם נדרשים לענות על 8 שאלות מתוך 14. פרק ראשון הוא קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום), ידע, הבנה ויישום.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תלמידי אומנות ניגשים לבגרות המעשית (50%) – תערוכת גמר + פרויקט דיאלוג עם אומן + פרויקט אוצרות תערוכה.

יש לקיים תערוכת גמר לכל תלמיד, ואם לא יתאפשר במרחב הפיזי – אז במרחב הווירטואלי.

אם לא תתאפשר יציאה פיזית למוזאון יוכל התלמיד לכתוב עבודה על ביקור וירטואלי במוזאון גדול בארץ או בעולם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. התאוריה כוללת את תולדות המחול, מוזיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. הביצוע כולל בלט קלסי ומחול מודרני, והיצירה היא כוראוגרפיה אישית.

ב"אומנות המחול" ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% חיצוני ו-50% פנימי, ובחינת "רסיטל במחול" נעשית בחלוקה של 70% חיצוני ו-30% פנימי.

חלק אינהרנטי מההתמחות במחול הוא תחום הביצוע והכוראוגרפיה, ובתחומים אלו הבחינה היא חיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנים הנלמדים במדעי המדינה מחזקים את החינוך לערכים דמוקרטיים ומספקים ללומד כלים להתבוננות מעמיקה בתהליכים מדיניים גלובליים. ההגות המדינית מהווה את הבסיס לכל המקצוע.

המיקוד מייצג את כל התכנים החשובים הנלמדים במדעי המדינה: המשטר הדמוקרטי; סוגיות  מרכזיות בישראל ובעולם; ההגות המדינית, שהיא הבסיס למשטרים בעולם. נבחרו נושאים המספקים הבנה של התחום עם אפשרויות בעולם בכלל ובישראל בפרט.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בני אדם בכלל ובני נוער בפרט מרבים לעסוק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו של האדם, הניצב במרכז עיסוקה של הפסיכולוגיה.

מטרתה של תוכנית לימודים זו היא לחשוף את התלמידים לידע תאורטי ומחקרי מגֻוון ועדכני בתחום הפסיכולוגיה תוך שימת דגש על הוראה חווייתית ולמידה משמעותית באמצעות דילמות המעסיקות כיום את בני הנוער. בבחירת התכנים הושם דגש על רלוונטיות, על הדדיות ועל מודעות. בין התכנים: פסיכולוגיה חיובית; הנעה; ריגוש; רגשות (כולל ויסות רגשי); קבלת רגשות; איזון רגשי.

הפרקים שנבחרו במיקוד ההוראה לשנה"ל תשפ"א נבחרו מתוך ההבנה ששנת לימודים זו תתנהל בדרך שונה מהמקובל ושהדבר ישפיע גם על הספק חומרי הלימוד, ולכן יש לבחור מספר מצומצם של נושאים שהם נושאי הליבה בתוכנית ואבני יסוד בפסיכולוגיה. עם זאת, על הנושאים להיות רלוונטיים לתלמידים ולגעת בעולמם הפנימי והרגשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בכלכלה שמה דגש על אסטרטגיות למידה חדשניות, המשלבות פדגוגיה מתוקשבת וכלים מעשיים להבנת תהליכים כלכליים וחברתיים במשק הישראלי והגלובלי. בוגרי התוכנית יבינו מושגי יסוד – כשל שוק; מדיניות מוניטרית; ערך ראלי / נומינלי של הכסף – יכירו את מנועי הצמיחה של המשק ויוכלו להציע צעדים פרואקטיביים לעידוד צמיחה ותעסוקה ולניהול מושכל של כלכלת המשפחה. לימודי הכלכלה הם ספירליים, ותכני הלימוד שזורים זה בזה.

בבניית המיקוד בכלכלה ביקשנו לשמר את נושאי הליבה בתחום הדעת ולהפחית בנושאים שהיעדרם אינו פוגע ברצף הלמידה ובהבנה העמוקה של תכני העוגן בכלכלה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הסוציולוגיה מציעה התבוננות בתופעות חברתיות; בשינויים חברתיים; בניתוח חברות, ארגונים ותנועות חברתיות, וכן ביחסים בהם וביניהם. תוכנית הלימודים מתמקדת בחקר ההתנהגות האנושית ובבחינת תהליכים חברתיים, תוך כדי בחינה ומתן הסבר להבדלים בדפוסי היחסים שבין בני האדם, מקורם והשלכותיהם. התוכנית מקנה את המיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה-21.

ההוראה כוללת מגוון שיקולי דעת בבחירת הנושאים שיילמדו ומתמקדת בתאוריות ובמושגים שלגביהם קיימת הסכמה כי הם מהווים את הליבה של תחום הדעת – נושאים רלוונטיים ומשמעותיים לגיל ההתבגרות ולתחומי העניין  של התלמידים בחט"ע, ובו בזמן נמצאים במוקד העניין והדיון החברתי של האקטואליה בחברה הישראלית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, לנוכח המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים המלווה בלמידה מרחוק, הכנו בתוכנית "גאוגרפיה – אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן שבו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה-למידה: (1) לימודי ליבה הכוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית; (2) לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית-ספרית, הכוללים מושגי הרחבה (מסומנים בכחול).

נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים הנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תחום הדעת מתמקד בחקר ובלימוד של מגוון ההיבטים המרחביים בעולם שבו אנו חיים. ייחודו של המקצוע הוא ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין שבין אדם וסביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים בסביבה הנחקרת – הן פיזיים והן אנושיים. כלי המחקר הם ייחודיים ומגוונים, ובשנים האחרונות כוללים את המידע הגאוגרפי ואת המיפוי מהמרחב הקיברנטי ה"סייבר הגאוגרפי", שם נעשה שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) ובחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מדעי הסביבה נועד להקנות כלים להבנת מורכבותן של סביבות טבעיות וסביבות תוצר האדם ואת יחסי הגומלין ביניהן. כמו כן, מטרתו לפתח מיומנויות חשיבה וביצוע, ערכים והתנהגויות שיאפשרו השתתפות פעילה, כתלמידים וכבוגרים, בהתמודדות מושכלת עם בעיות סביבתיות, למען סביבה בריאה ואיכותית יותר.

מטרות-העל של ההוראה והלמידה בתחום מדעי הסביבה מתייחסות לרכישת ידע תוכני, לשליטה במיומנויות חשיבה ולמידה ולפיתוח עמדות וערכים בנושאים סביבתיים.

מיקוד הלמידה מבוסס על הקשר בין התכנים בנושאי הליבה לנושאי ההעמקה ומיועד לתלמידים שנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מקצוע לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מפתח במידה החזקה ביותר את הזיקה של התלמיד למולדתו. הוא מחנך לאהבת הארץ תוך דגש על פיתוח ערכים של מורשת. תחום הדעת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מקנה ידע  על מורשת, על בניין הארץ ומפתח ערכים של סובלנות וכבוד אל הדרים בה ושל לקיחת אחריות על הסביבה. המפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם הלימוד בשטח, מחזק ערכים אלו ומאפשר שלל פעילויות עם מעורבות גבוהה של התלמיד תוך חיזוק הקשר בינו לבין ארצו. כחלק מהתאמת הלמידה לשנה"ל תשפ"א ובהתאם למגבלות שנוצרו עקב המצב הוכן מיקוד לחומר הלימוד מתוך הבנה שניתן יהיה ללמד 70% מחומר הלימוד. במיקוד נשמרו נושאי הליבה המרכזיים ומירב הנושאים שירדו הם לקראת סוף החומר. חלק מהשעות שהופחתו נוגעות באתרי השטח. לגבי היחידות האזוריות - אנו מאפשרים למורים לבחור ולמקד 70% מתוך תוכנית הלימודים ואתרי השטח תוך התייעצות עם הפיקוח.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נבחרו להוראה ולהיבחנות הטקסטים שבחומרי החובה באתיקה ובתורת ההכרה . אלו הטקסטים היסודיים שיקנו ללומדים את ראשית הידע ואת הכישורים הדרושים לזיהוי בעיה פילוסופית ולטיפול בה. הבחינה על החומרים הללו תהווה 70% של הציון הסופי.

מתוך חומרי הבחירה עומד לפני המורה מבחר גדול של נושאים, סוגיות ושתי הרחבות.

המורה יבחר מתוכן, נושא אחד, סוגיה אחת או הרחבה אחת , לפי שיקול דעתו וההתאמה לכיתתו. חומרים אלו יוערכו בהערכה חלופית ויהוו 30% של הציון הסופי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד המקצוע כולל באופן מובנה את העשייה החקלאית, שהיא הבסיס ללמידה. לנוכח האפשרות שחלק מהשנה יצריך למידה מרחוק או שילוב של למידה פנים אל פנים עם למידה מרחוק – חשוב תכנון הוראה-למידה-הערכה על פי הנקודות האלה:

 • תכנון ההוראה על פי מיקוד הלמידה בתוכנית הלימודים.
 • תכנון עבודת מחקר (אגרוטופ) וביצועה בתקופות שבהן ניתן יהיה להגיע למוסד החינוכי, תוך כדי שמירה על כללי ההתנהגות על פי הנחיות משרד הבריאות.
 • מומלץ להכין ערכות של גידול צמחים / התנסות בתזונה שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך כדי שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות.
 • שמירה על שגרת אירועי הערכה לאורך שנת הלימודים. רצוי שאלו יהיו מגוונים ובהיקפים משתנים ורבים, כדי להגיע להערכה הולמת של התלמידים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מטרת-העל של תוכנית הלימודים במוט"ל היא הבניית אוריינות מדעית לכלל התלמידים, וטיפוח הבוגרים כאזרחי העתיד בעולם של המאה ה-21. התוכנית מדגישה את חשיבות ההבנה של מושגים, של עקרונות ושל רעיונות מרכזיים בתחומי המדע ומהות המדע, וכן את חשיבות השליטה במיומנויות מדעיות ומיומנויות חשיבה. ההוראה נעשית בגישה על-תחומית, בהקשר של נושאים מדעיים-טכנולוגיים רב-תחומיים, עם קשר לחיי הלומדים ותוך כדי שילוב של ידע, של ערכים ושל מיומנויות. בשנת הלימודים תשפ"א יושם דגש על יישום והטמעה של אוריינות מדעית וחשיבה מדעית לפי מדיניות "דמות הבוגר", הן בתהליכי הפיתוח המקצועי של המורים והן בהלימה לתהליכי הוראה-למידה בכיתה. מיקוד הלמידה נערך תוך כדי התחשבות בידע הבסיסי הנדרש להבנת הנושאים ושמירה על הרצף ההגיוני, על הרלוונטיות ועל ההקשר. אין שינוי בנושאי הלימוד ובאופן הבחירה. כמו כן, אין שינוי בהיקפי מיומנויות החשיבה שנדרש ללמוד. המיקוד הוא בהיקף הלמידה בכל נושא, ובהתאמה בהיקף ההיבחנות, והוא מיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה.  הכלכלה הגרמנית נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית אזורית וגלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי ברובו כי הידיעה בשפות זרות ממלאת תפקיד חשוב.  בחירה   בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינאמית. בגרמניה חברות   גדולות רבות נאבקות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים.  רוב הזמן הם דורשים מהעובדים החדשים הללו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית.  בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, קריאה ודיבור גרמנית יכולה להעניק גישה למומחיות ומשאבי רשת שאינם נגישים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד ספרדית הוא רב בשל  צרכים בינלאומיים ובשל האינטרס של התלמידים, של ההורים  ושל מנהלי בתיה"ס הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד ספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים.השנה,מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה הספרדית על מנת לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמוד במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות החינוך בעולם הבינו שלמידת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים חוץ-תרבותיים ומרחיבה את האינטליגנציות השונות.

בימינו שפה זו כבר משולבת ומושרשת בחברה הישראלית, והיא משמשת דוגמה עולמית למדיניות של חברה רב-לשונית.

עלינו לזכור שהצרפתית היא בסיס אחת התרבויות שהביאה לעולם את ההשכלה ואת הדמוקרטיה, המסמלות את השוויון ואת המוסר העולמי המוסכם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד השפה הסינית פותח לתלמידים צוהר לפילוסופיה ולדרכי החשיבה והחיים של דוברי השפה הסינית ומפתח אצלם מיומנויות חשיבה. ההיכרות עם השפה הסינית מאפשרת ליחיד ליצור קשרים בין-אישיים עם דוברי סינית ולהכיר את מנהגיהם ואת אורחות חייהם. היכרות עם השפה הסינית מאפשרת יצירת קשרים מדיניים, תרבותיים וכלכליים עם דוברי סינית, דבר המהווה נכס לאומי למדינת ישראל. לימוד השפה הסינית מוביל להרחבת האופקים של הלומדים ותורם להבנה טובה יותר של עצמם ושל סביבתם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה היא בראש ובראשונה יכולת דיבור ויצירת קשר עם הזולת. המיקוד ימשיך לעסוק בכך נוסף על אופנויות השפה האחרות: קריאה; כתיבה; האזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד האמהרית נובע בעיקר מן הצורך של רבים מבני הדור השני של עולי אתיופיה שנולדו וגדלו בארץ – ששפת האם שלהם היא עברית והם לומדים במוסדות ובבתי ספר עבריים ומעורים בחברה הישראלית – להתחבר לבני הדורות הקודמים (הורים וסבים) ולערכים ולמורשת המפוארת של העדה באמצעות שליטה בשפה זו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה האיטלקית היא אחת מחמש השפות הנלמדות ביותר בעולם. איטלקית היא השפה הלאומית של איטליה מאז איחודה ב-1861. השפה שגורה כיום בפיהם של שבעים מיליון בני אדם, מהם כשישים מיליון איטלקים החיים באיטליה וכעשרה מיליון המתגוררים ברחבי העולם. השפה האיטלקית משמשת כלי להכרת המורשת האיטלקית, שחשיבותה רבה בתולדות התרבות המערבית. לימוד האיטלקית מרחיב את האופקים ופותח צוהר הן אל עולם עתיר מסורות היסטוריות וקדמה מדעית, והן אל תרבות עשירה ומגוונת הכוללת אומנות פלסטית וחזותית, ספרות, מוזיקה, אופרה, תאטרון, קולנוע, אדריכלות, עיצוב, שימור, צילום, אופנה וגסטרונומיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מקצוע ערבית במגזר היהודי בבתי הספר בחטיבה העליונה שם דגש על הרחבת ארבע מיומנויות השפה: דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה, שילוב התרבות בהוראת השפה וחשיפה לטקסטים מסוגות שונות. בשל התפשטות נגיף הקורונה מצורפות המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת ערבית למגזר היהודי. מיקוד חומרי הלמידה וההערכה מבוסס על הנחלת תשתיות השפה העיקריות ויישומן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד השפה היידיש ותרבותה במטרה לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את הידע הדרוש לעמידה במבחני הבגרות בכתב ובעל פה. כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה נשארו בתוכנית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית מציעה לראשונה בישראל הזדמנות מיוחדת. במהלך שלוש שנות הלימוד יפתחו התלמידים כישורי תקשורת בינאישית, כשירות בין-תרבותית ואוריינות בתחומי המדיה והמידע. בנוסף לכך הם ילמדו שיטות לניהול משא ומתן ויחסים בינלאומיים. המגמה כוללת גם מקצוע הרחבה – "מיומנויות התרגום" או "ניהול סכסוכים ויישובם" אשר נלמד במשך שנתיים.

מגמה מגוונת זו תכשיר תלמידים  בעלי מוטיבציה ליישם את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים מגוונים בעתיד, בתחום המדע, בשירות לקהילה, בפוליטיקה או בעסקים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנה"ל תשפ"א ייגש מחזור אחרון של תלמידי י"ב לבחינת בגרות בתוכנית הלימוד במתכונת הישנה.

מתווה הלימודים המוצע במיקוד זה מיועד רק לתלמידים שהחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י' בתשע"ט, ובכיתה י"ב (בתשפ"א) ייבחנו על חומר הלימוד של התוכנית הישנה.

חלק א' של התוכנית הוא חלק חובה בבחינת הבגרות (שאלת "אנסין").

הפרקים הבאים הם פרקי בחירה: אומנות כרונולוגית; אומנות מודרנית; אומנות מודרנית למגזר הדתי; אומנות יהודית; תולדות העיצוב.

לכל אחד מפרקי הבחירה מצורפת טבלה הכוללת את פרקי הלימוד ואת היצירות המתאימות. חומר הלימוד והיצירות שלא ייכללו בבחינת הבגרות תשפ"א סומנו בצבע אפור.

לתלמידים הלומדים והנבחנים בעל פה במתכונת ת"ל החדשה, להלן מבנה הבחינה:

חלק א' – יסודות השפה החזותית – חלק חובה, כולל שאלת "אנסין". לבחירה חלק אחד משניים.

חלק ב' – מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני. הפרקים הנלמדים הם פרקים 1, 2, 3 בלבד. למען הסר ספק, פרק 4 – "השפעת המחשב על התרבות החזותית" – לא ייכלל בבחינת הבגרות.

חלק ג' – היבטים בהיסטוריה של הייצור. בחינת הבגרות תעסוק בפרקים אלו: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. למען הסר ספק, פרקים 8, 10 לא ייכללו בבחינת הבגרות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג את התפיסה המדעית של המאה ה-21, ובה המדע היישומי משמש חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות.

יישומי הביוטכנולוגיה הם בתחומים רבים ומגוונים, כגון אבחון וריפוי מחלות; פיתוח תרופות; קידום הבריאות; מזון; חקלאות; תעשייה; איכות הסביבה. אלה הם עיקרי הנושאים וההדגשים הנלמדים במגמה.

המיקוד נעשה מתוך הבנה כי חלק מרכזי מהלימוד יתקיים בלמידה מרחוק, ולכן הושם דגש על החלק התאורטי של התכנים.

כדי לסייע למורים ולתלמידים, הוקלטו כל התכנים בפי מיטב המרצים בעברית ובערבית.

ההקלטות מהוות בסיס תאורטי לתרגול, והן משמשות כלי עזר לתלמיד הן ללמידה מרחוק והן ללמידה פנים אל מול פנים.

המיקוד הוא הנחיה מחייבת, ולמורים אין חופש בחירה בהוראת הנושאים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בימים אלו של חוסר ודאות לגבי אופן פתיחת הלימודים ואופיים, אנו נערכים במתכונת המוכרת לנו לעת עתה, בהמלצה ללימוד בגישה ההיברידית.

מתווה הלמידה מעודכן לשנת תשפ"א בלבד, ובימים הקרובים יועלה המידע המפורט לאתר המגמה.

התוכנית כוללת את הנושאים הנדרשים להילמד בכיתות י'–י"א במסגרת המקצוע המוביל. נעשתה הקפדה על מיקוד הנושאים בהתאם להיערכות לבחינת הבגרות המתוקשבת, הנערכת לראשונה השנה.

במקצוע ההתמחות תהיינה הקלות בהיקף הספרות המחקרית הנדרשת ובהיקף הפרויקט.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בצל מגפת קורונה, שנת הלימודים הבאה מציבה בפנינו אתגרים רבים. ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"א מחייבת חשיבה מחודשת על הלימודים במגמה, לימודים מבוססי פרויקטים המביאים לידי ביטוי שילוב חומרה ותוכנה.

כדי לאפשר לתלמידים יישום מעשי של הרקע התאורטי, יש לדאוג להתנסות המעשית במעבדות בבית הספר תוך כדי שילוב הידע התאורטי בלימודים מקוונים.

לימודי המגמה מעניקים לתלמיד כלים שיאפשרו לו בעתיד להשתלב בתעשיית ההייטק בתחומי האלקטרוניקה והמחשבים, ולכן הושם דגש במיקוד החומר על יסודות המקצוע הנדרשים.

הנחיות ודגשים נוספים יועברו במהלך השנה הן בחוזרי מפמ"ר והן בכנסים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הבחירה בנושאי המיקוד לשנת תשפ"א נעשתה מתוך ראיית התמונה הרחבה – הבנת יסודות התכנון ההנדסי של מבנים, והבנת הקשר שבין המבנה לסביבה, תוך כדי הכוונה ליישום התכנים בפרויקט הגמר.

הואיל ונמנע מאיתנו עקב מגבלות הקורונה הסיור האדריכלי, שהוא חלק מובנה בתוכנית הלימודים, יש לאפשר ללומדים להתוודע אל היסודות התאורטיים באדריכלות, בעיצוב ובהנדסה, וזאת באמצעות סיורים וירטואליים ובהמחשה עד כמה שהדבר ניתן.

כדי להביא את התלמיד להוציא לפועל פרויקט גמר רלוונטי, אמיתי ומבוסס, נבחרו התכנים הבאים, והם משמשים הנחיה מחייבת.

יש לקיים מפגשים פיזיים  במעבדות בית הספר, ובכך לאפשר ללומדים להתנסות ולחוות את הכלים היישומיים (כלי השרטוט והמידול, הידני והממוחשב) ככל שניתן ועל פי הוראות משרד הבריאות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי המיקוד לשנת הלימודים תשפ"א נבחנו בהתאמה ללימוד היברידי, הכולל הן מפגשים פנים אל מול פנים בבית הספר והן למידה מרחוק. יש לתת עדיפות עליונה לשיעורי התנסות בסדנה בעת שהתלמידים נמצאים בבית הספר.

חובה לבצע את לימודי ההתנסות במקצועות המובילים ובמקצועות ההתמחות בקפסולות על פי מספר התלמידים המוגדר במתווה פעולה ואורחות חיים בשנת הלימודים.

בית הספר יקצה לפחות חמש שעות שבועיות ללימודי התנסות בכל אחת מהשכבות י'–י"ב. אם תהיה הגבלה של שעות ההוראה בעקבות הנחיות המשרד, המלצת הפיקוח היא להעביר את השיעורים בכיתה למספר התלמידים על פי המותר, ובו-זמנית לשדר את השיעור בזום לתלמידים שנשארו בבית.

המלצה זו מחייבת היערכות טכנית בחדר הכיתה לשידור השיעורים בזום. רק כך יש סיכוי להבטיח שהתלמיד אכן יקבל את השעות הנדרשות לטובת הבנה של מושגי הליבה הנמצאים בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עקב מגפת הקורונה, שנת הלימודים תשפ"א מציבה לפנינו אתגרים רבים (ידועים ולא ידועים), וכדי להתמודד עימם פורסם מיקוד עבור בחינת הבגרות שתיערך בקיץ תשפ"א (2021).

המיקוד חופף לתוכנית הלימודים, והוא מציג את הפרקים ואת תתי-הפרקים שייכללו בבחינה, וכן את הפרקים ואת תתי-הפרקים שלא ייכללו בבחינה.

חשוב להדגיש כי רמת הקושי של השאלות בבחינה תהיה זהה ככל הניתן לרמת הקושי של השאלות בבחינה שנערכה בקיץ תש"ף (2020).

פעלנו למיקוד מרבי של חומר הלמידה במהלך שנה זו.

יש לשים לב כי בניגוד לבחינה שנערכה בשנת תש"ף, שבה היה הניקוד שונה משנים עברו, תהיה חזרה למתכונת הרגילה של ניקוד השאלות (כמו בשנים עברו).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במקצוע המוביל 70% – הסתברות וסטטיסטיקה יישומית – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע ניהול התפעול בנושאים הקשורים לסטטיסטיקה והסתברות, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 70% – כלכלה הנדסית – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע ניהול התפעול בנושאים הקשורים לכלכלה הנדסית, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 30% – מערכות תפעול בארגון – נעשה צמצום בותכנית הלימודים במקצוע מערכות תפעול בארגון לתלמידים הנבחנים בבחינה החיצונית, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בחרנו להתמקד השנה בתכנים שהם עקרוניים להבנת התהליך ההתפתחותי של הפרט בסביבתו החברתית, וכן ביחסי הגומלין ביניהם. תכנים אלו משמעותיים ללומדים בגיל ההתבגרות וקרובים לעולמם ולתפיסת מקומם האישי בו.

שמרנו על ההתייחסות לטבעה של ההתפתחות ולגישות שונות המסבירות תהליכים התפתחותיים על פי רצף גילי בתחומי ההתפתחות השונים, תוך כדי התמקדות בתקופות גיל נבחרות ובשילוב דוגמאות רלוונטיות ליישומים בחינוך.

בחלק העוסק בלמידה ובהתפתחות, התמקדנו בנושאים הקשורים לתהליך הלמידה בהיבט התאורטי והיישומי ובתאוריות  נבחרות.

מומלץ לשלב – בכל התופעות והתהליכים ההתפתחותיים הנלמדים – התייחסות רלוונטית להשפעה של תקופת הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

"אופטיקה יישומית, קולנוע וטלוויזיה" – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלון 814371, מתבסס על תוכנית הלימודים החדשה "טלוויזיה וקולנוע", שבסוף שנה"ל תשפ"א תציין סיום מחזור ראשון של בוגרי י"ב.

הנושאים שנבחרו למיקוד מתאפיינים במרכזיותם בהבנת שפת הקולנוע ובאמצעים הטכנולוגיים הדרושים לביטוייה של שפה זו באופן חווייתי ומקצועי.

"אופטיקה יישומית בצילום" – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלון 814381 – מתבסס על תוכנית הלימודים הקודמת, שבסוף שנה"ל תשפ"א תציין את סיום המחזור האחרון שלמד על פיה.

הנושאים שנבחרו למיקוד מהווים את ליבת הנושאים המרכזיים במקצוע, ומשלבים הן את ההיכרות הקרובה עם אמצעים החשובים ביותר בטכנולוגיות הצילום והן את ההיכרות הקרובה עם אמצעי המבע הצילומי. זאת במטרה לבטא באופן מדויק ומקצועי את החוויה הצילומית.

"תקשורת וחברה" – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלונים 788381, 788387, 788388 – מתבססים על תוכנית הלימודים שפורסמה בתש"ף והכוללת עשר זירות מרכזיות כולל זירת-העל (במקום 14 זירות).

באמצעות זירות אלו ירכוש התלמיד כלים לצריכה ביקורתית של מידע בכל אמצעי המדיה והבנה עמוקה באשר לחשיבותם של אמצעי התקשורת ושל חופש הביטוי לקיומו של משטר דמוקרטי.

כן יכיר התלמיד בחשיבות הצורך במעורבותו כאזרח לעתיד לשינוי פני החברה והמדינה על פי השקפתו, תוך כדי שמירה על חוקי המדינה ועל קיום שיח סובלני ומכיל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

"תקשורת וחברה" – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלונים 788381, 788387,  788388 – מתבססים על תוכנית הלימודים שפורסמה בתש"ף והכוללת עשר זירות מרכזיות לרבות זירת-העל (במקום 14 זירות).

באמצעות זירות אלן ירכוש התלמיד כלים לצריכה ביקורתית של מידע בכל אמצעי המדיה, והבנה עמוקה באשר לחשיבותם של אמצעי התקשורת ושל חופש הביטוי לקיומו של משטר דמוקרטי.

כן יכיר התלמיד בחשיבות הצורך במעורבותו כאזרח לעתיד לשינוי פני החברה והמדינה על פי השקפתו, תוך כדי שמירה על חוקי המדינה ועל קיום שיח סובלני ומכיל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ניתוח המציאות מחייב אותנו להיערך לשנת לימודים בצל הקורונה. מציאות זו יכולה להתקיים בשלושה תרחישים מרכזיים: סגר מלא; תרחיש משולב; שגרת קורונה.

המקצוע "מדעי ההנדסה" מבוסס על הגישה הטוענת כי טכנולוגיה היא מכלול מקצועות הנדסיים משולבי מדע, הן בתחום התוכן והן בשיטות ההוראה.

הלמידה במקצוע נעשית בעזרת אנלוגיות והכללות המאפשרות ללומד הבנה אינטרדיסציפלינרית ויכולת להתבונן בהכללה רחבה, וממנה להקיש על תופעות מקבילות בתחומי דעת אחרים – הנדסיים ומדעיים.

במיקוד שלפניכם הושם אפוא דגש על תהליכי התנסות, תוך כדי התאמת מסגרת חומר הלימוד התאורטי והבחינה לאילוצי השעה.

ההנחיות במיקוד מחייבות ומציבות את הדגשים להוראה מיטבית של המקצוע ולעמידה בדרישות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אנו מודעים היטב לאתגרים הכבירים שעימם מתמודדים התלמידים, המורים והנהלות בתי הספר בימים אלו של משבר עולמי קשה. המשבר דורש מאיתנו לרתום את כל כוחותינו לשמירה על שגרת הלמידה של תלמידינו ועל הכשרתם והכנתם לחיי העבודה.

במקצוע המוביל אנו מזהים הזדמנות לכך שהתלמידים מבלים יותר זמן בבית ויכולים להשפיע על התזונה היום-יומית שלהם ושל משפחותיהם.

מיקוד תוכנית הלימודים במקצוע המוביל, שתהליך הקנייתו עיוני ברובו ומאפשר למידה מרחוק,  נעשה בתיאום מלא עם מבנה בחינת הבגרות.

תוכנית הלימודים של ההתמחות, שרובה ככולה מעשית, נותרה ללא שינוי, וזאת כדי לאפשר מתן כלים טובים וחזקים להכנה לחיי העבודה של הבוגר, וכן השתלבות מקצועית בצה"ל למסיימי י"ב הניגשים לבגרות המעשית.

החלק העיוני של מקצוע ההתמחות נותר ללא שינוי כיוון שרובו בנושאי בטיחות בעבודה, בטיחות מזון ותוכן הכרחי לפני כניסה לסדנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנה"ל תשפ"א, בצל המצב הקיים וההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, בוצעו התאמות למידה למקצוע המוביל.

המקצוע המוביל "מערכות חשמל" הוא מקצוע בסיס לכל מקצועות הלימוד העתידיים – במגמה, בתיכון ובמכללה. לכן הושארו את כל נושאי הבסיס בתוכנית הלימודים, הוקטנה כמות ההתנסויות המעשיות בין כותלי בית הספר, ומקצת ההתנסויות המעשיות הומרו בהתנסות באמצעות תכנות הדמיה בלמידה מרחוק.

סעיפים נבחרים מהנושאים העיוניים שלא יילמדו בשנה"ל תשפ"א, יילמדו כמבוא למקצוע ההתמחות ולמקצועות הנלמדים במכללות.

תלמיד במגמה שעמד בכל התנאים, זכאי בסיום לימודיו להגיש בקשה לקבלת רישיון לביצוע עבודות חשמל בהתאם לרמת לימודיו, דרך היחידה לרישוי חשמלאים במשרד העבודה.

המקצוע המוביל מורכב משלושה מקצועות לימוד:

תורת החשמל: פרק המגנטיות ירד כולו (חלקים מנושאי הלימוד הללו יילמדו בהמשך במקצוע ההתמחות כחלק ממקצוע "המרת אנרגיה"). בוצעה התאמה של הלימוד ההתנסותי ללמידה מקרוב ומרחוק.

מערכות ספרתיות: הפרק האחרון הורד ויילמד לפי הצורך במקצוע ההתמחות – בקרים מתוכנתים.

יסודות התִכנות בסביבה משובצת מחשב: הפרק "כניסות תקביליות (אנלוגיות)" והניסויים בו הומרו לפרק בחירה.

המלצת הפיקוח – בניית פרויקטון המבוסס על מקצועות המבואות ועל מוצאים ספרתיים כהערכה בית-ספרית – 30%.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במגבלות ההוראה והלמידה בתקופת הקורונה, בחרנו להתמקד השנה במערכות נבחרות במדעי הבריאות, וכן בחשיפה למגוון מקצועות הבריאות והרפואה, ובאמצעותם להתמחות בתהליכי חשיבה קלינית ורפואה מונעת.

ההתמקדות השנה תהיה בקרדיולוגיה; המטולוגיה ולימפה; נפרולוגיה; אנדוקרינולוגיה. כן יש בחירה בשתי מערכות מתוך שלוש: פולמונולוגיה; נוירולוגיה; גסטרואנטרולוגיה.

מומלץ ליישם את הנלמד בחשיבה קלינית וברפואה מונעת גם בהתייחסות לסיבוכי הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי המיקוד לשנת הלימודים תשפ"א נבחנו בהתאמה ללימוד היברידי, הכולל מפגשים פנים אל מול פנים בבית הספר ולמידה בזום. יש לתת עדיפות עליונה לשיעורי התנסות בסדנה בעת שהתלמידים נמצאים בבית הספר.

חובה לבצע את לימודי ההתנסות במקצועות המובילים ובמקצועות ההתמחות על פי מספר התלמידים המוגדר במתווה הפעולה ואורחות חיים בשנת הלימודים.

בית הספר יקצה לפחות חמש שעות שבועיות ללימודים התנסותיים בכל אחת מהשכבות י'–י"ב. אם תהיה הגבלה של שעות ההוראה בעקבות הנחיות המשרד, המלצת הפיקוח היא להעביר את השיעורים בכיתה למספר התלמידים על פי המותר, ובו-זמנית לשדר את השיעור בזום לתלמידים שנשארו בבית.

המלצה זו מחייבת היערכות טכנית בחדר הכיתה לשידור השיעורים בזום. רק כך יש סיכוי להבטיח שהתלמיד יקבל את השעות הנדרשות לטובת הבנה של מושגי הליבה הנמצאים בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במגמת מערכות ימיות נעשתה התאמה של תוכנית הלימודים לאופי ההוראה בשנת תשפ"א. במקצוע המוביל נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במסגרת לימודי 30% וכן במסגרת לימודי 70%.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במקצוע המוביל 70% – מִנהל וכלכלה – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במִנהל וכלכלה במסגרת לימודי 70% ובהתאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 30% – מִנהל וכלכלה – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במִנהל וכלכלה במסגרת לימודי 30% ובהתאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע ההתמחות – חשבונאות הסמכה – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים בבחינת ההסמכה בחשבונאות, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בבניית המיקוד למקצוע המוביל "יסודות בעיצוב שיער" – סמל שאלון 778381 – בחינת בגרות, הושם דגש על הקניית תכני הלימוד של המקצוע, תוך כדי הצמצום הנדרש. אנו נדרשים להוראה היברידית המשלבת לימודים בבית הספר ובבית, ולפיכך יש להתאים את התכנים לאופן הלימוד.

במיקוד מוצגת טבלת נושאים מחייבת ובה פירוט כולל של פרקי הלימוד שבהם תתמקד בחינת הבגרות, לצד פרקים ותתי-פרקים שלא יופיעו בבחינת הבגרות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בעשור האחרון מתרחשת מהפכה טכנולוגית בעולם האוטומוטיבי. הרכב החדש עתיר טכנולוגיות אלקטרוניקה ומחשוּב; כמות הסטארט-אפים היא רבה, וכל אלה מבהירים לנו כי תחום התחבורה החכמה עובר מהיותו נשלט על ידי נהג – להיותו נתמך על ידי נהג, וזאת בזכות מערכות מתקדמות וממוחשבות.

המגמה לתחבורה מתקדמת גובשה כדי לתת מענה לימודי לטכנולוגיה המתפתחת בתחום, והמקצוע המוביל החדש מבוסס על תחומי עניין טכנולוגיים בסביבת הנהג כמקצוע למידה רב-תחומי ומתקדם.

במקצוע המוביל של המגמה, "מדעי התחבורה המתקדמת", יהיו השנה שתי בחינות המותאמות למסלול ההתמחות בכל בית ספר: "יישומי אוטוטק" – סמל התמחות 3710; "הנדסת אוטוטק" – סמל התמחות 3720.

במקצוע המוביל – במסגרת חלופת הערכה, סמל שאלון 776283 – תתבסס הבחינה על התכנים המתוארים במיקוד. רכז המגמה ומדריך בית הספר יקבעו בתחילת השנה את דרכי ההערכה, ואלה יכללו גם אוריינות אוטומוטיבית (דרכי ההערכה יכולות להיות פרויקטון, עבודת חקר, מעבדות וכדומה).

במקצוע המוביל – במסגרת הבחינה בכתב, סמל שאלון 776381 – תכלול הבחינה 14 שאלות, מהן יש לענות על 5 שאלות לפי הפירוט הבא:

o תלמידי התמחות יישומי אוטוטק (3710) יענו על 4 שאלות מפרקים 1 ו-2.

o תלמידי התמחות הנדסת אוטוטק (3720) יענו על 4 שאלות מפרקים 3 ו-4.

o תלמידי שתי ההתמחויות יענו על שאלה אחת מפרק 5.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אנו מודעים היטב לאתגרים הכבירים שהתלמידים, המורים והנהלות בתי הספר נאלצים להתמודד עימם בימים אלו של משבר עולמי קשה הדורש מאיתנו לרתום את כל כוחותינו לשמירה – ככל האפשר – על שגרת הלמידה של תלמידינו.

מצב זה טומן בחובו הזדמנות גדולה, ולמעשה מזמן את האפשרות להביא לידי ביטוי שימושי את המושגים הנלמדים בתוכנית הלימודים, לטובת הבנה טובה יותר של המשבר וולמציאת דרכי הפתרון האפשריים.

תלמידינו נחשפים מדי יום ביומו – באמצעות אמצעי התקשורת השונים – לנושאים מתחומי התיירות, גלובליזציה, שיווק, פנאי, תעופה, מלונאות, משברים וכלכלה. נושאים אלו נכללים במיקוד המותאם לזמן זה, ובהיותם יסודות הלימוד במגמה – מאפשרים קרקע פורייה להבנת המציאות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בצל מגפת הקורונה עודכן מבנה תוכנית הלימודים כך שיהיה בנוי מיחידות קטנות יותר, שכל אחת מכילה נושאי לימוד ממוקדים וברורים. היחידות מסודרות בסדר שבו מומלץ ללמד את התכנים של המקצוע המוביל.

הדגש והמיקוד הם על כך שהתלמידים יחוו התנסות מעשית מוקדם יותר במהלך תוכנית הלימודים של המקצוע המוביל.

נעשה מאמץ רב להתאים את תוכנית הלימודים הן לטכנולוגיות ולשימוש בפרוטוקולים עדכניים על פי הנדרש כיום בארץ ובעולם, והן לתקופת מגפת הקורונה.

מומלץ להרבות בתרגול ובעבודת התלמידים בביתם. אם אין לתלמיד מחשב בביתו לתוכנות הגרפיות של חברת אדובי (פוטושופ, אילוסטרייטור) – הוא יוכל לתכנן ולפתח מוצרים בסביבות גרפיות חלופיות וחינמיות. זאת בתנאי שהתוצרים יעמדו בדרישות תוכנית הלימודים ובהכוונת המורה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

היערכות ללימודים בשנת תשפ"א, מחייבת התייחסות ללמידה היברידית, המשלבת מפגשים פנים מול פנים וכן למידה מרחוק (באמצעות ZOOM  למשל).
במקצוע מדע וטכנולוגיה לכל על המורה לתת את הדעת על הנושאים הבאים:
1.     אוריינות: על המורה להתאים את המשימה לאופי הלימוד בהתאם לנסיבות ולתנאים.
2.     מרכיב ה30% - לבחור מבנית ולהתאים לה את אופי הלימוד המיטבי שיביא לידי ביטוי מיומנויות נדרשות וייקח בחשבון ביטוי אישי של הלומד בביצוע המטלה.
3.     חלק העבודה PBL- על המורה לבחון נחיצות ומספר מפגשים פנים מול פנים עם התלמיד, הקניית מיומנויות שיאפשרו לתלמיד לבצע את הפרויקט. לשם כך כדאי לעשות שימוש בכלים ובתוכנות החינמיות EWB , MULTISIM , TINKERCARD , ואחרות וכן גם ב MOODLE.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המיקוד נוצר תוך רצון לוודא כי הוראת הבנת הנקרא תיפגע כמה שפחות. מהתכנים הלשוניים הוצאו נושאים מורכבים וקשים, אשר במציאות של הוראה מרחוק וצמצום שעות הלימוד יהיה קשה ללמדם בצורה מעמיקה. יחד עם זאת ישנה הקפדה לשמור על ראייה מקיפה וכוללת גם של המערכת הלשונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המיקוד נוצר תוך רצון לוודא כי  תחומי הבנת הנקרא וההבעה בכתב יפגעו כמה שפחות. מהתכנים הלשוניים הוצאו נושאים מורכבים וקשים, אשר במציאות של הוראה מרחוק וצמצום שעות הלימוד יהיה קשה ללמדם בצורה מעמיקה. יחד עם זאת ישנה הקפדה לשמור על ראייה מקיפה וכוללת גם של המערכת הלשונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה בחטיבה העליונה כולל הורדת נושאים בהיקף של כ 10%, והגדלת הגמישות למורים בבחירת תכני הלמידה בתוך התכנית, על פי שיקול דעתם. זאת בשל הרחבת הבחירה של התלמידים במבחן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020–2021 הוא פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה חשובות ליצירת בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, וכן כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך. המלצות ההוראה מבוססות על עקרונות אלו: 1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן "לקצץ" בנושאים. 2. יש לכלול את כל ארבע אופנויות השפה בכל שלב למידה. 3. יש לשים דגש בהוראה-למידה-הערכה על אוצר מילים. 4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. 5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

r

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת התנ"ך בחמ"ד מבוססת על ההכרה שהתנ"ך הוא ספר היסוד של עם ישראל. אנו שואפים ללמוד וללמד כמה שיותר מתוך ספר זה. עם זאת מתוך הכרה בצורך להתאים את הלמידה למגבלות שניחתו עלינו עקב המצב, הוכן מיקוד חומרי הלמידה, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, אנו מציגים בפניכם מתווה למידה מעודכן לחט"ע. הקפדנו על שמירת הסיפור ההיסטורי המשלב בין תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית ב-300 השנים האחרונות מתוך דגש על רלוונטיות וחיבור אישי. חשוב לשים לב שהלמידה הינה ספירלית וגם נושאים שאינם נלמדים בחט"ע עקב המיקוד קיבלו בחלקם מענה בכיתות חט"ב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בתכנית הלימודים לחטיבה העליונה נבחרו יצירות שראוי שיהיו בסלו של בוגר מערכת החינוך של החמ''ד ושיהוו בסיס לעיצוב זהותו כיהודי, כישראלי וכבן תרבות. רשימת היצירות התבססה על הקאנון של הספרות לדורותיה תוך היפתחות לרוחות, למגזרים ולצורות שיח שזה מכבר הצטרפו אליו.  במהלך ההוראה יושם דגש על העמקת הידע שהצטבר בקרב הלומדים, על שכלולה של חוויית הקריאה, על קריאה מושכלת וביקורתית, על שיח ערכי ורעיוני, על גיבוש עמדות כלפי היצירות  ועל ניסוח רהוט של עמדות אלה.

לקראת שנת הלימודים תשפ"א בנינו ערכות הוראה ללמידה מרחוק המאפשרות למורה לשלב ישן בחדש, ולהמשיך וללמד את הטקסטים הקאנונים בכלים חדשים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שלום לכולם, לאור שנת הקורונה בה אנו נמצאים ולאור הצורך בלמידה מרחוק החלטנו במזכירות הפדגוגית לצמצם את היקף חומר הלמידה לבגרות. הרציונל העומד בבסיס המיקוד הוא לאפשר לימוד איכותי משמעותי בחומר מצומצם יותר, ולפתח שיח עם התלמידים בנושאים הנלמדים. בטבלה שלפניכם תוכלו למצוא קישורים לחומרי העשרה מגוונים: סרטונים, מצגות, מערכי שיעור, סיכומים ועוד. כמו כן קישורים גם להרצאות שניתנו בהשתלמויות בעבר, ובעתיד יתווספו קישורים להשתלמויות עתידיות נוספות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה כולל כ 70% מתוכן הלימודים. מתוך רצון ליצירת איזון ושמירה על נושאים מרכזיים, בחלק מן המקרים, המיקוד בא לידי ביטוי בהסרת תתי נושאים ולא נושאים שלמים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תורה שבעל פה היא אחד התחומים המייחדים את החינוך הממלכתי דתי. מקיימים בכך מצוות לימוד תורה.  תורה שבעל פה היא הפרשנות המעמיקה לתורה שבכתב "אין ישראל אומה אלא בתורותיה" (רב סעדיה גאון) - תורה שבכתב ושבעל פה. מעבר ללימוד התוכן של התורה שבעל פה, מטרה נוספת היא לתת כלים להיות לומדים עצמאיים, ע"פ הגיל ושלבי הלימוד השונים. תכני התורה שבעל פה הם רחבים מאד, ובנושאים רבים, והרצון הוא שכל הלומדים והלומדות יוכלו להתמודד בכוחות עצמם וכמה שיוכלו, ובאופן זה יהיו שותפים וימשיכו את מסירת  התורה ולדורות הבאים. גם בשנה מיוחדת זו המבוקש הוא ללמד את תכנית הלימודים בכל השכבות באופן מלא. אך בשל המצב מיקדנו והצבענו על 70% מתכנית הלימודים. בקישורים של שכבות הגיל יש הפניה לחומרי עזר, סרטונים, מצגות וכד'. בנוסף ברשתות יש סרטונים רבים ובהם שיעורים בתחומי תושבע"פ.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת ביולוגיה מכוונת לפתח אוריינות מדעית-ביולוגית באמצעות הוראת הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד, התופעות והתהליכים הבסיסיים המתקיימים ביצורים החיים, תוך פיתוח מודעות לשאלות ערכיות ותוך לימוד ויישום עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית המאפיינים את מדעי הטבע בכלל והביולוגיה בפרט. לימודי הביולוגיה יוכלו להועיל לתלמיד בהתמודדותו עם נושאים ובעיות בחיי יום יום. חקר הגנום האנושי והגנומים של יצורים אחרים, היכולת לבצע בהם התערבות, הניסיונות למצוא חיסון ותרופות כנגד נגיף הקורונה, יחד עם הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע ועל הסביבה הטבעית בכלל – מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות, שכל אזרח נחשף אליהן במאה ה-21. מסמך זה כולל התייחסות למיקוד בתכנית הלימודים למתמחים, לשנת הלימודים תשפ"א, בעקבות מצב החרום שבו אנו נתונים, ואין בו משום הצהרה כלשהי לגבי חשיבות נושא כזה או אחר.

המיקוד מבוסס על שיקולים טכניים הקשורים להיקף השעות, על הקשר בין תכנים בחלק העיוני ובמעבדה ועל הקשר שבין נושאי הליבה לנושאי העמקה. יש להדגיש את חשיבות המעבדה וביצוע החקר ולאפשר לתלמידים שיגיעו לביה"ס לבצע מעבדות Hands On.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכימיה אנו מכוונים לשתי מטרות מרכזיות:

(1) אזרח בעל אוריינות מדעית-כימית המאפשרת לו להבין עקרונות כימיים המשתלבים בחיינו באופן תדיר

(2) עידוד תלמידים להכיר את העולם המדעי-כימיה על מנת להשתלב בעתיד בעולם המדע, ההנדסה והרפואה.

בהתאם לכך, תכנית הלימודים במקצוע הכימיה מתמקדת בקישור התכנים הנלמדים גם לחיי היומיום של האזרחים וגם בקישור לעולם המדעי-כימי כדי להבין את הפוטנציאל הטמון בעיסוק בכימיה.

העיסוק בכימיה הינו מגוון ורחב אופקים. לדוגמא: כימיה, הנדסה כימית, הנדסת חומרים, הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, הנדסה ביוטכנולוגית, ננוטכנולוגיה, רפואה, סיעוד, מקצועות פרא-רפואה, ביולוגיה, ביולוגיה מולקולרית ועוד.

מדע הכימיה מבוסס על מעבדות וניסויים, בהתאם לכך ניתן דגש מיוחד לביצוע ניסויים וניסויי חקר במעבדות.

חשוב מאד לאפשר לתלמידי מגמת הכימיה המגיעים לבית הספר לבצע ניסויים במעבדות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

דרכי ההוראה, תהליכי הלמידה ואופני ההערכה בפיזיקה, עוברים שינוי משמעותי בעקבות המשבר הנוכחי. כדי להתמודד עם אתגרים אלה על המורים לאמץ סביבת למידה משלבת גישות פדגוגיות שונות, להכיר מגוון תכנים דיגיטליים וליישם כלים דיגיטליים חדשים.

הפיקוח על הפיזיקה פרסם 2 מסמכים:

1. מיקוד חומר הלימוד, הכולל גם את מגוון התכנים הדיגיטליים הקיימים, לפי פרקי הלימוד.

2. מסמך "הוראת פיזיקה, למידה ואופני הערכה בעידן הקורונה". במסמך מוצעים תכני לימוד, מגוון כלים ויישומים ולהוראה וכן סביבות לניהול ההוראה וההערכה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, אני מציגים בפניכם מתווה למידה מעודכן ליחידות ההגבר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בתכנית הלימודים של ההגבר היסוד המארגן הוא הנושא. על כן, היצירות בתכנית מאורגנות על פי שנים עשר נושאים בכל נושא הוצעו יצירות מן הספרות העברית ומן הספרות הכללית, והן מוינו על פי סוגות. הנושאים שנבחרו הם נושאים הנוגעים לעולמם של הלומדים, ועוסקים בשאלות של זהות אישית, מגדרית, דתית ולאומית. ארגון היצירות סביב נושא מאפשר שימת דגש על קשרים בין יצירות, על גישות והתמודדויות שונות עם מגוון שאלות, על תהיות ועל השוואה בין מצבים דומים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת התנ"ך בחמ"ד מבוססת על ההכרה שהתנ"ך הוא ספר היסוד של עם ישראל. אנו שואפים ללמוד וללמד כמה שיותר מתוך ספר זה. עם זאת מתוך הכרה בצורך להתאים את הלמידה למגבלות שניחתו עלינו עקב המצב, הוכן מיקוד חומרי הלמידה, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה גם ביחידות ההגבר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, אני מציגים בפניכם מתווה למידה מעודכן ליחידות ההגבר

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שלום לכולם, לאור שנת הקורונה בה אנו נמצאים ולאור הצורך בלמידה מרחוק החלטנו במזכירות הפדגוגית לצמצם את היקף חומר הלמידה לבגרות. הרציונל העומד בבסיס המיקוד הוא לאפשר לימוד איכותי משמעותי בחומר מצומצם יותר, ולפתח שיח עם התלמידים בנושאים הנלמדים. בטבלה שלפניכם תוכלו למצוא קישורים לחומרי העשרה מגוונים: סרטונים, מצגות, מערכי שיעור, סיכומים ועוד. כמו כן קישורים גם להרצאות שניתנו בהשתלמויות בעבר, ובעתיד יתווספו קישורים להשתלמויות עתידיות נוספות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תורה שבעל פה היא אחד התחומים המייחדים את החינוך הממלכתי דתי. מקיימים בכך מצוות לימוד תורה. תורה שבעל פה היא הפרשנות המעמיקה לתורה שבכתב "אין ישראל אומה אלא בתורותיה" (רב סעדיה גאון) - תורה שבכתב ושבעל פה. מעבר ללימוד התוכן של התורה שבעל פה, מטרה נוספת היא לתת כלים להיות לומדים עצמאיים, ע"פ הגיל ושלבי הלימוד השונים. תכני התורה שבעל פה הם רחבים מאד, ובנושאים רבים, והרצון הוא שכל הלומדים והלומדות יוכלו להתמודד בכוחות עצמם וכמה שיוכלו, ובאופן זה יהיו שותפים וימשיכו את מסירת  התורה ולדורות הבאים. גם בשנה מיוחדת זו המבוקש הוא ללמד את תכנית הלימודים בכל השכבות באופן מלא. אך בשל המצב מיקדנו והצבענו על 70% מתכנית הלימודים. בקישורים של שכבות הגיל יש הפניה לחומרי עזר, סרטונים, מצגות וכד'. בנוסף ברשתות יש סרטונים רבים ובהם שיעורים בתחומי תושבע"פ.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מטרת תחום הדעת "עולם הערבים והאסלאם" היא הכרת המזרח התיכון והמרחב הסובב את מדינת ישראל, מתוך שאיפה להבין את המציאות הפוליטית, החברתית והתרבותית שבה אנו חיים. בשל התפשטות נגיף הקורונה מצורפות המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת "עולם הערבים והאסלאם". מיקוד חומרי הלמידה וההערכה מבוסס על הנחלת המושגים העיקריים בתוכנית הלימודים ויישומם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי התיאטרון מהווים חוויה מכוננת עבור התלמידים. הם מאפשרים פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, מיומנויות חקר וביצוע. הם מטפחים את יכולת השיתוף, העבודה בצוות, את הביטוי הריגשי, הפיסי, החברתי והאמנותי. תהליכי הלמידה והערכה כוללים את בחינת הבגרות בהפקה (50%), אירועי הערכה חלופית ובחינה עיונית (50%). הגיוון בדרכי הלמידה והערכה מאפשרחווית הצלחה וביטוי לחוזקות ויכולות של התלמידים שונים. הבחינה בהפקה בכיתה יב' היא למעשה ופסגת היצירה שלהם וסיכום של למידה של 3 שנים זהו מהלך שתלמידים משקיעים בו את מרצם בהשקעה ובמוטיבציה גבוהה . הלמידה והיצירה לקראת הבחינה בהפקה הם מרחב של עשייה מעצימה ומחזקת. המאפיינים הייחודיים של תחום הדעת ושל בחינת הבגרות בהפקה מחייבים שמירה על מסגרת הכוללת את המפגשים במרחב פיסי (על פי הנחיות משרד הבריאות) ועל היקף של שעות הנכון להצלחתם תוך שמירה על בריאותם וחוסנם הנפשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בחינוך המוזיקלי אנו רוצים לחנך באמצעות קשת רחבה של פעילויות: האזנה, יצירה, וביצוע משותף. יסוד כל הפעילויות הללו הוא היכולת לחשוב ולהרגיש בצלילים, ולהבנות מתוכם משמעויות תודעתיות ורגשיות מורכבות ביותר. חוויה זו מאפשרת פיתוח יכולת הערכה ושיפוט תוך שימוש במערכת סמלים ייחודית. מגמת המוזיקה מסייעת להתפתחות הפוטנציאל המוזיקלי הטבוע בכל אחד ואחת מהתלמידים. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% הערכה בית ספרית ו-50% בחינה חיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי הקולנוע מפתחים את טעמם התרבותי והחוויתי של בני הנוער , ומאפשרים יצירה  כמעשה של מעורבות חברתית והתערבות ותיעוד המרחב . ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני. בכיתה י' מתקיימת  הערכה חלופית - יחידת לימוד ראשונה חובה "שפה קולנועית ". במסגרתה התלמידים כותבים עבודות חקר שוט בי שוט  בכיתה יא-יב: יחידות חובה לבחירה : 4 יחידות מתוך 6  לסיכום התלמידים נבחנים בבחינה פנימית באישור מפמ"ר הכוללת קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום) של ידע, הבנה ויישום. והשאר עבודות חקר של וידאו אסיי וכד'

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי המדיה מפתחים את רגישותם החברתיתי של בני הנוער , ומאפשרים יצירה  כמעשה של מעורבות חברתית. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני. בכיתה י' מתקיימת  הערכה חלופית - יחידת לימוד ראשונה חובה "תקשורת ומציאות". המורים מקבלים הצעה למספר הערכות חלופיות מתוכן הם נדרשים לבחור שלושה. בכיתה יא-יב: יחידת חובה "תקשורת ודמוקרטיה" ובנוסף יחידת בחירה "ניו מדיה/תקשורת ותרבות לסיכום התלמידים נבחנים בבחינה פנימית באישור מפמ"ר הכוללת 4 פרקים שמתוכן הם נדרשים לענות על 8 שאלות מתוך 14. פרק ראשון הינו קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום) של ידע, הבנה ויישום.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תלמידי אמנות ניגשים לבגרות המעשית (50%) - תערוכת גמר + פרויקט דיאלוג עם אמן + פרויקט אוצרות תערוכה.

יש לקיים תערוכת גמר לכל תלמיד – אם לא יתאפשר במרחב הפיזי אז במרחב הווירטואלי.

אם לא יאפשר לצאת למוזיאון התלמיד/ה יוכל לכתוב עבודה על ביקור וירטואלי במוזיאון גדול בארץ או בעולם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בחינוך המוזיקלי אנו רוצים לחנך באמצעות קשת רחבה של פעילויות: האזנה, יצירה, וביצוע משותף. יסוד כל הפעילויות הללו הוא היכולת לחשוב ולהרגיש בצלילים, ולהבנות מתוכם משמעויות תודעתיות ורגשיות מורכבות ביותר. חוויה זו מאפשרת פיתוח יכולת הערכה ושיפוט תוך שימוש במערכת סמלים ייחודית. מגמת המוזיקה מסייעת להתפתחות הפוטנציאל המוזיקלי הטבוע בכל אחד ואחת מהתלמידים. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% הערכה בית ספרית ו-50% בחינה חיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. תיאוריה כוללת תולדות המחול, מוסיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. ביצוע כולל בלט קלאסי ומחול מודרני והיצירה היא כוריאוגרפיה אישית.

ב"אמנות המחול" ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% חיצוני ו-50% פנימי ובחינת ה"רסיטל במחול" נעשית בחלוקה של 70% חיצוני ו-30% פנימי.

חלק אינהרטי מההתמחות במחול הוא תחום הביצוע והכוריאוגרפיה ובתחומים אילו הבחינה החיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנים הנלמדים במדעי המדינה מחזקים את החינוך לערכים דמוקרטיים. הם מספקים ללומד כלים להתבוננות מעמיקה בתהליכים מדיניים גלובליים. ההגות המדינית מהווה את הבסיס לכל המקצוע.

המיקוד מייצג את כל התכנים החשובים הנלמדים במדעי המדינה: המשטר הדמוקרטי

וסוגיות  מרכזיות בישראל ובעולם, וההגות המדינית שהיא הבסיס למשטרים בעולם. נבחרו נושאים שמספקים הבנה של תחום התחום עם אפשרויות יישום לישראל ולעולם

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית הלימודים בכלכלה שמה דגש על אסטרטגיות למידה חדשניות, המשלבות פדגוגיה מתוקשבת וכלים מעשיים להבנת תהליכים כלכליים וחברתיים במשק הישראלי והגלובלי. בוגרי התוכנית יבינו מהו כשל שוק; מדיניות מוניטרית; ערך ראלי / נומינלי של הכסף ומהם מנועי הצמיחה של המשק, ויוכלו להציע צעדים פרואקטיביים לעידוד צמיחה ותעסוקה ולניהול מושכל של כלכלת המשפחה. לימוד הכלכלה ספירלי ותכני הלימוד שזורים זה בזה.

בבניית המיקוד בכלכלה ביקשנו לשמר את נושאי ליבה בתחום הדעת והפחתת נושאים שאינם פוגעים ברצף הלמידה ובהבנה העמוקה של תכני העוגן בכלכלה.  

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הסוציולוגיה מציעה התבוננות בתופעות חברתיות, שינויים חברתיים, וניתוח חברות,

ארגונים, תנועות חברתיות והיחסים בהם וביניהם. תכנית הלימודים מתמקדת בחקר ההתנהגות האנושית ובבחינת תהליכים חברתיים תוך בחינה ומתן הסבר להבדלים בדפוסי היחסים בין בני האדם, מקורם והשלכותהם כל זאת תוך  הקניית המיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה- 21.


מיקוד ההוראה כולל מגוון שיקולי דעת בבחירת הנושאים שילמדו ומתמקדים בתיאוריות

ומושגים אשר לגביהם קיימת הסכמה כי הם מהווים את הליבה של תחום הדעת. נושאים

רלבנטיים ומשמעותיים לגיל ההתבגרות, ולתחומי העניין  של התלמידים בחט""ע.ובו זמנית נמצאים במוקד הענין והדיון החברתי של האקטואליה בחברה הישראלית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נילווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. מסומנים בכחול. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תחום הדעת מתמקד בחקר ובלימוד של מגוון ההיבטים המרחביים בעולם שבו אנו חיים. ייחודו של המקצוע הוא ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין אדם סביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים, פיזיים ואנושיים, בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגוונים וכללים בשנים האחרונות את המידע הגאוגרפי והמיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי" שם נעשה שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) וחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נבחרו להוראה ולהיבחנות הטקסטים שבחומרי החובה באתיקה ובתורת ההכרה . אלו הטקסטים היסודיים שיקנו ללומדים את ראשית הידע ואת הכישורים הדרושים לזיהוי בעיה פילוסופית ולטיפול בה. הבחינה על החומרים הללו תהווה 70% של הציון הסופי.

מתוך חומרי הבחירה עומד לפני המורה מבחר גדול של נושאים, סוגיות ושתי הרחבות.

המורה יבחר מתוכן, נושא אחד, סוגיה אחת או הרחבה אחת , לפי שיקול דעתו וההתאמה לכיתתו. חומרים אלו יוערכו בהערכה חלופית ויהוו 30% של הציון הסופי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מדעי הסביבה נועד להקנות כלים להבנת מורכבותן של סביבות טבעיות וסביבות תוצר האדם ואת יחסי הגומלין ביניהן. כמו כן, מטרתו לפתח מיומנויות חשיבה וביצוע, ערכים והתנהגויות שיאפשרו השתתפות פעילה, כתלמידים וכבוגרים, בהתמודדות מושכלת עם בעיות סביבתיות, למען סביבה בריאה ואיכותית יותר.

מטרות-העל של ההוראה והלמידה בתחום מדעי הסביבה מתייחסות לרכישת ידע תוכני, לשליטה במיומנויות חשיבה ולמידה ולפיתוח עמדות וערכים בנושאים סביבתיים.

מיקוד הלמידה מבוסס על הקשר בין התכנים בנושאי הליבה לנושאי ההעמקה ומיועד לתלמידים שנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד המקצוע כולל באופן מובנה את העשייה החקלאית, שמהווה בסיס ללמידה. לאור האפשרות שחלק מהשנה יצריך שילוב של למידה פנים אל פנים עם למידה מרחוק / למידה מרחוק בלבד - חשוב תכנון הוראה-למידה-הערכה על פי הנקודות הבאות:

תכנון ההוראה על פי מיקוד הלמידה בתוכנית הלימודים

תכנון עבודת מחקר (אגרוטופ) וביצועה בתקופות בהן ניתן יהיה להגיע למוסד החינוכי\ תוך שמירה על כללי התנהגות על פי הנחיות משרד הבריאות.

מומלץ להכין ערכות של גידול צמחים/ התנסות בתזונה שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות.

שמירה על שיגרת אירועי הערכה לאורך שנת הלימודים. רצוי שאלו יהיו מגוונים, בהיקפים משתנים ורבים, כדי להגיע להערכה הולמת של התלמידים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מטרת העל של תוכנית הלימודים במוט"ל היא הבניית אוריינות מדעית לכלל התלמידים, וטיפוח הבוגרים כאזרחי העתיד בעולם של המאה ה-21. התוכנית מדגישה את חשיבות ההבנה של מושגים, עקרונות ורעיונות מרכזיים בתחומי המדע ומהות המדע, ואת חשיבות השליטה במיומנויות מדעיות ומיומנויות חשיבה. הלמידה וההוראה נעשית בגישה על תחומית, בהקשר לנושאים מדעיים-טכנולוגיים רב תחומיים, מתוך הקשר לחיי הלומדים, תוך שילוב של ידע, ערכים ומיומנויות. בשנת הלימודים תשפ"א יינתן דגש ליישום ולהטמעה של אוריינות מדעית וחשיבה מדעית לפי מדיניות "דמות הבוגר" הן בתהליכי הפיתוח המקצועי של המורים ובהלימה בתהליכי הוראה-למידה בכיתה. מיקוד הלמידה נערך תוך התחשבות בידע הבסיסי הנדרש להבנת הנושאים ושמירה על רצף הגיוני, רלוונטיות והקשר. אין שינוי בנושאי הלימוד ובאופן הבחירה. כמו כן, אין שינוי בהיקפי מיומנויות החשיבה הנדרשות להילמד. המיקוד הוא בהיקף הלמידה בכל נושא ובהתאמה בהיקף ההיבחנות, ומיועד לתלמידים שנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה.  הכלכלה הגרמנית נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית אזורית וגלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי ברובו כי הידיעה בשפות זרות ממלאת תפקיד חשוב.  בחירה   בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינאמית. בגרמניה חברות   גדולות רבות נאבקות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים.  רוב הזמן הם דורשים מהעובדים החדשים הללו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית.  בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, קריאה ודיבור גרמנית יכולה להעניק גישה למומחיות ומשאבי רשת שאינם נגישים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד האמהרית נובע בעיקר מן הצורך של רבים מבני הדור השני של עולי אתיופיה שנולדו וגדלו בארץ – ששפת האם שלהם היא עברית והם לומדים במוסדות ובבתי ספר עבריים ומעורים בחברה הישראלית – להתחבר לבני הדורות הקודמים (הורים וסבים) ולערכים ולמורשת המפוארת של העדה באמצעות שליטה בשפה זו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אמהרית – הביקוש ללימוד האמהרית נובע בעיקר מן הצורך של רבים מבני הדור השני של עולי אתיופיה שנולדו וגדלו בארץ ששפת האם שלהם היא השפה העברית ולומדים במוסדות ובתי ספר ומעורים בחברה הישראלית, להתחבר אל הוריהם ובני הדור הקודם ולערכים ולמורשת המפוארת של העדה באמצעות שליטה בשפה זו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית מציעה לראשונה בישראל הזדמנות מיוחדת. במהלך שלוש שנות הלימוד יפתחו התלמידים כישורי תקשורת בינאישית, כשירות בין-תרבותית ואוריינות בתחומי המדיה והמידע. בנוסף לכך הם ילמדו שיטות לניהול משא ומתן ויחסים בינלאומיים. המגמה כוללת גם מקצוע הרחבה – "מיומנויות התרגום" או "ניהול סכסוכים ויישובם" אשר נלמד במשך שנתיים.

מגמה מגוונת זו תכשיר תלמידים  בעלי מוטיבציה ליישם את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים מגוונים בעתיד, בתחום המדע, בשירות לקהילה, בפוליטיקה או בעסקים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במגבלות ההוראה והלמידה בתקופת הקורונה, בחרנו להתמקד השנה במערכות נבחרות במדעי הבריאות, ובחשיפה למגוון מקצועות הבריאות והרפואה, ובאמצעותם להתמחות בתהליכי חשיבה קלינית ורפואה מונעת.

ההתמקדות השנה תהיה בקרדיולוגיה, המטולוגיה ולימפה, נפרולוגיה ואנדוקרינולוגיה. כמו כן, קיימת הבחירה בשתי מערכות מתוך שלוש: פולמונולוגיה, נוירולוגיה וגסטרואנטרולוגיה.

כמו כן, מומלץ ליישם את הנלמד בחשיבה קלינית וברפואה מונעת, גם בהתייחסות לסיבוכי הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי המיקוד לשנת הלימודים תשפ"א נבחנו בהתאמה ללימוד היברידי- הכולל מפגשים פנים מול פנים בבית הספר ולמידה בזום. יש לתת עדיפות עליונה לשיעורי התנסות בסדנה בעת שהתלמידים נמצאים בבית הספר.

חובה לבצע את לימודי ההתנסות במקצועות המובילים ובמקצועות ההתמחות על פי מספר התלמידים המוגדר במתווה הפעולה ואורחות חיים בשנת הלימודים.

בית הספר יקצה לפחות 5 שעות שבועיות ללימודים התנסותיים בכל אחת מהשנים י'-יב'. במידה ותהיה הגבלה של שעות ההוראה כתוצאה מהנחיות המשרד, המלצת הפיקוח היא להעביר את השיעורים בכיתה למספר התלמידים על פי המותר ובמקביל לשדר את השיעור בזום לתלמידים שנשארו בבית.

המלצה זאת מחייבת היערכות טכנית בחדר הכיתה לשידור השיעורים בזום. רק כך יש סיכוי להבטיח שהתלמיד יקבל את השעות שנדרשות לטובת הבנה של מושגי הליבה הנמצאים בתכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה הערבית היא שפת האם של התלמידים בבתי הספר הערביים והבדואים ושפת ההוראה בבתי הספר על כל הרצף. הלמידה במקצוע הערבית שפת אם מתבססת על הקניית מיומנויות באמצעות טקסטים מגֻוונים משלל סוגות (טקסטים אינפורמטיביים, ספרותיים, חזותיים, מודפסים ואלקטרוניים). בטבלת המיקוד: 1. אנו ממליצים למורה על טקסטים שונים (צמצמנו את מספרם) בכל שליש בדגש על עקרונות הוראת שפת אם וההדגשים המופיעים בחוזר המפמ"רית. 2. אנו מדגישים את הוראת כל מיומנות האוריינות השפתית הדרושות בכל שכבת גיל. בחירת המיומנויות היא לפי שיקול דעתו של המורה ולפי הטקסט הנבחר (חשוב מאוד שהמורה יכסה את כל המיומנויות הנדרשות בכל שכבות הגיל בתוכנית ההוראה). 3. חשוב מאוד שהתלמידים ייחשפו ליצירות ספרותיות מסוגות ספרותיות שונות. 4.  יש להקנות את ארבע מיומנויות השפה – דיבור; האזנה; קריאה; כתיבה – ולאזן ביניהן. הוראת מיומנויות השפה והידע הלשוני תיעשה בשיעורי הערבית, אך יכולה להיעשות גם בשילוב הוראת תחומי הדעת השונים בחט"ע. 5. יש להקפיד וללמד  ספרות יפה וכן לעודד קריאת ספרים. 6. אין לוותר על הקניית ידע לשוני ואוצר מילים באופן המשתלב עם התכנים שבהם עוסקים הילדים במהלך הקריאה בשיעורי הערבית ובשיעורים בתחומי לימוד אחרים. 7. יש להקנות את מיומנויות השפה בדרך מותאמת לתלמידים השונים בכיתה. גם תהליכי הוראה-למידה מרחוק ואף הוראה פרטנית מאפשרים הוראה בקבוצות קטנות 8. חשוב לשלב הערכה מגֻוונת ומותאמת לפרט בתהליכי ההוראה. ההערכה  חיונית כדי לכוון את המורה להוראה מותאמת. 9. יש לתמוך בתלמידים המתקשים ולחזק מיומנויות בסיסיות בקריאה ובכתיבה כדי לא להשאיר אף תלמיד מאחור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה בחטיבה העליונה כולל הורדת נושאים בהיקף של כ-10%, וכן הגדלת הגמישות למורים בבחירת תכני הלמידה בתוכנית, על פי שיקול דעתם. זאת בשל הרחבת הבחירה של התלמידים במבחן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020–2021 הוא פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה חשובות ליצירת בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, וכן כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך. המלצות ההוראה מבוססות על עקרונות אלו: 1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן "לקצץ" בנושאים. 2. יש לכלול את כל ארבע אופנויות השפה בכל שלב למידה. 3. יש לשים דגש בהוראה-למידה-הערכה על אוצר מילים. 4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. 5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

ar

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד השפה העברית בחטיבה העליונה בחינוך הערבי עוסק בהקניית ארבע אופנויות השפה: האזנה; דיבור; קריאה; כתיבה. בשלוש שנות לימוד העברית בכיתות י'–י''ב על התלמיד להרחיב את ידיעתו בשפה העברית באופן שיוכל להשתמש בה בצורה חופשית ובאופן עצמאי בנושאים הקרובים לעולמו ולסביבתו. המורה לעברית ידגיש אוצר מילים מובחר על פי רשימות שפרסמנו באתרי המקצוע. הדבר ייעשה בהדרגתיות מושכלת הקשרים טבעיים. אוצר המילים ישמש את התלמיד לחיזוק השפה הדבוּרה. בד בבד יש לחזק את אוצר המילים שנרכש בחט"ב. תוכנית מותאמת במקצוע העברית בבתי ספר ערביים מבוססת על תוכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה – תוכנית לימודים בבתי הספר הערביים לכיתות ג'–י''ב". בתוכנית המותאמת נשמרו עקרונות בסיסיים בלימוד שפה שנייה, כגון טיפוח אוריינות שפתית; דגש מיוחד על הבעה בעל פה; מפגש תרבויות; ספרות מקורית המשקפת הווי תרבותי של דורות; לימוד לשון בהקשר טקסטואלי.

המורה לעברית בחט"ע ייצור סיטואציות טבעיות ללימוד השפה הדבורה, ויציב בפני התלמידים אתגרים בהבנה ובהבעה בכתב ובעל פה. במיקוד לשנת הלימודים תשפ"א הדגשנו סוגות שונות מתוכנית הלימודים, כמו סיפורים, משלים, שירים, קטעים מספרי לימוד ועוד. נוסף על כך הדגשנו נושאים לשוניים שיילמדו בהקשר טקסטואלי. מומלץ לייחד שיעור שבועי ללימוד ידע לשון באופן ממוקד. יתר על כן, התוכנית הממוקדת מדגישה סוגי טקסטים שונים (ובייחוד טקסטים טיעוניים) – מורכבים וארוכים יותר וכן אותנטיים במידת האפשר – המקרבים את התלמידים לעולם דובר העברית. באתר המקצוע "אצטבא", במדור "חט"ע", תוכלו להעשיר מיקוד זה בחומרי לימוד ובדרכי הערכה כמו מערכי שיעור; יחידות לימוד; דפי עבודה; בחינות בגרות ומתכונת; משימות מתוקשבות; בחינות מתוקשבות ועתירות מדיה; דגמי הוראה; תרגילי לשון; חלופות הערכה; מיפויים; שיעורים מצולמים; משחקים לשוניים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מתוך הכרה בצורך להתאים את הלמידה למגבלות הקורונה, הוכן מיקוד חומרי למידה המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ-70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. השתדלנו שלא לפגוע ברצף התכנים בספרים השונים, ועם זאת נאלצנו לוותר על פרקים יקרים ומשמעותיים. אנו מקווים שהמורים יֵדעו ויצליחו להשלים את החסר (אף שבקיצור).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לפניכם טבלת מיקוד חומרים במורשת ודת נוצרית. משבר הקורונה מחייב אותנו להיות גמישים לצרכים של המורים ושל התלמידים כאחד. הטבלאות מבוססות על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ-70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. עזרים להוראה וללמידה יתפרסמו באתר המקצוע.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בהיסטוריה בחינוך הערבי בנויה משתי יחידות חובה ומשלוש יחידות בחירה. שתי יחידות החובה עוסקת בנושאים אלו: תולדות הערבים והאסלאם בימי הביניים; תולדות המזה"ת בעת החדשה; תולדות המאה העשרים; תולדות העם היהודי בעת החדשה עד השואה; שואת העם היהודי.

לקראת שנה"ל תשפ"א (2021), ובצל מגפת הקורונה, צמצמנו חלק מהנושאים ומיקדנו את הלמידה וההוראה ב-60% מכלל החומר הנלמד בחט"ב ובחט"ע.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בעקבות ההתפתחויות וההיערכות להוראה-למידה מיטבית, אנו מציגים לפניכם מגוון רחב של חומרי הוראה ולמידה הכוללים את מיקוד חומר הלמידה הנדרש לשנה"ל תשפ"א, וכן חומרים וכלים המופיעים באתר "תיק תוכניות לימודים" ובאתר המפמ"ר, לרבות שיעורים מוקלטים שיעמדו לרשותכם בהוראה מרחוק או בהוראה היברידית. יש להדגיש שהחומרים שאנו מציעים אינם באים בִּמקום או על חשבון עבודתו והכנותיו של המורה, אלא נועדו לסייע ולתרום לו כך שהוא יוכל לבחור מתוכם את מה שימצא לנכון לחיזוק ולהשבחה של מלאכת ההוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה כולל כ-70% מתוכן הלימודים. מתוך רצון ליצור איזון ולשמור על נושאים מרכזיים, בחלק מן המקרים בא המיקוד לידי ביטוי בהסרת תתי-נושאים ולא בהסרת נושאים שלמים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת הביולוגיה מכֻוונת לפתח אוריינות מדעית-ביולוגית באמצעות הוראת הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד, התופעות והתהליכים הבסיסיים המתקיימים ביצורים החיים, תוך כדי פיתוח המוּדעוּת לשאלות ערכיות ולימוד ויישום עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית המאפיינים את מדעי הטבע בכלל ואת הביולוגיה בפרט. לימודי הביולוגיה יוכלו להועיל לתלמיד בהתמודדותו עם נושאים ועם בעיות בחיי היום-יום. חקר הגנום האנושי והגנום של יצורים אחרים, היכולת לבצע בהם התערבות, הניסיונות למצוא חיסון ותרופות לנגיף הקורונה, בצד הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע ועל הסביבה הטבעית בכלל – מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות שכל אזרח נחשף אליהן במאה ה-21. מסמך זה כולל התייחסות למיקוד בתוכנית הלימודים למתמחים לשנת הלימודים תשפ"א בעקבות מצב החירום, ואין בו משום הצהרה כלשהי לגבי מתן חשיבות עליונה לנושא כזה או אחר.

המיקוד מבוסס על שיקולים טכניים הקשורים להיקף השעות, על הקשר בין תכנים בחלק העיוני ובמעבדה ועל הקשר שבין נושאי הליבה לנושאי העמקה. יש להדגיש את חשיבות המעבדה וביצוע החקר ולאפשר לתלמידים שיגיעו לביה"ס לבצע מעבדות Hands On.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכימיה אנו מכוונים לשתי מטרות מרכזיות:

(1) אזרח בעל אוריינות מדעית-כימית המאפשרת לו להבין עקרונות כימיים המשתלבים בחיינו באופן תדיר.

(2) עידוד תלמידים להכיר את העולם המדעי-כימיה במטרה להשתלב בעתיד בעולם המדע, ההנדסה והרפואה.

בהתאם לכך, תוכנית הלימודים במקצוע הכימיה מתמקדת בקישור התכנים הנלמדים הן לחיי היום-יום של האזרחים והן בהקשר של העולם המדעי-כימי להבנת הפוטנציאל הטמון בעיסוק בכימיה.

העיסוק בכימיה הוא מגֻוון ורחב אופקים. דוגמאות: כימיה; הנדסה כימית; הנדסת חומרים; הנדסת מזון; ביוטכנולוגיה; הנדסה ביוטכנולוגית; ננוטכנולוגיה; רפואה; סיעוד; מקצועות פרא-רפואיים; ביולוגיה; ביולוגיה מולקולרית.

מדע הכימיה מבוסס על מעבדות וניסויים, ובהתאם לכך מושם דגש מיוחד על ניסויים, לרבות ניסויי חקר במעבדות.

חשוב מאוד לאפשר לתלמידי מגמת הכימיה המגיעים לבית הספר לבצע ניסויים במעבדות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

דרכי ההוראה, תהליכי הלמידה ואופני ההערכה בפיזיקה עוברים שינוי ניכר בעקבות המשבר הנוכחי. כדי להתמודד עם אתגרים אלו, על המורים לאמץ סביבת למידה המשלבת גישות פדגוגיות שונות, להכיר מגוון תכנים דיגיטליים וליישם כלים דיגיטליים חדשים.

הפיקוח על הפיזיקה פרסם שני מסמכים:

1. מיקוד חומר הלימוד, כולל מגוון התכנים הדיגיטליים הקיימים לפי פרקי הלימוד.

2. "הוראת פיזיקה: למידה ואופני הערכה בעידן הקורונה". במסמך מוצעים תכני לימוד, מגוון כלים ויישומים להוראה וכן סביבות לניהול ההוראה וההערכה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בהיסטוריה בחינוך הערבי בנויה משתי יחידות חובה ומשלוש יחידות בחירה. שתי יחידות הבחירה עוסקות בנושאים אלו: המדינה העבאסית והתרבות הערבית אסלאמית; אירופה בימי הביניים; התנועה הלאומיות הערבית; התנועה הציונית; האימפריאליזם בעת החדשה; אירופה במאות ה-17 עד ה-19; מדינות המזה"ת במאות ה-13 עד ה-19.

לקראת שנה"ל תשפ"א (2021) ובצל מגפת הקורונה, אנו מציגים לכם את מתווה הלמידה המעודכן לחט"ע.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הרכב מבנה יחידת ההרחבה זהה להרכב של יחידת החובה: מגוון יצירות מכל סוגה ספרותית. אשר על כן, בכל מיקוד שיפורסם יהיה ייצוג הולם לכל סוגה ספרותית, בדגש על רוטציה בבחירת היצירות. העיקרון הוא שתמיד צריך לספק לתלמידים הזדמנות להתנסות בייצוגים הולמים של כל סוגה וסוגה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א, ובצל מגפת הקורונה, אני מציגים לכם את מתווה הלמידה המעודכן ליחידות ההגבר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי התאטרון הם חוויה מכוננת עבור התלמידים. הם מאפשרים פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וכן מיומנויות חקר וביצוע. הם מטפחים את יכולת השיתוף, את העבודה בצוות ואת הביטוי הרגשי, הפיזי, החברתי והאומנותי. תהליכי הלמידה וההערכה כוללים את בחינת הבגרות בהפקה (50%) ואת ההערכה החלופית והבחינה העיונית (50%). הגיוון בדרכי הלמידה וההערכה מאפשר חוויית הצלחה וביטוי לחוזקות וליכולות של התלמידים. הבחינה בהפקה בכיתה י"ב היא למעשה פסגת היצירה שלהם וסיכום למידה של שלוש שנים. זהו שיא שתלמידים משקיעים בו את מיטב מרצם ובמוטיבציה גבוהה מאוד. הלמידה והיצירה לקראת הבחינה בהפקה הם מרחב של עשייה מעצימה ומחזקת. המאפיינים הייחודיים של תחום הדעת ושל בחינת הבגרות בהפקה מחייבים שמירה הן על מסגרת הכוללת את המפגשים במרחב הפיזי (על פי הנחיות משרד הבריאות) והן על היקף שעות הנכון להצלחתם, תוך כדי שמירה על בריאותם ועל חוסנם הנפשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בחינוך המוזיקלי מנעד רחב של פעילויות – הן בהאזנה, הן ביצירה והן בביצוע – אישית ובמשותף. יסוד כל הפעילויות הללו הוא היכולת לחשוב ולהרגיש בצלילים, ולהבנות מתוכם משמעויות תודעתיות ורגשיות מורכבות ביותר. חוויה זו מאפשרת פיתוח יכולת הערכה ושיפוט תוך כדי שימוש במערכת סמלים ייחודית.

מגמת המוזיקה מסייעת להתפתחות הפוטנציאל המוזיקלי הטבוע בכל אחד מהתלמידים. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% הערכה בית-ספרית ו-50% בחינה חיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי הקולנוע מפתחים את טעמם התרבותי והחווייתי של בני הנוער, וכן מאפשרים יצירה כמעשה של מעורבות חברתית, של התערבות ושל תיעוד המרחב. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני. בכיתה י' מתקיימת הערכה חלופית – יחידת לימוד ראשונה חובה: "שפה קולנועית" – שבמסגרתה תלמידי י"א–י"ב כותבים עבודות חקר "שוט ביי שוט".

יחידות חובה לבחירה : 4 יחידות מתוך 6. לסיכום התלמידים נבחנים בבחינה פנימית, באישור מפמ"ר, הכוללת קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום), ידע, הבנה ויישום. השאר – עבודות חקר (וידאו אסיי וכדומה).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי המדיה מפתחים את רגישותם החברתית של בני הנוער ומאפשרים יצירה כמעשה של מעורבות חברתית. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני.

בכיתה י' מתקיימת הערכה חלופית – יחידת לימוד ראשונה חובה: "תקשורת ומציאות". המורים מקבלים הצעה למספר הערכות חלופיות, ומתוכן הם בוחרים שלוש.

בכיתה י"א–י"ב: יחידת חובה – "תקשורת ודמוקרטיה". נוסף על כך יחידת בחירה "ניו מדיה" / "תקשורת ותרבות". לסיכום התלמידים נבחנים בבחינה פנימית, באישור מפמ"ר, הכוללת ארבעה פרקים שבהם הם נדרשים לענות על 8 שאלות מתוך 14. הפרק הראשון הוא קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום), ידע, הבנה ויישום.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תלמידי האומנות ניגשים לבגרות המעשית (50%) – תערוכת גמר + פרויקט דיאלוג עם אומן + פרויקט אוצרוּת תערוכה.

יש לקיים תערוכת גמר לכל תלמיד, ואם לא יתאפשר במרחב הפיזי – אזי במרחב הווירטואלי.

אם לא תתאפשר יציאה למוזיאון יוכל התלמיד לכתוב עבודה על ביקור וירטואלי במוזיאון גדול (בארץ או בעולם).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. התאוריה כוללת את תולדות המחול, מוזיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול; הביצוע כולל בלט קלסי ומחול מודרני; היצירה היא כוראוגרפיה אישית.

ב"אומנות המחול" ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% חיצוני ו-50% פנימי; בחינת "רסיטל במחול" נעשית בחלוקה של 70% חיצוני ו-30% פנימי.

חלק אינהרנטי מההתמחות במחול הוא תחום הביצוע והכוראוגרפיה, ובתחומים אלו הבחינה היא החיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנים הנלמדים במדעי המדינה מחזקים את החינוך לערכים דמוקרטיים. הם מספקים ללומד כלים להתבוננות מעמיקה בתהליכים מדיניים גלובליים. ההגות המדינית מהווה את הבסיס לכל המקצוע.

המיקוד מייצג את כל התכנים החשובים הנלמדים במדעי המדינה: המשטר הדמוקרטי; סוגיות  מרכזיות בישראל ובעולם; ההגות המדינית, שהיא הבסיס למשטרים בעולם. נבחרו נושאים המספקים הבנה של התחום עם אפשרויות יישום בעולם בכלל ובישראל בפרט.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בני אדם בכלל ובני נוער בפרט מרבים לעסוק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו של האדם, הניצב במרכז עיסוקה של הפסיכולוגיה.

מטרתה של תוכנית לימודים זו היא לחשוף את התלמידים לידע תאורטי ומחקרי מגֻוון ועדכני בתחום הפסיכולוגיה תוך שימת דגש על הוראה חווייתית ולמידה משמעותית באמצעות דילמות המעסיקות כיום את בני הנוער. בבחירת התכנים הושם דגש על רלוונטיות, על הדדיות ועל מודעות. בין התכנים: פסיכולוגיה חיובית; הנעה; ריגוש; רגשות (כולל ויסות רגשי); קבלת רגשות; איזון רגשי.

הפרקים שנבחרו במיקוד ההוראה לשנה"ל תשפ"א נבחרו מתוך ההבנה ששנת לימודים זו תתנהל בדרך שונה מהמקובל ושהדבר ישפיע גם על הספק חומרי הלימוד, ולכן יש לבחור מספר מצומצם של נושאים שהם נושאי הליבה בתוכנית ואבני יסוד בפסיכולוגיה. עם זאת, על הנושאים להיות רלוונטיים לתלמידים ולגעת בעולמם הפנימי והרגשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בכלכלה שמה דגש על אסטרטגיות למידה חדשניות, המשלבות פדגוגיה מתוקשבת וכלים מעשיים להבנת תהליכים כלכליים וחברתיים במשק הישראלי והגלובלי. בוגרי התוכנית יבינו מושגי יסוד – כשל שוק; מדיניות מוניטרית; ערך ראלי / נומינלי של הכסף – ומהם מנועי הצמיחה של המשק, ויוכלו להציע צעדים פרואקטיביים לעידוד צמיחה ותעסוקה ולניהול מושכל של כלכלת המשפחה. לימודי הכלכלה הם ספירליים ותכני הלימוד שזורים זה בזה.

בבניית המיקוד בכלכלה ביקשנו לשמר את נושאי הליבה בתחום הדעת והפחתנו בנושאים שאינם פוגעים ברצף הלמידה ובהבנה העמוקה של תכני העוגן בכלכלה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הסוציולוגיה מציעה התבוננות בתופעות חברתיות ובשינויים חברתיים, וכן בניתוח חברות, ארגונים ותנועות חברתיות וביחסים בהם וביניהם. תוכנית הלימודים מתמקדת בחקר ההתנהגות האנושית ובבחינת תהליכים חברתיים תוך כדי בחינה ומתן הסבר להבדלים בדפוסי היחסים בין בני האדם, מקורם והשלכותיהם – כל זאת תוך כדי הקניית המיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה-21.

מיקוד ההוראה כולל מגוון שיקולי דעת בבחירת הנושאים שיילמדו, ומתמקד בתאוריות ובמושגים שלגביהם קיימת הסכמה על היותם הליבה של תחום הדעת – נושאים רלוונטיים ומשמעותיים לגיל ההתבגרות ולתחומי העניין של התלמידים בחט""ע, ובו-זמנית נמצאים במוקד העניין והדיון החברתי של האקטואליה בחברה הישראלית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, בצל משבר הקורונה ושגרת לימודים המלֻווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן שבו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה-למידה: (1) לימודי ליבה הכוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית; (2) לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית-ספרית, הכוללים מושגי הרחבה (מסומנים בכחול).

נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים הנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תחום הדעת מתמקד בחקר ובלימוד של מגוון ההיבטים המרחביים בעולם שבו אנו חיים. ייחודו של המקצוע הוא ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין בין האדם לסביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים – פיזיים ואנושיים – בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגֻוונים ובשנים האחרונות כוללים את המידע הגאוגרפי ואת המיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי", שם נעשה שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) ובחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נבחרו להוראה ולהיבחנות הטקסטים שבחומרי החובה באתיקה ובתורת ההכרה. אלו הטקסטים היסודיים שיקנו ללומדים את ראשית הידע ואת הכישורים הדרושים לזיהוי בעיה פילוסופית ולטיפול בה. משקלה של הבחינה על החומרים הללו 70% מהציון הסופי.

מתוך חומרי הבחירה עומד לפני המורה מבחר גדול של נושאים וסוגיות ושתי הרחבות. המורה יבחר מהן נושא אחד, סוגיה אחת או הרחבה אחת, לפי שיקול דעתו ובהתאמה לכיתתו. חומרים אלו יוערכו בהערכה חלופית ומשקלם יהיה 30% מהציון הסופי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מדעי הסביבה נועדו להקנות כלים להבנת מורכבותן של סביבות טבעיות וסביבות תוצר האדם ואת יחסי הגומלין ביניהן. כמו כן, מטרתם לפתח מיומנויות חשיבה וביצוע, ערכים והתנהגויות שיאפשרו השתתפות פעילה, כתלמידים וכבוגרים, בהתמודדות מושכלת עם בעיות סביבה, למען סביבה בריאה ואיכותית יותר.

מטרות-העל של ההוראה והלמידה בתחום מדעי הסביבה נוגעות לרכישת ידע תוכני, לשליטה במיומנויות חשיבה ולמידה ולפיתוח עמדות וערכים בנושאים סביבה.

מיקוד הלמידה מבוסס על הקשר בין התכנים בנושאי הליבה לנושאי ההעמקה, והוא מיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד המקצוע כולל באופן מובנה את העשייה החקלאית, המהווה בסיס ללמידה. לנוכח האפשרות שחלק מהשנה יצריך שילוב של למידה פנים אל פנים עם למידה מרחוק, ואולי אף למידה מרחוק בלבד – חשוב תכנון הוראה-למידה-הערכה על פי נקודות אלו:

 • תכנון ההוראה במיקוד הלמידה בתוכנית הלימודים.
 • תכנון עבודת מחקר (אגרוטופ) וביצועה בתקופות שבהן ניתן יהיה להגיע למוסד החינוכי, תוך שמירה על הכללים וההנחיות של משרד הבריאות.
 • מומלץ להכין ערכות של גידול צמחים או של התנסות בתזונה שהתלמידים יוכלו ליישם בבית, כמובן בשמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות.
 • שאיפה לשמירה על שגרת אירועי הערכה לאורך שנת הלימודים. רצוי שאלו יהיו מגוונים, בהיקפים משתנים ורבים, כדי להגיע להערכה הולמת של התלמידים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מקצוע לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה מפתח במידה החזקה ביותר את הזיקה של התלמיד למולדתו. הוא מחנך לאהבת הארץ תוך דגש על פיתוח ערכי בניין הארץ ומורשת אבות, ומפתח ערכים של סובלנות ושל כבוד כלפי שוכני הארץ לצד קבלת אחריות על הסביבה. המפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם הלימוד בשטח מחזק ערכים אלו ומאפשר שלל פעילויות עם מעורבות גבוהה של התלמיד, תוך כדי חיזוק הקשר בינו לבין ארצו. כחלק מהתאמת הלמידה לשנה"ל תשפ"א, ובהתאם למגבלות הקורונה, הוכן מיקוד לחומר הלימוד מתוך הבנה שניתן יהיה ללמד 70% מחומר הלימוד. במיקוד נשמרו נושאי הליבה המרכזיים, ומרב הנושאים שירדו הם מלקראת סוף החומר. מקצת השעות שהופחתו נוגעות לאתרי השטח. אשר ליחידות האזוריות, אנו מאפשרים למורים לבחור ולמקד 70% מתוך תוכנית הלימודים ואתרי השטח בהתייעצות עם הפיקוח ובאישורו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מטרת-העל של תוכנית הלימודים במוט"ל היא הבניית אוריינות מדעית לכלל התלמידים, וכן טיפוח הבוגרים כאזרחי העתיד בעולם של המאה ה-21. התוכנית מדגישה את חשיבות ההבנה של מושגים, של עקרונות ושל רעיונות מרכזיים בתחומי המדע ומהות המדע, ואת חשיבות השליטה במיומנויות מדעיות ובמיומנויות חשיבה. הלמידה וההוראה נעשות בגישה על-תחומית ובהקשר של נושאים מדעיים-טכנולוגיים רב-תחומיים, מתוך זיקה לחיי הלומדים, תוך כדי שילוב של ידע, של ערכים ושל מיומנויות.

בשנת הלימודים תשפ"א יושם דגש על יישום והטמעה של אוריינות מדעית ועל חשיבה מדעית לפי מדיניות "דמות הבוגר" בתהליכי הפיתוח המקצועי של המורים ובהלימה לתהליכי הוראה-למידה בכיתה. מיקוד הלמידה נערך תוך כדי התחשבות בידע הבסיסי הנדרש להבנת הנושאים ובשמירה על רצף הגיוני, על רלוונטיות ועל קוהרנטיות. אין שינוי בנושאי הלימוד ובאופן הבחירה. כמו כן, אין שינוי בהיקפי מיומנויות החשיבה שנדרש התלמיד ללמוד. המיקוד הוא בהיקף הלמידה בכל נושא ובהתאמה להיקף ההיבחנות, ומיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות החינוך בעולם הבינו שרכישת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים ומרחיבה את עולמו ההומני ואת האינטליגנציה של הלומד.

כיום כבר משולבת הצרפתית גם בחברה הישראלית ומשמשת דוגמה עולמית למדיניות רב-לשונית.

עלינו לזכור שרכישת הלשון הצרפתית משמעה חבירה לבסיס אחת התרבויות שהביאו לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה ואת סמלי השוויון והמוסר העולמיים המוסכמים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה. כלכלת גרמניה נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית, הן אזורית והן גלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי, או לפחות ברובו, כי ידיעת שפות זרות ממלאת תפקיד חשוב. הבחירה בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינמית. בגרמניה נאבקות חברות גדולות רבות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים. ברוב המקרים הן דורשות מעובדים אלו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית. בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, דיבור השפה וקריאתה יכולים להעניק גישה למומחיות ולמשאבי רשת שאינם נגישים אלמלא הדיבור והקריאה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד השפה הספרדית הוא רב הן בשל צרכים בין-לאומיים והן בשל האינטרס של תלמידים, של הורים ושל מנהלים, הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד הספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים. השנה מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד הספרדית כדי לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמידה במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד השפה הסינית פותח לתלמידים צוהר לפילוסופיה ולדרכי החשיבה והחיים של דוברי השפה הסינית ומפתח אצלם מיומנויות חשיבה. ההיכרות עם השפה הסינית מאפשרת ליחיד ליצור קשרים בין-אישיים עם דוברי סינית ולהכיר את מנהגיהם ואת אורחות חייהם. היכרות עם השפה הסינית מאפשרת יצירת קשרים מדיניים, תרבותיים וכלכליים עם דוברי סינית, דבר המהווה נכס לאומי למדינת ישראל. לימוד השפה הסינית מוביל להרחבת האופקים של הלומדים ותורם להבנה טובה יותר של עצמם ושל סביבתם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפות – ובהן הרוסית, על עושרה התרבותי הרב – הן בראש ובראשונה יכולת הדיבור ויצירת הקשר הבלתי אמצעי עם הזולת. המיקוד יוסיף לעסוק בכך, נוסף על שלוש אופנויות השפה האחרות – קריאה, כתיבה והאזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד האמהרית נובע בעיקר מן הצורך של רבים מבני הדור השני של עולי אתיופיה – שנולדו וגדלו בארץ וששפת האם שלהם היא עברית – להתחבר לבני הדור הקודם, להוריהם ולסביהם, וכן לערכים ולמורשת המפוארת של העדה באמצעות שליטה בשפה זו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה האיטלקית היא אחת מחמש השפות הנלמדות ביותר בעולם. איטלקית היא השפה הלאומית של איטליה מאז איחודה ב-1861. השפה שגורה כיום בפיהם של כשבעים מיליון בני אדם, מהם כשישים מיליון איטלקים החיים באיטליה וכעשרה מיליון המתגוררים ברחבי העולם. השפה האיטלקית משמשת כלי להכרת המורשת האיטלקית, שחשיבותה רבה בתולדות התרבות המערבית. לימוד האיטלקית מרחיב את האופקים ופותח צוהר אל עולם עתיר מסורות היסטוריות וקִדמה מדעית, ואל תרבות עשירה ומגֻוונת הכוללת אומנות פלסטית וחזותית, ספרות, מוזיקה, אופרה, תאטרון, קולנוע, אדריכלות, עיצוב, שימור, צילום, אופנה וגסטרונומיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית מציעה לראשונה בישראל הזדמנות מיוחדת. במהלך שלוש שנות הלימוד יפתחו התלמידים כישורי תקשורת בינאישית, כשירות בין-תרבותית ואוריינות בתחומי המדיה והמידע. בנוסף לכך הם ילמדו שיטות לניהול משא ומתן ויחסים בינלאומיים. המגמה כוללת גם מקצוע הרחבה – "מיומנויות התרגום" או "ניהול סכסוכים ויישובם" אשר נלמד במשך שנתיים.

מגמה מגוונת זו תכשיר תלמידים  בעלי מוטיבציה ליישם את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים מגוונים בעתיד, בתחום המדע, בשירות לקהילה, בפוליטיקה או בעסקים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנה"ל תשפ"א ייגש מחזור אחרון של תלמידי י"ב לבחינת הבגרות בתוכנית הלימוד במתכונת הקודמת.

מתווה הלימודים המוצע במיקוד זה מיועד רק לתלמידים שהחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י' בתשע"ט וייבחנו בכיתה י"ב בשנה"ל תשפ"א על חומר הלימוד של התוכנית הקודמת.

חלק א' של התוכנית הוא חלק חובה, ובבחינת הבגרות יענה התלמיד על שאלת "אנסין".

הפרקים הבאים הם פרקי בחירה: אומנות כרונולוגית; אומנות מודרנית; אומנות מודרנית למגזר הדתי; אומנות יהודית; תולדות העיצוב. לכל אחד מפרקי הבחירה מצורפת טבלה הכוללת את פרקי הלימוד ואת היצירות המתאימות. חומר הלימוד והיצירות שלא ייכללו בבחינת הבגרות תשפ"א סומנו בצבע אפור.

לתלמידים הלומדים ונבחנים על פי מתכונת תוכנית הלימודים החדשה, להלן מבנה הבחינה:

חלק א' – יסודות השפה החזותית. חלק חובה כולל שאלת "אנסין". לבחירה: חלק אחד משניים.

חלק ב' – מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני. הפרקים הנלמדים הם פרקים 1, 2, 3 בלבד. למען הסר ספק, פרק 4 ("השפעת המחשב על התרבות החזותית") לא ייכלל בבחינה.

חלק ג' – היבטים בהיסטוריה של הייצור. בבחינת הבגרות יהיו פרקים אלו: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. למען הסר ספק, פרק 8 ופרק 10 לא ייכללו בבחינת הבגרות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג את התפיסה המדעית של המאה ה-21, שבה המדע היישומי מהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות.

יישומי הביוטכנולוגיה הם בתחומים רבים ומגוונים, כגון אבחון וריפוי מחלות; פיתוח תרופות; קידום הבריאות; מזון; חקלאות; תעשייה; איכות הסביבה. אלו הנושאים העיקריים הנלמדים במגמה ושעליהם מושם הדגש.

המיקוד נעשה מתוך הבנה כי חלק מרכזי מהלימוד יתקיים בלמידה מרחוק, ולכן הובלטו החלקים התאורטיים של התכנים.

כדי לסייע הן למורים והן לתלמידים הוקלטו כל התכנים בפי מיטב המרצים בעברית וערבית.

ההקלטות משמשות לביסוס תאורטי ולתרגול, והן כלי עזר הן ללמידה מרחוק והן ללמידה פנים מול פנים.

המיקוד הוא הנחיה מחייבת, ולמורים אין חופש בחירה בהוראת הנושאים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ההתמודדות עם נגיף הקורונה מציבה בפנינו אתגרים רבים. ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"א מחייבת חשיבה מחודשת על הלימודים במגמה, לימודים המבוססים על פרויקטים המביאים לידי ביטוי שילוב חומרה ותוכנה.

כדי לאפשר לתלמידים יישום מעשי של הרקע התאורטי, יש לדאוג להתנסות המעשית במעבדות בבית הספר בשילוב הידע התאורטי בלימודים מקוונים.

לימודי המגמה מעניקים לתלמיד כלים שיאפשרו לו להשתלב בעתיד בתעשיית ההייטק בתחומי האלקטרוניקה והמחשבים, ולכן הושם דגש במיקוד החומר על יסודות המקצוע הנדרשים.

הנחיות ודגשים נוספים יפורסמו במהלך השנה הן בחוזרי מפמ"ר והן בכנסים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הבחירה בנושאי המיקוד לשנת תשפ"א נעשתה מתוך התחשבות במשבר הקורונה ובראיית התמונה הרחבה – הבנת יסודות התכנון ההנדסי של מבנים, וכן הבנת הקשר שבין המבנה והסביבה, תוך כדי הכוונה ליישום התכנים בפרויקט הגמר.

הואיל ועקב מגבלות הקורונה נמנע מאיתנו הסיור האדריכלי, שהוא חלק מובנה מתוכנית הלימודים, יש לאפשר ללומדים להתוודע אל היסודות התאורטיים באדריכלות, עיצוב והנדסה, באמצעות סיורים וירטואליים והמחשה עד כמה שניתן.

כדי להביא את התלמיד להוציא לפועל פרויקט גמר רלוונטי, אמיתי ומבוסס, נבחרו התכנים הבאים, והם משמשים הנחיה מחייבת.

יש לקיים מפגשים פיזיים במעבדות בית הספר, ובכך לאפשר ללומדים להתנסות ולחוות את הכלים היישומיים (כלי השרטוט והמידול – הידני והממוחשב) ככל הניתן, כמובן על פי הוראות משרד הבריאות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי המיקוד לשנת הלימודים תשפ"א נבחנו בהתאמה ללימוד היברידי, הכולל מפגשים פנים מול פנים בבית הספר ולמידה בזום. יש לתת עדיפות עליונה לשיעורי התנסות בסדנה בעת שהתלמידים נמצאים בבית הספר.

חובה לבצע את לימודי ההתנסות במקצועות המובילים ובמקצועות ההתמחות בקפסולות על פי מספר התלמידים המוגדר במתווה פעולה ואורחות חיים בשנת הלימודים.

בית הספר יקצה לפחות חמש שעות שבועיות ללימודי התנסות בכל אחת מהשכבות י'–י"ב. במקרה של הגבלה בשעות ההוראה בעקבות הנחיות המשרד, המלצת הפיקוח היא להעביר את השיעורים בכיתה למספר התלמידים על פי המותר, ובד בבד לשדר את השיעור בזום לתלמידים שנשארו בבית.

המלצה זו מחייבת היערכות טכנית בחדר הכיתה לשידור השיעורים בזום. רק כך יש סיכוי להבטיח שהתלמיד יקבל את מלוא השעות הנדרשות לטובת הבנה של מושגי הליבה הנמצאים בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה מציבות בפנינו אתגרים רבים, ידועים ושאינם ידועים. כדי להתמודד עימם פורסם מיקוד עבור בחינת הבגרות שתיערך בקיץ תשפ"א (2021).

המיקוד חופף לתוכנית הלימודים, והוא מציג הן את הפרקים ואת תתי-הפרקים שייכללו בבחינה, והן את הפרקים ואת תתי-הפרקים שלא ייכללו בבחינה.

חשוב להדגיש כי רמת הקושי של השאלות בבחינה תהיה זהה עד כמה שניתן לרמת הקושי של השאלות בבחינה שנערכה בקיץ תש"ף (2020).

פעלנו למקד ככל האפשר את חומרי הלימוד במהלך שנה זו.

בניגוד לבחינה שנערכה בשנת תש"ף, שבה היה הניקוד שונה מבשנים עברו, תהיה חזרה למתכונת הרגילה של ניקוד השאלות כבשנים עברו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במקצוע המוביל 70% – הסתברות וסטטיסטיקה יישומית – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע ניהול התפעול בנושאים הקשורים לסטטיסטיקה ולהסתברות, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 70% – כלכלה הנדסית – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע ניהול התפעול בנושאים הקשורים לכלכלה הנדסית, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 30% – מערכות תפעול בארגון – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע מערכות תפעול בארגון 30% לתלמידים הנבחנים בבחינה החיצונית, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השנה בחרנו להתמקד בתכנים העקרוניים להבנת התהליך ההתפתחותי של הפרט בסביבתו החברתית וביחסי הגומלין שביניהם. תכנים אלו משמעותיים ללומדים בגיל ההתבגרות, והם קרובים לעולמם ולתפיסת מקומם האישי בו.

שמרנו על העיסוק בטבעה של ההתפתחות ועל גישות שונות המסבירות תהליכים התפתחותיים, על פי רצף גילי, במגוון תחומי ההתפתחות, תוך כדי התמקדות בתקופות גיל נבחרות ובשילוב דוגמאות רלוונטיות ליישומים בחינוך.

בחלק העוסק בלמידה ובהתפתחות התמקדנו בנושאים הקשורים לתהליך הלמידה בהיבט התאורטי והיישומי וכן בתאוריות נבחרות.

מומלץ לשלב – בכל התופעות והתהליכים ההתפתחותיים הנלמדים – התייחסות רלוונטית להשפעה של תקופת הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אופטיקה יישומית, קולנוע וטלוויזיה – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלון 814371 – מתבסס על תוכנית הלימודים החדשה במקצוע "טלוויזיה וקולנוע", שבסוף שנה"ל תשפ"א תציין סיום מחזור ראשון של בוגרי י"ב.

הנושאים שנבחרו למיקוד מתאפיינים במרכזיותם בהבנת שפת הקולנוע ובאמצעים הטכנולוגיים הדרושים לביטוייה של שפה זו באופן חווייתי ומקצועי.

אופטיקה יישומית בצילום – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלון 814381 – מתבסס על תוכנית הלימודים הקודמת, שבסוף שנה"ל תשפ"א תציין את המחזור האחרון שלמד על פיה.

הנושאים שנבחרו למיקוד מהווים את ליבת הנושאים המרכזים במקצוע, ומשלבים הן את ההיכרות הקרובה עם אמצעים החשובים ביותר בטכנולוגיות הצילום והן את ההיכרות הקרובה עם אמצעי המבע הצילומי. זאת במטרה לבטא באופן מדויק ומקצועי את חוויית הצילום.

תקשורת וחברה – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלונים 788381, 788387, 788388 – מתבסס על תוכנית הלימודים שפורסמה בתש"ף והכוללת 10 זירות מרכזיות, כולל זירת-העל (במקום 14 זירות).

באמצעות זירות אלו ירכוש התלמיד כלים לצריכה ביקורתית של מידע בכל אמצעי המדיה וכן הבנה עמוקה לגבי חשיבותם של אמצעי התקשורת וחופש הביטוי לקיומו של משטר דמוקרטי.

כן יכיר התלמיד בחשיבות הצורך במעורבותו כאזרח לעתיד לשיפור פני החברה והמדינה על פי השקפתו, תוך כדי שמירה על חוקי המדינה ועל קיום שיח סובלני ומכיל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תקשורת וחברה – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלונים 788381, 788387,  788388  – מתבסס על תוכנית על תוכנית הלימודים שפורסמה בתש"ף והכוללת 10 זירות מרכזיות כולל זירת-העל (במקום 14 זירות).

באמצעות זירות אלו ירכוש התלמיד כלים לצריכה ביקורתית של מידע בכל אמצעי המדיה, וכן הבנה עמוקה לגבי חשיבותם של אמצעי התקשורת וחופש הביטוי לקיומו של משטר דמוקרטי.

התלמיד גם יכיר בחשיבות הצורך במעורבותו כאזרח לעתיד לשיפור פני החברה והמדינה על פי השקפתו, תוך כדי שמירה על חוקי המדינה וקיום שיח סובלני ומכיל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ניתוח המציאות מחייב אותנו להיערך לשנת לימודים בצל הקורונה, כלומר בשלושה תרחישים מרכזיים אפשריים: סגר מלא; תרחיש משולב; שגרת קורונה. 

המקצוע "מדעי ההנדסה" מבוסס על הגישה הטוענת כי טכנולוגיה היא מכלול מקצועות הנדסיים משולבי מדע, הן בתחום התוכן והן בשיטות ההוראה.

הלמידה במקצוע נעשית בעזרת אנלוגיות והכללות, המאפשרות ללומד הבנה אינטרדיסציפלינרית ויכולת להתבונן בהכללה רחבה, וממנה להקיש על תופעות מקבילות בתחומי דעת נוספים – הן הנדסיים והן מדעיים.

במיקוד שלפניכם הושם אפוא דגש מיוחד על תהליכי התנסות, תוך כדי התאמת מסגרת חומר הלימוד התאורטי והבחינה לאילוצי השעה.

ההנחיות במיקוד מחייבות, והן מציבות את הדגשים להוראת מיטבית של המקצוע ולעמידה בדרישות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנה"ל תשפ"א בצל המצב הקיים וההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, בוצעו התאמות למידה למקצוע המוביל.

המקצוע המוביל "מערכות חשמל" הוא מקצוע בסיס לכל מקצועות הלימוד העתידיים במגמה, בתיכון ובמכללה. לכן הקפדנו להשאיר את כל נושאי הבסיס בתוכנית הלימודים, אף שהוקטנה כמות ההתנסויות המעשיות בין כותלי בית הספר, וחלק מההתנסות המעשיות הומרו בהתנסות באמצעות תכנוּת הדמיה בלמידה מרחוק.

סעיפים נבחרים מתוך הנושאים העיוניים שלא יילמדו בשנה"ל תשפ"א יילמדו כמבוא למקצוע ההתמחות ולמקצועות הנלמדים במכללות.

תלמידי המגמה שיעמדו בכל התנאים יהיו זכאים בסיום לימודיהם להגיש בקשה לקבלת רישיון לביצוע עבודות חשמל בהתאם לרמתם דרך היחידה לרישוי חשמלאים במשרד העבודה.

המקצוע המוביל מורכב משלושה מקצועות לימוד:

תורת החשמל: פרק המגנטיות ירד כולו (חלקים מנושאי הלימוד הללו יילמדו בהמשך, במקצוע ההתמחות, כחלק ממקצוע "המרת אנרגיה"). בוצעה התאמה של לימודי ההתנסות ללמידה מקרוב ומרחוק.

מערכות ספרתיות: הפרק האחרון הורד ויילמד לפי הצורך במקצוע ההתמחות "בקרים מתוכנתים".

יסודות התכנות בסביבה משובצת מחשב: פרק "כניסות תקביליות (אנלוגיות)" – כולל הניסויים בו – הומר לפרק בחירה.

המלצת הפיקוח – בניית פרויקטון המבוסס על מקצועות המבואות ועל מוצאים ספרתיים כהערכה בית-ספרית 30%.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במגבלות ההוראה והלמידה בתקופת הקורונה בחרנו להתמקד השנה במערכות נבחרות במדעי הבריאות ובחשיפה למגוון מקצועות הבריאות והרפואה, ובאמצעותן להתמחות בתהליכי חשיבה קלינית ורפואה מונעת.

ההתמקדות השנה תהיה בקרדיולוגיה; המטולוגיה ולימפה; נפרולוגיה; אנדוקרינולוגיה.

כן תהיה בחירה בשתי מערכות מתוך שלוש: פולמונולוגיה; נירולוגיה; גסטרואנטרולוגיה.

מומלץ ליישם את הנלמד, הן בחשיבה קלינית והן ברפואה מונעת, גם בהתייחסות לסיבוכי הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי המיקוד לשנת הלימודים תשפ"א נבחנו בהתאמה ללימוד היברידי, הכולל מפגשים פנים מול פנים בבית הספר ולמידה בזום. יש לתת עדיפות עליונה לשיעורי התנסות בסדנה בעת שהתלמידים נמצאים בבית הספר.

חובה לבצע את לימודי ההתנסות במקצועות המובילים ובמקצועות ההתמחות על פי מספר התלמידים המוגדר במתווה הפעולה ואורחות החיים בשנת הלימודים.

בית הספר יקצה לפחות חמש שעות שבועיות ללימודי התנסות בכל אחת מהשכבות י'–י"ב. במקרה של הגבלת שעות ההוראה בעקבות הנחיות המשרד, המלצת הפיקוח היא להעביר את השיעורים בכיתה למספר התלמידים על פי המותר, ובד בבד לשדר את השיעור בזום לתלמידים שנשארו בבית.

המלצה זו מחייבת היערכות טכנית בחדר הכיתה לשידור השיעורים בזום. רק כך יש סיכוי להבטיח שהתלמיד יקבל את השעות הנדרשות לטובת הבנה של מושגי הליבה הנמצאים בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במגמת מערכות ימיות נעשתה התאמה של תוכנית הלימודים לאופי הלמידה בשנת תשפ"א. במקצוע המוביל נעשה צמצום בתוכנית הלימודים הן במסגרת לימודי 30% והן במסגרת לימודי 70%.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במקצוע המוביל 70% – מנהל וכלכלה – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במנהל וכלכלה במסגרת לימודי 70%, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 30% – מִנהל וכלכלה – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במִנהל וכלכלה במסגרת לימודי 30%, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע ההתמחות חשבונאות הסמכה נעשה צמצום בתוכנית הלימודים בבחינת ההסמכה בחשבונאות, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במיקוד למקצוע המוביל "יסודות בעיצוב שיער" – סמל שאלון 778381 בבחינת הבגרות – הושם דגש על הקניית תכני הלימוד של המקצוע אך בצמצום הנדרש. אנו נדרשים ללמידה היברידית, כזו המשלבת לימודים הן בבית הספר והן בבית, ולפיכך יש להתאים את התכנים לאופן הלימוד.

במיקוד מוצגת טבלת נושאים מחייבת, ובה פירוט כולל של פרקי הלימוד שבהם תתמקד בחינת הבגרות, לצד הפרקים ותתי-הפרקים שלא יופיעו בבחינת הבגרות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בעשור האחרון מתרחשת מהפכה טכנולוגית בעולם האוטומוטיבי. הרכב החדש עתיר טכנולוגיות האלקטרוניקה והמחשוב, וכן כמות הסטארט-אפים הרבה – כל אלה מבהירים לנו כי תחום התחבורה החכמה עובר משליטת הנהג לתמיכתו בלבד, וזאת הודות למערכות מתקדמות וממוחשבות.

המגמה לתחבורה מתקדמת גובשה כדי לתת מענה לימודי לטכנולוגיה המתפתחת בתחום, והמקצוע המוביל החדש מבוסס על תחומי עניין טכנולוגיים בסביבת הנהג, כמקצוע למידה רב-תחומי ומתקדם.

במקצוע המוביל של המגמה "מדעי התחבורה המתקדמת" תתקיימנה השנה שתי בחינות המותאמות למסלול ההתמחות בכל בית ספר: "יישומי אוטוטק" – סמל התמחות 3710; "הנדסת אוטוטק" – סמל התמחות 3720.

במקצוע המוביל, במסגרת חלופת הערכה – סמל שאלון 776283 – תתבסס הבחינה על התכנים המתוארים במיקוד. רכז המגמה ומדריך בית הספר יקבעו בתחילת השנה את דרכי ההערכה, ואלה יכללו גם אוריינות אוטומוטיבית (דרכי ההערכה יכולות להיות פרויקטון, עבודת חקר, מעבדות וכדומה).

במקצוע המוביל, במסגרת הבחינה בכתב – סמל שאלון 776381 – תכלול הבחינה 14 שאלות, ומהן יש לענות על 5 לפי הפירוט הבא:

 • תלמידי התמחות יישומי אוטוטק (3710) יענו על 4 שאלות מפרקים 1 ו-2.
 • תלמידי התמחות הנדסת אוטוטק (3720) יענו על 4 שאלות מפרקים 3 ו-4.
 • תלמידי שתי ההתמחויות יענו על שאלה אחת מפרק 5.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אנו מודעים לאתגרים שעימם מתמודדים התלמידים, המורים והנהלות בתי הספר בימים אלו. משבר הקורונה הוא משבר עולמי קשה הדורש מאיתנו לרתום את כל כוחותינו לשמירה מרבית על שגרת הלמידה של תלמידינו.

מצב זה טומן בחובו הזדמנות גדולה, ולמעשה מזמן את היכולת להביא לידי ביטוי שימושי את המושגים הנלמדים בתוכנית הלימודים, לשם הבנה טובה יותר של המשבר ושל דרכי הפתרון האפשריים.

תלמידינו נחשפים בכל יום באמצעי התקשורת השונים לנושאים מתחומי התיירות: גלובליזציה; שיווק; פנאי; תעופה; מלונאות; משברים; כלכלה. נושאים אלו כלולים במיקוד המותאם לזמן זה, ובהיותם יסודות הלימוד במגמה – הם מאפשרים קרקע פורייה להבנת המציאות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשל מגפת הקורונה, מבנה תוכנית הלימודים עודכן כך שיהיה בנוי מיחידות קטנות יותר המכילות בכל יחידה נושאי לימוד ממוקדים וברורים. היחידות מסודרות בסדר שבו מומלץ ללמד את התכנים של המקצוע המוביל. הדגש הוא על כך שהתלמידים יחוו התנסות מעשית מוקדם יותר במהלך תוכנית הלימודים של המקצוע המוביל.

נעשה מאמץ רב להתאים את תוכנית הלימודים הן לטכנולוגיות ולשימוש בפרוטוקולים עדכניים על פי הנדרש כיום במשק בארץ ובעולם, והן לתקופת מגפת הקורונה.

מומלץ להרבות בתרגול ובעבודה של התלמידים בביתם. אם אין לתלמיד במחשב שבביתו התוכנות הגרפיות של חברת אדובי (פוטושופ, אילוסטרייטור) – הוא יוכל לתכנן ולפתח מוצרים בסביבות גרפיות חלופיות וחינמיות, ובתנאי שהתוצרים יעמדו בדרישות תוכנית הלימודים ובהכוונת המורה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

היערכות ללימודים בשנת תשפ"א, מחייבת התייחסות ללמידה היברידית, המשלבת מפגשים פנים מול פנים וכן למידה מרחוק (באמצעות ZOOM  למשל).במקצוע מדע וטכנולוגיה לכל על המורה לתת את הדעת על הנושאים הבאים:

 1. אוריינות: על המורה להתאים את המשימה לאופי הלימוד בהתאם לנסיבות ולתנאים
 2. מרכיב ה30% - לבחור מבנית ולהתאים לה את אופי הלימוד המיטבי שיביא לידי ביטוי מיומנויות נדרשות וייקח בחשבון ביטוי אישי של הלומד בביצוע המטלה.
 3. חלק העבודה PBL- על המורה לבחון נחיצות ומספר מפגשים פנים מול פנים עם התלמיד, הקניית מיומנויות שיאפשרו לתלמיד לבצע את הפרויקט. לשם כך כדאי לעשות שימוש בכלים ובתוכנות החינמיות EWB , MULTISIM , TINKERCARD , ואחרות וכן גם ב MOODLE.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה הערבית היא שפת אם בחברה הדרוזית ושפת ההוראה בבתי הספר על כל הרצף. שפת אם היא הדלת לתרבויות העולם ולהשכלה הרחבה, היא שפת החשיבה והתקשורת, והיא הבסיס לכל המקצועות. המחקרים מראים כי רכישת שפה שנייה תתאפשר רק לאחר שהלומד נעשה אוריין בשפת אימו. הלמידה במקצוע "ערבית – שפת אם" מתבססת על הקניית מיומנויות באמצעות טקסטים מגוונים (מדעיים, ספרותיים וחזותיים).

אנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א, ואנו מודעים לכך ששנת הלימודים תפתח בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה. שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר במהלך השנה לכן, אנו נגמיש את עבודתנו ונמשיך להיות יצירתיים יחד ונמקד את הלמידה מתוך תכנית הלימודים, נייצר למורה את מיטב הכלים להוראת המקצוע, נערך לעבודה היברידית של למידה (פנים אל פנים ולמידה מרחוק) ונחזק את הלמידה מרחוק, נציע דרכי הערכה, ונמשיך את תהליכי הלמידה המשמעותית בהוראת המקצוע, במטרה לקידום הידע בדרכי הוראה המייצרים  העמקה, חוויה, רלוונטיות ולמידה עצמית בשילוב המיומנויות קוגניטיביות וחשיבה, מיומנויות בין-אישיות מיומנויות תוך- אישיות), וערכים.

הכנו עבור המורים טבלאות ת מיקוד  בהם :

1- אנו מציעים למורה מס' מומלץ של טקסטים שונים ( צמצמנו את מס' הטקסטים)  בכל שליש בדגש כל עקרונות הוראת שפת אם וההדגשים שמופיעים בחוזר המפמ"רית  

2 - אנו מדגישים את המיומנות הדרושות בכל שכבת גיל והידע הלשוני (באופן ספיראלי) . בחירת המיומנויות היא לפי שיקול דעת של המורה ולפי הטקסט הנבחר ( חשוב מאוד שהמורה יכסה את כל המיומנויות הנדרשות לצמצם פערים שנוצרו עקב משבר הקורונה)

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה בחטיבה העליונה כולל הורדת נושאים בהיקף של כ-10% והגדלת הגמישות של המורים בבחירת תכני הלמידה בתוכנית, על פי שיקול דעתם. זאת בשל הרחבת הבחירה של התלמידים במבחן.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020–2021 הוא פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה חשובות ליצירת בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, וכן כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך. המלצות ההוראה מבוססות על עקרונות אלו: 1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן "לקצץ" בנושאים. 2. יש לכלול את כל ארבע אופנויות השפה בכל שלב למידה. 3. יש לשים דגש בהוראה-למידה-הערכה על אוצר מילים. 4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. 5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

d

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת העברית במגזר הדרוזי בחטיבה העליונה תתמקד בפיתוח מיומנויות השפה ובהרחבת אוצר המילים. מיקוד הלמידה מבוסס על חוזר מפמ"ר תש''ף לחטיבה העליונה, ומציג הוראה-למידה של העברית בגישה פונקציונלית תקשורתית, תוך כדי שילוב עקרונות לכתיבה תהליכית, פיתוח תוצרי כתיבה וכן למידה חווייתית. במרכז ההוראה, ובכל יחידת לימוד, יושם דגש על מיומנויות הדיבור, הקריאה והכתיבה במטרה לפתח יכולות אלו לרמות גבוהות שיאפשרו לבוגר השתלבות בחברה הישראלית – באקדמיה, בעבודה ובכל תחומי החיים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בצל הקורונה אנו מבקשים להתוות למורים ולמנהלים את יעדינו לשנה המיוחדת הצפויה לנו, תוך כדי התחשבות יתרה באילוצים שנכפו עלינו.

הקישור המצורף להלן ממקד את המיומנויות הנדרשות לשנה"ל תשפ"א בהיקף של 70% מתוך המיומנויות המופיעות בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בחינוך הדרוזי בחטיבה העליונה עוסקת בכמה סוגיות יסוד בתולדות העמים:  היסטוריה של הדרוזים בימי הביניים; היסטוריה של האסלאם; המאה העשרים; המזרח התיכון; השואה. יש ללמד את חמשת הנושאים הללו בארבעה סמסטרים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד הספרות נחשב גורם המעצב את נפשו ואת התנהגותו של התלמיד, מחזק  את זהותו הדרוזית ומדגיש את זיקתו למורשתו, לתרבותו ולמדינתו. לימוד הספרות גם תורם לטיפוח היכולת לחיות בחברה רב-תרבותית ורבגונית.

בבתי הספר הדרוזיים חובת למידה של שתי שעות שבועיות במקצוע הספרות בחט"ב. בתקופה מאתגרת זו מיקדנו את הוראת הספרות ב-70% מהיצירות ומהסוגות הספרותיות. אפשרנו בחירה רבה למורה בבחירת היצירות (מתוך 23 יצירות יְלמד המורה 13 בלבד). חשוב מאוד שהמורים יכתבו תוכניות הוראה לפי טבלאות המיקוד ולפי ההדגשים והעקרונות שבחוזר המפמ"רית. במטרה לסייע למורה לבנות שיעורים איכותיים ומרתקים, אנו מכינים יחידות הוראה שבבסיסן הלמידה היא סביב רעיון גדול בשילוב המיומנויות והערכים שיהוו כלי עזר למורים הן בלמידה מרחוק והן בלמידה פנים מול פנים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד הלמידה כולל כ-70% מתוכן הלימודים. מתוך רצון ליצירת איזון ולשמירה על נושאים מרכזיים, בחלק מן המקרים המיקוד בא לידי ביטוי בהסרת תתי-נושאים ולא בהסרת נושאים שלמים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הוראת הביולוגיה מכֻוונת לפתח אוריינות מדעית-ביולוגית באמצעות הוראת הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד, התופעות והתהליכים הבסיסיים המתקיימים ביצורים החיים, תוך כדי פיתוח המוּדעוּת לשאלות ערכיות ולימוד ויישום עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית המאפיינים את מדעי הטבע בכלל ואת הביולוגיה בפרט. לימודי הביולוגיה יוכלו להועיל לתלמיד בהתמודדותו עם נושאים ועם בעיות בחיי היום-יום. חקר הגנום האנושי והגנום של יצורים אחרים, היכולת לבצע בהם התערבות, הניסיונות למצוא חיסון ותרופות לנגיף הקורונה, בצד הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע ועל הסביבה הטבעית בכלל – מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות שכל אזרח נחשף אליהן במאה ה-21. מסמך זה כולל התייחסות למיקוד בתוכנית הלימודים למתמחים לשנת הלימודים תשפ"א בעקבות מצב החירום, ואין בו משום הצהרה כלשהי לגבי מתן חשיבות עליונה לנושא כזה או אחר.

המיקוד מבוסס על שיקולים טכניים הקשורים להיקף השעות, על הקשר בין תכנים בחלק העיוני ובמעבדה ועל הקשר שבין נושאי הליבה לנושאי העמקה. יש להדגיש את חשיבות המעבדה וביצוע החקר ולאפשר לתלמידים שיגיעו לביה"ס לבצע מעבדות Hands On.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכימיה אנו מכוונים לשתי מטרות מרכזיות:

(1) אזרח בעל אוריינות מדעית-כימית המאפשרת לו להבין עקרונות כימיים המשתלבים בחיינו באופן תדיר.

(2) עידוד תלמידים להכיר את העולם המדעי-כימיה במטרה להשתלב בעתיד בעולם המדע, ההנדסה והרפואה.

בהתאם לכך, תוכנית הלימודים במקצוע הכימיה מתמקדת בקישור התכנים הנלמדים הן לחיי היום-יום של האזרחים והן בהקשר של העולם המדעי-כימי להבנת הפוטנציאל הטמון בעיסוק בכימיה.

העיסוק בכימיה הוא מגֻוון ורחב אופקים. דוגמאות: כימיה; הנדסה כימית; הנדסת חומרים; הנדסת מזון; ביוטכנולוגיה; הנדסה ביוטכנולוגית; ננוטכנולוגיה; רפואה; סיעוד; מקצועות פרא-רפואיים; ביולוגיה; ביולוגיה מולקולרית.

מדע הכימיה מבוסס על מעבדות וניסויים, ובהתאם לכך מושם דגש מיוחד על ניסויים, לרבות ניסויי חקר במעבדות.

חשוב מאוד לאפשר לתלמידי מגמת הכימיה המגיעים לבית הספר לבצע ניסויים במעבדות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

דרכי ההוראה, תהליכי הלמידה ואופני ההערכה בפיזיקה עוברים שינוי ניכר בעקבות המשבר הנוכחי. כדי להתמודד עם אתגרים אלו, על המורים לאמץ סביבת למידה המשלבת גישות פדגוגיות שונות, להכיר מגוון תכנים דיגיטליים וליישם כלים דיגיטליים חדשים.

הפיקוח על הפיזיקה פרסם שני מסמכים:

1. מיקוד חומר הלימוד, כולל מגוון התכנים הדיגיטליים הקיימים לפי פרקי הלימוד.

2. "הוראת פיזיקה: למידה ואופני הערכה בעידן הקורונה". במסמך מוצעים תכני לימוד, מגוון כלים ויישומים להוראה וכן סביבות לניהול ההוראה וההערכה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בהיסטוריה בחינוך הערבי בנויה משתי יחידות חובה ומשלוש יחידות בחירה. שתי יחידות הבחירה עוסקות בנושאים אלו: המדינה העבאסית והתרבות הערבית אסלאמית; אירופה בימי הביניים; התנועה הלאומיות הערבית; התנועה הציונית; האימפריאליזם בעת החדשה; אירופה במאות ה-17 עד ה-19; מדינות המזה"ת במאות ה-13 עד ה-19.

לקראת שנה"ל תשפ"א (2021) ובצל מגפת הקורונה, אנו מציגים לכם את מתווה הלמידה המעודכן לחט"ע.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הרכב מבנה יחידת ההרחבה זהה להרכב של יחידת החובה: מגוון יצירות מכל סוגה ספרותית. אשר על כן, בכל מיקוד שיפורסם יהיה ייצוג הולם לכל סוגה ספרותית, בדגש על רוטציה בבחירת היצירות. העיקרון הוא שתמיד צריך לספק לתלמידים הזדמנות להתנסות בייצוגים הולמים של כל סוגה וסוגה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א, ובצל מגפת הקורונה, אני מציגים לכם את מתווה הלמידה המעודכן ליחידות ההגבר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי התאטרון הם חוויה מכוננת עבור התלמידים. הם מאפשרים פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וכן מיומנויות חקר וביצוע. הם מטפחים את יכולת השיתוף, את העבודה בצוות ואת הביטוי הרגשי, הפיזי, החברתי והאומנותי. תהליכי הלמידה וההערכה כוללים את בחינת הבגרות בהפקה (50%) ואת ההערכה החלופית והבחינה העיונית (50%). הגיוון בדרכי הלמידה וההערכה מאפשר חוויית הצלחה וביטוי לחוזקות וליכולות של התלמידים. הבחינה בהפקה בכיתה י"ב היא למעשה פסגת היצירה שלהם וסיכום למידה של שלוש שנים. זהו שיא שתלמידים משקיעים בו את מיטב מרצם ובמוטיבציה גבוהה מאוד. הלמידה והיצירה לקראת הבחינה בהפקה הם מרחב של עשייה מעצימה ומחזקת. המאפיינים הייחודיים של תחום הדעת ושל בחינת הבגרות בהפקה מחייבים שמירה הן על מסגרת הכוללת את המפגשים במרחב הפיזי (על פי הנחיות משרד הבריאות) והן על היקף שעות הנכון להצלחתם, תוך כדי שמירה על בריאותם ועל חוסנם הנפשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בחינוך המוזיקלי מנעד רחב של פעילויות – הן בהאזנה, הן ביצירה והן בביצוע – אישית ובמשותף. יסוד כל הפעילויות הללו הוא היכולת לחשוב ולהרגיש בצלילים, ולהבנות מתוכם משמעויות תודעתיות ורגשיות מורכבות ביותר. חוויה זו מאפשרת פיתוח יכולת הערכה ושיפוט תוך כדי שימוש במערכת סמלים ייחודית.

מגמת המוזיקה מסייעת להתפתחות הפוטנציאל המוזיקלי הטבוע בכל אחד מהתלמידים. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% הערכה בית-ספרית ו-50% בחינה חיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי הקולנוע מפתחים את טעמם התרבותי והחווייתי של בני הנוער, וכן מאפשרים יצירה כמעשה של מעורבות חברתית, של התערבות ושל תיעוד המרחב. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני. בכיתה י' מתקיימת הערכה חלופית – יחידת לימוד ראשונה חובה: "שפה קולנועית" – שבמסגרתה תלמידי י"א–י"ב כותבים עבודות חקר "שוט ביי שוט".

יחידות חובה לבחירה : 4 יחידות מתוך 6. לסיכום התלמידים נבחנים בבחינה פנימית, באישור מפמ"ר, הכוללת קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום), ידע, הבנה ויישום. השאר – עבודות חקר (וידאו אסיי וכדומה).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי המדיה מפתחים את רגישותם החברתית של בני הנוער ומאפשרים יצירה כמעשה של מעורבות חברתית. ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% פנימי ו-50% חיצוני.

בכיתה י' מתקיימת הערכה חלופית – יחידת לימוד ראשונה חובה: "תקשורת ומציאות". המורים מקבלים הצעה למספר הערכות חלופיות, ומתוכן הם בוחרים שלוש.

בכיתה י"א–י"ב: יחידת חובה – "תקשורת ודמוקרטיה". נוסף על כך יחידת בחירה "ניו מדיה" / "תקשורת ותרבות". לסיכום התלמידים נבחנים בבחינה פנימית, באישור מפמ"ר, הכוללת ארבעה פרקים שבהם הם נדרשים לענות על 8 שאלות מתוך 14. הפרק הראשון הוא קטע "אנסין". בכל השאלות נדרש התלמיד להפגין רמת הבנה (טקסונומיה של בלום), ידע, הבנה ויישום.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תלמידי האומנות ניגשים לבגרות המעשית (50%) – תערוכת גמר + פרויקט דיאלוג עם אומן + פרויקט אוצרוּת תערוכה.

יש לקיים תערוכת גמר לכל תלמיד, ואם לא יתאפשר במרחב הפיזי – אזי במרחב הווירטואלי.

אם לא תתאפשר יציאה למוזיאון יוכל התלמיד לכתוב עבודה על ביקור וירטואלי במוזיאון גדול (בארץ או בעולם).

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. התאוריה כוללת את תולדות המחול, מוזיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול; הביצוע כולל בלט קלסי ומחול מודרני; היצירה היא כוראוגרפיה אישית.

ב"אומנות המחול" ההיבחנות נעשית בחלוקה של 50% חיצוני ו-50% פנימי; בחינת "רסיטל במחול" נעשית בחלוקה של 70% חיצוני ו-30% פנימי.

חלק אינהרנטי מההתמחות במחול הוא תחום הביצוע והכוראוגרפיה, ובתחומים אלו הבחינה היא החיצונית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה. כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנים הנלמדים במדעי המדינה מחזקים את החינוך לערכים דמוקרטיים. הם מספקים ללומד כלים להתבוננות מעמיקה בתהליכים מדיניים גלובליים. ההגות המדינית מהווה את הבסיס לכל המקצוע.

המיקוד מייצג את כל התכנים החשובים הנלמדים במדעי המדינה: המשטר הדמוקרטי; סוגיות  מרכזיות בישראל ובעולם; ההגות המדינית, שהיא הבסיס למשטרים בעולם. נבחרו נושאים המספקים הבנה של התחום עם אפשרויות יישום בעולם בכלל ובישראל בפרט.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בני אדם בכלל ובני נוער בפרט מרבים לעסוק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו של האדם, הניצב במרכז עיסוקה של הפסיכולוגיה.

מטרתה של תוכנית לימודים זו היא לחשוף את התלמידים לידע תאורטי ומחקרי מגֻוון ועדכני בתחום הפסיכולוגיה תוך שימת דגש על הוראה חווייתית ולמידה משמעותית באמצעות דילמות המעסיקות כיום את בני הנוער. בבחירת התכנים הושם דגש על רלוונטיות, על הדדיות ועל מודעות. בין התכנים: פסיכולוגיה חיובית; הנעה; ריגוש; רגשות (כולל ויסות רגשי); קבלת רגשות; איזון רגשי.

הפרקים שנבחרו במיקוד ההוראה לשנה"ל תשפ"א נבחרו מתוך ההבנה ששנת לימודים זו תתנהל בדרך שונה מהמקובל ושהדבר ישפיע גם על הספק חומרי הלימוד, ולכן יש לבחור מספר מצומצם של נושאים שהם נושאי הליבה בתוכנית ואבני יסוד בפסיכולוגיה. עם זאת, על הנושאים להיות רלוונטיים לתלמידים ולגעת בעולמם הפנימי והרגשי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים בכלכלה שמה דגש על אסטרטגיות למידה חדשניות, המשלבות פדגוגיה מתוקשבת וכלים מעשיים להבנת תהליכים כלכליים וחברתיים במשק הישראלי והגלובלי. בוגרי התוכנית יבינו מושגי יסוד – כשל שוק; מדיניות מוניטרית; ערך ראלי / נומינלי של הכסף – ומהם מנועי הצמיחה של המשק, ויוכלו להציע צעדים פרואקטיביים לעידוד צמיחה ותעסוקה ולניהול מושכל של כלכלת המשפחה. לימודי הכלכלה הם ספירליים ותכני הלימוד שזורים זה בזה.

בבניית המיקוד בכלכלה ביקשנו לשמר את נושאי הליבה בתחום הדעת והפחתנו בנושאים שאינם פוגעים ברצף הלמידה ובהבנה העמוקה של תכני העוגן בכלכלה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הסוציולוגיה מציעה התבוננות בתופעות חברתיות ובשינויים חברתיים, וכן בניתוח חברות, ארגונים ותנועות חברתיות וביחסים בהם וביניהם. תוכנית הלימודים מתמקדת בחקר ההתנהגות האנושית ובבחינת תהליכים חברתיים תוך כדי בחינה ומתן הסבר להבדלים בדפוסי היחסים בין בני האדם, מקורם והשלכותיהם – כל זאת תוך כדי הקניית המיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה-21.

מיקוד ההוראה כולל מגוון שיקולי דעת בבחירת הנושאים שיילמדו, ומתמקד בתאוריות ובמושגים שלגביהם קיימת הסכמה על היותם הליבה של תחום הדעת – נושאים רלוונטיים ומשמעותיים לגיל ההתבגרות ולתחומי העניין של התלמידים בחט""ע, ובו-זמנית נמצאים במוקד העניין והדיון החברתי של האקטואליה בחברה הישראלית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, בצל משבר הקורונה ושגרת לימודים המלֻווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נלווים באופן שבו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה-למידה: (1) לימודי ליבה הכוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס המפתחים ומטפחים חשיבה מרחבית; (2) לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית-ספרית, הכוללים מושגי הרחבה (מסומנים בכחול).

נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים הנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית. תחום הדעת מתמקד בחקר ובלימוד של מגוון ההיבטים המרחביים בעולם שבו אנו חיים. ייחודו של המקצוע הוא ברוחב היריעה של נושאי המחקר, בראיית יחסי הגומלין בין האדם לסביבה ובראייה המערכתית של מכלול התופעות והתהליכים – פיזיים ואנושיים – בסביבה הנחקרת. כלי המחקר הם ייחודיים ומגֻוונים ובשנים האחרונות כוללים את המידע הגאוגרפי ואת המיפוי מהמרחב הקיברנטי "הסייבר הגאוגרפי", שם נעשה שימוש במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) ובחישה מרחוק.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נבחרו להוראה ולהיבחנות הטקסטים שבחומרי החובה באתיקה ובתורת ההכרה. אלו הטקסטים היסודיים שיקנו ללומדים את ראשית הידע ואת הכישורים הדרושים לזיהוי בעיה פילוסופית ולטיפול בה. משקלה של הבחינה על החומרים הללו 70% מהציון הסופי.

מתוך חומרי הבחירה עומד לפני המורה מבחר גדול של נושאים וסוגיות ושתי הרחבות. המורה יבחר מהן נושא אחד, סוגיה אחת או הרחבה אחת, לפי שיקול דעתו ובהתאמה לכיתתו. חומרים אלו יוערכו בהערכה חלופית ומשקלם יהיה 30% מהציון הסופי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מדעי הסביבה נועדו להקנות כלים להבנת מורכבותן של סביבות טבעיות וסביבות תוצר האדם ואת יחסי הגומלין ביניהן. כמו כן, מטרתם לפתח מיומנויות חשיבה וביצוע, ערכים והתנהגויות שיאפשרו השתתפות פעילה, כתלמידים וכבוגרים, בהתמודדות מושכלת עם בעיות סביבה, למען סביבה בריאה ואיכותית יותר.

מטרות-העל של ההוראה והלמידה בתחום מדעי הסביבה נוגעות לרכישת ידע תוכני, לשליטה במיומנויות חשיבה ולמידה ולפיתוח עמדות וערכים בנושאים סביבה.

מיקוד הלמידה מבוסס על הקשר בין התכנים בנושאי הליבה לנושאי ההעמקה, והוא מיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד המקצוע כולל באופן מובנה את העשייה החקלאית, המהווה בסיס ללמידה. לנוכח האפשרות שחלק מהשנה יצריך שילוב של למידה פנים אל פנים עם למידה מרחוק, ואולי אף למידה מרחוק בלבד – חשוב תכנון הוראה-למידה-הערכה על פי נקודות אלו:

 • תכנון ההוראה במיקוד הלמידה בתוכנית הלימודים.
 • תכנון עבודת מחקר (אגרוטופ) וביצועה בתקופות שבהן ניתן יהיה להגיע למוסד החינוכי, תוך שמירה על הכללים וההנחיות של משרד הבריאות.
 • מומלץ להכין ערכות של גידול צמחים או של התנסות בתזונה שהתלמידים יוכלו ליישם בבית, כמובן בשמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות.
 • שאיפה לשמירה על שגרת אירועי הערכה לאורך שנת הלימודים. רצוי שאלו יהיו מגוונים, בהיקפים משתנים ורבים, כדי להגיע להערכה הולמת של התלמידים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מקצוע לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה מפתח במידה החזקה ביותר את הזיקה של התלמיד למולדתו. הוא מחנך לאהבת הארץ תוך דגש על פיתוח ערכי בניין הארץ ומורשת אבות, ומפתח ערכים של סובלנות ושל כבוד כלפי שוכני הארץ לצד קבלת אחריות על הסביבה. המפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם הלימוד בשטח מחזק ערכים אלו ומאפשר שלל פעילויות עם מעורבות גבוהה של התלמיד, תוך כדי חיזוק הקשר בינו לבין ארצו. כחלק מהתאמת הלמידה לשנה"ל תשפ"א, ובהתאם למגבלות הקורונה, הוכן מיקוד לחומר הלימוד מתוך הבנה שניתן יהיה ללמד 70% מחומר הלימוד. במיקוד נשמרו נושאי הליבה המרכזיים, ומרב הנושאים שירדו הם מלקראת סוף החומר. מקצת השעות שהופחתו נוגעות לאתרי השטח. אשר ליחידות האזוריות, אנו מאפשרים למורים לבחור ולמקד 70% מתוך תוכנית הלימודים ואתרי השטח בהתייעצות עם הפיקוח ובאישורו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מטרת-העל של תוכנית הלימודים במוט"ל היא הבניית אוריינות מדעית לכלל התלמידים, וכן טיפוח הבוגרים כאזרחי העתיד בעולם של המאה ה-21. התוכנית מדגישה את חשיבות ההבנה של מושגים, של עקרונות ושל רעיונות מרכזיים בתחומי המדע ומהות המדע, ואת חשיבות השליטה במיומנויות מדעיות ובמיומנויות חשיבה. הלמידה וההוראה נעשות בגישה על-תחומית ובהקשר של נושאים מדעיים-טכנולוגיים רב-תחומיים, מתוך זיקה לחיי הלומדים, תוך כדי שילוב של ידע, של ערכים ושל מיומנויות.

בשנת הלימודים תשפ"א יושם דגש על יישום והטמעה של אוריינות מדעית ועל חשיבה מדעית לפי מדיניות "דמות הבוגר" בתהליכי הפיתוח המקצועי של המורים ובהלימה לתהליכי הוראה-למידה בכיתה. מיקוד הלמידה נערך תוך כדי התחשבות בידע הבסיסי הנדרש להבנת הנושאים ובשמירה על רצף הגיוני, על רלוונטיות ועל קוהרנטיות. אין שינוי בנושאי הלימוד ובאופן הבחירה. כמו כן, אין שינוי בהיקפי מיומנויות החשיבה שנדרש התלמיד ללמוד. המיקוד הוא בהיקף הלמידה בכל נושא ובהתאמה להיקף ההיבחנות, ומיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בתשפ"א בלבד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ברוב מערכות החינוך בעולם הבינו שרכישת שפות מחנכת לערכים, מקנה כישורים ומרחיבה את עולמו ההומני ואת האינטליגנציה של הלומד.

כיום כבר משולבת הצרפתית גם בחברה הישראלית ומשמשת דוגמה עולמית למדיניות רב-לשונית.

עלינו לזכור שרכישת הלשון הצרפתית משמעה חבירה לבסיס אחת התרבויות שהביאו לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה ואת סמלי השוויון והמוסר העולמיים המוסכמים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

גרמנית היא כיום שפת האם הנפוצה ביותר באירופה. כלכלת גרמניה נוטה לחזק את השפעתה של השפה הגרמנית, הן אזורית והן גלובלית.

ניכר בעולם הגלובלי, או לפחות ברובו, כי ידיעת שפות זרות ממלאת תפקיד חשוב. הבחירה בגרמנית פירושה פתיחת הדלתות לכלכלה דינמית. בגרמניה נאבקות חברות גדולות רבות למלא תפקידים מסוימים ושמחות להעסיק זרים. ברוב המקרים הן דורשות מעובדים אלו לדבר או לפחות ללמוד גרמנית. בחלק מהמגזרים החדשניים, כמו אנרגיות מתחדשות, דיבור השפה וקריאתה יכולים להעניק גישה למומחיות ולמשאבי רשת שאינם נגישים אלמלא הדיבור והקריאה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד השפה הספרדית הוא רב הן בשל צרכים בין-לאומיים והן בשל האינטרס של תלמידים, של הורים ושל מנהלים, הרואים בספרדית הזדמנות להצליח במישורים שונים.

לימוד הספרדית חושף את הלומד לתרבויות עשירות ומגוונות בעלות השפעה עולמית בכל התחומים. השנה מיקדנו את הנושאים המרכזיים ללימוד הספרדית כדי לאפשר בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו הידע הדרוש לעמידה במבחני הבגרות בעל פה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד השפה הסינית פותח לתלמידים צוהר לפילוסופיה ולדרכי החשיבה והחיים של דוברי השפה הסינית ומפתח אצלם מיומנויות חשיבה. ההיכרות עם השפה הסינית מאפשרת ליחיד ליצור קשרים בין-אישיים עם דוברי סינית ולהכיר את מנהגיהם ואת אורחות חייהם. היכרות עם השפה הסינית מאפשרת יצירת קשרים מדיניים, תרבותיים וכלכליים עם דוברי סינית, דבר המהווה נכס לאומי למדינת ישראל. לימוד השפה הסינית מוביל להרחבת האופקים של הלומדים ותורם להבנה טובה יותר של עצמם ושל סביבתם.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפות – ובהן הרוסית, על עושרה התרבותי הרב – הן בראש ובראשונה יכולת הדיבור ויצירת הקשר הבלתי אמצעי עם הזולת. המיקוד יוסיף לעסוק בכך, נוסף על שלוש אופנויות השפה האחרות – קריאה, כתיבה והאזנה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הביקוש ללימוד האמהרית נובע בעיקר מן הצורך של רבים מבני הדור השני של עולי אתיופיה – שנולדו וגדלו בארץ וששפת האם שלהם היא עברית – להתחבר לבני הדור הקודם, להוריהם ולסביהם, וכן לערכים ולמורשת המפוארת של העדה באמצעות שליטה בשפה זו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה האיטלקית היא אחת מחמש השפות הנלמדות ביותר בעולם. איטלקית היא השפה הלאומית של איטליה מאז איחודה ב-1861. השפה שגורה כיום בפיהם של כשבעים מיליון בני אדם, מהם כשישים מיליון איטלקים החיים באיטליה וכעשרה מיליון המתגוררים ברחבי העולם. השפה האיטלקית משמשת כלי להכרת המורשת האיטלקית, שחשיבותה רבה בתולדות התרבות המערבית. לימוד האיטלקית מרחיב את האופקים ופותח צוהר אל עולם עתיר מסורות היסטוריות וקִדמה מדעית, ואל תרבות עשירה ומגֻוונת הכוללת אומנות פלסטית וחזותית, ספרות, מוזיקה, אופרה, תאטרון, קולנוע, אדריכלות, עיצוב, שימור, צילום, אופנה וגסטרונומיה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית מציעה לראשונה בישראל הזדמנות מיוחדת. במהלך שלוש שנות הלימוד יפתחו התלמידים כישורי תקשורת בינאישית, כשירות בין-תרבותית ואוריינות בתחומי המדיה והמידע. בנוסף לכך הם ילמדו שיטות לניהול משא ומתן ויחסים בינלאומיים. המגמה כוללת גם מקצוע הרחבה – "מיומנויות התרגום" או "ניהול סכסוכים ויישובם" אשר נלמד במשך שנתיים.

מגמה מגוונת זו תכשיר תלמידים  בעלי מוטיבציה ליישם את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים מגוונים בעתיד, בתחום המדע, בשירות לקהילה, בפוליטיקה או בעסקים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנה"ל תשפ"א ייגש מחזור אחרון של תלמידי י"ב לבחינת הבגרות בתוכנית הלימוד במתכונת הקודמת.

מתווה הלימודים המוצע במיקוד זה מיועד רק לתלמידים שהחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י' בתשע"ט וייבחנו בכיתה י"ב בשנה"ל תשפ"א על חומר הלימוד של התוכנית הקודמת.

חלק א' של התוכנית הוא חלק חובה, ובבחינת הבגרות יענה התלמיד על שאלת "אנסין".

הפרקים הבאים הם פרקי בחירה: אומנות כרונולוגית; אומנות מודרנית; אומנות מודרנית למגזר הדתי; אומנות יהודית; תולדות העיצוב. לכל אחד מפרקי הבחירה מצורפת טבלה הכוללת את פרקי הלימוד ואת היצירות המתאימות. חומר הלימוד והיצירות שלא ייכללו בבחינת הבגרות תשפ"א סומנו בצבע אפור.

לתלמידים הלומדים ונבחנים על פי מתכונת תוכנית הלימודים החדשה, להלן מבנה הבחינה:

חלק א' – יסודות השפה החזותית. חלק חובה כולל שאלת "אנסין". לבחירה: חלק אחד משניים.

חלק ב' – מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני. הפרקים הנלמדים הם פרקים 1, 2, 3 בלבד. למען הסר ספק, פרק 4 ("השפעת המחשב על התרבות החזותית") לא ייכלל בבחינה.

חלק ג' – היבטים בהיסטוריה של הייצור. בבחינת הבגרות יהיו פרקים אלו: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. למען הסר ספק, פרק 8 ופרק 10 לא ייכללו בבחינת הבגרות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג את התפיסה המדעית של המאה ה-21, שבה המדע היישומי מהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות.

יישומי הביוטכנולוגיה הם בתחומים רבים ומגוונים, כגון אבחון וריפוי מחלות; פיתוח תרופות; קידום הבריאות; מזון; חקלאות; תעשייה; איכות הסביבה. אלו הנושאים העיקריים הנלמדים במגמה ושעליהם מושם הדגש.

המיקוד נעשה מתוך הבנה כי חלק מרכזי מהלימוד יתקיים בלמידה מרחוק, ולכן הובלטו החלקים התאורטיים של התכנים.

כדי לסייע הן למורים והן לתלמידים הוקלטו כל התכנים בפי מיטב המרצים בעברית וערבית.

ההקלטות משמשות לביסוס תאורטי ולתרגול, והן כלי עזר הן ללמידה מרחוק והן ללמידה פנים מול פנים.

המיקוד הוא הנחיה מחייבת, ולמורים אין חופש בחירה בהוראת הנושאים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בימים אלו של חוסר ודאות לגבי שנה"ל תשפ"א, אנו נערכים במתכונת המוּכרת לנו לעת עתה, בהמלצה ללימוד בגישה ההיברידית במתווה הלמידה המעודכן. בקרוב יועלה המידע המפורט לאתר המגמה.

התוכנית כוללת את הנושאים הנדרשים להילמד בכיתות י'–י"א במסגרת המקצוע המוביל. נעשתה הקפדה על מיקוד הנושאים בהתאם להיערכות לבחינת הבגרות המתוקשבת, הנערכת לראשונה השנה.

במקצוע ההתמחות תהיינה הקלות בהיקף הספרות המחקרית הנדרשת ובהיקף הפרויקט.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ההתמודדות עם נגיף הקורונה מציבה בפנינו אתגרים רבים. ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"א מחייבת חשיבה מחודשת על הלימודים במגמה, לימודים המבוססים על פרויקטים המביאים לידי ביטוי שילוב חומרה ותוכנה.

כדי לאפשר לתלמידים יישום מעשי של הרקע התאורטי, יש לדאוג להתנסות המעשית במעבדות בבית הספר בשילוב הידע התאורטי בלימודים מקוונים.

לימודי המגמה מעניקים לתלמיד כלים שיאפשרו לו להשתלב בעתיד בתעשיית ההייטק בתחומי האלקטרוניקה והמחשבים, ולכן הושם דגש במיקוד החומר על יסודות המקצוע הנדרשים.

הנחיות ודגשים נוספים יפורסמו במהלך השנה הן בחוזרי מפמ"ר והן בכנסים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הבחירה בנושאי המיקוד לשנת תשפ"א נעשתה מתוך התחשבות במשבר הקורונה ובראיית התמונה הרחבה – הבנת יסודות התכנון ההנדסי של מבנים, וכן הבנת הקשר שבין המבנה והסביבה, תוך כדי הכוונה ליישום התכנים בפרויקט הגמר.

הואיל ועקב מגבלות הקורונה נמנע מאיתנו הסיור האדריכלי, שהוא חלק מובנה מתוכנית הלימודים, יש לאפשר ללומדים להתוודע אל היסודות התאורטיים באדריכלות, עיצוב והנדסה, באמצעות סיורים וירטואליים והמחשה עד כמה שניתן.

כדי להביא את התלמיד להוציא לפועל פרויקט גמר רלוונטי, אמיתי ומבוסס, נבחרו התכנים הבאים, והם משמשים הנחיה מחייבת.

יש לקיים מפגשים פיזיים במעבדות בית הספר, ובכך לאפשר ללומדים להתנסות ולחוות את הכלים היישומיים (כלי השרטוט והמידול – הידני והממוחשב) ככל הניתן, כמובן על פי הוראות משרד הבריאות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

נושאי המיקוד לשנת הלימודים תשפ"א נבחנו בהתאמה ללימוד היברידי, הכולל מפגשים פנים מול פנים בבית הספר ולמידה בזום. יש לתת עדיפות עליונה לשיעורי התנסות בסדנה בעת שהתלמידים נמצאים בבית הספר.

חובה לבצע את לימודי ההתנסות במקצועות המובילים ובמקצועות ההתמחות בקפסולות על פי מספר התלמידים המוגדר במתווה פעולה ואורחות חיים בשנת הלימודים.

בית הספר יקצה לפחות חמש שעות שבועיות ללימודי התנסות בכל אחת מהשכבות י'–י"ב. במקרה של הגבלה בשעות ההוראה בעקבות הנחיות המשרד, המלצת הפיקוח היא להעביר את השיעורים בכיתה למספר התלמידים על פי המותר, ובד בבד לשדר את השיעור בזום לתלמידים שנשארו בבית.

המלצה זו מחייבת היערכות טכנית בחדר הכיתה לשידור השיעורים בזום. רק כך יש סיכוי להבטיח שהתלמיד יקבל את מלוא השעות הנדרשות לטובת הבנה של מושגי הליבה הנמצאים בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה מציבות בפנינו אתגרים רבים, ידועים ושאינם ידועים. כדי להתמודד עימם פורסם מיקוד עבור בחינת הבגרות שתיערך בקיץ תשפ"א (2021).

המיקוד חופף לתוכנית הלימודים, והוא מציג הן את הפרקים ואת תתי-הפרקים שייכללו בבחינה, והן את הפרקים ואת תתי-הפרקים שלא ייכללו בבחינה.

חשוב להדגיש כי רמת הקושי של השאלות בבחינה תהיה זהה עד כמה שניתן לרמת הקושי של השאלות בבחינה שנערכה בקיץ תש"ף (2020).

פעלנו למקד ככל האפשר את חומרי הלימוד במהלך שנה זו.

בניגוד לבחינה שנערכה בשנת תש"ף, שבה היה הניקוד שונה מבשנים עברו, תהיה חזרה למתכונת הרגילה של ניקוד השאלות כבשנים עברו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

במקצוע המוביל 70% – הסתברות וסטטיסטיקה יישומית – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע ניהול התפעול בנושאים הקשורים לסטטיסטיקה ולהסתברות, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 70% – כלכלה הנדסית – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע ניהול התפעול בנושאים הקשורים לכלכלה הנדסית, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

במקצוע המוביל 30% – מערכות תפעול בארגון – נעשה צמצום בתוכנית הלימודים במקצוע מערכות תפעול בארגון 30% לתלמידים הנבחנים בבחינה החיצונית, והתוכנית הותאמה לשנת הלימודים תשפ"א לנוכח משבר הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השנה בחרנו להתמקד בתכנים העקרוניים להבנת התהליך ההתפתחותי של הפרט בסביבתו החברתית וביחסי הגומלין שביניהם. תכנים אלו משמעותיים ללומדים בגיל ההתבגרות, והם קרובים לעולמם ולתפיסת מקומם האישי בו.

שמרנו על העיסוק בטבעה של ההתפתחות ועל גישות שונות המסבירות תהליכים התפתחותיים, על פי רצף גילי, במגוון תחומי ההתפתחות, תוך כדי התמקדות בתקופות גיל נבחרות ובשילוב דוגמאות רלוונטיות ליישומים בחינוך.

בחלק העוסק בלמידה ובהתפתחות התמקדנו בנושאים הקשורים לתהליך הלמידה בהיבט התאורטי והיישומי וכן בתאוריות נבחרות.

מומלץ לשלב – בכל התופעות והתהליכים ההתפתחותיים הנלמדים – התייחסות רלוונטית להשפעה של תקופת הקורונה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אופטיקה יישומית, קולנוע וטלוויזיה – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלון 814371 – מתבסס על תוכנית הלימודים החדשה במקצוע "טלוויזיה וקולנוע", שבסוף שנה"ל תשפ"א תציין סיום מחזור ראשון של בוגרי י"ב.

הנושאים שנבחרו למיקוד מתאפיינים במרכזיותם בהבנת שפת הקולנוע ובאמצעים הטכנולוגיים הדרושים לביטוייה של שפה זו באופן חווייתי ומקצועי.

אופטיקה יישומית בצילום – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלון 814381 – מתבסס על תוכנית הלימודים הקודמת, שבסוף שנה"ל תשפ"א תציין את המחזור האחרון שלמד על פיה.

הנושאים שנבחרו למיקוד מהווים את ליבת הנושאים המרכזים במקצוע, ומשלבים הן את ההיכרות הקרובה עם אמצעים החשובים ביותר בטכנולוגיות הצילום והן את ההיכרות הקרובה עם אמצעי המבע הצילומי. זאת במטרה לבטא באופן מדויק ומקצועי את חוויית הצילום.

תקשורת וחברה – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלונים 788381, 788387, 788388 – מתבסס על תוכנית הלימודים שפורסמה בתש"ף והכוללת 10 זירות מרכזיות, כולל זירת-העל (במקום 14 זירות).

באמצעות זירות אלו ירכוש התלמיד כלים לצריכה ביקורתית של מידע בכל אמצעי המדיה וכן הבנה עמוקה לגבי חשיבותם של אמצעי התקשורת וחופש הביטוי לקיומו של משטר דמוקרטי.

כן יכיר התלמיד בחשיבות הצורך במעורבותו כאזרח לעתיד לשיפור פני החברה והמדינה על פי השקפתו, תוך כדי שמירה על חוקי המדינה ועל קיום שיח סובלני ומכיל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תקשורת וחברה – מיקוד הנושאים להוראה וללמידה לקראת בחינת הבגרות בתשפ"א במקצוע לשאלונים 788381, 788387,  788388  – מתבסס על תוכנית על תוכנית הלימודים שפורסמה בתש"ף והכוללת 10 זירות מרכזיות כולל זירת-העל (במקום 14 זירות).

באמצעות זירות אלו ירכוש התלמיד כלים לצריכה ביקורתית של מידע בכל אמצעי המדיה, וכן הבנה עמוקה לגבי חשיבותם של אמצעי התקשורת וחופש הביטוי לקיומו של משטר דמוקרטי.

התלמיד גם יכיר בחשיבות הצורך במעורבותו כאזרח לעתיד לשיפור פני החברה והמדינה על פי השקפתו, תוך כדי שמירה על חוקי המדינה וקיום שיח סובלני ומכיל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

ניתוח המציאות מחייב אותנו להיערך לשנת לימודים בצל הקורונה, כלומר בשלושה תרחישים מרכזיים אפשריים: סגר מלא; תרחיש משולב; שגרת קורונה. 

המקצוע "מדעי ההנדסה" מבוסס על הגישה הטוענת כי טכנולוגיה היא מכלול מקצועות הנדסיים משולבי מדע, הן בתחום התוכן והן בשיטות ההוראה.

הלמידה במקצוע נעשית בעזרת אנלוגיות והכללות, המאפשרות ללומד הבנה אינטרדיסציפלינרית ויכולת להתבונן בהכללה רחבה, וממנה להקיש על תופעות מקבילות בתחומי דעת נוספים – הן הנדסיים והן מדעיים.

במיקוד שלפניכם הושם אפוא דגש מיוחד על תהליכי התנסות, תוך כדי התאמת מסגרת חומר הלימוד התאורטי והבחינה לאילוצי השעה.

ההנחיות במיקוד מחייבות, והן מציבות את הדגשים להוראת מיטבית של המקצוע ולעמידה בדרישות.