פריט ידע הנחיות לאירועי וטקסי ימי זיכרון ועצמאות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הנחיות לאירועי וטקסי ימי זיכרון ועצמאות

מעודכן 13.04.21

תמצית העדכון

מצורף בזאת קובץ הנחיות בריאות לאירועי וטקסי ימי הזיכרון והעצמאות לשנת תשפ"א

מידע כללי

המסמך מכיל קווים מנחים, כללים לארגון הטקס, דגשים מיוחדים והתייחסות לטקסים ואירועים מחוץ למוסד החינוכי במסגרת הפעילות של המוסד החינוכי