פריט ידע החברה הערבית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

החברה הערבית

תקציר

בפרק זה יפורט המידע בדבר היערכות מערכת החינוך בחברה הערבית לקראת שנה"ל תשפ"א; יורחבו העקרונות בדבר ייחודיות אופן הלמידה בחברה הערבית בצל הקורונה; ויינתנו כלים ומענים תומכים למנהלי בתי הספר ולמחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

מדיניות ונהלים

המדיניות והנהלים נגזרים מתוך מתווה ההפעלה הכללי, הקובע כי נוכח הצורך בהתאמה לצרכים ייחודיים של המגזרים השונים ובתי הספר בכלל, וכדי לאפשר יותר למידה פיזית וצמצום פערים, תיבחן למידה במשמרות וכן מעבר לשישה ימים לבתי ספר הלומדים חמישה ימים, וכל זאת בהתאם למסגרות התקציב המאושרות (דהיינו, לא תינתן תוספת תקציב לעניין) וללא פגיעה בהיקף המשרה או בתנאי שכרם של עובדי ההוראה. על מוסדות החינוך לפעול בעניין בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור המחוז.

נוכח צמצום המרחבים הפיזיים ברשויות והמחסור באמצעי קצה בחברה הערבית – כדי לקיים את המתווים הקיימים, קיימת אפשרות לפתיחת מוסדות החינוך למשך שישה ימים ו/או לפיצול הלמידה למשמרות (ארבע שעות ביום לכל קבוצה). נוסף על כך, אנו מעודדים את הרחבת הימים הפרונטליים (מעל יומיים) בחטיבות הביניים כדי לתת מענה לצרכים של בני הנוער.

מתווה הלמידה יופעל באופן גמיש ובהתאמה לצרכים ולייחודיות של הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית תפעל בתיאום עם המחוז ובהתאם לצרכים ולמשאבים העומדים לרשותה. כמו כן יעבוד משרד החינוך לאורך השנה בשיתוף פעולה ובתיאום עם ועד ראשי הרשויות הערביות.

בהמשך השנה, ובהתאם לרכישת אמצעי קצה והתמקצעות המורים, יעברו בתי הספר ללמידה מרחוק באופן הדרגתי בהתאם למתווה הכללי.

מענים

המענים העיקריים אשר יינתנו לחברה הערבית לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א

  • תקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשפ"א עבור התוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" – תמיכה מיוחדת בעת קורונה באמצעות תוספת שעות הוראה בחינוך היסודי – שילוב עוזרי חינוך בכיתות ג'–ד' ובאופן גמיש לכיתות ה'-ו' בעת הצורך, בהתאם לקול קורא שפורסם לרשויות המקומיות מטעם אגף א' חינוך יסודי.

מצ"ב קישור לקול קורא של אגף א' חינוך יסודי שפורסם בפורטל רשויות ובעלויות חינוך.

  • שילוב של כ-3,000 מתנדבות ומתנדבים תומכי הוראה מהחברה הערבית, בעיקר בגני ילדים ובבתי הספר היסודיים. מומלץ לשלב את המתנדב/ת בכיתת אם/קפסולה קבועה לאורך השנה. המתנדבים יכולים לתת מענה לקבוצות קטנות בכיתת האם שאליה הם משובצים. בגני הילדים יעסקו המתנדבים בהקראת סיפור, בהמחזת סיפורים, ביצירה, בעבודה עם מצרפים מסוגים שונים, במשחקים דידקטיים ועוד. בבתי הספר היסודיים, המתנדבים יכולים לתת מענה לקבוצות קטנות של תלמידים מתקשים תוך שימת דגש על שיפור מיומנויות הקריאה בכיתות א'-ג', והכול תחת פיקוח של מחנכת הכיתה או של איש צוות מוסמך הנמצא עם התלמידים באותה קפסולה (תומך ההוראה אינו תחליף למורה אלא משמש כוח עזר ותמיד יהיה בליווי איש מצוות החינוך). בתקופה זו יקבלו המתנדבים הדרכה ותמיכה מצוות המנחות של משרד החינוך.

מנהלים המעוניינים לשלב תומכי הוראה בגני הילדים או בבתי הספר, מתבקשים לפנות לרפרנטים המחוזיים או למנהלת התוכנית הגב' ורדה מרקין vardami@education.gov.il

  • תקצוב רשויות מקומיות ובעלויות עבור רכישת ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון באמצעות קול קורא שפרסם אגף בכיר לביטחון.

מצ"ב קישור לקול קורא של אגף בכיר לביטחון שפורסם בפורטל רשויות ובעלויות חינוך.

הנגשת המידע והנהלים של המשרד בשפה הערבית

ליווי רשותי לעשר רשויות במיקוד – הקצאת מלווה רשותי למתן תמיכה בבניית תוכנית עבודה יישובית חינוכית בצל הקורונה, ותכלוּל הפעילות של כל הגורמים החינוכיים הרלוונטיים להתמודדות עם אתגרי הקורונה.

כפוף לאישור תקציבי (תקציב מדינה)

  • מאגר של כאלף שיעורים מוקלטים בשפה הערבית בכל תחומי הדעת לשימוש המורים והתלמידים ללמידה מרחוק. המורים ישתמשו במאגר השיעורים בהתאם לתוכנית הלימודים הבית-ספרית.

מצ"ב קישור למאגר הקלטות במרחב הפדגוגי

  • השלמת פערי לימוד באמצעות הקצאת 10,000 שעות תגבור לטובת שיפור מיומנויות הקריאה והכתיבה בכיתות ב'–ג', צמצום פערים לימודיים בחט"ב והכנה לבגרויות חורף בחט"ע. השעות יועברו למחוזות לחלוקה דיפרנציאלית בהתאם להעלאת הצורך מבתי הספר.

כפוף לאישור תקציבי (תקציב מדינה)

  • למידה מרחוק – א-סינכרוני – פיתוח חומרי לימוד משלימים בתחומי הלימוד: השפה הערבית; השפה העברית; מתמטיקה לתרגול לימודי מרחוק; אנגלית (כנ"ל) – במטרה לחזק את תהליכי הלמידה מקרוב ולתת לתלמידים תמיכה ותוספת לימודית קבועה. הפקת החומרים – על ידי הפיקוח על החינוך הערבי. החומרים יועברו למנהלי בתי הספר להפקת חוברות עבודה ודפי עבודה במסגרת סל תמיכות תקציבי להוראה וללמידה בשנת קורונה
  • פרסום מאגר מערכי שיעור להתמודדות עם לחץ בעת משבר בשפה הערבית, וכן תוכנית מלאה חדשה של כישורי חיים, מותאמת לחברה הערבית ולכל שלבי הגיל.

מצ"ב קישור למאגר שיעורי כישורי חיים מותאם לקורונה בשפה הערבית.

הערכּה החדשה של כישורי חיים לכל שלבי הגיל במלואה תפורסם באוקטובר 2020.

מצ"ב קישור לערכה החלקית בשפה הערבית מתוך תיק תוכניות לימודים:

موادّ تعليميّة مناخ تربويّ أفضل ومنع العنف


פיתוח מקצועי לכלל היועצות בנושא מתן מענה רגשי לתלמידים בעת משבר.

המחוזות, בתיאום עם אגף שפ"י, יפרסמו את אופן ההרשמה במהלך חודש ספטמבר.

העלאת אחוז נוכחות התלמידים במוסדות החינוך ובלמידה מרחוק באמצעות מסע הסברה רחב שיבצע המטה, וכן הקצאת ארבע שעות אפקטיביות לבית ספר לטובת הפעלת רכזי התמדה בית-ספריים ומסע הסברה רחב.

כפוף לאישור תקציבי (תקציב מדינה)


אוכלוסיות ייחודית: החברה הערבית - קובץ מתורגם בשפה הערבית

מתווה לאוכלוסיות ייחודיות בשפה הערבית - فئات خاصّة- المجتمع العربيّ.pdf