פריט ידע הנחיות משרד החינוך בעת סגר

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קטגוריה
עקרונות מובילים בהחלת הסגר

א. על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, תקופת הסגר תחל ביום חמישי, 17.09.2020 עד יום ראשון 8.10.2020, לקראת ה-8 לאוקטובר תעשה הערכת מצב מחודשת.

ב. ככלל ההגבלות לתנועה בתקופת הסגר במרחב הציבורי יהיו בכפוף להנחיות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות  

ג. במסגרת זו, יחולו הגבלות על פעילות מערכת החינוך בכלל המדינה למעט פעילות חינוכית שתפורט בסעיף הבא.

ד. מערכת החינוך תפעל ע"פ מתווה הפעלה פדגוגי בתקופת הסגר כפי שמפורסם באתר "לומדים בביטחון"


כללים למערכת החינוך בתקופת הסגר : 17.9 – 8.10  

ככלל, לא תתקיים פעילות חינוכית בתוך מבני החינוך בתקופת הסגר, למעט מוסדות החינוך או הפעילויות שלהלן, שימשיכו להתקיים, והכול כאמור בכפוף לקביעה בתקנות:

למידה מרחוק

א. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

ב. שימוש במוסדות החינוך  - עובדי המוסד יכולים להגיע גם למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם (בעלי חיים, יבולים וכו'), הדרכה, למידה מרחוק וניהול וכד' ע"פ ההנחיות  תחת 'כללים לשימוש במבנה המוסד החינוכי התקופת הסגר'.

בחינות בגרות

קיום בחינות בגרות, בחינות סאלד ובחינות הסמכה במוסדות החינוך.

חינוך מיוחד

 1. פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה מוסדות לחינוך מיוחד, כיתות לחינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים ופעילות מוקדים חינוכיים לתלמידים עם צרכים מיוחדים או תלמידים משולבים הזכאים לסיוע מסל אישי.
 2. שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד
 3. מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א  -2001
 4. הסעות תלמידים עם צרכים מיוחדים
 5. פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב-מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד

נוער בסיכון

 1. מרכזי-חירום לילדים ונוער בסיכון
 2. מרכזי-נוער יישובי לנוער בסיכון
 3. מועדוניות לילדים בסיכון
 4. פעילות בתי-ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ולנוער בסיכון (כגון מח"ט, מפת"ן, כיתות מב"ר, כיתות אתג"ר, כיתות שח"ר)

הפעלת מתנדבים

הפעלת מתנדבים עבור מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים (כגון: תומכי הוראה וכד')

פנימיות

 1. פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית-משפט או תלמידי נעל"ה. הפנימיות רשאיות לפעול רק על פי המודל הפתוח. מותרת יציאה מהפנימייה לפעילויות שמותרות במסגרת הסגר בהתאם לתקנות הגבלת פעילות.
 2. פנימיות אחרות- רשאיות לפעול על פי המודל הפתוח או על פי המודל הסגור. ככל שפנימיה פועלת לפי המודל הסגור, ישנן הגבלות נוספות על היציאה.

לימודים בבית ספר:

מותרת יציאה מפנימייה ללימודים בבית ספר על יסודי לנוער נושר ובסיכון.

בבית ספר שסמוך לפנימייה וכל התלמידים שלומדים בבית הספר במשך כל השנה הם תלמידי הפנימיה בלבד, תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה. (ככל שאין מדובר בבית ספר סמוך או ככל שהתלמידים שלומדים בבית הספר הם גם תלמידים "אקסטרנים"- בית הספר לא יפתח לתלמידים)

מסמך מפורט בנושא פנימיות יתפרסם בנפרד.

שירותי חינוך ברשות המקומית

 1. שירותים פסיכולוגיים חינוכיים
 2. פעולות של קצין ביקור סדיר כהגדרתו בסעיף 4(ב)(3) לחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949
 3. פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) התשס"א -2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ונוער בסיכון.
 4. פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת   נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א -2011, לרבות הפעלת מתנדבים (בסמכות ובאחריות משרד ההשכלה).

מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12

מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, שהם ילדי עובדים חיוניים.

תנועה לפעילות חינוכית כמפורט

 1.  הגעה וחזרה לפעילות החינוכית המוחרגת, מותרת ללא צורך באישור מעבר מיוחד. 
 2. במידה ונשאלים ע''י שוטר/פקח לפשר התנועה – הנכם מתבקשים להסביר את סיבת התנועה במרחב הציבורי באופן פשוט ( כגון: לעבודה/מוסד החינוכי/למשרד ).
 3. במקרים חריגים, יש לפנות למוקד הרשותי/למוקד המידע המשטרתי 110.

כללים לשימוש במבנה המוסד החינוכי הסגר

ניתן להשתמש במבנה המוסד החינוכי כמקום עבודה לפעילות מנהלית.

הכללים לשימוש במבנה המוסד החינוכי:

 1. חל איסור לקיים כל פעילות חינוכית במוסד החינוכי עם תלמידים למעט הפעילויות שהורשו בתקנות לתקופת הסגר : תלמידים עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, ילדים ללא עורף משפחתי בפנימיות, חינוך בלתי פורמאלי לילדי עובדים חיוניים.
 2. השימוש במבנה המוסד החינוכי ישמש לפעילות מנהלית של בית ספר, כגון: (1) ניהול שוטף, חשבונות, מזכירות וכד'. (2) היערכות לחזרה מדורגת של מערכת החינוך בכל רגע נתון, במגבלות משרד הבריאות. (3) שימוש בציוד התקשוב ע"י צוות ההוראה לצורך קיום למידה מרחוק. (4) להכין את המוסד החינוכי בהיבטים התחזוקתיים והבטיחותיים. (5) טיפול בבעלי חיים ויבולים.
 3. במוסדות החינוך בהם ממשיכה פעילות שמותרת כגון לתלמידי חינוך מיוחד ותלמידים ונוער בסיכון בחינוך העל יסודי, ימשיכו לפעול בכפוף למסמך אורחות חיים הרלוונטי למוסד החינוכי (גן, ביה''ס, מסגרת חנ''מ, חרדי וכו').
 4. במוסדות החינוך בהן מתקיימות מסגרות חינוך מיוחד ונוער בסיכון עם תלמידים שמגיעים פיזית למוסד יש אישור להציב מאבטח על פי שעות הלימוד הפורמאליות של המוסד החינוכי.

הנחיות לשימוש והפעלת המוסד החינוכי בתקופת הסגר

 1.  ככלל, התנהלות במרחב הציבורי בתקופת הסגר ע"פ ההנחיות  המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות הכוללות את הכללים, הגבלות תנועה, עטיית מסיכה, שימוש בתחבורה ציבורית, התקהלויות והתכנסויות
 2.  באחריות מנהל המוסד החינוכי:

‏א. לוודא כי השימוש במבנה המוסד החינוכי הוא אך ורק לפעילות מנהלית כפי  שהוזכר לעיל.

ב. להפעיל את המוסד החינוכי כמקום עבודה ע"פ התקנות והנחיות של משרד הבריאות.

 להלן הנחיות  ודגשים לעובדי ההוראה, צוות חינוכי וצוות מינהלי במוסד החינוכי:

 • מילוי הצהרת בריאות כמתחייב באורחות החיים.
 • הקפדה על היגיינה  הימנעות ממגע קרוב, לחיצות ידיים, שיתוף כלי אוכל.
 • שמירה על מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם.
 • חובת עטיית מסיכה בהתאם לכלל ההנחיות המפורטות במסמך אורחות חיים.
 • שימוש בציוד אישי ככל הניתן.
 • חדר עבודה/משרד/מורים 
 1. בחדר בו יושב יותר מעובד אחד, יישמר מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד, זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה בו קיימת ערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן מחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר ככל שלא ניתן לבצע פגישות באמצעים דיגיטליים.
 2. קיום פגישות מקצועיות ודיונים יתאפשר עד 10 אנשים בחדר, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין הנוכחים, זולת אם הותקנו מחיצות למניעת העברת רסס . במסגרת הפגישה לא יוגש אוכל למשתתפים.

עבודה מול ספקים וגורמי חוץ

 1. יש לדאוג שעובדים קבועים יעבדו מול אותם ספקים/ גורמי חוץ ככל הניתן.
 2. תותר כניסתם של ספקי מזון ורפואה לפי צרכי הרשות/בעלות המוסד החינוכי.

ציוד משרדי אישי לצוות

 1. ככל הניתן, יש להקצות לכל עובד ציוד משרדי אישי - מקלדת, עכבר, טלפון וכו'.
 2. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 3. על העובד לחטא את עמדת העבודה שלו בתחילת יום עבודה.
 4. על בעל המוסד לדאוג לחומר ניקוי לשימוש העובדים.

עם חזרת התלמידים לשגרת הלימודים

 1. יתבצע ניקיון יסודי בכל מתחמי המוסד ע''י הרשות המקומית או הבעלות על המוסד החינוכי, בדגש על המקומות והכיתות בהם שהו חולים מאומתים, ככל שהיו.
 2. תתקיים הדרכה בכיתות וריענון הנחיות הבריאות בהתאם למסמך אורחות חיים.