פריט ידע החברה החרדית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

החברה החרדית

מעודכן 24.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. להלן מסמך מתווה מדיניות ניהול מערכת החינוך בעת סגר במחוז החרדי

בנוסף, מיקודי מקצועות חרדיים עלו לאתר הפיקוח על המקצועות העצמאיים.

תקציר

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020.

להלן מסמך מתווה מדיניות ניהול מערכת החינוך בעת סגר במחוז החרדי

בפרק זה יפורט המידע בדבר היערכות מוסדות החינוך בפיקוח המחוז החרדי לקראת שנה"ל תשפ"א; יורחבו העקרונות בדבר ייחודיות אופן הלמידה בחברה החרדית  בצל הקורונה, ויינתנו כלים ומענים תומכים למנהלי בתי הספר ולמחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

מדיניות ונהלים

המדיניות והנהלים נגזרים מתוך מתווה ההפעלה הכללי , שבמסגרתו נקבע בין היתר כי נוכח הצורך בהתאמה לצרכים ייחודיים של המגזרים השונים ובתי הספר בכלל, וכדי לאפשר יותר למידה פיזית וצמצום פערים, תיבחן למידה במשמרות וכן מעבר לשישה ימים לבתי ספר הלומדים חמישה ימים, וכל זאת בהתאם למסגרות התקציב המאושרות (דהיינו, לא תינתן תוספת תקציב לעניין) וללא פגיעה בהיקף המשרה או בתנאי שכרם של עובדי ההוראה. על מוסדות החינוך לפעול בעניין בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור המחוז.

בתרבותי ייחודי (ט'–י"א) – כל סדרי הלימוד, כולל תפילה, במרחבים קבועים לכל קבוצה. אין חיבור בין הקבוצות – כפוף להנחיות אורחות החיים. מוסדות פנימיתיים יפעלו על פי מתווה הפנימיות.

חלוקת הכיתות לקבוצות של מעל 18 תלמידים תיעשה על פי כללי האישור המצוינים בעקרונות המתווים.

מענים

המענים העיקריים שיינתנו למוסדות בפיקוח המחוז החרדי לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א:

מאגר של כמאתיים שיעורים שהוקלטו (עוד כמאה שיעורים בתהליך) במקצועות אלו: מתמטיקה; אנגלית; מדעים; עברית; גמרא ומשנה; כישורי חיים. המורים ישתמשו במאגר השיעורים בהתאם לתוכנית הלימודים הבית-ספרית. את החומרים ניתן להוריד או להפיץ כקבצים בדוא"ל בגרסת אודיו-וידאו או כחומרים קשיחים.

מצ"ב קישור לענן הכשר

הכשרת כלל הצוותים הבית-ספריים ללמידה מרחוק בהיבטים פדגוגיים ובהיבטים טכנולוגים

 • 50 תהליכים ארציים בפדגוגיה של למידה מרחוק
 • 700 תהליכי פיתוח מקצועי מוסדיים בפדגוגיה של למידה מרחוק ושילוב טכנולוגיות
 • סדנאות הדרכה פרטניות לקבוצות ייעודיות של בעלי תפקידים
 • התאמת תהליכים קיימים לצוותי מדריכים, ליועצים ולמנהלים ללמידה מרחוק
 • מודולות ללמידה עצמית
 • מוקדי תמיכה במרכזי הפסג"ה
 • תקצוב בעלויות עבור מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק
 • השאלת טלפונים ניידים כשירים לתלמידים שידם אינה משגת ולמשפחות ברוכות ילדים
 • השאלת אמצעי קצה לתלמידים שידם אינה משגת ולמשפחות ברוכות ילדים במוסדות שבהם הלמידה מרחוק מתבצעת בלמידה מתוקשבת
 • השלמת תשתיות תקשוב
 • שיפור תשתית הספקים לשירות מרחבים קוליים
 • פורטל תוכן ייעודי למחוז החרדי


הנחיות והבהרות לקול קורא

תקצוב רשויות מקומיות עבור רכישת אמצעי מיגון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון באמצעות קול קורא שפרסם אגף בכיר לביטחון – מיועד למוסדות בפיקוח של המחוז החרדי (מוסדות פטור, תרבותי ייחודי, מוכש"ר, רשתות וממ"ח).

קול קורא עבור ציוד ושירותי ניקיון והיגיינה כחלק ממוכנות מיטבית של מוסדות החברה החרדית לפתיחת שנה בא' באלול, 21 באוגוסט 2020.

מצ"ב קישור לקול קורא של אגף בכיר לביטחון

תקצוב בעלויות לרשויות לשנה"ל תשפ"א עבור התוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" – תמיכה מיוחדת בעת קורונה באמצעות תוספת שעות הוראה בחינוך היסודי בהתאם לקול קורא שפורסם לרשויות המקומיות מטעם אגף א' חינוך יסודי. בתיה"ס היסודיים בפיקוח המחוז יקבלו מענה דרך קול קורא זה (מוסדות פטור, מוכש"ר, רשתות וממ"ח).

מצ"ב קישור לקול קורא של אגף א' חינוך יסודי

תוכניות ופעולות בניהול צוות הפיקוח על הייעוץ במחוז החרדי

 • מעטפת מקצועית ליועצות החינוכיות בבתי הספר
 • צוות הדרכה מקצועי להיוועצות, לליווי ולהדרכה
 • מעני ייעוץ ממוקדים לאירועי תחלואה (צוות ותלמידים מבודדים, חולים או פטירות), כולל נושא המעברים, הרלוונטי לימים אלו
 • ליווי ממוקד ליועצות ב"ערים אדומות"
 • השתלמויות מרחוק ליועצות בנושאי חוסן, אלימות במשפחה ועוד נושאי קורונה, וכן נושאי ייעוץ שוטפים
 • הדרכת יועצות חינוכיות במענים הנדרשים במרחבים הקוליים לצוותי ההוראה ולתלמידים
 • כתיבת חומרים והתאמתם לבתי הספר החרדיים
 • מעני ייעוץ בבתי הספר דרך כישורי חיים, חוסן, קבוצות רגשיות ועוד
 • ליווי והדרכת צוותי הוראה
 • מענים לאוכלוסיות חינוך מיוחד ולאוכלוסיות קצה
 • מענים לקדם-יסודי (הגיל הרך) באמצעות יועצות הגנים
 • ליווי גננות בתמיכה רגשית ובדילמות היום-יומיות הקשורות בקורונה או בסוגיות אחרות, וכן בכתיבת חומרים רגשיים המותאמים לגיל הרך
 • מפגשים חודשיים מרחוק לגננות עם יועצות הגנים בסוגיות העולות מתוך משבר הקורונה

קישור לחומרי ייעוץ בעת חירום קורונה במחוז החרדי

1. תוכנית לחיזוק הזהות והשייכות לקהילה ומניעת נשירה

 • הכשרת צוותי הוראה חרדיים בישיבות התיכוניות, בבתי הספר הטכנולוגיים ובסמינרים לבנות
 • התמודדות וחינוך בתחומי הזהות הדתית, האישית, החרדית והמגזרית של התלמידים
 • מצוינות ערכית, חברתית ודתית לצד מצוינות לימודית


2. תוכנית "מרחבים" למניעת נשירה גלויה וסמויה – בנות, עי"ס

 • שיתוף הצוות החינוכי
 • בניית מחוון תפקודי ייעודי
 • הנחיית הורים
 • בניית כלי הערכה והדרכה
 • שיתוף פסיכולוגית
 • טיפול אישי לתלמידות


3. מסגרות וכיתות – נוער בסיכון (לרבות מח"ט, מב"ר, אתגר, אמץ, מלא, מועדוניות וקידום נוער)

 • למידה – למידה סדירה, פנים אל פנים, בקבוצות קטנות, משולבת בלמידה מקוונת (מורים או נערים בבידוד וכולי)
 • הדפסת אמצעי למידה והפצה אישית (לאלו שאינם משתמשים באינטרנט)
 • מיקוד למידה – בדגש על הכנה להיבחנות וזכאות לתעודות
 • טיפול אישי בתלמידים – מענה של מנחים מחוזיים למצבי חירום וטיפול
 • עבודה מול הורים – הנחיית קבוצות הורים
 • ליווי מקצועי ונתינת מענה למצבי משבר וטראומה (מצבים אישיים ומשפחתיים של נערים ומשפחותיהם)
 • "קו פתוח" – להורים, לנערים, למורים ולעובדי חינוך טיפוליים
 • הדרכה מחוזית – ישיבות מקצועיות (מחוזי ורשותי) וליווי בעלי התפקידים; הדרכה והנחיה סדירה, פנים אל פנים, במסגרות וברשויות המקומיות
 • השתלמויות – פדגוגיה טיפולית במעגלים השונים (צוות מחוזי, מנהלים); התמודדות עם מצבי טראומה

מצ"ב קישור כלים טכנו פדגוגיים בקידום נוער