פריט ידע הנחיות משרד החינוך לאזורים מוגבלים 18.10-21.10.2020

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הנחיות

במסגרת הכרזת  וועדת השרים על אזורים כאזור מוגבל לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 למשך 4 ימים, מיום ל' בתשרי התשפ"א (18 באוקטובר 2020) עד יום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020), הוגבלו  האזורים המפורטים להלן:

          א.      השטח המוניציפאלי של בני ברק מרחוב ז'בוטינסקי ודרומה לו;

          ב.      השטח המוניציפאלי של רכסים;

           ג.       השטח המוניציפאלי של  אלעד;

          ד.      השטח המוניציפאלי של מודיעין עילית.

          ה.      השטח המוניציפאלי של ביתר עלית.

           ו.       השכונות הבאות בירושלים:

1)   שכונת רמת שלמה בירושלים (רובע 4);

2)   שכונות רמת אשכול, מעלות דפנה בירושלים (רובע 5)

3)   שכונת מטרסדורף  בירושלים (רובע 9).

יציאה וכניסה בתוך האיזור המוגבל

כמפורט באתר משרד הבריאות

תנועת תלמדים ועובד המתגוררים באזור מוגבל

באזור מוגבל- מותרת  לתלמיד ולעובד המתגוררים באזור המוגבל, השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות חינוך שפעילותו מותרת לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020- גן ילדים, מוסד לחינוך מיוחד, פעילות לנוער נושר ובסיכון, מרכזי יום חינוכיים לילדי עובדים חיוניים.

יציאת תלמיד מאזור מוגבל למוסד חינוך

תותר יציאת תלמיד המתגורר באזור מוגבל לצורך הגעה אל מחוץ לאזור המוגבל, למוסד חינוך מתוך המוסדות המפורטים בסעיף 10(ג) לחוק – ובהם מוסד לחינוך מיוחד ובית ספר על יסודי לנוער נושר ובסיכון ופנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי.

כניסת תלמיד לאזור מוגבל

תותר כניסת תלמיד המתגורר מחוץ לאזור מוגבל לתוך האזור המוגבל לצורך הגעה למוסד חינוך מתוך המוסדות המפורטים בסעיף 10(ג) לחוק ובהם מוסד לחינוך מיוחד ובית ספר על יסודי לנוער נושר ובסיכון ופנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי.

יציאה מאזור מוגבל לטיפול חיוני בבעלי חיים

מותרת יציאה ממקום המגורים בתוך האזור המוגבל לצורך טיפול חיוני בבעל חיים בחווה חקלאית או במוסד החינוכי בתוך האזור המוגבל מותרת.

יציאה בתוך אזור מוגבל

מותרת יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו (כגון מפנימייה) בתוך האזור המוגבל, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בידוד בית, כפי תוקפו בתקנון, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו או מעבר דירה;

החרגות לעובדי מערכת החינוך

  1. החרגות שניתנו עבור עובדי מערכת החינוך להיכנס ולפעול באיזור מוגבל, במסגרת הוראת רח"ל - מנגנון לקביעת עובד חיוני ליציאה וכניסה מרשות אדומה (הגבלה מלאה) שהוגדרה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) תש"ף 2020.

                        א.      מפעילי מרכז יום חינוכי /שמרטפייה.

                         ב.      עובדי מוסדות חינוך שאושרה  פעילותם בחוק  ובתקנות –  גני ילדים, מוסדות חינוך מיוחד ומוסדות לנוער נושר ובסיכון.

2. החרגות שניתנו עבור עובדי מערכת החינוך לצאת מאזור מוגבל, במסגרת הוראת רח"ל האמורות לעיל –  עובד חינוך במוסד לחינוך מיוחד שאושר על ידי משרד החינוך ושתואם עם רשות החירום הלאומית.

3.     החרגות פרטניות שאינן מצוינות לעיל תינתנה בהתאם להנחיות רח"ל ובאמצעות חדר מצב ארצי/מחוזי של משרד ארצי של משרד החינוך.