פריט ידע החברה הדרוזית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

החברה הדרוזית

תקציר

בפרק זה יפורט המידע בדבר היערכות מערכת החינוך בחברה הדרוזית והצ'רקסית לקראת שנה"ל תשפ"א, וכן יפורטו כלים ומענים תומכים למנהלי בתי הספר ולמחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

מדיניות ונהלים

המדיניות והנהלים נגזרים מתוך מתווה ההפעלה הכללי, הקובע כי נוכח הצורך בהתאמה לצרכים ייחודיים של המגזרים השונים ובתי הספר בכלל, וכדי לאפשר יותר למידה פיזית וצמצום פערים, תיבחן למידה במשמרות וכן מעבר לשישה ימים לבתי ספר הלומדים חמישה ימים, וכל זאת בהתאם למסגרות התקציב המאושרות (דהיינו, לא תינתן תוספת תקציב לעניין) וללא פגיעה בהיקף המשרה או בתנאי שכרם של עובדי ההוראה. על מוסדות החינוך לפעול בעניין בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור המחוז.

נוכח צמצום המרחבים הפיזיים ברשויות והמחסור באמצעי קצה בחברה הערבית – כדי לקיים את המתווים הקיימים, יש אפשרות לפתיחת מוסדות החינוך במשך שישה ימים ו/או לפיצול הלמידה למשמרות (ארבע שעות ביום לכל קבוצה). נוסף על כך אנו מעודדים את הרחבת הימים הפרונטליים מעל ליומיים בחטיבות הביניים כדי לתת מענה לצורכי בני הנוער.

מתווה הלמידה יופעל בגמישות ובהתאמה לצרכים ולייחודיות של הרשויות המקומיות. כלומר, כל רשות מקומית תפעל בתיאום ובאישור המחוז ובהתאם לצרכים ולמשאבים העומדים לרשותה. כן יצוין שלאורך השנה יעבוד משרד החינוך בשיתוף פעולה ובתיאום עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות.

מענים

המענים העיקריים אשר יינתנו לחברה הדרוזית והצ'רקסית לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א:

תקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשפ"א עבור התוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" – תמיכה מיוחדת בעת קורונה באמצעות תוספת שעות הוראה בחינוך היסודי – שילוב עוזרי חינוך בכיתות ג'–ד' ובאופן גמיש לכיתות ה'–ו' בעת הצורך, בהתאם לקול קורא שפורסם לרשויות המקומיות מטעם אגף א' חינוך יסודי.

מצ"ב קישור לקול קורא

שילוב כ-1,200 בנות שירות לאומי/אזרחי תומכות הוראה מהחברה ה הדרוזית והצ'רקסית:

חל בעיקר בגני ילדים ובבתי הספר היסודיים. מומלץ לשלב את המתנדבים בכיתת אם/קפסולה קבועה לאורך השנה. בנות שירות לאומי/אזרחי יכולות לתת מענה לקבוצות קטנות בכיתת האם שאליה הן משובצות. בגני הילדים יעסקו בנות שירות לאומי/אזרחי בהקראת סיפור, בהמחזת סיפורים, ביצירה, בעבודה עם מצרפים מסוגים שונים, במשחקים דידקטיים ועוד. בבתי הספר היסודיים, בנות השירות הלאומי/אזרחי יכולות לתת מענה לקבוצות קטנות של תלמידים מתקשים תוך שימת דגש על שיפור מיומנויות הקריאה בכיתות א'–ג', והכול תחת פיקוח של מחנכת הכיתה/איש צוות מוסמך הנמצאים עם התלמידים באותה קפסולה (תומכי ההוראה אינם תחליף למורה אלא משמשים כוח עזר, ותמיד יהיו בליווי איש צוות חינוכי).

בתקופה זו יקבלו בנות השירות הלאומי/אזרחי הדרכה ותמיכה מצוות המנחות של משרד החינוך.

מנהלים המעוניינים לשלב תומכי הוראה בגני הילדים או בבתי הספר מתבקשים לפנות לרפרנטים המחוזיים או למנהלת התוכנית הגב' ורדה מרקין vardami@education.gov.il

כפוף לאישור תקציבי (תקציב מדינה)

תקצוב רשויות מקומיות ובעלויות עבור רכישת ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון באמצעות קול קורא שפרסם אגף בכיר לביטחון.

מצ"ב קישור לקול קורא

מומלץ להשתמש במאגר השיעורים בהתאם לתוכנית הלימודים הבית-ספרית. כל תחומי הדעת לשימוש המורים והתלמידים ללמידה מרחוק.

מצ"ב קישור למאגר הקלטות במרחב הפדגוגי

השלמת פערים לימודיים – באמצעות הקצאת שעות תגבור לטובת שיפור מיומנויות הקריאה והכתיבה בכיתות ב'–ג', צמצום פערים לימודיים בחט"ב והכנה לבגרויות חורף בחט"ע.

כפוף לאישור תקציבי (תקציב מדינה)

פרסום מאגר מערכי שיעור להתמודדות עם לחץ בעת משבר בשפה הערבית, וכן תוכנית מלאה חדשה של כישורי חיים לכל שלבי הגיל.

מצ"ב קישור למאגר שיעורי כישורי חיים מותאם לקורונה בשפה הערבית